toolkit/chrome/mozapps/extensions/blocklist.dtd
author Filip Miletic <filmil%gmail.com@mozilla.org>
Sun, 14 Dec 2008 04:24:03 -0800
changeset 13 8cb41e65c255d7f5ca6b4922a25b9a5520cbae76
child 30 34197fcd1c1a088385d76495a7da0054eb6602f0
permissions -rw-r--r--
Old files removal

<!ENTITY blocklist.title "Додаци су можда узрок проблема">
<!ENTITY blocklist.style "width: 45em; height: 30em">
<!ENTITY blocklist.summary "Програм &brandShortName; је установио да наредни додаци могу да узрокују проблеме са стабилношћу или безбедношћу:">
<!ENTITY blocklist.softblocked "Ради Ваше заштите, препоручује се да искључите ове додатке и поново покренете програм.">
<!ENTITY blocklist.hardblocked "Ови додаци су под видоким ризиком да узрокују проблеме са стабилношћу и безбедношћу тако да су блокирани.  Потребно је поново покренути програм да би били потпуно искључени.">
<!ENTITY blocklist.softandhard "Додаци који имају висок ризик да узрокују проблеме са стабилношћу или безбедношћу су блокирани.  Остали су ниског ризика, али се ипак препоручује да их искључите.">
<!ENTITY blocklist.moreinfo "Више података">

<!ENTITY blocklist.accept.label "Поново покренуи &brandShortName;">
<!ENTITY blocklist.accept.accesskey "П">