[hr] update from Pootle (thunderbird)
authorhr team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:hr>
Thu, 21 Jul 2016 11:18:27 +0000
changeset 1134 dfa02f3270a307094b73a58495a3e420e66d476f
parent 1133 0414f61d458236cb1ae32e4e557c6ef094b6cba2
child 1135 4105f9234f7ce1bba2e49b0eec8f68548604525d
push id531
push userdwayne@translate.org.za
push dateThu, 21 Jul 2016 11:18:31 +0000
[hr] update from Pootle (thunderbird)
chat/xmpp.properties
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/beckyImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/chrome/overrides/netError.dtd
mail/installer/custom.properties
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -8,16 +8,17 @@
 #  (These will be displayed in account.connection.progress from
 #  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
 #  periods at the end of these messages.)
 connection.initializingStream=Inicijalizacija toka
 connection.initializingEncryption=Inicijalizacija kriptiranja
 connection.authenticating=Autentifikacija
 connection.gettingResource=Dohvaćanje izvora
 connection.downloadingRoster=Preuzimanje popisa kontakata
+connection.srvLookup=Traženje SRV zapisa
 
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
 #  These will show in the account manager if an error occurs during the
 #  connection attempt.
 connection.error.invalidUsername=Pogrešno korisničko ime (korisničko ime treba sadržavati znak '@')
 connection.error.failedToCreateASocket=Neuspješno stvaranje priključka (Jeste li izvan mreže?)
 connection.error.serverClosedConnection=Poslužitelj je zatvorio vezu
 connection.error.resetByPeer=Korisnik je prekinuo vezu
@@ -28,16 +29,17 @@ connection.error.startTLSRequired=Poslužitelj zahtjeva kriptiranje, ali vi ste to isključili
 connection.error.startTLSNotSupported=Poslužitelj ne podržava kriptiranje, ali vaše postavke to zahtijevaju
 connection.error.failedToStartTLS=Neuspješno pokretanje kriptiranja
 connection.error.noAuthMec=Nikakav mehanizam provjere autentičnosti nije ponuđen od strane poslužitelja
 connection.error.noCompatibleAuthMec=Niti jedan od mehanizama provjere autentičnosti ponuđenih od strane poslužitelja nije podržan
 connection.error.notSendingPasswordInClear=Poslužitelj podržava jedino autentifikaciju slanjem lozinke kao običan tekst
 connection.error.authenticationFailure=Neuspjela autentifikacija
 connection.error.notAuthorized=Nije odobreno (Jeste li unjeli pogrešnu lozinku?)
 connection.error.failedToGetAResource=Neuspješno dohvaćanje izvora
+connection.error.XMPPNotSupported=Ovaj poslužitelj ne podržava XMPP
 
 # LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
 #  This is displayed in a conversation as an error message when a message
 #  the user has sent wasn't delivered.
 #  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
 conversation.error.notDelivered=Slijedeća poruka nije isporučena: %S
 #  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
 #  fails.
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -31,17 +31,17 @@
 <!ENTITY keepArchives.accesskey "v">
 <!ENTITY archiveHierarchyButton.label "Mogućnosti arhive…">
 <!ENTITY archiveHierarchyButton.accesskey "a">
 <!ENTITY archivesFolderOn.label "Mapi &quot;Arhiva&quot; u:">
 <!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "u">
 <!ENTITY archiveInOtherFolder.label "Drugo:">
 <!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "D">
 <!ENTITY specialFolders.label "Skice i predlošci">
-
+<!ENTITY keepDrafts2.label "Drži skice poruka u:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY draftsFolderOn.label "Mapi &quot;Skice&quot; u:">
 <!ENTITY draftsFolderOn.accesskey "k">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.label "Drugo:">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY keepTemplates.label "Drži predloške poruka u:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (templatesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY templatesFolderOn.label "Mapi &quot;Predlošci&quot; u:">
--- a/mail/chrome/messenger/beckyImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/beckyImportMsgs.properties
@@ -1,15 +1,19 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 #
 # The following are used by the becky import code to display status/error
 # and informational messages
 
 # Short name of import module
+BeckyImportName=Becky! Internet Mail
 
 # Description of import module
+BeckyImportDescription=Uvezite lokalnu poštu iz Becky! Internet Mail
 
 # Success Message
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 # The variable %S will contain the name of the Mailbox
+BeckyImportMailboxSuccess=Lokalne poruke su uspješno uvezene iz %S.
 
+BeckyImportAddressSuccess=Adresar uvezen
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -21,18 +21,18 @@
 <!ENTITY size.label              "Veličina:">
 <!ENTITY size.accesskey            "V">
 <!ENTITY fontColor.label           "Boja teksta:">
 <!ENTITY fontColor.accesskey         "t">
 <!ENTITY bgColor.label            "Boja pozadine:">
 <!ENTITY bgColor.accesskey          "B">
 <!ENTITY restoreHTMLDefaults.label      "Vrati zadane postavke">
 <!ENTITY restoreHTMLDefaults.accesskey    "r">
-
-
+<!ENTITY defaultToParagraph.label       "Koristi kao zadano oblik odlomka umjesto teksta tijela">
+<!ENTITY defaultToParagraph.accesskey     "o">
 
 <!ENTITY spellCheck.label           "Provjeri pravopis prije slanja">
 <!ENTITY spellCheck.accesskey         "P">
 <!ENTITY spellCheckInline.label        "Omogući provjeru pravopisa prilikom pisanja">
 <!ENTITY spellCheckInline1.accesskey     "e">
 <!ENTITY languagePopup.label         "Jezik:">
 <!ENTITY languagePopup.accessKey       "J">
 <!ENTITY downloadDictionaries.label      "Preuzmi više rječnika">
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -74,26 +74,28 @@
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Ovo može biti uzrokovano postavkama na poslužitelju ili je moguće da netko pokušava oponašati ovaj poslužitelj.</li> <li>Ako ste se na ovaj poslužitelj u prošlosti bez problema spajali, moguće je da je greška privremena, stoga možete pokušati ponovno kasnije.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Stranica je možda privremeno nedostupna ili zauzeta. Pokušajte ponovno kasnije.</li> <li>Ako ne možete pristupiti nijednoj stranici, provjerite ima li vaše računalo funkcionalnu mrežnu vezu.</li> <li>Ako je vaše računalo ili mreža zaštićena vatrozidom ili proxyjem, provjerite ima li &brandShortName; omogućen pristup Webu.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Blokirala sigurnosna politika sadržaja">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; je zaustavio učitavanje ove stranice na ovaj način jer stranica ima sigurnosnu politiku sadržaja koja to zabranjuje.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Greška oštećenog sadržaja">
-
+<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Stranicu kojoj pokušavate pristupiti nije moguće prikazati zbog greške u prijenosu podataka.</p><ul><li>Obavijestite vlasnike web stranice o ovom problemu.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Ili možete dodati iznimku…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Izvuci me odavdje!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Dodaj iznimku…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
 contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
 button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
 functionality specific to thunderbird. -->
 
 
 <!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Ne biste trebali dodati iznimku ako koristite Internet vezu kojoj ne vjerujete u potpunosti ili ako niste navikli viđati ovu grešku za ovaj poslužitelj.</p> <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Udaljeni XUL">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Obavijestite vlasnike web stranice o ovom problemu.</li></ul></p>">
 
+<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Vaša veza nije sigurna">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
+<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> koristi sigurnosne tehnologije koje su zastarjele i podložne napadima. Napadač može jednostavno otkriti informacije za koje ste smatrali da su sigurne. Administrator web stranice će trebati popraviti poslužitelj prije nego možete posjetiti stranicu.</p><p>Kod greške: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -43,16 +43,19 @@ CREATE_ICONS_DESC=Dodaj ikone za $BrandS
 ICONS_DESKTOP=Na moju ra&dnu površinu
 ICONS_STARTMENU=U moj &Start izbornik - direktorij Programi
 ICONS_QUICKLAUNCH=U moju traku za &brzo pokretanje
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=$BrandShortName mora biti zatvoren kako bi nastavili instalaciju.\n\nMolim zatvorite $BrandShortName kako biste nastavili.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=$BrandShortName mora biti zatvoren kako bi nastavili s uklanjanjem.\n\nMolim zatvorite $BrandShortName kako biste nastavili.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=$BrandShortName je već pokrenut.\n\nMolim zatvorite $BrandShortName prije pokretanja inačice programa koju ste upravo instalirali.
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemate dozvolu za pisanje u instalacijski direktorij.\n\nPritisnite OK kako biste odabrali drugi direktorij.
 WARN_DISK_SPACE=Nemate dovoljno diskovnog prostora kako biste instalirali na ovu lokaciju.\n\nPritisnite OK kako bi ste odabrali drugu lokaciju.
+WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG=$BrandShortName ne može biti instaliran. Ova $BrandShortName inačica zahtjeva ${MinSupportedVer} ili noviju. Pritisnite tipku U redu za više informacija.
+WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG=$BrandShortName ne može biti instaliran. Ova $BrandShortName inačica zahtjeva procesor s ${MinSupportedCPU} podrškom. Pritisnite tipku U redu za više informacija.
+WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG=$BrandShortName ne može biti instaliran. Ova $BrandShortName inačica zahtjeva ${MinSupportedVer} ili noviju i procesor s ${MinSupportedCPU} podrškom. Pritisnite tipku U redu za više informacija.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Morate ponovo pokrenuti vaše računalo kako biste završili prethodno $BrandShortName uklanjanje. Želite li sada ponovno pokrenuti računalo?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Morate ponovo pokrenuti vaše računalo kako biste završili zadnju $BrandShortName nadogradnju. Želite li sada ponovno pokrenuti računalo?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Greška pri stvaranju direktorija:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Kliknite na Odustani kako biste zaustavili instalaciju ili\nPokušaj ponovno kako biste ponovili instalaciju.
 
 UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Ukloni $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Uklonite $BrandFullName s vašeg računala.
 UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=$BrandShortName će biti uklonjen sa sljedeće lokacije: