calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
author Filip Miletic <filmil%gmail.com@mozilla.org>
Thu, 02 Jun 2011 21:45:25 -0700
changeset 54 497c260017523ad3093758735bf9639df078ce11
parent 23 d3467de7b37f3fc4f396f9ecd018bf6b5ea4ec74
child 66 08fff39f3023500827bfc5ffc69609873e259f7c
permissions -rw-r--r--
Forced cyrillic access keys for Aurora. We will, however, need to correct the access keys so that they are used correctly in all contexts.

itemMenuLabelTask = Задатак
removeCalendarsTitle = Уклоните прилог
yearlyOrder2 = %1$S %2$S %4$S %3$S
repeatDetailsRuleDaily4 = сваки радни дан
monthlyEveryDayOfNth = сваки дан сваког месеца;сваки дан месеца сваких #2 месеца
repeatDetailsMonth2 = Фебруар
removeCalendarsText = Заиста желите уклонити %1$S прилог?
repeatDetailsMonth4 = Април
repeatDetailsMonth5 = Мај
repeatDetailsMonth6 = Јун
repeatDetailsMonth7 = Јул
repeatOrdinal1Nounclass1 = прва
repeatDetailsMonth9 = Септембар
repeatOrdinal1Nounclass2 = прва
repeatDetailsDay3Nounclass = nounclass2
yearlyOnEveryNthOfNthNounclass1 = свака %1$S %2$S;сваких #3 година, свака %1$S %2$S
yearlyOnEveryNthOfNthNounclass2 = свака %1$S %2$S;сваких #3 година, свака %1$S %2$S
specifyLinkLocation = Наведите адресу везе
repeatOrdinal4Nounclass1 = четврта
repeatOrdinal4Nounclass2 = четврта
repeatDetailsDay5Plural = Четвртак
monthlyOrder = %1$S %2$S.
yearlyNthOnNthOfNounclass2 = у %1$S %2$S сваког %3$S;сваких #4 година у %1$S %2$S %3$S
yearlyNthOnNthOfNounclass1 = у %1$S %2$S сваког %3$S;сваких #4 година у %1$S %2$S %3$S
repeatDetailsMonth1 = Јануар
repeatDetailsDay4Nounclass = nounclass2
repeatDetailsDay7Plural = Субота
repeatDetailsMonth3 = Март
repeatDetailsDay2Nounclass = nounclass2
ruleTooComplex = Подробније
repeatDetailsMonth8 = Август
repeatCountAllDay = Дешава се %1$S\n#3 пут с почетком %2$S.;Дешава се %1$S\n#3 пута с почетком %2$S.
repeatDetailsMonth12 = Децембар
repeatDetailsMonth10 = Октобар
repeatDetailsMonth11 = Новембар
repeatOrdinal2Nounclass2 = друга
repeatOrdinal2Nounclass1 = друга
weeklyNthOnNounclass2 = свака %1$S;сваких #2 недеља у %1$S
weeklyNthOnNounclass1 = свака %1$S;сваких #2 недеља у %1$S
itemMenuAccesskeyEvent2 = F
repeatOrdinal5Nounclass1 = пета
repeatOrdinal3Nounclass2 = трећа
repeatOrdinal3Nounclass1 = трећа
summaryDueTaskLabel = Due:
monthlyEveryOfEveryNounclass1 = свака %1$S сваког месеца;свака %1$S сваких #2 месеца
monthlyEveryOfEveryNounclass2 = свака %1$S сваког месеца;свака %1$S сваких #2 месеца
repeatDetailsDay3Plural = Уторак
ordinalWeekdayOrder = %1$S %2$S.
newTask = Нови задатак
repeatDetailsUntilAllDay = Дешава се %1$S\nс почетком %2$S и крајем %3$S.
yearlyOrder = %1$S. %3$S %2$S
repeatDetailsDay1Nounclass = nounclass2
enterLinkLocation = Унесите адресу веб странице или укажите на место документа.
repeatDetailsDay6Nounclass = nounclass2
repeatOrdinal-1Nounclass1 = последња
emailSubjectReply = Одг: %1$S
yearlyNthOn = сваког %2$S. %1$S;сваких #3 године %2$S. %1$S
monthlyDayOfNth = у %1$S дану сваког месеца;у %1$S дану сваких #2 месеца
newEvent = Нови догађај
repeatDetailsDay6Plural = Петак
weeklyEveryNth = сваке недеље;сваких #1 недеља
repeatDetailsDay1Plural = Недеља
repeatCount = Дешава се %1$S\n#5 пут с почетком %2$S\nу %3$S до %4$S.;Дешава се %1$S\n#5 пута с почетком %2$S\nу %3$S до %4$S.
repeatDetailsDay7Nounclass = nounclass2
repeatDetailsInfiniteAllDay = Дешава се %1$S\nс почетком %2$S.
repeatDetailsInfinite = Дешава се %1$S\nс почетком %2$S\nод %3$S до %4$S.
repeatDetailsUntil = Дешава се %1$S\nс почетком %2$S и крајем %3$S\nод %4$S до %5$S.
repeatDetailsAnd = и
selectAFile = Закачи датотеке
monthlyLastDayOfNth = у последњем дану месеца;у последњем дану сваких #1 месеца
repeatDetailsDay6 = Петак
monthlyRuleNthOfEveryNounclass1 = %1$S сваког месеца;%1$S сваких #2 месеца
monthlyRuleNthOfEveryNounclass2 = %1$S сваког месеца;%1$S сваких #2 месеца
repeatDetailsDay5Nounclass = nounclass2
itemMenuLabelEvent = Догађај
repeatOrdinal5Nounclass2 = пета
pluralForWeekdays = false
itemMenuAccesskeyTask2 = F
repeatOrdinal-1Nounclass2 = последња
repeatDetailsDay4Plural = Среда
repeatDetailsDay2 = Понедељак
repeatDetailsDay3 = Уторак
repeatDetailsDay1 = Недеља
repeatDetailsDay2Plural = Понедељак
repeatDetailsDay7 = Субота
repeatDetailsDay4 = Среда
repeatDetailsDay5 = Четвртак
dailyEveryNth = сваки дан;сваки #1 дан