browser/chrome/browser/preferences/selectBookmark.dtd
author Filip Miletic <filmil%%gmail.com@mozilla.org>
Mon, 10 Jan 2011 10:01:56 -0800
changeset 35 26f76567fdb7741bdf2adb356e7cd306bfa67bc4
parent 30 34197fcd1c1a088385d76495a7da0054eb6602f0
child 54 497c260017523ad3093758735bf9639df078ce11
permissions -rw-r--r--
Additional corrections, including multiple plurals

<!ENTITY selectBookmark.title
  "Подеси почетну страну">
<!ENTITY selectBookmark.label
  "Изаберите забелешку која ће да постане Ваша почетна страна.  Ако изаберете директоријум, забелешке из тог директоријума биће отворене у језичцима.">