Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Thunderbird Aurora
authorМарко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>
Mon, 06 Feb 2017 18:47:23 +0000
changeset 725 1d152970ab2355b5a447f3781bb2bbc834426fe1
parent 724 432be0f50852bc7918e5ce3fad7c366b160d3a0d
child 726 3c86a62d9c876597a1b56ed0d3f921ccd63da124
push id594
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 06 Feb 2017 18:47:26 +0000
Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Thunderbird Aurora Localization authors: - Марко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>
mail/chrome/messenger-smime/msgReadSecurityInfo.dtd
mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/newTagDialog.dtd
mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mail/chrome/messenger/removeAccount.dtd
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgReadSecurityInfo.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgReadSecurityInfo.dtd
@@ -5,10 +5,10 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgReadSecurityInfo.dtd UI for viewing security status when reading a received message -->
 
 <!ENTITY status.label "Безбедност поруке">
 <!ENTITY signatureCert.label "Погледај сертификат потписа">
 <!ENTITY encryptionCert.label "Погледај сертификат шифровања">
 
 <!ENTITY signer.name "Потписао/ла:">
 <!ENTITY recipient.name "Шифровано за:">
-<!ENTITY email.address "Е-адреса:">
+<!ENTITY email.address "Мејл адреса:">
 <!ENTITY issuer.name "Сертификат издат од:">
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
@@ -17,17 +17,17 @@ SIUnknownCA=Сертификат којим је потписана ова порука је издат од стране непознатог сертификационог ауторитета.
 SIUntrustedCA=Сертификат којим је потписана ова порука је издат од стране сертификационог ауторитета којем не верујете за издавање овакве врсте сертификата.
 SIExpiredCA=Сертификат којим је потписана ова порука је издат од стране сертификационог ауторитета чији је властити сертификат истекао. Проверите да ли је време на рачунару тачно.
 SIRevokedCA=Сертификат којим је потписана ова порука је издат од стране сертификационог ауторитета чији је властити сертификат опозван. Не бисте требали да верујете у веродостојност ове поруке док не проверите исправност садржаја са пошиљаоцем.
 SINotYetValidCA=Сертификат којим је потписана ова порука је издат од стране сертификационог ауторитета чији властити сертификат још није пуноважан. Проверите да ли је време на рачунару тачно.
 SIInvalidCipher=Ова порука је потписана користећи јачину шифровања коју издање овог софтвера не подржава.
 SIClueless=Постоје непознати проблеми са овим дигиталним потписом. Не бисте требали да верујете у веродостојност ове поруке док не проверите њен садржај са пошиљаоцем.
 SIPartiallyValidLabel=Порука је потписана
 SIPartiallyValidHeader=Иако је дигитални потпис исправан, није познато да ли су пошиљалац и потписник иста особа.
-SIHeaderMismatch=Е-адреса наведена у сертификату пошиљаоца је другачија од е-адресе која је коришћена за слање ове поруке. Погледајте детаље сертификата овог потписа да бисте видели ко је потписао поруку.
+SIHeaderMismatch=Мејл адреса наведена у сертификату пошиљаоца је другачија од адресе која је коришћена за слање ове поруке. Погледајте детаље сертификата овог потписа да бисте видели ко је потписао поруку.
 SICertWithoutAddress=Сертификат којим је потписана ова порука не садржи исправну електронску адресу. Проверите детаље сертификата овог потписа да бисте видели ко је потписао поруку.
 
 ## Encryption Information strings
 EINoneLabel2=Порука није шифрована
 EINone=Ова порука није шифрована пре слања. Податке које пошаљете преко интернета без шифровања могу видети друге особе док се они преносе.
 EIValidLabel=Порука је шифрована
 EIValid=Ова порука је шифрована пре слања. Шифровање знатно отежава гледање података другим особама док се подаци преносе преко мреже.
 EIInvalidLabel=Порука се не може дешифровати
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -136,16 +136,17 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey          "в">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus -->
 <!ENTITY newContactButton.label             "Нови контакт">
 <!ENTITY newContactButton.accesskey           "к">
 <!ENTITY newlistButton.label              "Нови списак">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "с">
 <!ENTITY showAsDefault.label              "Подразумевана почетна фасцикла">
+<!ENTITY showAsDefault.accesskey            "з">
 <!ENTITY editPropertiesButton.label           "Уреди">
 <!ENTITY propertiesContext.label            "Својства">
 <!ENTITY propertiesContext.accesskey          "ј">
 <!ENTITY abPropertiesContext.label           "Својства">
 <!ENTITY abPropertiesContext.accesskey         "ј">
 <!ENTITY editContactContext.label            "Уреди контакт">
 <!ENTITY editContactContext.accesskey          "е">
 <!ENTITY editMailingListContext.label          "Уреди списак">
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -6,21 +6,21 @@
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Копије &amp; фасцикле">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "Када шаљем поруке, аутоматски: ">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Сачувај копију у:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "п">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Смести одговоре у фасциклу где се налази порука на коју се одговара">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "С">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
-<!ENTITY ccAddress.label "Коп ове е-адресе:">
+<!ENTITY ccAddress.label "Коп ове мејлове:">
 <!ENTITY ccAddress.accesskey "К">
 <!ENTITY ccAddressList.placeholder "Раздвојите адресе запетама">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
-<!ENTITY bccAddress.label "сКоп ове е-адресе:">
+<!ENTITY bccAddress.label "сКоп ове мејлове:">
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "с">
 <!ENTITY bccAddressList.placeholder "Раздвојите адресе запетама">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Прикажи дијалог потврђивања приликом чувања порука">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "к">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "Фасцикла &quot;Послато&quot; на:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "с">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Друго:">
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -6,17 +6,17 @@
 
 <!ENTITY accountTitle.label "Подешавања налога">
 <!ENTITY accountName.label "Име налога:">
 <!ENTITY accountName.accesskey "н">
 <!ENTITY identityTitle.label "Подразумевани идентитет">
 <!ENTITY identityDesc.label "Сваки налог има идентитет који представља све податке који други људи виде када читају ваше поруке.">
 <!ENTITY name.label "Ваше име:">
 <!ENTITY name.accesskey "В">
-<!ENTITY email.label "Адреса е-поште:">
+<!ENTITY email.label "Мејл адреса:">
 <!ENTITY email.accesskey "Е">
 <!ENTITY replyTo.label "Одговори-на адреса:">
 <!ENTITY replyTo.accesskey "с">
 <!ENTITY replyTo.placeholder "Примаоци ће одговорити на ову другу адресу">
 <!ENTITY organization.label "Организација:">
 <!ENTITY organization.accesskey "О">
 <!ENTITY signatureText.label "Текст потписа:">
 <!ENTITY signatureText.accesskey "к">
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 mustSelectFolder=Морате изабрати одредишну фасциклу.
-enterValidEmailAddress=Унесите исправну е-адресу на коју ће се прослеђивати.
+enterValidEmailAddress=Унесите исправну мејл адресу на коју ће се прослеђивати.
 pickTemplateToReplyWith=Изаберите шаблон са којим ће се одговарати.
 mustEnterName=Морате именовати филтер.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Удвостручи име филтера
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=Унето име филтера већ постоји. Изаберите другачије име за филтер.
 mustHaveFilterTypeTitle=Ниједан догађај за филтер није одабран
 mustHaveFilterTypeMessage=Морате изабрати барем један догађај када примените овај филтер. Ако желите да привремено искључите филтер, дештиклирајте његово укључено стање из дијалога за филтере порука.
 deleteFilterConfirmation=Да ли сте сигурни да желите обрисати изабран(е) филтер(е)?
 untitledFilterName=Неименовани филтер
--- a/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
@@ -83,22 +83,22 @@ 2102=Име за приказ
 # Description: Address book field name
 ## @name IMPORT_FIELD_DESC
 ## @loc None
 2103=Надимак
 
 # Description: Address book field name
 ## @name IMPORT_FIELD_DESC
 ## @loc None
-2104=Примарна е-адреса
+2104=Примарни мејл
 
 # Description: Address book field name
 ## @name IMPORT_FIELD_DESC
 ## @loc None
-2105=Секундарна е-адреса
+2105=Секундарни мејл
 
 # Description: Address book field name
 ## @name IMPORT_FIELD_DESC
 ## @loc None
 2106=Пословни телефон
 
 # Description: Address book field name
 ## @name IMPORT_FIELD_DESC
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -423,16 +423,17 @@ newMailNotification_messages=%1$S је примио/ла %2$S нових порука
 # LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
 # This is UNIX only
 newMailNotification_messagetitle=%1$S од %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE(newMailAlert_message):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the name of the account, #2 is the number of new messages
+newMailAlert_message=#1 примљено #2 нова порука;#1 примљено #2 нових порука
 
 # LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
 # %1$S is the number of new messages
 # %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
 # %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
 macBiffNotification_message=%1$S нова порука од %2$S.
 macBiffNotification_messages=%1$S нових порука од %2$S.
 macBiffNotification_messages_extra=%1$S нових порука од %2$S и %3$S више.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -7,22 +7,22 @@
 #
 ## LOCALIZATION NOTE (unableToOpenFile, unableToOpenTmpFile):
 ## %S will be replaced with the name of file that could not be opened
 unableToOpenFile=Не могу да отворим датотеку %S.
 unableToOpenTmpFile=Не могу да отворим привремену датотеку %S. Проверите ваше подешавање за 'привремену фасциклу'.
 unableToSaveTemplate=Не могу да сачувам вашу поруку као шаблон.
 unableToSaveDraft=Не могу да сачувам вашу поруку као нацрт.
 couldntOpenFccFolder=Не могу да отворим фасциклу са послатом поштом. Проверите да ли су подешавања вашег налога исправна.
-noSender=Пошиљалац није наведен. Додајте вашу е-адресу унутар подешавања налога.
+noSender=Пошиљалац није наведен. Додајте вашу мејл адресу унутар подешавања налога.
 noRecipients=Ниједан прималац није наведен. Унесите примаоца или новинску групу у делу за адресирање.
 errorWritingFile=Грешка приликом уписивања привремене датотеке.
 
 ## LOCALIZATION NOTE (errorSendingFromCommand): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
-errorSendingFromCommand=Догодила се грешка приликом слања поште. Поштански сервер је одговорио: %s. Проверите да ли је ваша е-адреса исправна у вашим подешавањима налога и пробајте поново.
+errorSendingFromCommand=Догодила се грешка приликом слања поште. Поштански сервер је одговорио: %s. Проверите да ли је ваша мејл адреса исправна у вашим подешавањима налога и пробајте поново.
 
 ## LOCALIZATION NOTE (errorSendingDataCommand): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
 errorSendingDataCommand=Грешка одлазног (SMTP) сервера се догодила приликом слања поште. Сервер је одговорио са:  %s.
 
 ## LOCALIZATION NOTE (errorSendingMessage): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
 errorSendingMessage=Догодила се грешка приликом слања поште. Поштански сервер је одговорио са:  %s. Проверите поруку и пробајте поново.
 postFailed=Порука није могла бити послата јер повезивање на новински сервер није успело. Сервер је можда недоступан или одбија повезивање. Проверите да ли су ваша подешавања новинског сервера исправна и пробајте поново.
 errorQueuedDeliveryFailed=Догодила се грешка приликом доставе непослатих порука.
@@ -33,17 +33,17 @@ smtpServerError=Догодила се грешка приликом слања поште: Грешка одлазног (SMTP) сервера. Сервер је одговорио са:  %s.
 unableToSendLater=Нажалост, не можемо да сачувамо вашу поруку за касније слање.
 
 ## LOCALIZATION NOTE (communicationsError): argument %d is the error code
 communicationsError=Догодила се грешка у комуникацији: %d.  Пробајте поново.
 dontShowAlert=THIS IS JUST A PLACEHOLDER. YOU SHOULD NEVER SEE THIS STRING.
 
 ## LOCALIZATION NOTE (tcpReadError): argument %s is the network error
 tcpReadError=Догодила се грешка на мрежи приликом примања података.  (Мрежна грешка: %s)  Пробајте поново да се повежете.
-couldNotGetUsersMailAddress=Догодила се грешка приликом слања поште:  повратна адреса није исправна.  Проверите да ли је ваша е-адреса исправно унета у подешавањима налога и пробајте поново.
+couldNotGetUsersMailAddress=Догодила се грешка приликом слања поште: повратна адреса није исправна. Проверите да ли је ваша мејл адреса исправно унета у подешавањима налога и пробајте поново.
 mimeMpartAttachmentError=Грешка у прилогу.
 failedCopyOperation=Порука је успешно послата али није могла бити ископирана у вашу фасциклу са послатим порукама.
 nntpNoCrossPosting=Можете послати само једну поруку ка једном новинском серверу, у једном тренутку.
 msgCancelling=Отказујем…
 sendFailedButNntpOk=Ваша порука је послата у новинску групу али није послата ка другом примаоцу.
 errorReadingFile=Грешка приликом читања датотеке.
 followupToSenderMessage=Аутор ове поруке је затражио да се одговори шаљу само аутору. Ако желите да одговорите и ка новинској групи, додајте нови ред у делу за адресирање, изаберите Новинска-група у списку прималаца и унесите име новинске групе.
 
@@ -142,17 +142,17 @@ sendWithEmptySubjectButton=&Пошаљи без наслова
 cancelSendingButton=&Откажи слање
 
 ## Strings used by the dialog that informs about the lack of newsgroup support.
 noNewsgroupSupportTitle=Новинске групе нису подржане
 recipientDlogMessage=Овај налог подржава само примаоце са е-поштом. Настављањем ћете занемарити новинске групе.
 
 ## Strings used by the alert that tells the user that an e-mail address is invalid.
 addressInvalidTitle=Неисправна адреса примаоца
-addressInvalid=%1$S није исправна адреса е-поште јер није у формату korisnik@domacin. Морате је исправити пре слања е-поште.
+addressInvalid=%1$S није исправна мејл адреса јер није у формату korisnik@domacin. Морате је исправити пре слања мејла.
 
 ## String used by the dialog that asks the user to attach a web page
 attachPageDlogTitle=Наведите путању за качење
 attachPageDlogMessage=Веб страница (URL):
 
 ## String used for attachment pretty name, when the attachment is a message
 messageAttachmentSafeName=Закачена порука
 
--- a/mail/chrome/messenger/newTagDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/newTagDialog.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- New Tag Dialog -->
-<!ENTITY newTagDialog.title   "Направи нову ознаку">
+<!ENTITY newTagDialog1.title   "Нова ознака">
 <!ENTITY name.label       "Име ознаке:">
 <!ENTITY name.accesskey     "з">
--- a/mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.title "Добродошли у &brandShortName;">
 <!ENTITY header2.label "Да ли желите нову електронску адресу?">
 <!ENTITY other.languages "Приказујемо вам само провајдере који пружају адресе у вашој области.  Кликните овде да бисте видели све провајдере.">
-<!ENTITY error.line1 "Нажалост, нисмо могли наћи ниједну од предложених е-адреса.">
-<!ENTITY error.line2 "Можете пробати да потражите надимке или неки други појам да бисте нашли више е-адреса.">
+<!ENTITY error.line1 "Нажалост, нисмо могли наћи ниједну од предложених мејл адреса.">
+<!ENTITY error.line2 "Можете пробати да потражите надимке или неки други појам да бисте нашли више мејлова.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE(error.suggest.before, error.suggest.middle, error.suggest.after):
   error.suggest.before, error.suggest.middle, and error.suggest.after all go into
   one line with error.suggest.middle that links to a site which provides download
   of free account alternatives. -->
 <!ENTITY error.suggest.before "Такође, можете пробати један од ">
 <!ENTITY error.suggest.middle "алтернативних бесплатних електронских налога">
 <!ENTITY error.suggest.after ".">
@@ -20,24 +20,24 @@
   success.title.before and success.title.after all go into one line, wrapping
   around the name that the user has typed in to the search input. -->
 <!ENTITY success.title.before "Здраво ">
 <!ENTITY success.title.after ", следеће електронске адресе су вам доступне:">
 <!ENTITY success.tip "(Такође, можете потражити надимке или неки други појам да бисте нашли више електронских адреса)">
 <!ENTITY partnership.description "У сарадњи са неколико провајдера, &brandShortName; вам може понудити нову електронску адресу. Само унесите ваше име и презиме, или неку другу реч коју желите, у поља изнад да бисмо почели прављење налога.">
 <!ENTITY existing.header "Да ли већ имате адресу коју желите да користите?">
 <!ENTITY tinyheader.title "Имате већ адресу?">
-<!ENTITY tinyheader.existing "Прескочи ово и искористи моју постојећу е-адресу">
+<!ENTITY tinyheader.existing "Прескочи ово и искористи моју постојећу мејл адресу">
 <!ENTITY content.close "Мислим да ћу подесити мој налог касније.">
 <!ENTITY successful.title "Честитамо!">
 <!ENTITY successful.successMessage "Успешно сте подесили свој налог.">
 <!ENTITY successful.write "Напишите неку поруку">
 <!ENTITY successful.write.desc "Нека ваши пријатељи и породица сазнају за вашу нову адресу.<br/> Зато сте и направили овај нови налог, зар не?">
 <!ENTITY successful.customize "Прилагодите &brandShortName; уз неке моћне додатке">
 <!ENTITY successful.customize.desc "Постоје хиљаде додатака који вам омогућавају да прилагодите &brandShortName; тако да одговара вашим специфичним потребама.">
-<!ENTITY successful.attach "Закачи лични потпис на моју е-адресу">
+<!ENTITY successful.attach "Закачи лични потпис на моју мејл адресу">
 <!ENTITY successful.attach.desc "Можете аутоматски качити цитат или неке податке о себи на крај сваке поруке коју пошаљете.">
 <!ENTITY successful.close "Затвори овај прозор.">
 <!ENTITY input.namePlaceholder "Ваше име, или надимак">
 <!ENTITY input.search "Претрага">
 <!ENTITY search_engine.title "Прилагодите ваш претраживач">
 <!ENTITY search_engine.message "Ваш провајдер поште вам такође може пружити веб претрагу.">
 <!ENTITY search_engine.button "Заврши">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
@@ -20,18 +20,18 @@
 <!ENTITY chooseFolderWin.label    "Преглед…">
 <!ENTITY chooseFolderWin.accesskey  "П">
 <!ENTITY chooseFolderMac.label    "Изабери…">
 <!ENTITY chooseFolderMac.accesskey  "И">
 
 <!ENTITY attachments.incoming.label  "Долазно">
 <!ENTITY attachments.outgoing.label  "Одлазно">
 
-<!ENTITY addCloudFileAccount.label    "Додај">
-<!ENTITY addCloudFileAccount.accesskey  "Д">
+<!ENTITY addCloudFileAccount1.label    "Додај…">
+<!ENTITY addCloudFileAccount1.accesskey  "ј">
 <!ENTITY addCloudFileAccount.description "Додај нову Filelink услугу складиштења">
 <!ENTITY removeCloudFileAccount.label   "Уклони">
 <!ENTITY removeCloudFileAccount.accesskey "У">
 <!ENTITY authRequired.description     "Потребно је да дате овлашћење за преглед подешавања ове услуге складиштења.">
 <!ENTITY authRequired.button.label    "Овласти">
 <!ENTITY authRequired.button.accesskey  "л">
 
 <!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.label "Понуди дељење за датотеке веће од">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -49,16 +49,19 @@
 <!ENTITY autocompleteText.label        "Приликом адресирања порука, тражи одговарајуће уносе у:">
 <!ENTITY addressingEnable.label        "Локалним именицима">
 <!ENTITY addressingEnable.accesskey      "Л">
 <!ENTITY directories.label           "Сервер фасцикле:">
 <!ENTITY directories.accesskey         "ф">
 <!ENTITY directoriesNone.label         "Ништа">
 <!ENTITY editDirectories.label         "Уреди фасцикле…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey       "У">
+<!ENTITY showAsDefault.label          "Подразумевана почетна фасцикла у прозору именика:">
+<!ENTITY showAsDefault.accesskey        "з">
+<!ENTITY showAsDefaultLast.label        "Последње коришћена фасцикла">
 
 <!ENTITY sendOptionsDescription.label     "Подеси понашање форматирања текста">
 <!ENTITY sendOptions.label           "Опције слања…">
 <!ENTITY sendOptions.accesskey         "с">
 
 <!ENTITY attachmentReminder.label       "Провери да ли недостају прилози">
 <!ENTITY attachmentReminder.accesskey     "ј">
 <!ENTITY attachmentReminderOptions.label    "Кључне речи…">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
@@ -23,20 +23,20 @@
 <!ENTITY displayText.label        "Приликом цитирања обичних текстуалних порука:">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : (emoticonsAndStructs.label) 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)  -->
 <!ENTITY convertEmoticons.label    "Прикажи емотиконе као сличице">
 <!ENTITY convertEmoticons.accesskey  "е">
 
 <!-- labels -->
 <!ENTITY displayTagsText.label   "Ознаке се могу користити за сврставање и приоритизацију ваших порука.">
-<!ENTITY addTagButton.label    "Додај">
-<!ENTITY addTagButton.accesskey  "Д">
-<!ENTITY editTagButton.label    "Уреди">
-<!ENTITY editTagButton.accesskey  "У">
+<!ENTITY newTagButton.label    "Нова…">
+<!ENTITY newTagButton.accesskey  "Н">
+<!ENTITY editTagButton1.label   "Уреди…">
+<!ENTITY editTagButton1.accesskey "е">
 <!ENTITY removeTagButton.label   "Обриши">
 <!ENTITY removeTagButton.accesskey "О">
 
 <!-- Fonts and Colors -->
 <!ENTITY fontsAndColors1.label  "Фонтови и боје">
 <!ENTITY defaultFont.label    "Подразумевани фонт:">
 <!ENTITY defaultFont.accesskey  "д">
 <!ENTITY defaultSize.label    "Величина:">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -63,17 +63,17 @@ soundFilesDescription=Звучне датотеке
 
 #### Attachment Reminder
 attachmentReminderNewDialogTitle=Нова кључна реч
 attachmentReminderNewText=Кључна реч:
 attachmentReminderEditDialogTitle=Уреди кључну реч
 attachmentReminderEditText=Кључна реч:
 
 #### Remote content
-imagepermissionstext=Можете навести са којих веб страница је дозвољено учитавати слике и друге удаљене садржаје. Такође можете дозволити сав удаљени садржжај на основу е-адресе пошиљаоца. Укуцајте адресу странице или е-адресу којом желите да управљате и онда кликните на блокирај или на дозволи.
+imagepermissionstext=Можете навести са којих веб страница је дозвољено учитавати слике и друге удаљене садржаје. Такође можете дозволити сав удаљени садржај на основу мејл адресе пошиљаоца. Укуцајте адресу странице или мејл адресу којом желите да управљате и онда кликните на блокирај или на дозволи.
 imagepermissionstitle=Изузеци - удаљени садржај
 
 #### Cookies
 cookiepermissionstitle=Изузеци - колачићи
 cookiepermissionstext=Можете навести које веб странице могу или не могу икада користити колачиће.  Унесите тачну адресу странице којом желите да управљате па онда кликните на блокирај, дозволи за сесију или дозволи.
 
 invalidURI=Унесите исправно име домаћина
 invalidURITitle=Унето је неисправно име домаћина
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -38,21 +38,21 @@ confirmDeferAccountWarning=Ако будете складиштили нову пошту овог налога у долазном сандучету другог налога, више нећете моћи да приступите већ преузетој пошти овог налога. Ако имате пошту у овом налогу, прво је ископирајте у други налог.\n\nАко имате филтере који филтрирају пошту у овом налогу, онемогућите их или промените одредишну фасциклу. Ако било који налог има посебне фасцикле у овом налогу (Послато, Нацрти, Шаблони, Архиве, Непожељно) требали бисте да их промените да буду у другом налогу.\n\nДа ли и даље желите да складиштите електронску пошту овог налога у другом налогу?
 confirmDeferAccountTitle=Одложити налог?
 
 directoryAlreadyUsedByOtherAccount=Фасцикла наведена у подешавању локалне фасцикле се већ користи у налогу "%S". Изаберите другу фасциклу.
 directoryParentUsedByOtherAccount=Родитељска фасцикла фасцикле наведене у подешавању локалне фасцикле се већ користи у налогу "%S". Изаберите другу фасциклу.
 directoryChildUsedByOtherAccount=Подфасцикла фасцикле наведене у подешавању локалне фасцикле се већ користи у налогу "%S". Изаберите другу фасциклу.
 #Provide default example values for sample email address
 exampleEmailUserName=korisnik
 exampleEmailDomain=example.net
-emailFieldText=Е-адреса:
+emailFieldText=Мејл адреса:
 #LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
-defaultEmailText=Унесите вашу е-адресу. Ово је адреса коју ће други користити да вам шаљу електронску пошту (нпр.: "%1$S"@"%2$S"). 
+defaultEmailText=Унесите вашу мејл адресу. Ово је адреса коју ће други користити да вам шаљу електронску пошту (нпр.: "%1$S"@"%2$S"). 
 #LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
-customizedEmailText=Унесите ваше %1$S %2$S (на пример, ако је ваша %1$S е-адреса "%3$S", ваш %2$S је "%4$S"). 
+customizedEmailText=Унесите ваше %1$S %2$S (на пример, ако је ваша %1$S мејл адреса "%3$S", ваш %2$S је "%4$S"). 
 
 # account manager stuff
 prefPanel-server=Подешавања сервера
 prefPanel-copies=Умношци и фасцикле
 prefPanel-synchronization=Усклађивање и складиштење
 prefPanel-diskspace=Простор на диску
 prefPanel-addressing=Састављање и адресирање
 prefPanel-junk=Подешавања непожељне поште
--- a/mail/chrome/messenger/removeAccount.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/removeAccount.dtd
@@ -5,15 +5,18 @@
 <!ENTITY dialogTitle         "Уклони налог и податке">
 <!ENTITY removeButton.label      "Уклони">
 <!ENTITY removeButton.accesskey    "У">
 <!ENTITY removeAccount.label     "Уклони податке налога">
 <!ENTITY removeAccount.accesskey   "а">
 <!ENTITY removeAccount.desc      "Уклања само знање &brandShortName;-а о овом налогу. Не мења сам налог на серверу.">
 <!ENTITY removeData.label       "Уклони податке поруке">
 <!ENTITY removeData.accesskey     "д">
+<!ENTITY removeDataChat.label     "Уклони податке о разговорима">
+<!ENTITY removeDataChat.accesskey   "д">
 <!ENTITY removeDataLocalAccount.desc "Уклања све поруке, фасцикле и филтере везане за овај налог на вашем локалном диску. Ово не захвата неке поруке које и даље могу остати на серверу. Не бирајте ово уколико планирате да архивирате локалне податке и да их поново искористите касније у &brandShortName;-у.">
 <!ENTITY removeDataServerAccount.desc "Уклања све поруке, фасцикле и филтере везане за овај налог на вашем локалном диску. Ваше поруке и фасцикле ће и даље бити на серверу.">
+<!ENTITY removeDataChatAccount.desc  "Уклања све сачуване записе разговора на овом налогу, са вашег локалног диска.">
 <!ENTITY showData.label        "Прикажи место података">
 <!ENTITY showData.accesskey      "с">
 <!ENTITY progressPending       "Уклањам изабране податке…">
 <!ENTITY progressSuccess       "Уклањање је успело.">
 <!ENTITY progressFailure       "Уклањање није успело.">