[hr] update from Pootle (thunderbird)
authorhr team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:hr>
Sat, 26 Sep 2015 17:25:51 +0000
changeset 1018 69e67e84279687261ad6576e3062d11c1ed04b73
parent 1017 c3ef5222a4ec7f85beb14c8635833421f1c28801
child 1019 8c6db784d0e35e0555c726f50a15503d64d99257
push id420
push userdwayne@translate.org.za
push dateSat, 26 Sep 2015 17:25:54 +0000
[hr] update from Pootle (thunderbird)
chat/xmpp.properties
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/dialogs/EditorSpellCheck.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDownloads.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -224,8 +224,10 @@ odnoklassniki.usernameHint=ID profila
 
 # LOCALZIATION NOTE (command.*):
 # These are the help messages for each command.
 command.join3=%S [&lt;soba&gt;[@&lt;poslužitelj&gt;][/&lt;nadimak&gt;]] [&lt;lozinka&gt;]: Prijavite se u sobu, možete dodati drugi poslužitelj, ili nadimak, ili lozinku za sobu.
 command.part2=%S [&lt;poruka&gt;]: Napuštanje trenutne sobe s mogućom porukom.
 command.topic=%S [&lt;nova tema&gt;]: Postavlja temu sobe.
 command.ban=%S &lt;nadimak&gt;[&lt;poruka&gt;]: Zabranite nekome pristup u sobu. Morate biti admistrator sobe kako biste mogli ovo napraviti.
 command.kick=%S &lt;nadimak&gt;[&lt;poruka&gt;]: Uklonite nekoga iz sobe. Morate biti moderator sobe kako biste mogli ovo napraviti.
+command.nick=%S &lt;novi nadimak&gt;: Mijenja vaš nadimak.
+command.msg=%S &lt;nadimak&gt; &lt;poruka&gt;: Pošaljite privatnu poruku sudioniku u sobi.
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -84,16 +84,17 @@ CancelPublishMessage=Otkazivanje dok je objavljivanje u tijeku može rezultirati nepotpunim prijenosom datoteka. Želite li nastavili ili otkazati?
 CancelPublishContinue=Nastavi
 MissingImageError=Unesite ili odaberite sliku tipa gif, jpg ili png.
 EmptyHREFError=Odaberite lokaciju za stvaranje nove poveznice.
 LinkText=Poveži tekst
 LinkImage=Poveži sliku
 MixedSelection=[Mješoviti odabir]
 Mixed=(mješovito)
 # LOCALIZATION NOTE (NotInstalled): %S is the name of the font
+NotInstalled=%S (nije instaliran)
 EnterLinkText=Unesite tekst koji će biti prikazan kao poveznica:
 EnterLinkTextAccessKey=t
 EmptyLinkTextError=Unesite tekst za ovu poveznicu.
 EditTextWarning=Ovo će zamijeniti postojeći sadržaj.
 #LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
 ValidateRangeMsg=Broj koji ste unijeli (%n%) je izvan dopuštenog raspona.
 ValidateNumberMsg=Unesite broj između %min% i %max%.
 MissingAnchorNameError=Unesite naziv za ovo sidro.
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorSpellCheck.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorSpellCheck.dtd
@@ -15,24 +15,24 @@
 <!ENTITY ignoreButton.label "Zanemari">
 <!ENTITY ignoreButton.accessKey "a">
 <!ENTITY ignoreAllButton.label "Zanemari sve">
 <!ENTITY ignoreAllButton.accessKey "n">
 <!ENTITY replaceButton.label "Zamjeni">
 <!ENTITY replaceButton.accessKey "m">
 <!ENTITY replaceAllButton.label "Zamjeni sve">
 <!ENTITY replaceAllButton.accessKey "i">
-
-
+<!ENTITY stopButton.label "Stani">
+<!ENTITY stopButton.accessKey "a">
 <!ENTITY userDictionary.label "Osobni rječnik:">
 <!ENTITY moreDictionaries.label "Preuzmi više rječnika…">
 <!ENTITY addToUserDictionaryButton.label "Dodaj riječ">
 <!ENTITY addToUserDictionaryButton.accessKey "D">
 <!ENTITY editUserDictionaryButton.label "Uredi…">
 <!ENTITY editUserDictionaryButton.accessKey "e">
-
-
+<!ENTITY recheckButton2.label "Ponovno provjeri tekst">
+<!ENTITY recheckButton2.accessKey "t">
 <!ENTITY closeButton.label "Zatvori">
 <!ENTITY closeButton.accessKey "t">
 <!ENTITY sendButton.label "Pošalji">
 <!ENTITY sendButton.accessKey "l">
 <!ENTITY languagePopup.label "Jezik:">
 <!ENTITY languagePopup.accessKey "J">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDownloads.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDownloads.dtd
@@ -12,13 +12,13 @@
 <!ENTITY cmd.show.label              "Otvori direktorij preuzimanja">
 <!ENTITY cmd.show.accesskey            "t">
 <!ENTITY cmd.showMac.label             "Prikaži u Finderu">
 <!ENTITY cmd.showMac.accesskey           "F">
 <!ENTITY cmd.open.label              "Otvori">
 <!ENTITY cmd.open.accesskey            "O">
 <!ENTITY cmd.removeFromHistory.label        "Ukloni iz povijesti">
 <!ENTITY cmd.removeFromHistory.accesskey      "s">
-
-
-
-
-
+<!ENTITY cmd.clearList.label            "Očisti popis">
+<!ENTITY cmd.clearList.accesskey          "s">
+<!ENTITY cmd.clearList.tooltip           "Ukloni sve unose s popisa spremljenih datoteka, osim preuzimanja u tijeku.">
+<!ENTITY cmd.searchDownloads.label         "Traži…">
+<!ENTITY cmd.searchDownloads.key          "F">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -193,16 +193,17 @@ priorityHigh=Visok
 priorityHighest=Najviši
 
 #Group by date thread pane titles
 today=Danas
 yesterday=Jučer
 lastWeek=Prošli tjedan
 twoWeeksAgo=Prije dva tjedna
 older=Starije
+futureDate=Budući
 
 #Grouped By Tags
 untaggedMessages=Neoznačene poruke
 
 # Grouped by status
 messagesWithNoStatus=Bez statusa
 
 #Grouped by priority
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -210,17 +210,17 @@
 <!-- Mail Toolbar Tooltips -->
 
 <!ENTITY sendButton.tooltip "Pošalji poruku sada">
 <!ENTITY sendlaterButton.tooltip "Pošalji poruku kasnije">
 <!ENTITY quoteButton.tooltip "Citiraj prethodnu poruku">
 <!ENTITY addressButton.tooltip "Odaberi primatelja iz adresara">
 <!ENTITY attachButton.tooltip "Uključi privitak">
 <!ENTITY spellingButton.tooltip "Provjeri pravopis odabranog teksta ili cijele poruke">
-
+<!ENTITY statusLanguageText.tooltip "Jezik za provjeru pravopisa">
 <!ENTITY saveButton.tooltip "Spremi ovu poruku">
 <!ENTITY cutButton.tooltip       "Izreži">
 <!ENTITY copyButton.tooltip       "Kopiraj">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Zalijepi">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Ispiši ovu poruku">
 <!-- Headers -->
 <!--LOCALIZATION NOTE headersSpace.style is for aligning the From:, To: and
   Subject: rows. It should be larger than the largest Header label -->
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY itemJunk.label     "Neželjena pošta">
 <!ENTITY itemPhishing.label   "Prijevare e-poštom">
 <!ENTITY itemPasswords.label   "Lozinke">
-
+<!ENTITY itemAntiVirus.label   "Antivirus">
 <!-- Junk Mail Controls -->
 
 <!ENTITY junkMail.intro "Postavite svoje zadane postavke neželjene pošte. Specifične postavke za pojedini račun se mogu podesiti u postavkama računa.">
 <!ENTITY manualMark.label "Kada označim poruke kao neželjenu poštu:">
 <!ENTITY manualMark.accesskey "K">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.label "Premjesti ih u mapu &quot;Neželjena pošta&quot;">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.accesskey "j">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.label "Obriši ih">
@@ -37,10 +37,12 @@
 <!ENTITY useMasterPassword.accesskey  "u">
 <!ENTITY masterPassword.intro      "Glavna lozinka štiti sve vaše lozinke, ali se mora unijeti jednom za svaku prijavu.">
 <!ENTITY changeMasterPassword.label   "Promjeni glavnu lozinku…">
 <!ENTITY changeMasterPassword.accesskey "P">
 <!ENTITY savedPasswords.label      "Spremljene lozinke…">
 <!ENTITY savedPasswords.accesskey    "S">
 <!-- Anti Virus -->
 
+<!ENTITY antiVirus.intro   "&brandShortName; može olakšati antivirusnim programima analizu primljenih poruka e-pošte na viruse prije nego se pohrane lokalno.">
+<!ENTITY antiVirus.label   "Dozvoli antivirusnim programima da izoliraju pojedine primljene poruke">
+<!ENTITY antiVirus.accesskey "a">
 
-
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -75,8 +75,10 @@ identity-delete-confirm=Jeste li sigurni da želite obrisati identitet\n%S?
 ## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm-title): %S is the account name
 identity-delete-confirm-title=Brisanje identiteta za %S
 identity-delete-confirm-button=Obriši
 
 choosefile=Odaberite datoteku
 
 forAccount=Za račun "%S"
 
+removeFromServerTitle=Potvrdite trajno, automatsko brisanje poruka
+removeFromServer=Ova postavka će trajno obrisati stare poruke s udaljenog poslužitelja i lokalnog diska. Jeste li sigurni da želite nastaviti?