toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
author Filip Miletic <filmil%%gmail.com@mozilla.org>
Mon, 10 Jan 2011 10:01:56 -0800
changeset 35 26f76567fdb7741bdf2adb356e7cd306bfa67bc4
parent 30 34197fcd1c1a088385d76495a7da0054eb6602f0
child 54 497c260017523ad3093758735bf9639df078ce11
permissions -rw-r--r--
Additional corrections, including multiple plurals

# LOCALIZATION NOTE (seconds, minutes, hours, days): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
seconds=секунд;секунде;секунди
minutes=минут;минута;минута
hours=сат;сата;сати
days=дан;дана;дана

# LOCALIZATION NOTE (paused): — is the "em dash" (long dash)
paused=Паузирано -  #1
downloading=Преузимање
notStarted=Није покренуто
failed=Неуспео
finished=Завршено
canceled=Отказан

cannotPause=Овај пријем није могуће паузирати

downloadErrorAlertTitle=Грешка при пријему
downloadErrorGeneric=Пријем није могао да буде сачуван услед непознате грешке.\n\nМолимо да пробате поново.

quitCancelDownloadsAlertTitle=Отказивање свих пријема?
quitCancelDownloadsAlertMsg=Ако сад изађете, пријем ће бити прекинут. Да ли сте сигурни да желите да изађете?
quitCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ако сад изађете, пријем %S ће бити прекинут. Да ли сте сигурни да желите да изађете?
quitCancelDownloadsAlertMsgMac=Ако сад одустанете, један пријем ће бити отказан. Да ли сте сигурни да желите да одустанете?
quitCancelDownloadsAlertMsgMacMultiple=Ако сад изађете, пријем %S ће се прекинути. Да ли сте сигурни да желите да изађете?
offlineCancelDownloadsAlertTitle=Отказивање свих пријема?
offlineCancelDownloadsAlertMsg=Ако сад раскинете везу са мрежом, прекинућете један пријем. Да ли заиста то желите?
offlineCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ако сада раскинете везу са мрежом, прекинућете пријем: %S. Да ли заиста то желите?
enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Отказивање свих пријема?
enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsg=Ако сада уђете у поверљиви начин рада, 1 пријем ће бити отказан.  Да ли сигурно желите да укључите поверљиви начин рада?
enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ако сада уђете у поверљиви начин рада, биће отказано више пријема (%S).  Да ли сигурно желите да укључите поверљиви начин рада?
leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Отказивање свих пријема?
leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsg=Ако сада напустите поверљиви начин рада, 1 пријем ће бити отказан.  Да ли сигурно желите да искључите поверљиви начин рада?
leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ако сада напустите поверљиви начин рада, више пријема ће бити отказано (%S).  Да ли сигурно желите да искључите поверљиви начин рада?
cancelDownloadsOKText=Прекини један пријем
cancelDownloadsOKTextMultiple=Прекид оволико пријема: %S
dontQuitButtonWin=Не излази
dontQuitButtonMac=Не одустај
dontGoOfflineButton=Остани на вези
dontEnterPrivateBrowsingButton=Не укључуј поверљиви начин рада
dontLeavePrivateBrowsingButton=Остани у поверљивом начину рада
downloadsCompleteTitle=Пријем је готов
downloadsCompleteMsg=Све датотеке су примљене. 

# LOCALIZATION NOTE (statusFormat2): — is the "em dash" (long dash)
# #1 transfer progress; #2 rate number; #3 rate unit; #4 time left
# example: 4 minutes left — 1.1 of 11.1 GB (2.2 MB/sec)
statusFormat2=#4 — #1 (#2 #3/s)
bytes=B
kilobyte=KiB
megabyte=MiB
gigabyte=GiB

# LOCALIZATION NOTE (transferSameUnits, transferDiffUnits, transferNoTotal):
# #1 progress number; #2 progress unit; #3 total number; #4 total unit
# examples: 1.1 of 333 MB; 11.1 MB of 3.3 GB; 111 KB
transferSameUnits=#1 од #3 #4
transferDiffUnits=#1 #2 од #3 #4
transferNoTotal=#2 #1

# LOCALIZATION NOTE (timePair): #1 time number; #2 time unit
# example: 1 minute; 11 hours
timePair=#2 #1
# LOCALIZATION NOTE (timeLeftSingle): #1 time left
# example: 1 minute remaining; 11 hours remaining
timeLeftSingle=преостаје: #1
# LOCALIZATION NOTE (timeLeftDouble): #1 time left; #2 time left sub units
# example: 11 hours, 2 minutes remaining; 1 day, 22 hours remaining
timeLeftDouble=#1, преостаје: #2
timeFewSeconds=Преостаје неколико секунди
timeUnknown=Непознато преостало време

# LOCALIZATION NOTE (doneStatus): — is the "em dash" (long dash)
# #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
# #2 can also be doneScheme or doneFileScheme for special URIs like file:
# examples: 1.1 MB — website2.com; Canceled — 222.net
doneStatus=#1 — #2
# LOCALIZATION NOTE (doneSize): #1 size number; #2 size unit
doneSize=#2 #1
doneSizeUnknown=Непозната величина
# LOCALIZATION NOTE (doneScheme): #1 URI scheme like data: jar: about:
doneScheme=ресурса: #1
# LOCALIZATION NOTE (doneFileScheme): Special case of doneScheme for file:
# This is used as an eTLD replacement for local files, so make it lower case
doneFileScheme=локална датотека

stateFailed=Неуспео
stateCanceled=Отказан
# LOCALIZATION NOTE (stateBlocked): 'Parental Controls' should be capitalized
stateBlocked=Заустављено родитељским управљањем
stateDirty=Блокирано: пријем можда садржи вирусе или спајвер (spyware)
# LOCALIZATION NOTE (stateBlockedPolicy): 'Security Zone Policy' should be capitalized 
 stateBlockedPolicy=Овај пријем је блокирала Ваша полиса о безбедносној зони

# LOCALIZATION NOTE (yesterday): Displayed time for files finished yesterday
yesterday=Јуче
# LOCALIZATION NOTE (monthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
monthDate=#2 #1

fileDoesNotExistOpenTitle=Не може да се отвори %S
fileDoesNotExistShowTitle=Не може да се прикаже %S
fileDoesNotExistError=Датотека %S не постоји. Можда је преименована, премештена или избрисана откад је примљена.

chooseAppFilePickerTitle=Отвори помоћу…

# LOCALIZATION NOTE (downloadsTitleFiles, downloadsTitlePercent): Semi-colon list of
# plural forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of files; #2 overall download percent (only for downloadsTitlePercent)
# examples: 2% of 1 file - Downloads; 22% of 11 files - Downloads
downloadsTitleFiles=#1 датотека - пријеми;#1 датотеке - пријеми;#1 датотека - пријеми
downloadsTitlePercent=#2% од #1 датотеке - пријеми;#2% од #1 датотеке  - пријеми;#2% од #1 датотека - пријеми

fileExecutableSecurityWarning=„%S‟ је извршива датотека. Извршиве датотеке могу садржати вирусе или други злонамеран код, који може да оштети Ваш рачунар. Будите пажљиви при отварању ове датотеке. Да ли заиста желите да покренете датотеку „%S‟?
fileExecutableSecurityWarningTitle=Да ли желите да отворите извршиву датотеку?
fileExecutableSecurityWarningDontAsk=Не питај опет

displayNameDesktop=Радна површина

# Desktop folder name for downloaded files
downloadsFolder=Пријеми