extensions/wallet/src/resources/wallet.properties
author Filip Miletic <filmil%gmail.com@mozilla.org>
Sun, 14 Dec 2008 04:19:44 -0800
changeset 12 b0433938f762ccf3426f0212a7058f2d12c0e0e1
child 54 497c260017523ad3093758735bf9639df078ce11
permissions -rw-r--r--
Adding new l10n files.

# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
#
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
#
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
#
# The Original Code is mozilla.org code.
#
# The Initial Developer of the Original Code is
# Netscape Communications Corporation.
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
#
# Contributor(s):
#
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
#
# ***** END LICENSE BLOCK *****
IncorrectKey_TryAgain? = Главна лозинка је неисправна.  Да ли желите да пробате поново?
WantToCaptureForm? = Да ли желите да запамтите вредности које сте унели?
WantToSavePasswordObscured? = Управник лозинкама може да запамти ову пријаву и аутоматски је унесе наредни пут када се вратите на овај сајт.##Да ли желите да Управник лозинкама запамти ову пријаву?
WantToSavePasswordEncrypted? = Управник лозинкама може да запамти ову пријаву и аутоматски је унесе наредни пут када се вратите на овај сајт.##Да ли желите да Управник лозинкама запамти ову пријаву?
xWantToSavePasswordObscured? = Да ли желите да Ваше корисничко име и лозинка буду упамћени?##Сачуване вредности нису заштићене лозинком.
xWantToSavePasswordEncrypted? = Да ли желите да Ваше корисничко име и лозинка буду упамћени?##Сачуване вредности су заштићене лозинком.
#translator's note: # in following line will be converted to linefeed by program
firstPassword = Користи се главна лозинка за заштиту осетљивих података за пријаву.  Будућа издања ће користити јако шифровање за највиши ниво безбедности.##Изаберите главну лозинку.#(Оставите поља непопуњена ако не желите да користите главну лозинку).#
password = Унесите главну лозинку
#translator's note: # in following line will be converted to linefeed by program
newPassword = Изаберите нову главну лозинку.#(Оставите поља празна ак оне желите да користите главну лозинку).#
enterPassword = Унесите главну лозинку
confirmPassword = Поновите главну лозинку
confirmFailed_TryAgain? = Унете лозинке нису идентичне.  Молимо да у оба поља унесете исту главну лозинку.
SelectUser = Изаберите корисничко име које ће бити унето на овај формулар.
SelectUserWhosePasswordIsBeingChanged = Изаберите корисника чија се лозинка мења.
PasswordNotification = Ваше удобности ради, читач може да запамти корисничка имена и лозинке тако да убудуће их не морате поново ручно да унесете.  Ваше лозинке ће бити прикривене пре чувања на хард диск.  Да ли желите да укључите ову могућност?
noPrefills = Нема поља која се могу попунити унапред.
Never = Никада за овај сајт
Confirm = Потврди
PromptForPassword = Лозинка
PromptForData = Упит
SaveTheseValuesObscured = Користи управника лозинкама за памћење ових вредности.
SaveTheseValuesEncrypted = Користи управника лозинкама за памћење ових вредности.
SaveThisValueObscured = Користи управика лозинкама за памћење ове вредности.
SaveThisValueEncrypted = Користи управника лозинкама за памћење ове вредности.
SaveThisPasswordObscured= Користи управника лозинкама за памћење ове лозинке.
SaveThisPasswordEncrypted = Користи управника лозинкама за памћење ове лозинке.
xSaveTheseValuesObscured = Запамти ове вредности.  Сачуване вредности нису заштићене лозинком.
xSaveTheseValuesEncrypted = Запамти ове вредности.  Сачуване вредности су заштићене лозинком.
xSaveThisValueObscured = Запамти ову вредност.  Сачуване вредности нису заштићене лозинком.
xSaveThisValueEncrypted = Запамти ову вредности.  Сачуване вредности су заштићене лозинком.
UserName = Корисничко име
Password = Лозинка
SelectUserTitleLine = Изабери корисника
NoPasswordsEverSaved = Ниједна лозинка још није сачувана.
Captured = Подаци су сачувани.
NotCaptured = Нема података за чување,
UnableToCapture = Није могуће сачувати податке.
Converted = Сачувани подаци су промењени.
AllDataWillBeCleared = Сви сачувани подаци ће бити уклоњени.
NotConverted = Није могуће променити сачуване податке.
PasswordNotChanged = Није могуће променити лозинку која чува поверљиве податке.
PasswordExpired = Ваши поверљиви подаци су закључани.
PasswordNotExpired = Није могуће закључати поверљиве податке.
Caveat = Чување лозинки и других поверљивих информација##Управник лозинкама и управник формуларима ће чувати лозинке, корисничка имена и друге поверљиве информације и аутоматски их уносити уместо Вас када су потребне.#Ове поверљиве инфромације се чувају на рачунару у облику који је тешко али не и немогуће прочитати.#Ако трећа лица имају приступ овом рачунару, можда ћете желети да сачуване поверљиве податке заштитите главном лозинком.#Ако изаберете чување података заштићених лозинком, бићете питани да с времена на време унесете главну лозинку.  Овај приступ раду омогућава већу безбедност, иако је мање удобан.
CaveatTitle = Узбуна