toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Filip Miletic <filmil%%gmail.com@mozilla.org>
Mon, 10 Jan 2011 10:01:56 -0800
changeset 35 26f76567fdb7741bdf2adb356e7cd306bfa67bc4
parent 30 34197fcd1c1a088385d76495a7da0054eb6602f0
child 54 497c260017523ad3093758735bf9639df078ce11
permissions -rw-r--r--
Additional corrections, including multiple plurals

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is the update name and the 2nd %S is the build
# identifier from the local updates.xml for displaying update history
# example: MyApplication (20081022033543)
updateFullName=%S (%S)

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S
licenseContentDownloading=Пријем лиценце: %S %S…
updateMoreInfoContentDownloading=Пријем детаља: %S %S…

# LOCALIZATION NOTE: When present
# %1$S is the brandShortName. Ex: MyApplication
# %2$S is the update version - provided by the update xml. Ex: version 10.0.5
# %3$S is the build identifier - provided by the update xml. Ex: 20081022033543
updateNightlyName=%1$S %2$S %3$S ноћно
incompatAddons_major=Неки од ваших додатака не раде са %1$S %2$S, па ће бити онемогућен. Чим постану подударни, %1$S ће их доградити и поново омогућити:
incompatAddons_minor=Неки од ваших додатака неће радити након доградње, па ће бити онемогућени. Чим постану подударни, %1$S ће их доградити и поново омогућити:
intro_major=Желите ли да доградите на %1$S %2$S одмах?
intro_minor=Доступна је доградња безбедности и стабилности за %1$S:

# LOCALIZATION NOTE:
# %1$S is the add-on name
# Example: My Addon
# %2$S is the add-on version.
# Example: 2.1.5
addonLabel=%1$S %2$S.

updateType_major=Ново издање
updateType_minor=Безбедносна доградња

# LOCALIZATION NOTE: When present %S is brandShortName
verificationError=Програм %S не може да потврди веродостојност пакета са доградњама.
licenseContentNotFound=Датотека са лиценцом за ово издање није нађена.  Молимо да посетите мрежну страну за програм %S за више података.
updateMoreInfoContentNotFound=Додатни детаљи о овом издању нису пронађени. Молимо да посетите мрежну страну за програм %S за више података.
resumePausedAfterCloseTitle=Доградња програма
resumePausedAfterCloseMsg=Паузирали сте пријем ове доградње.  Да ли желите да доградњу примате у позадини, док и даље радите са програмом %S?
updaterIOErrorTitle=Доградња програма није успела
updaterIOErrorMsg=Доградња није могла да буде инсталирана.  Молимо да проверите да не постоје друге покренуте копије програма %S на Вашем рачунару, и покрените програм %S поново.
okButton=У реду
okButton.accesskey=O
askLaterButton=Питај ме касније
askLaterButton.accesskey=A
noThanksButton=Не, хвала
noThanksButton.accesskey=N
updateButton_minor=Догради %S
updateButton_minor.accesskey=S
updateButton_major=Добави ново издање
updateButton_major.accesskey=G
backButton=Назад
backButton.accesskey=B
acceptTermsButton=Прихвати услове
acceptTermsButton.accesskey=A
restartLaterButton=Покрени касније
restartLaterButton.accesskey=L
restartNowButton=Поново покрени %S
restartNowButton.accesskey=S

# LOCALIZATION NOTE: %S is the date the update was installed from the local
# updates.xml for displaying update history
statusSucceededFormat=Постављено у: %S

statusFailed=Инсталација није успела
pauseButtonPause=Паузирај
pauseButtonResume=Настави
hideButton=Сакриј
hideButton.accesskey=H

updatesfound_minor.title=Доступна је доградња
updatesfound_major.title=Доступно је ново издање

installSuccess=Унапређење је успешно постављено
installPending=Постављање је на чекању
patchApplyFailure=Доградња не може да се инсталира јер примена закрпе није успела

# LOCALIZATION NOTE: When present %S is the update name provided by the remote
# update xml for the following
updateAvailable_minor.title=Доступно: %S
updateAvailable_minor.text=Добави и инсталирај…
updateAvailable_major.title=Доступно: %S
updateAvailable_major.text=Добави ново издање…
updateDownloaded_minor.title=Доступно: %S
updateDownloaded_minor.text=Примени примљену доградњу…
updateDownloaded_major.title=Доступно: %S
updateDownloaded_major.text=Постави ново издање…

# LOCALIZATION NOTE: %S is the amount downloaded so far
# example: Paused —  879 KB of 2.1 MB
downloadPausedStatus=Паузирано — %S

check_error-200=ИксМЛ датотека доградње је неисправна (200)
check_error-403=Приступ је одбијен (403)
check_error-404=ИксМЛ датоека са доградњом није нађена (404)
check_error-500=Интерна грешка на серверу (500)
check_error-2152398849=Неуспело (разлог је непознат)
check_error-2152398861=Веза је одбијена
check_error-2152398862=Веза је застарела
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Нисте повезани на мрежу (повежите се)
check_error-2152398867=Порт није дозвољен
check_error-2152398868=Подаци нису примљени (молимо да покушате касније)
check_error-2152398878=Сервер за доградње није пронађен (проверите везу са Интернетом)
check_error-2152398890=Посредник (proxy) није пронађен (проверите везу са Интернетом)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Нисте повезани на мрежу (повежите се)
check_error-2152398919=Пренос података је прекинут (молимо да пробате поново)
check_error-2152398920=Посредник (proxy) је одбио везу
check_error-2153390069=Серверов сертификат је истекао (ако је ово обавештење нетачно, проверите системски датум и време)
check_error-verification_failed=Није могуће проверити интегритет доградње