Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox Aurora
authorVanja Tumbas <tumbas93@gmail.com>
Mon, 06 Feb 2017 19:09:44 +0000
changeset 726 3c86a62d9c876597a1b56ed0d3f921ccd63da124
parent 725 1d152970ab2355b5a447f3781bb2bbc834426fe1
child 727 14352262a9ef4741b96bd4ad8dc510c5dd65f5c3
push id595
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 06 Feb 2017 19:09:46 +0000
Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox Aurora Localization authors: - Vanja Tumbas <tumbas93@gmail.com>
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
browser/chrome/overrides/netError.dtd
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -56,67 +56,86 @@ webextPerms.cancel.accessKey=О
 webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S додато %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog
 # when the extension is side-loaded.
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
 webextPerms.sideloadHeader=%S додато
+webextPerms.sideloadText=Други програм на вашем рачунару је инсталирао додатак који може да утичте на ваш прегледач. Прегледајте дозволе које су дате додатку да изаберете шта да омогућите а шта да онемогућите.
 
 webextPerms.sideloadEnable.label=Омогући
 webextPerms.sideloadEnable.accessKey=О
 webextPerms.sideloadDisable.label=Онемогући
 webextPerms.sideloadDisable.accessKey=н
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
 # %S will be replaced with the localized name of the extension which
 # has been updated.
+webextPerms.updateMenuItem=%S захтева нову дозволу
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
 # %S is replaced with the localized name of the updated extension.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
+webextPerms.updateText=%S је ажуриран. Морате одобрити нову дозволу пре него што се ажурирана верзија иснталира. Одабиром “Откажи” ћете наставити да користите тренутну верзију додатка.
 
 webextPerms.updateAccept.label=Ажурирај
 webextPerms.updateAccept.accessKey=А
 
+webextPerms.description.bookmarks=Прочитајте и измените забелешке
+webextPerms.description.downloads=Преузмите датотеке, прочитајте и уредите историјат преузимања прегледача
+webextPerms.description.history=Приступите историји прегледања
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
 # %S will be replaced with the name of the application
+webextPerms.description.nativeMessaging=Размењујте поруке са свим програмима осим са %S
+webextPerms.description.notifications=Прикажи обавештења
+webextPerms.description.sessions=Приступите недавно затвореним језичцима
+webextPerms.description.tabs=Приступите језичцима прегледача
+webextPerms.description.topSites=Приступите историји прегледа
+webextPerms.description.webNavigation=Приступите активности прегледача приликом навигације
 
+webextPerms.hostDescription.allUrls=Приступите подацима за све веб сајтове
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
 # %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
 # is requesting access (e.g., mozilla.org)
+webextPerms.hostDescription.wildcard=Приступите подацима за сајтове у домену %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
 # domains for which this webextension is requesting permission.
+webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Приступите подацима у још #1 домену;Приступите подацима у још #1 домена
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
 # %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
 # is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
+webextPerms.hostDescription.oneSite=Приступите подацима за %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
 # hosts for which this webextension is requesting permission.
+webextPerms.hostDescription.tooManySites=Приступите подацима на још #1 сајту;Приступите подацима на још #1 сајта
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message)
 # %1$S is replaced with the localized named of the extension that was
 # just installed.
 # %2$S is replaced with the localized name of the application.
+addonPostInstall.message1=%1$S је додат на %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message2)
 # %1$S is replaced with the localized name of the extension.
 # %2$S is replaced with the icon for the add-ons menu.
 # %3$S is replaced with the icon for the toolbar menu.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
+addonPostInstall.message2=Управљајте са %1$S тако што ћете кликнути на %2$S у менију %3$S.
 addonPostInstall.okay.label=У реду
 addonPostInstall.okay.key=У
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
 addonDownloadingAndVerifying=Преузимам и проверавам додатак…;Преузимам и проверавам #1 додатка…;Преузимам и проверавам #1 додатака…
@@ -184,18 +203,22 @@ addonInstallErrorIncompatible=%3$S не може да буде инсталиран, јер није компатабилан са %1$S %2$S.
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
 addonInstallErrorBlocklisted=%S не може да буде инсталиран, јер је велика вероватноћа да ће проузроковати нестабилност или проблеме за безбедношћу.
 
 unsignedAddonsDisabled.message=Један или више инсталираних додатака се не могу верификовати па су онемогућени.
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Сазнајте више
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=С
 
 # LOCALIZATION NOTE (compactLightTheme.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
+compactLightTheme.name=Светла
+compactLightTheme.description=Тема са светлим бојама.
 
 # LOCALIZATION NOTE (compactDarkTheme.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
+compactDarkTheme.name=Тамна
+compactDarkTheme.description=Тема са тамним бојама.
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Сајт (%S) покушава да инсталира тему.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Дозволи
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=Д
 
 lwthemePostInstallNotification.message=Инсталирана је нова тема.
@@ -558,16 +581,24 @@ social.aria.toolbarButtonBadgeText=%1$S 
 #          getUserMedia.shareMicrophone2.message,
 #          getUserMedia.shareScreen3.message,
 #          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message,
 #          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message,
 #          getUserMedia.shareAudioCapture2.message):
 # %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+getUserMedia.shareCamera2.message = Да ли желите да дозволите %S да користи вашу камеру?
+getUserMedia.shareMicrophone2.message = Да ли желите да дозволите %S да користи ваш микрофон?
+getUserMedia.shareScreen3.message = Да ли желите да дозволите %S да види ваш екран?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message = Да ли желите да дозволите %S да користи вашу камеру и микрофон?
+getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message = Да ли желите да дозволите %S да користи вашу камеру и слуша аудио језичка?
+getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message = Да ли желите да дозволите %S да користи ваш микрофон и види ваш екран?
+getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message = Да ли желите да дозволите %S да слуша аудио језичка и види ваш екран?
+getUserMedia.shareAudioCapture2.message = Да ли желите да дозволите %S да слуша аудио језичка?
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareScreenWarning.message = Само делите екране са сајтовима којима верујете. Дељење екрана са сумњивим сајтовима може да доведе до крађе ваших приватних података. %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
 # %2$S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = Само делите %1$S са сајтовима којима верујете. Дељење екрана са сумњивим сајтовима може да доведе до крађе ваших приватних података. %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
@@ -591,20 +622,28 @@ getUserMedia.shareMonitor.label = Екран %S
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Replacement for #1 is the name of the application.
 # Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
 getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 прозор);#1 (#2 прозора);#1 (#2 прозора)
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
 #          getUserMedia.dontAllow.label):
 # These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
 # "getUserMedia.share{device}.message" strings.
+getUserMedia.allow.label = Дозволи
+getUserMedia.allow.accesskey = Д
+getUserMedia.dontAllow.label = Немој
+getUserMedia.dontAllow.accesskey = Н
+getUserMedia.remember=Запамти ову одлуку
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen2,
 #          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
 #          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
 # %S is brandShortName
+getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen2=%S не може трајно да приступи вашем екрану без упита да се одреди који екран да се дели.
+getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=%S не може трајно да приступи аудиу језичка без упита да се одреди који језичак да се дели.
+getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Ваша веза ка сајту није сигурна. Ради заштите, %S ће дозволити приступ само у овој сесији.
 
 getUserMedia.sharingMenu.label = Језичци који деле уређаје
 getUserMedia.sharingMenu.accesskey = Ј
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
 #          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
 #          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
 #          getUserMedia.sharingMenuApplication,
 #          getUserMedia.sharingMenuScreen,
@@ -771,16 +810,18 @@ userContext.aboutPage.label = Управљај контејнерима
 userContext.aboutPage.accesskey = к
 
 userContextOpenLink.label = Отвори везу у новом %S језичку
 
 muteTab.label = Пригуши језичак
 muteTab.accesskey = г
 unmuteTab.label = Пусти тон на језичку
 unmuteTab.accesskey = с
+playTab.label = Пусти тон
+playTab.accesskey = П
 
 # LOCALIZATION NOTE (weakCryptoOverriding.message): %S is brandShortName
 weakCryptoOverriding.message = %S препоручује да не укуцате лозинку, кредитну картицу или друге личне информације на овом веб сајту.
 revokeOverride.label = Немој веровати овом веб сајту
 revokeOverride.accesskey = Н
 
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorDetails*.label): These are text strings that
 # appear in the about:certerror page, so that the user can copy and send them to
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
@@ -59,17 +59,17 @@
 <!ENTITY cmd.retry.label         "Покушај поново">
 <!ENTITY cmd.goToDownloadPage.label    "Иди на станицу за преузимања">
 <!ENTITY cmd.goToDownloadPage.accesskey  "И">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.label    "Копирај везу на пријем">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.accesskey  "К">
 <!ENTITY cmd.removeFromHistory.label   "Уклони из историјата">
 <!ENTITY cmd.removeFromHistory.accesskey "У">
 <!ENTITY cmd.clearList2.label       "Обриши панел за преглед">
-<!ENTITY cmd.clearList2.accesskey     "ф">
+<!ENTITY cmd.clearList2.accesskey     "г">
 <!ENTITY cmd.clearDownloads.label     "Обриши преузимања">
 <!ENTITY cmd.clearDownloads.accesskey   "р">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.unblock2.label):
   This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
   -->
 <!ENTITY cmd.unblock2.label        "Дозволи преузимање">
 <!ENTITY cmd.unblock2.accesskey      "Д">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.removeFile.label):
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -193,16 +193,18 @@ was trying to connect. -->
 <!ENTITY weakCryptoUsed.longDesc2 "Додатне информације: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP">
 <!ENTITY weakCryptoAdvanced.title "Напредно">
 <!ENTITY weakCryptoAdvanced.longDesc "<span class='hostname'></span> користи технологију за безбедност која је застарела и рањива је на нападе. Нападач лако може доћи до ваших информација.">
 <!ENTITY weakCryptoAdvanced.override "(Није безбедно) Покушавате да учитате <span class='hostname'></span> користећи застарелу безбедност">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (certerror.wrongSystemTime2,
             certerror.wrongSystemTimeWithoutReference) - The <span id='..' />
   tags will be injected with actual values, please leave them unchanged. -->
+<!ENTITY certerror.wrongSystemTime2 "<p> &brandShortName; се није повезао на <span id='wrongSystemTime_URL'/> јер рачунаров сат није тачан и спречава повезивање.</p> <p>Ваш рачунар је подешен на <span id='wrongSystemTime_systemDate'/>, а требало би да буде <span id='wrongSystemTime_actualDate'/>. Да решите овај проблем, промените датум и време да одговарају тачном времену.</p>">
+<!ENTITY certerror.wrongSystemTimeWithoutReference "<p>&brandShortName; се није повезао на <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_URL'/> јер рачунаров сат показује на погрешно време и спречава безбедно повезивање.</p> <p>Ваш рачунар је подешен на <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_systemDate'/>. Да решите овај проблем, промените датум и време да одговарају тачном времену.</p>">
 
 <!ENTITY certerror.pagetitle1 "Несигурна веза">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Овај сајт користи HTTP
 Strict Transport Security (HSTS) да би одредио да се &brandShortName; на њега повезује
 само безбедно. Као резултат тога, није могуће додати изузетак за овај 
 сертификат.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Копирај текст у бележницу">
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -225,16 +225,17 @@ PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=Употреба mozImageSmoothingEnabled је застарела. Kористите mozImageSmoothingEnabled.
 ServiceWorkerScopePathMismatch=Нисам успео да региструјем ServiceWorker: Наведена путања опсега '%1$S' је већа од максимално дозвољене '%2$S'. Подесите опсег, померите Service Worker скрипту или користите Service-Worker-Allowed HTTP заглавље да дозволи опсег.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
 ServiceWorkerRegisterNetworkError=Нисам успео да региструјем/ажурирам ServiceWorker за опсег ‘%1$S’: Учитавање неуспешно са статусом %2$S за скрипту ‘%3$S’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a MIME Media Type like "text/plain" and %3$S is a URL.
 ServiceWorkerRegisterMimeTypeError=Нисам успео да региструјем/ажурирам ServiceWorker за опсег ‘%1$S’: Bad Content-Type ‘%2$S’ је примио скрипту ‘%3$S’. Мора бити ‘text/javascript’, ‘application/x-javascript’, или ‘application/javascript’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
 ServiceWorkerGraceTimeoutTermination=Поништавам ServiceWorker за опсег ‘%1$S’ са waitUntil/respondWith promises на чекању због grace timeout.
 # LOCALIZATION NOTE (ServiceWorkerNoFetchHandler): Do not translate "Fetch".
+ServiceWorkerNoFetchHandler=Fetch обрада догађаја мора бити додата током процеса worker скрипте.
 ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=document.execCommand('cut'/'copy') је одбијен јер није позван из кратке корисничко генерисане процедуре.
 ManifestShouldBeObject=Манифест би требало да буде објекат.
 ManifestScopeURLInvalid=URL опсег је неисправан.
 ManifestScopeNotSameOrigin=URL опсег мора имати исти извор као документ.
 ManifestStartURLOutsideScope=Почетни URL је ван опсега, због тога је опсег неисправан.
 ManifestStartURLInvalid=Почетни URL је неисправан.
 ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=Почетни URL мора имати исти извор као документ.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
@@ -309,10 +310,11 @@ GenericImageNameGIF=slika.gif
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
 GenericImageNamePNG=slika.png
 GenericFileName=датотека
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
 LargeAllocationSuccess=Страница је учитана у новом процесу због Large-Allocation заглавља.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate GET.
 LargeAllocationNonGetRequest=Large-Allocation заглавље је игнорисано зато што је захтев за учитавање дошао од захтева који није типа GET.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate `window.opener`.
+LargeAllocationNotOnlyToplevelInTabGroup=Large-Allocation заглавље је игнорисано због присуства прозора који имају референце да овог контекста прегледања или на window.opener.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
 LargeAllocationNonE10S=Large-Allocation заглавље је игнорисано зато што се документ није учитавао ван процеса.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -13,25 +13,27 @@ ScrollLinkedEffectFound2=Овај сајт користи "scroll-linked" ефекат позиционирања. Ово можда неће радити добро са асинхроним померањем; погледајте https://developers.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects за више информација и да се придружите дискусији о сличним алаткама и могућностима!
 
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooSmall):
 ## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
 CompositorAnimationWarningContentTooSmall=Анимација се не може покренути на композитору јер је величина оквира (%1$S, %2$S) мања него (16, 16)
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
 ## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
 ## (%3$S, %4$S) is a pair of integer values of a limit based on the viewport size
 ## (%5$S, %6$S) is a pair of integer values of an absolute limit
+CompositorAnimationWarningContentTooLarge2=Анимација се не може покренути на композитору јер је величина оквира (%1$S, %2$S) превелика у односну на viewport (већа од (%3$S, %4$S)) или већа од максималне дозвољене вредности (%5$S, %6$S)
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden):
 ## 'backface-visibility: hidden' is a CSS property, don't translate it.
 CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden=‘backface-visibility: hidden’ анимације трансформације се не могу покренути на композитору
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformPreserve3D):
 ## 'transform-style: preserve-3d' is a CSS property, don't translate it.
 CompositorAnimationWarningTransformPreserve3D=‘transform-style: preserve-3d’ анимације трансформације се не могу покренути на композитору
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformSVG,
 ##          CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties,
 ##          CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations,
 ##          CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive,
 ##          CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive):
 ## 'transform' and 'opacity' mean CSS property names, don't translate it.
 CompositorAnimationWarningTransformSVG=‘transform’ анимације на елементима са SVG трансформацијама се не могу покренути на композитору
 CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties=‘transform’ анимације се не могу покренути на композитору када се геометријске особине анимирају на истом елементу истовремено
+CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations=‘transform’ анимације се не могу покренути на композитору јер је требало да се синхронизује са анимацијама геометријскиј својства које су започете истог тренутка
 CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive=Анимација се не може покренути на композитору јер оквир није означен као активан за ‘transform’ анимацију
 CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive=Анимација се не може покренути на композитору јер оквир није означен као активан за ‘opacity’ анимацију
 CompositorAnimationWarningHasRenderingObserver=Анимација се не може покренути на композитору јер елемент има rendering observers (-moz-element или SVG clipping/masking)