dom/chrome/security/csp.properties
author Марко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>
Sat, 01 Apr 2017 11:55:21 +0000
changeset 769 7ecefb5e46797672478e5ef1046043f4b56d6b11
parent 668 b0c215302492b65d32885d92d044d971752c5283
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Lightning Aurora Localization authors: - Марко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# CSP Warnings:
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPViolation = Поставке странице су блокирале учитавање извора: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPViolationWithURI = Поставке странице су блокирале учитавање извора %2$S ("%1$S").
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPROViolation = Догодио се прекршај CSP полисе ("%1$S"). Понашање је дозвољено и CSP извештај је послат.
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPROViolationWithURI = Поставке странице су приметиле учитавање ресурса на %2$S ("%1$S"). CSP извештај се шаље.
# LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
# %1$S is the URI we attempted to send a report to.
triedToSendReport = Покушај да се пошаље извештај на неисправан URI: "%1$S"
# LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
# %1$S is the report URI that could not be parsed
couldNotParseReportURI = немогуће је обрадити URI за извештај: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
# %1$S is the unknown directive
couldNotProcessUnknownDirective = Немогуће је обрадити непознату директиву '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
# %1$S is the option that could not be understood
ignoringUnknownOption = Игноришем непознату опцију %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDuplicateSrc):
# %1$S defines the duplicate src
ignoringDuplicateSrc = Игноришем дупликат извора %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcFromMetaCSP):
# %1$S defines the ignored src
ignoringSrcFromMetaCSP = Игноришем извор '%1$S' (Није подржана испорука преко meta елемента).
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcWithinScriptStyleSrc):
# %1$S is the ignored src
# script-src and style-src are directive names and should not be localized
ignoringSrcWithinScriptStyleSrc = Игноришем "%1$S" унутар script-src или style-src: nonce-source или hash-source specified
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcForStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
# script-src, as well as 'strict-dynamic' should not be localized
ignoringSrcForStrictDynamic = Игноришем “%1$S” унутар script-src или ‘strict-dynamic’ specified
# LOCALIZATION NOTE (ignoringStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
ignoringStrictDynamic = Игноришем извор “%1$S” (Само дефинисани унутар script-src). 
# LOCALIZATION NOTE (strictDynamicButNoHashOrNonce):
# %1$S is the csp directive that contains 'strict-dynamic'
# 'strict-dynamic' should not be localized
strictDynamicButNoHashOrNonce = Кључна реч ‘strict-dynamic’ унутар “%1$S” нема валидан nonce или hash и блокира учитавање свих скрипти
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
# %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
reportURInotHttpsOrHttp2 = URI за извештај (%1$S) би требао да буде HTTP или HTTPS URI.
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
# %1$S is the ETLD of the page with the policy
reportURInotInReportOnlyHeader = Овај сајт (%1$S) има полису за само пријављивање без URI пријаве. CSP неће блокирати и не може да пријави прекршаје полисе.
# LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
# %1$S is the CSP Source that could not be parsed
failedToParseUnrecognizedSource = Немогуће обрађивање непознатог извора %1$S
# LOCALIZATION NOTE (inlineScriptBlocked):
# inline script refers to JavaScript code that is embedded into the HTML document.
inlineScriptBlocked = Покушај да се изврши inline скрипта је блокиран
# LOCALIZATION NOTE (inlineStyleBlocked):
# inline style refers to CSS code that is embedded into the HTML document.
inlineStyleBlocked = Покушај да се примени inline стил је блокиран
# LOCALIZATION NOTE (scriptFromStringBlocked):
# eval is a name and should not be localized.
scriptFromStringBlocked = Покушај да се позове JavaScript из стринга(позивање функције) је блокиран
# LOCALIZATION NOTE (upgradeInsecureRequest):
# %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
upgradeInsecureRequest = Надограђујем несигуран захтев '%1$S' да користи '%2$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoreSrcForDirective):
ignoreSrcForDirective = Игноришем изворе за директиву '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
# %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
hostNameMightBeKeyword = Тумачим %1$S као име хоста,а не као кључну реч. Ако сте хтели да је користите као кључну реч, користите '%2$S' (апострофе).
# LOCALIZATION NOTE (notSupportingDirective):
# directive is not supported (e.g. 'reflected-xss')
notSupportingDirective = Не подржавам директиву '%1$S'. Директиве и вредности ће бити игнорисане.
# LOCALIZATION NOTE (blockAllMixedContent):
# %1$S is the URL of the blocked resource load.
blockAllMixedContent = Блокирам несигуран захтев '%1$S'.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDirectiveWithNoValues):
# %1$S is the name of a CSP directive that requires additional values (e.g., 'require-sri-for')
ignoringDirectiveWithNoValues = Игноришем ‘%1$S‘ јер не садржи параметре.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringReportOnlyDirective):
# %1$S is the directive that is ignored in report-only mode.
ignoringReportOnlyDirective = Игноришем sandbox директиву при испоручивању у report-only полиси ‘%1$S’
# LOCALIZATION NOTE (deprecatedReferrerDirective):
# %1$S is the value of the deprecated Referrer Directive.
deprecatedReferrerDirective = Referrer Directive ‘%1$S’ је застарела. Користите заглавље Referrer-Policy.

# CSP Errors:
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
# %1$S is the source that could not be parsed
couldntParseInvalidSource = Не могу рашчланити неиправан извор %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
# %1$S is the host that's invalid
couldntParseInvalidHost = Не могу рашчланити неисправаног хоста %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseScheme):
# %1$S is the string source
couldntParseScheme = Не могу рашчланити шему у %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
# %1$S is the string source
couldntParsePort = Не могу рашчланити порт %1$S
# LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
# %1$S is the name of the duplicate directive
duplicateDirective = Дупликат %1$S директива је пронађен.  Све осим прве ће бити игнорисане.
# LOCALIZATION NOTE (deprecatedDirective):
# %1$S is the name of the deprecated directive, %2$S is the name of the replacement.
deprecatedDirective = Директива '%1$S' је застарела. Користите директиву '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSandboxFlag):
# %1$S is the option that could not be understood
couldntParseInvalidSandboxFlag = Нисам могао да парсирам неисправан sandbox flag ‘%1$S’