[hr] update from Pootle (thunderbird)
authorhr team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:hr>
Tue, 08 Mar 2016 10:48:12 +0000
changeset 1088 83597879bcbe6dd8ce85555fcdf4d147d08e16b9
parent 1087 1bb0921d452aa3678c0c3579fc8bab72def33608
child 1089 b0fcd105772a185f63f1ee3156891619e3e2f718
push id489
push userdwayne@translate.org.za
push dateTue, 08 Mar 2016 10:48:16 +0000
[hr] update from Pootle (thunderbird)
chat/xmpp.properties
mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -61,31 +61,30 @@ conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=Niste ovlašteni postavljati temu za ovu sobu.
 #  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
 conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Nije moguće poslati poruku %1$S jer više niste u sobi: %2$S
 #  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
 #  a message to a room that the recipient is not in.
 #  %1$S is the jid of the recipient.
 #  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
 conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Nije moguće poslati poruku %1$S jer primatelj nije više u sobi: %2$S
 #  These are displayed in a conversation as a system error message.
-conversation.error.remoteServerNotFound=Nije moguće dosegnuti poslužitelj primatelja
+#  %S is the name of the message recipient.
 #  %S is the nick of participant that is not in room.
 conversation.error.nickNotInRoom=%S nije u sobi.
 conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Ne možete zabraniti sudionike u anonimnim sobama. Pokušajte s /kick naredbom.
 conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Nemate potrebne ovlasti kako biste uklonili ovog sudionika iz sobe.
 conversation.error.banKickCommandConflict=Ne možete ukloniti sebe iz sobe.
 conversation.error.changeNickFailedConflict=Nije moguće promijeniti vaš nadimak u %S jer se taj nadimak već koristi.
 conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Nije moguće promijeniti vaš nadimak u %S jer su nadimci zaključani u ovoj sobi.
 conversation.error.inviteFailedForbidden=Nemate potrebne ovlasti za pozivanje korisnika u ovu sobu.
 #  %S is the jid of user that is invited.
 conversation.error.failedJIDNotFound=Nije moguće dosegnuti %S.
 #  %S is the jid that is invalid.
 conversation.error.invalidJID=%S je neispravan jid (Jabber indentifikatori moraju biti u obliku korisnik@domena).
 conversation.error.commandFailedNotInRoom=Morate se ponovno prijaviti u sobu kako biste mogli koristiti ovu naredbu.
-conversation.error.unknownError=Nepoznata greška
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the titles of lines of information that will appear in
 #  the tooltip showing details about a contact or conversation.
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
 #  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
 tooltip.status=Status (%S)
 tooltip.statusNoResource=Status
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
@@ -21,16 +21,15 @@ SINotYetValidCA=Certifikat korišten za potpisivanje poruke je izdan od izdavatelja čiji vlastiti certifikat još nije postao valjan. Provjerite je li sat vašeg računala točno podešen.
 SIInvalidCipher=Poruka je potpisana koristeći jačinu enkripcije koju vaša inačica programa ne podržava.
 SIClueless=Pojavili su se nepoznati problemi s ovim digitalnim potpisom. Ne biste trebali vjerovati točnosti ove poruke dok ne provjerite njezin sadržaj s pošiljateljem.
 SIPartiallyValidLabel=Poruka je potpisana
 SIPartiallyValidHeader=Unatoč tome što je digitalni potpis valjan, nepoznato je jesu li pošiljatelj i potpisnik ista osoba.
 SIHeaderMismatch=Adresa e-pošte navedena u certifikatu potpisnika je drugačija od adrese e-pošte koja je korištena za slanje poruke. Pogledajte detalje certifikata potpisa kako biste saznali tko je potpisao poruku.
 SICertWithoutAddress=Certifikat korišten za potpisivanje poruke ne sadrži adresu e-pošte. Pogledajte detalje certifikata potpisa kako biste saznali tko je potpisao poruku.
 
 ## Encryption Information strings
-EINoneLabel=Poruka nije kriptirana
 EINone=Poruka nije kriptirana prije slanja. Nekriptirane informacije poslane preko Interneta mogu pročitati druge osobe prilikom transfera.
 EIValidLabel=Poruka je kriptirana
 EIValid=Poruka je kriptirana prije slanja. Kriptiranje uvelike otežava drugim ljudima čitanje informacija dok putuju mrežom.
 EIInvalidLabel=Poruka ne može biti dekriptirana
 EIInvalidHeader=Poruka je kriptirana prije slanja, ali ne može biti dekriptirana.
 EIContentAltered=Čini se da je sadržaj poruke promijenjen tijekom prijenosa.
 EIClueless=Pojavili su se nepoznati problemi s ovom kriptiranom porukom.
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -125,17 +125,17 @@ contactsMoved=%1$S kontakt premješten;%1$S kontakta premještena;%1$S kontakata premješteno
 invalidName=Upišite ispravan naziv.
 invalidHostname=Upišite ispravan poslužitelj.
 invalidPortNumber=Upišite ispravan broj porta.
 invalidResults=Upišite valjan broj u polje rezultata.
 abReplicationOfflineWarning=Morati biti na vezi da biste izvršili LDAP replikaciju.
 abReplicationSaveSettings=Postavke moraju biti spremljene prije negoli imenik može biti preuzet.
 
 # For importing / exporting
-ExportAddressBookTitle=Izvezi adresar
+## LOCALIZATION NOTE (ExportAddressBookNameTitle): %S is the name of exported addressbook
 LDIFFiles=LDIF
 CSVFiles=Razdvojeno zarezom
 CSVFilesSysCharset=Razdvojeno zarezom (znakovni niz sustava)
 CSVFilesUTF8=Razdvojeno zarezom (UTF-8)
 TABFiles=Razdvojeno tabulatorom
 TABFilesSysCharset=Razdvojeno tabulatorom (znakovni niz sustava)
 TABFilesUTF8=Razdvojeno tabulatorom (UTF-8)
 VCFFiles=vCard
--- a/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
@@ -22,18 +22,16 @@
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Kako bi oslobodili diskovni prostor, stare poruke se mogu trajno obrisati, uključujući lokalne kopije i izvorne poruke na poslužitelju.">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Kako bi oslobodili diskovni prostor, stare poruke se mogu trajno obrisati, uključujući i izvorne poruke na poslužitelju.">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Obriši poruke starije od">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "t">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "Ne briši poruke">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "N">
 <!ENTITY retentionKeepRecent.label "Obriši sve osim">
 <!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "b">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
-<!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Uvijek obriši pročitane poruke (nadjačava postavke starosti)">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Uvijek zadrži poruke sa zvjezdicom">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "k">
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.label "Ukloni tijela poruka starija od">
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.accesskey "l">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Odaberite interesne grupe za izvanmrežno korištenje…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "s">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Napredno…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "d">
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -25,18 +25,16 @@
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Kako biste oslobodili diskovni prostor, stare poruke mogu biti trajno izbrisane (lokalne kopije i izvorne poruke na poslužitelju).">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Kako biste oslobodili diskovni prostor, stare poruke mogu biti trajno izbrisane, uključujući i izvorne poruke na udaljenom poslužitelju.">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Obriši poruke starije od">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "b">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "Ne briši nikakve poruke">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
 <!ENTITY retentionKeepRecent.label "Obriši sve osim">
 <!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "i">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
-<!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Uvijek obriši pročitane poruke (ima prednost nad postavkama starosti)">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Uvijek zadrži poruke označene zvjezdicom">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
 
 <!ENTITY folderSynchronizationTab.label     "Sinkronizacija">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages2.label     "Prilikom primanja novih poruka za ovaj račun, uvijek provjeri ovu mapu">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages2.accesskey   "m">
 
 <!ENTITY offlineFolder.check.label        "Odaberi ovu mapu za izvanmrežno korištenje">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -385,20 +385,22 @@ attachmentSizeAtLeast=najmanje %1$S
 #  ie: 1 file.txt
 #    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 # This is the heading for the attachment summary when printing an email
 attachmentsPrintHeader=Privici:
 
 # Connection Error Messages
-101=Nepoznata greška
-102=Povezivanje na poslužitelj %S nije uspjelo.
-103=Povezivanje na poslužitelj %S; nije moguće, veza je odbijena.
-104=Isteklo je vrijeme povezivanja na poslužitelj %S.
+# LOCALIZATION NOTE(unknownHostError): %S is the server name
+unknownHostError=Povezivanje na poslužitelj %S nije uspjelo.
+# LOCALIZATION NOTE(connectionRefusedError): %S is the server name
+connectionRefusedError=Povezivanje na poslužitelj %S; nije moguće, veza je odbijena.
+# LOCALIZATION NOTE(netTimeoutError): %S is the server name
+netTimeoutError=Isteklo je vrijeme povezivanja na poslužitelj %S.
 
 recipientSearchCriteria=Naslov ili primatelj sadrži:
 fromSearchCriteria=Naslov ili šalje sadrži:
 
 # LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages
 biffNotification_message=ima %1$S novu poruku
 biffNotification_messages=ima %1$S novih poruka