extensions/wallet/src/resources/wallet.properties
author Filip Miletic <filmil%gmail.com@mozilla.org>
Thu, 02 Jun 2011 21:45:25 -0700
changeset 54 497c260017523ad3093758735bf9639df078ce11
parent 12 b0433938f762ccf3426f0212a7058f2d12c0e0e1
child 115 3077292b31f96d1408198c278a9c9221e7ce6e56
permissions -rw-r--r--
Forced cyrillic access keys for Aurora. We will, however, need to correct the access keys so that they are used correctly in all contexts.

UserName = Корисничко име
SelectUser = Изаберите корисничко име које ће бити унето на овај формулар.
Caveat = Чување лозинки и других поверљивих информација##Управник лозинкама и управник формуларима ће чувати лозинке, корисничка имена и друге поверљиве информације и аутоматски их уносити уместо Вас када су потребне.#Ове поверљиве инфромације се чувају на рачунару у облику који је тешко али не и немогуће прочитати.#Ако трећа лица имају приступ овом рачунару, можда ћете желети да сачуване поверљиве податке заштитите главном лозинком.#Ако изаберете чување података заштићених лозинком, бићете питани да с времена на време унесете главну лозинку.  Овај приступ раду омогућава већу безбедност, иако је мање удобан.
AllDataWillBeCleared = Сви сачувани подаци ће бити уклоњени.
Confirm = Потврди
SaveThisValueObscured = Користи управика лозинкама за памћење ове вредности.
PasswordExpired = Ваши поверљиви подаци су закључани.
xWantToSavePasswordEncrypted? = Да ли желите да Ваше корисничко име и лозинка буду упамћени?##Сачуване вредности су заштићене лозинком.
confirmPassword = Поновите главну лозинку
SaveTheseValuesObscured = Користи управника лозинкама за памћење ових вредности.
PromptForPassword = Лозинка
PasswordNotification = Ваше удобности ради, читач може да запамти корисничка имена и лозинке тако да убудуће их не морате поново ручно да унесете.  Ваше лозинке ће бити прикривене пре чувања на хард диск.  Да ли желите да укључите ову могућност?
xSaveTheseValuesEncrypted = Запамти ове вредности.  Сачуване вредности су заштићене лозинком.
NotConverted = Није могуће променити сачуване податке.
SaveThisPasswordObscured = Користи управника лозинкама за памћење ове лозинке.
SelectUserTitleLine = Изабери корисника
Never = Никада за овај сајт
firstPassword = Користи се главна лозинка за заштиту осетљивих података за пријаву.  Будућа издања ће користити јако шифровање за највиши ниво безбедности.##Изаберите главну лозинку.#(Оставите поља непопуњена ако не желите да користите главну лозинку).#
WantToSavePasswordEncrypted? = Управник лозинкама може да запамти ову пријаву и аутоматски је унесе наредни пут када се вратите на овај сајт.##Да ли желите да Управник лозинкама запамти ову пријаву?
PromptForData = Упит
xWantToSavePasswordObscured? = Да ли желите да Ваше корисничко име и лозинка буду упамћени?##Сачуване вредности нису заштићене лозинком.
xSaveTheseValuesObscured = Запамти ове вредности.  Сачуване вредности нису заштићене лозинком.
Password = Лозинка
xSaveThisValueEncrypted = Запамти ову вредности.  Сачуване вредности су заштићене лозинком.
noPrefills = Нема поља која се могу попунити унапред.
NotCaptured = Нема података за чување,
UnableToCapture = Није могуће сачувати податке.
NoPasswordsEverSaved = Ниједна лозинка још није сачувана.
PasswordNotChanged = Није могуће променити лозинку која чува поверљиве податке.
IncorrectKey_TryAgain? = Главна лозинка је неисправна.  Да ли желите да пробате поново?
SaveTheseValuesEncrypted = Користи управника лозинкама за памћење ових вредности.
Converted = Сачувани подаци су промењени.
SaveThisPasswordEncrypted = Користи управника лозинкама за памћење ове лозинке.
SelectUserWhosePasswordIsBeingChanged = Изаберите корисника чија се лозинка мења.
xSaveThisValueObscured = Запамти ову вредност.  Сачуване вредности нису заштићене лозинком.
password = Унесите главну лозинку
enterPassword = Унесите главну лозинку
WantToSavePasswordObscured? = Управник лозинкама може да запамти ову пријаву и аутоматски је унесе наредни пут када се вратите на овај сајт.##Да ли желите да Управник лозинкама запамти ову пријаву?
PasswordNotExpired = Није могуће закључати поверљиве податке.
SaveThisValueEncrypted = Користи управника лозинкама за памћење ове вредности.
confirmFailed_TryAgain? = Унете лозинке нису идентичне.  Молимо да у оба поља унесете исту главну лозинку.
CaveatTitle = Узбуна
WantToCaptureForm? = Да ли желите да запамтите вредности које сте унели?
newPassword = Изаберите нову главну лозинку.#(Оставите поља празна ак оне желите да користите главну лозинку).#
Captured = Подаци су сачувани.