[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for tb_aurora
authorEnrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Mon, 19 Mar 2012 16:58:12 +0100
changeset 169 df35243d8ed61cee46349f67813b41a760beb969
parent 168 2a1c6c01086516cdef791dcfe432464615b28fdc
child 170 809920c6f024f4db7213417156fe4188176b0d16
push id72
push usereu@keko.me
push dateMon, 19 Mar 2012 15:58:26 +0000
[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for tb_aurora
chat/accounts.properties
chat/commands.properties
chat/conversations.properties
chat/facebook.properties
chat/irc.properties
chat/status.properties
chat/twitter.properties
chat/xmpp.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/addbuddy.dtd
mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
mail/chrome/messenger/am-im.dtd
mail/chrome/messenger/chat.dtd
mail/chrome/messenger/chat.properties
mail/chrome/messenger/cloudfile/Dropbox/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/settings.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/addAccountDialog.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/management.dtd
mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
mail/chrome/messenger/imAccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/imAccounts.dtd
mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
mail/chrome/messenger/joinChat.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/mime.properties
mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.dtd
mail/chrome/messenger/news.properties
mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/applications.properties
mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/accounts.properties
@@ -0,0 +1,5 @@
+# LOCALIZATION NOTE (passwordPromptTitle, passwordPromptText):
+# %S is replaced with the name of the account
+passwordPromptTitle=Contrasinal para %S
+passwordPromptText=Escriba o contrasinal para %S para conectarse.
+passwordPromptSaveCheckbox=Usar o Xestor de contrasinais para lembrar este contrasinal.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/commands.properties
@@ -0,0 +1,23 @@
+# LOCALIZATION NOTE (commands):
+# %S is a comma separated list of command names.
+commands=Ordes: %S.\nUse /help &lt;orde&gt; para obter máis información.
+# LOCALIZATION NOTE (noCommand, noHelp):
+# %S is the command name the user typed.
+noCommand=Non existe a orde '%S'.
+noHelp=Sentímolo, non hai mensaxe de axuda para a orde '%S'!
+
+sayHelpString=say &lt;mensaxe&gt;: envía unha mensaxe sen procesar as ordes.
+rawHelpString=raw &lt;mensaxe&gt;: envía unha mensaxe sen escapar as entidades HTML.
+helpHelpString=help &lt;nome&gt;: mostra a mensaxe de axuda para a orde &lt;nome&gt;, ou a lista de posíbeis ordes cando se usa sen parámetros.
+
+# LOCALIZATION NOTE (statusCommand):
+# %1$S is replaced with a status command name
+#  (one of "back", "away", "busy", "dnd", or "offline").
+# %2$S is replaced with the localized version of that status type
+#  (one of the 5 strings below).
+statusCommand=%1$S &lt;mensaxe de estado&gt;: estabelece o estado a %2$S cunha mensaxe de estado opcional.
+back=dispoñíbel
+away=ausente
+busy=ocupado
+dnd=non dispoñíbel
+offline=desconectado
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/conversations.properties
@@ -0,0 +1,41 @@
+# LOCALIZATION NOTE (targetChanged):
+# %1$S is the new conversation title (display name of the new target),
+# %2$S is the protocol name used for the new target.
+targetChanged=A conversación continuará con %1$S, usando %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (statusChanged):
+# %1$S is the display name of the contact.
+# %2$S is the new status type (a value from status.properties).
+statusChanged=%1$S está agora %2$S.
+# LOCALIZATION NOTE (statusChangedWithStatusText):
+# %1$S is the display name of the contact.
+# %2$S is the new status type (a value from status.properties).
+# %3$S is the status text (eg. "I'm currently away from the computer").
+statusChangedWithStatusText=%1$S está agora %2$S: %3$S.
+# LOCALIZATION NOTE (statusChangedFromUnknown[WithStatusText]):
+# special case of the previous 2 strings for when the status was
+# previously unknown. These 2 strings should not mislead the user
+# into thinking the person's status has just changed.
+statusChangedFromUnknown=%1$S está %2$S.
+statusChangedFromUnknownWithStatusText=%1$S está %2$S: %3$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (statusUnknown):
+# %S is the display name of the contact.
+statusUnknown=Your account is disconnected (the status of %S is no longer known).
+accountDisconnected=A túa conta está desconectada.
+
+# LOCALIZATION NOTE (autoReply):
+# %S is replaced by the text of a message that was sent as an automatic reply.
+autoReply=Resposta automática - %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (messenger.conversations.selections.ellipsis):
+# ellipsis is used when copying a part of a message to show that the message was cut
+messenger.conversations.selections.ellipsis=[…]
+
+# LOCALIZATION NOTE (messenger.conversations.selections.{system,content,action}MessagesTemplate):
+# These 3 templates are used to format selected messages before copying them.
+# Do not translate the texts between % characters, but feel free to adjust
+# whitespace and separators to make them fit your locale.
+messenger.conversations.selections.systemMessagesTemplate=%time% - %message%
+messenger.conversations.selections.contentMessagesTemplate=%time% - %sender%: %message%
+messenger.conversations.selections.actionMessagesTemplate=%time% * %sender% %message%
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/facebook.properties
@@ -0,0 +1,1 @@
+connection.error.useUsernameNotEmailAddress=Empregue o seu nome de usuario de Facebook, non un enderezo de correo.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/irc.properties
@@ -0,0 +1,147 @@
+# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
+#  These will show in the account manager if the account is
+#  disconnected because of an error.
+connection.error.lost=Perdeuse a conexión co servidor
+connection.error.timeOut=Tempo de espera da conexión esgotado
+connection.error.certError=Produciuse un erro de certificación ao conectar co servidor
+
+# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
+#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
+joinChat.channel=_Canle
+joinChat.password=Contrasina_l
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.*):
+#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
+#  account wizard windows.
+options.server=Servidor
+options.port=Porto
+options.ssl=Use SSL
+options.encoding=Codificación de caracteres
+options.quitMessage=Mensaxe de saída
+options.partMessage=Mensaxe de partida
+options.showServerTab=Mostrar as mensaxes do servidor
+
+# LOCALIZATION NOTE (ctcp.ping): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+#  %1$S is the nickname of the user who was pinged.
+#  #2 is the delay (in seconds).
+ctcp.ping=Resposta do ping desde %1$S en #2 segundo.;Resposta do ping desde %1$S en #2 segundos.
+# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
+#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
+#  %2$S is the version response from the client.
+ctcp.version=%1$S está usando "%2$S"
+# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
+#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
+#  %2$S is the time response.
+ctcp.time=O tempo para %1$S é %2$S.
+
+# LOCALZIATION NOTE (command.*):
+#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
+#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
+#  the command.
+command.action=%S &lt;acción a realizar&gt;: Realiza unha acción.
+command.ctcp=%S &lt;alcume&gt; &lt;mensaxe&gt;: Envía unha mensaxe CTCP ao alcume.
+command.chanserv=%S &lt;orde&gt;: Envía unha orde a ChanServ.
+command.deop=%S &lt;alcume1&gt;[,&lt;alcume2&gt;]*: Retira o estado de operador da canle a alguén. Debe ser un operado de canle para facer isto.
+command.devoice=%S &lt;alcume1&gt;[,&lt;alcume2&gt;]*: Retira o estado de voz a alguén, impedindo que fale na canle se está moderada (+m). Debe ser un operado de canle para facer isto.
+command.invite=%S &lt;alcume&gt; [&lt;sala&gt;]: Convida a alguén a entrar na canle especificada, ou na canle actual.
+command.join=%S &lt;sala1&gt;[,&lt;sala2&gt;]* [&lt;chave1&gt;[,&lt;chave2&gt;]*]: Entra nunha ou máis canles, podendo fornecer unha chave de canle para cada unha se é necesario.
+command.kick=%S &lt;alcume&gt; [&lt;mensaxe&gt;]: Retirar a alguén dunha canle. Debe ser un operador de canle para facer isto.
+command.list=%S: Mostra unha lista de salas na rede. Aviso, algúns servidores poden desconectalo se fai isto.
+command.memoserv=%S &lt;orde&gt;: Envía unha orde a MemoServ.
+command.mode=%S (&lt;alcume&gt;|&lt;canle&gt;) (+|-)&lt;novo modo&gt;: Agrega ou quita un modo para un usuario ou unha canle.
+command.msg=%S &lt;alcume&gt; &lt;mensaxe&gt;: Envía unha mensaxe privada a un usuario (como oposto a unha canle).
+command.nick=%S &lt;novo alcume&gt;: Cambia o seu alcume.
+command.nickserv=%S &lt;orde&gt;: Envía unha orde a NickServ.
+command.notice=%S &lt;obxectivo&gt; &lt;mensaxe&gt;: Envía información a un usuario ou a unha canle.
+command.op=%S &lt;alcume1&gt;[,&lt;alcume2&gt;]*: Outorga o estado de operador da canle a alguén. Debe ser un operado de canle para facer isto.
+command.operserv=%S &lt;orde&gt;: Envía unha orde a OperServ.
+command.part=%S [mensaxe]: Deixa a canle actual cunha mensaxe opcional.
+command.ping=%S [&lt;alcume&gt;]: Pregunta canto retardo ten un usuario (ou do servidor se non se especificou un usuario).
+command.quit=%S &lt;mensaxe&gt;: Desconecta do servidor cunha mensaxe opcional.
+command.quote=%S &lt;orde&gt;: Envía unha orde en bruto ao servidor.
+command.time=%S: Mostra a hora local actual no servidor IRC.
+command.topic=%S [&lt;novo tema&gt;]: Mostra ou cambia o tema da canle.
+command.umode=%S (+|-)&lt;novo modo&gt;: Agrega ou quita un modo para un usuario.
+command.version=%S &lt;alcume&gt;: Solicita a versión do cliente IRC dun usuario.
+command.voice=%S &lt;alcume1&gt;[,&lt;alcume2&gt;]*: Outorga o estado de voz da canle a alguén. Debe ser un operado de canle para facer isto.
+command.wallops=%S &lt;mensaxe&gt;: Se vostede non sabe que é isto, probablemente non poida usalo (envía unha orde a todo os usuarios conectados co parámetro +w e a todos os operadores do servidor.
+command.whowas=%S &lt;alcume&gt;: Obtén información sobre un usuario que non está conectado.
+
+# LOCALIZATION NOTE (message.*):
+#  These are shown as system messages in the conversation.
+#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
+message.join=%1$S [%2$S] entrou na sala.
+#  %1$S is the nick of who kicked you.
+#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
+message.kicked.you=Vostede foi expulsado por %1$S%2$S.
+#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
+#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
+message.kicked=%1$S foi expulsado por %2$S%3$S.
+#  %S is the kick message
+message.kicked.reason=: %S
+#  %1$S is the nickname of the user whose mode was changed, %2$S is the new
+#  mode and %3$S is who set the mode.
+message.mode=o modo (%1$S %2$S) dado por %3$S.
+#  %1$S is the old nick and %2$S is the new nick.
+message.nick=%1$S cambiou o alcume a %2$S.
+#  %S is your new nick.
+message.nick.you=Cambiou o alcume a %S.
+#  The paramter is the message.parted.reason, if a part message is given.
+message.parted.you=Vostede saíu da sala (Part%1$S).
+#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
+message.parted=%1$S saíu da sala (Part%2$S).
+#  %S is the part message supplied by the user.
+message.parted.reason=: %S
+#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
+message.quit=%1$S saíu da sala (Quit%2$S).
+#  The paramter is the quit message given by the user.
+message.quit2=: %S
+#  %1$S is the user who changed the topic, %2$S is the new topic.
+message.topicChanged=%1$S cambiou o tema a: %2$S.
+#  %1$S is the user who cleared the topic.
+message.topicCleared=%1$S borrou o tema.
+#  %1$S is the conversation name, %2$S is the topic.
+message.topic=O tema para %1$S é: %2$S.
+#  %S is the conversation name.
+message.topicRemoved=Retirouse o tema para %S.
+#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
+#  they were invited to.
+message.invited=Convidouse correctamente a %1$S a %2$S.
+#  %S is the nickname of the user who was summoned.
+message.summoned=Invocouse a %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (error.*):
+#  These are shown as error messages in the conversation.
+#  %S is the channel name.
+error.noChannel=Non existe a canle: %S.
+error.tooManyChannels=Non é posíbel entrar a %S; entrou en demasiadas canles.
+#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
+error.nickCollision=Alcume xa en uso, cambiando o alcume a %1$S [%2$S].
+error.banned=Foi expulsado deste servidor.
+error.bannedSoon=Pronto será expulsado deste servidor.
+error.mode.wrongUser=Non é posíbel que cambie os modos doutros usuarios.
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
+#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
+#  from a whois response.
+#  The human readable ("realname") description of the user.
+tooltip.realname=Nome
+#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
+#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
+#  protect users).
+tooltip.connectedFrom=Conectado desde
+# The away message of the user
+tooltip.away=Ausente
+tooltip.ircOp=Operador do IRC
+tooltip.channels=Actualmente en
+tooltip.server=Conectado a
+#  %1$S is the server name, %2$S is the server location.
+tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)
+tooltip.idleTime=Inactivo desde
+
+# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
+# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
+# string defined in imAccounts.properties when the user is
+# configuring an IRC account.
+usernameHint=e o servidor
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/status.properties
@@ -0,0 +1,14 @@
+availableStatusType=Dispoñíbel
+awayStatusType=Ausente
+unavailableStatusType=Non dispoñíbel
+offlineStatusType=Desconectado
+invisibleStatusType=Invisíbel
+idleStatusType=Inactivo
+mobileStatusType=Móbil
+# LOCALIZATION NOTE (unknownStatusType):
+# the status of a buddy is unknown when it's in the list of a disconnected account
+unknownStatusType=Descoñecido
+
+# LOCALIZATION NOTE (messenger.status.defaultIdleAwayMessage):
+# This will be the away message put automatically when the user is idle.
+messenger.status.defaultIdleAwayMessage=Actualmente estou lonxe do computador.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/twitter.properties
@@ -0,0 +1,101 @@
+# LOCALIZATION NOTE (error.*):
+#  These are errors that will be shown to the user in conversation.
+error.tooLong=O estado non pode ter máis de 140 caracteres.
+# LOCALIZATION NOTE (error.general, error.retweet, error.delete):
+#  %1$S will be either the error string returned by the twitter server,
+#  in English, inside parenthesis, or the empty string if we have no specific
+#  message for the error.
+#  %2$S is the message that caused the error.
+error.general=Produciuse o seguinte erro %1$S ao enviar: %2$S
+error.retweet=Produciuse o seguinte erro %1$S ao reenviar a todos: %2$S
+error.delete=Produciuse o seguinte erro %1$S ao eliminar: %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (timeline):
+#  This is the title of the conversation tab, %S will be replaced by
+#  @<username>.
+timeline=Liña de tempo de %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (action.*):
+# This will be an action in the context menu of displayed tweets.
+action.copyLink=Copiar a ligazón a twitter
+action.retweet=Reenviar a todos
+action.reply=Responder
+action.delete=Eliminar
+# LOCALIZATION NOTE (action.follow, action.stopFollowing):
+# %S will be replaced by the screen name of a twitter user.
+action.follow=Seguir a %S
+action.stopFollowing=Deixar de seguir a %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (event.follow, event.unfollow, event.followed):
+# This will be displayed in system messages inside the timeline conversation.
+# %S will be replaced by the screen name of a twitter user.
+event.follow=Agora segues a %S.
+event.unfollow=Xa non segues a %S.
+event.followed=%S estate seguindo agora.
+# LOCALIZATION NOTE (event.deleted):
+# %S will be replaced by the text of the deleted tweet.
+event.deleted=Vostede eliminou este tweet: "%S".
+
+# LOCALIZATION NOTE (replyingToStatusText):
+# This will be visible in the status bar of the conversation window
+# while the user is typing a reply to a tweet.
+# %S will be replaced by the text of the tweet the user is replying to.
+replyingToStatusText=Responder a: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (connection.*):
+#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
+#  of the connection.
+#  (These will be displayed in account.connection.progress from
+#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
+#  periods at the end of these messages.)
+connection.initAuth=Iniciando o proceso de autenticación
+connection.requestAuth=Agardando pola súa autorización
+connection.requestAccess=Rematando a autenticación
+connection.requestTimelines=Solicitando a liña de tempo do usuario
+# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
+#  These will show in the account manager if an error occurs during the
+#  connection attempt.
+connection.error.userMismatch=Nome de usuario incorrecto.
+connection.error.failedToken=Produciuse un fallo ao obter o token da solicitude.
+connection.error.authCancelled=Cancelouse o proceso de autorización.
+connection.error.authFailed=Produciuse un fallo ao obter a autorización.
+connection.error.noNetwork=Ningunha conexión de rede dispoñíbel.
+
+# LOCALIZATION NOTE (authPrompt):
+#  This is the prompt in the browser window that pops up to authorize us
+#  to use a Twitter account. It is shown in the title bar of the authorization
+#  window.
+authPrompt=Dar permiso para usar a súa conta de Twitter
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.*):
+#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
+#  account wizard windows.
+options.track=Palabras clave seguidas
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
+#  These are the Twitter information that will appear in the tooltip
+#  for each participant on the home timeline.
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.created_at): the date the user joined.
+tooltip.created_at=Rexistrado desde o
+tooltip.location=Localización
+tooltip.lang=Idioma
+tooltip.time_zone=Fuso horario
+tooltip.url=Páxina web
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.protected):
+# whether the user's tweets are publicly visible.
+tooltip.protected=Tweets protexidos
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.following):
+# whether you are subscribed to the user's tweets.
+tooltip.following=Actualmente segues a
+tooltip.description=Descrición
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*_count):
+# Please see the right side of the official Twitter website UI.
+tooltip.friends_count=Segues a
+tooltip.statuses_count=Tweets
+tooltip.followers_count=Seguidores
+tooltip.listed_count=Listado
+
+# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
+# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
+yes=Si
+no=Non
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -0,0 +1,72 @@
+# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
+#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
+#  of the connection.
+#  (These will be displayed in account.connection.progress from
+#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
+#  periods at the end of these messages.)
+connection.initializingStream=Inicializando o fluxo
+connection.initializingEncryption=Inicializando o cifrado
+connection.authenticating=Autenticando
+connection.gettingResource=Obtendo recursos
+connection.downloadingRoster=Descargando a lista de contactos
+
+# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
+#  These will show in the account manager if an error occurs during the
+#  connection attempt.
+connection.error.failedToCreateASocket=Produciuse un fallo ao crear o sócket (Está vostede desconectado?)
+connection.error.serverClosedConnection=O servidor pechou a conexión
+connection.error.resetByPeer=Conexión restabelecida polo par
+connection.error.timedOut=Tempo de espera da conexión esgotado
+connection.error.receivedUnexpectedData=Recibíronse datos inesperados
+connection.error.incorrectResponse=Recibiuse unha resposta incorrecta
+connection.error.startTLSRequired=O servidor require cifrado pero vostede desactivouno
+connection.error.startTLSNotSupported=O servidor non admite cifrado pero a súa configuración requíreo
+connection.error.failedToStartTLS=Produciuse un fallo ao iniciar o cifrado
+connection.error.noAuthMec=O servidor non propuxo ningún mecanismo de autenticación
+connection.error.noCompatibleAuthMec=Non se admite ningún dos mecanismos de autenticación propostos polo servidor
+connection.error.notSendingPasswordInClear=O servidor só admite autenticación enviando o contrasinal en claro
+connection.error.authenticationFailure=Fallo de autenticación
+connection.error.notAuthorized=Non autorizado (Escribiu o contrasinal mal?)
+connection.error.failedToGetAResource=Produciuse un fallo ao obter un recurso
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
+#  These are the titles of lines of information that will appear in
+#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
+#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
+tooltip.status=Estado (%S)
+tooltip.statusNoResource=Estado
+tooltip.subscription=subscrición
+
+# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
+#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
+#  for XMPP accounts.
+#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
+#  character of the string should be used as the access key for this
+#  field.
+chatRoomField.room=Sa_la
+chatRoomField.server=_Servidor
+chatRoomField.nick=_Alcume
+chatRoomField.password=_Contrasinal
+
+# LOCALIZATION NOTE
+# Buddies that aren't in any group on the server will appear in this group.
+# Try to use the same translation as for defaultGroup in instantbird.properties
+defaultGroup=Contactos
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.*):
+#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
+#  account wizard windows.
+options.resource=Recurso
+options.connectionSecurity=Seguranza da conexión
+options.connectionSecurity.requireEncryption=Require cifrado
+options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Use o cifrado se está dispoñíbel
+options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Permitir que envíen o contrasinal sen cifrar
+options.connectServer=Servidor
+options.connectPort=Porto
+
+# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
+# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
+# string defined in imAccounts.properties when the user is
+# configuring a Google Talk account.
+gtalk.usernameHint=enderezo de correo
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-## Strings used in the Account Manager
-prefPanel-newsblog=Configuración de fontes
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-<!-- Feed Properties Dialog -->
-<!ENTITY window.title       "Propiedades da fonte">
-
-<!ENTITY feedFolder.label     "Gardar artigos en: ">
-<!ENTITY feedFolder.accesskey   "G">
-
-<!ENTITY feedLocation.label    "URL da fonte: ">
-<!ENTITY feedLocation.accesskey  "U">
-
-<!ENTITY choosethisfolder.label  "escoller este cartafol">
-
-<!ENTITY quickMode.label     "Mostrar o resumo do artigo en vez de cargar a páxina web">
-<!ENTITY quickMode.accesskey   "M">
-
-<!ENTITY copyLinkCmd.label    "Copiar a localización da ligazón">
-<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey  "C">
-
-<!ENTITY pasteLinkCmd.label    "Pegar">
-<!ENTITY pasteLinkCmd.accesskey  "P">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -1,18 +1,31 @@
 <!-- Subscription Dialog -->
 <!ENTITY feedSubscriptions.label "Subscricións a fontes">
 <!ENTITY subscriptionDesc.label "Nota: Se elimina ou modifica o cartafol dunha fonte non se verán afectados os artigos anteriormente descargados.">
+
 <!ENTITY feedTitle.label "Título:">
-<!ENTITY location.label "Localización:">
+<!ENTITY feedTitle.accesskey     "T">
+
+<!ENTITY feedLocation.label     "URL da fonte:">
+<!ENTITY feedLocation.accesskey   "U">
+<!ENTITY feedLocation.placeholder  "Introduza o URL correcto da fonte a engadir">
+
+<!ENTITY feedFolder.label      "Gardar artigos en:">
+<!ENTITY feedFolder.accesskey    "s">
+
+<!ENTITY quickMode.label       "Mostra o resumo do artigo en vez de cargar a páxina web">
+<!ENTITY quickMode.accesskey     "g">
+
+<!ENTITY validateText.label     "Comprobar validación e recuperar un URL correcto.">
 
 <!ENTITY button.addFeed.label    "Engadir">
-<!ENTITY button.addFeed.accesskey  "n">
-<!ENTITY button.editFeed.label   "Editar">
-<!ENTITY button.editFeed.accesskey "E">
+<!ENTITY button.addFeed.accesskey  "a">
+<!ENTITY button.editFeed.label   "Actualizar">
+<!ENTITY button.editFeed.accesskey "u">
 <!ENTITY button.removeFeed.label "Eliminar">
-<!ENTITY button.removeFeed.accesskey  "m">
+<!ENTITY button.removeFeed.accesskey  "r">
 <!ENTITY button.importOPML.label "Importar">
 <!ENTITY button.importOPML.accesskey  "I">
 <!ENTITY button.exportOPML.label "Exportar">
 <!ENTITY button.exportOPML.accesskey  "x">
 
 <!ENTITY cmd.close.commandKey       "w">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
@@ -1,44 +1,56 @@
 subscribe-validating-feed=Comprobando a fonte…
 subscribe-cancelSubscription=Está seguro de que quere cancelar a subscrición a esta fonte?
 subscribe-cancelSubscriptionTitle=Subscribindo á fonte…
-subscribe-noFeedIsSelected=<sen fonte seleccionada>
 subscribe-feedAlreadySubscribed=Xa ten unha subscrición a esta fonte.
 subscribe-errorOpeningFile=Non foi posíbel abrir o ficheiro.
+subscribe-feedAdded=Engadiuse a fonte.
+subscribe-feedUpdated=Actualizouse a fonte.
+subscribe-feedMoved=Moveuse a subscrición da fonte.
+subscribe-feedRemoved=Cancelouse a subscrición da fonte.
+subscribe-feedNotValid=O URL da fonte non é correcto.
+subscribe-networkError=Non foi posíbel atopar o URL da fonte. Comprobe o nome e tente de novo.
 
 subscribe-OPMLImportTitle=Seleccione o ficheiro OPML que desexa importar
 subscribe-OPMLExportTitle=Exportar fontes a un ficheiro OPML
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportFileDialogTitle): %S is the brandShortName
 subscribe-OPMLExportFileDialogTitle=Exportación OPML de %S
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportDefaultFileName): %S is the brandShortName
 subscribe-OPMLExportDefaultFileName=Miñas_fontes_do_%S.opml
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportInvalidFile): %S is the name of the OPML file the user tried to import.
 subscribe-OPMLImportInvalidFile=O ficheiro %S semella que non é un ficheiro OPML correcto.
-## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportNewFeeds): %S is the count of new imported entries.
-subscribe-OPMLImportNewFeeds=Importáronse %S fontes novas.
-## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportTotalFeeds):
-## - The first %S is the the count of new imported entries,
-## - The second %S is total number of elements found in the file
-subscribe-OPMLImportTotalFeeds=Importáronse %S fontes novas ás que non estaba subscrito (dun total de %S entradas atopadas).
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFeedCount): Semi-colon list of plural forms.
+## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+## #1 is the count of new imported entries.
+subscribe-OPMLImportFeedCount=Importouse #1 fonte nova.;Importáronse #1 fontes novas.
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportUniqueFeeds): Semi-colon list of plural forms.
+## #1 is the count of new imported entries
+subscribe-OPMLImportUniqueFeeds=Importouse #1 fonte nova á que non estaba subscrito;Importáronse #1 fontes novas ás que non estaba subscrito
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFoundFeeds):
+## #1 is total number of elements found in the file
+subscribe-OPMLImportFoundFeeds=(dun total de #1 entrada atopada);(dun total de #1 entradas atopadas)
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportStatus):
+## This is the concatenation of the two strings defined above to compose 1 sentence.
+## %1$S = subscribe-OPMLImportUniqueFeeds
+## %2$S = subscribe-OPMLImportFoundFeeds
+subscribe-OPMLImportStatus=%1$S %2$S.
 
 subscribe-OPMLExportOPMLFilesFilterText=Ficheiros OPML
 
 subscribe-confirmFeedDeletionTitle=Eliminar fonte
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-confirmFeedDeletion): %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
 subscribe-confirmFeedDeletion=Está seguro de que quere cancelar a subscrición á fonte: \n %S?
 
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-gettingFeedItems):
 ## - The first %S is the number of articles processed so far;
 ## - The second %S is the total number of items
 subscribe-gettingFeedItems=Descargando artigos das fontes (%S de %S)…
 
 newsblog-noNewArticlesForFeed=Esta fonte non ten novos artigos.
-newsblog-networkErrorTitle=Erro de rede
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-networkError): %S is the feed URL
 newsblog-networkError=Non foi posíbel atopar %S. Comprobe o nome e tente de novo.
-newsblog-feedNotValidTitle=Fonte incorrecta
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-feedNotValid): %S is the feed URL
 newsblog-feedNotValid=%S non é unha fonte correcta.
 newsblog-getNewMsgsCheck=Buscando novos elementos nas fontes…
 
 ## LOCALIZATION NOTE(feeds-accountname): This string should be the same as feeds.accountName in am-newsblog.dtd
 feeds-accountname=Blogs e fontes de novas
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -1,22 +1,24 @@
 <!-- extracted from AccountManager.xul -->
 
 <!ENTITY accountManagerTitle.label "Configuración da conta">
 
 <!ENTITY accountActionsButton.label "Accións da conta">
 <!ENTITY accountActionsButton.accesskey "A">
 <!ENTITY addMailAccountButton.label "Engadir conta de correo…">
-<!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "c">
+<!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "a">
+<!ENTITY addIMAccountButton.label "Engadir conta de chat…">
+<!ENTITY addIMAccountButton.accesskey "c">
 <!ENTITY addOtherAccountButton.label "Engadir outra conta…">
 <!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "o">
-<!ENTITY setDefaultButton.label "Estabelecer como predefinido">
-<!ENTITY setDefaultButton.accesskey "f">
-<!ENTITY removeButton.label "Eliminar conta">
-<!ENTITY removeButton.accesskey "E">
+<!ENTITY setDefaultButton.label "Estabelecer como predeterminada">
+<!ENTITY setDefaultButton.accesskey "d">
+<!ENTITY removeButton.label "Retirar conta">
+<!ENTITY removeButton.accesskey "R">
 
 <!-- AccountManager.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
   panel content to fit.
   1ch = The width of the "0" (ZERO, U+0030) glyph for the current font.
   1em = The height of the font.
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -6,17 +6,17 @@
 <!-- Entities for Account Type page -->
 
 <!ENTITY accountSetupInfo2.label "Para poder recibir mensaxes, primeiro ten que configurar unha conta.">
 <!ENTITY accountTypeTitle.label "Configuración de nova conta">
 <!ENTITY accountTypeDesc2.label "Este asistente recompila información necesaria para configurar unha conta. Se descoñece parte da información contacte co administrador do sistema ou co fornecedor do servizo de Internet.">
 <!ENTITY accountTypeDirections.label "Seleccione o tipo de conta que desexa configurar:">
 <!ENTITY accountTypeMail.label "Conta de correo">
 <!ENTITY accountTypeMail.accesskey "c">
-<!ENTITY accountTypeNews.label "Conta de grupo de noticias">
+<!ENTITY accountTypeNews.label "Conta de grupo de novas">
 <!ENTITY accountTypeNews.accesskey "n">
 
 <!-- Entities for Identity page -->
 
 <!ENTITY identityTitle.label "Identidade">
 <!ENTITY identityDesc.label "Cada conta ten unha identidade, que é a información que o identifica perante outros usuarios cando reciben as súas mensaxes.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameDesc.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
@@ -27,67 +27,67 @@
 -->
 <!ENTITY fullnameExample.label "(por exemplo, &quot;Iria Ameixeiras&quot;).">
 <!ENTITY fullnameLabel.label "O seu nome:">
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "u">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "Enderezo de correo:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "E">
 
-<!-- Entities for Server page -->
+<!-- Entities for Incoming Server page -->
 
-<!ENTITY serverTitle.label "Información do servidor">
+<!ENTITY incomingTitle.label "Información do servidor de entrada">
 <!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Seleccione o tipo de servidor de entrada que está a utilizar.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingServerNameDesc.label "Introduza o nome do seu servidor de entrada (por exemplo, &quot;correo.exemplo.net&quot;).">
-<!ENTITY incomingServerLabel.label "Servidor de correo de entrada:">
-<!ENTITY incomingServerLabel.accesskey "d">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
-<!ENTITY newsServerNameDesc.label "Introduza o nome do servidor de noticias (NNTP) (por exemplo, &quot;novas.exemplo.net&quot;).">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServerDesc.label) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY smtpServerDesc.label "Introduza o nome do servidor de saída (SMTP) (por exemplo, &quot;smtp.exemplo.net&quot;).">
-<!ENTITY smtpServerLabel.label "Servidor de correo de saída:">
-<!ENTITY smtpServerLabel.accesskey "o">
-<!ENTITY newsServerLabel.label "Servidor de grupos de noticias:">
-<!ENTITY newsServerLabel.accesskey "v">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Deixar mensaxes no servidor">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "x">
+<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Deixar as mensaxes no servidor">
+<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "D">
 <!ENTITY portNum.label "Porto:">
 <!ENTITY portNum.accesskey "o">
 <!ENTITY defaultPortLabel.label "Predeterminado:">
 <!ENTITY defaultPortValue.label "">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
+<!ENTITY incomingServer.description "Introduza o nome do servidor de entrada (por exemplo, &quot;mail.example.net&quot;).">
+<!ENTITY incomingServer.label "Servidor de correo de entrada:">
+<!ENTITY incomingServer.accesskey "S">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingUsername.description) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
+<!ENTITY incomingUsername.description "Introduza o nome do usuario de entrada facilitado polo seu fornecedor de correo electrónico (por exemplo, &quot;jsmith&quot;).">
+<!ENTITY incomingUsername.label "Nome do usuario:">
+<!ENTITY incomingUsername.accesskey "u">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
+<!ENTITY newsServerNameDesc.label "Introduza o nome do servidor de novas (NNTP) (por exemplo, &quot;novas.exemplo.net&quot;).">
+<!ENTITY newsServerLabel.label "Servidor de novas:">
+<!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
+
+<!-- Entities for Outgoing Server page -->
+
+<!ENTITY outgoingTitle.label "Información do servidor de saída">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
+<!ENTITY outgoingServer.description "Introduza o nome do servidor de saída (SMTP) (por exemplo, &quot;smtp.example.net&quot;).">
+<!ENTITY outgoingServer.label "Servidor de correo de saída:">
+<!ENTITY outgoingServer.accesskey "S">
+<!ENTITY outgoingUsername.description "Introduza o nome do usuario de saída facilitado polo seu fornecedor de correo electrónico (normalmente é o mesmo que o de entrada).">
+<!ENTITY outgoingUsername.label "Nome do usuario de saída:">
+<!ENTITY outgoingUsername.accesskey "u">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (modifyOutgoing.suffix) : This string will be appended after each of
   haveSmtp1.suffix3, haveSmtp2.suffix3, haveSmtp3.suffix3 .
 -->
 <!ENTITY modifyOutgoing.suffix "Pode cambiar os servidores de saída na configuración da conta.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix3, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "Utilizarase o seu servidor de correo de saída (SMTP), &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp1.suffix3 "&quot;.">
 
-<!-- Entities for Login page -->
-
-<!ENTITY loginTitle.label "Nome de usuario">
-<!ENTITY usernameDesc.label "Introduza o nome de usuario de entrada facilitado polo seu fornecedor de correo electrónico. ">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (usernameExample.label) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
-<!ENTITY usernameExample.label "(por exemplo, &quot;xabier&quot;).">
-<!ENTITY usernameLabel.label "Nome de usuario de entrada:">
-<!ENTITY usernameLabel.accesskey "a">
-<!ENTITY usernameSmtpDesc.label "Introduza o nome de usuario de saída facilitado polo seu fornecedor de correo electrónico (normalmente é o mesmo que o de entrada).">
-<!ENTITY usernameSmtpLabel.label "Nome de usuario de saída:">
-<!ENTITY usernameSmtpLabel.accesskey "o">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp2.suffix3, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp2.prefix "Utilizarase o seu nome de usuario de saída (SMTP), &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp2.suffix3 "&quot;.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3 as a single sentence, inserting
@@ -95,27 +95,27 @@
 -->
 <!ENTITY haveSmtp3.prefix "O seu servidor de saída (SMTP), &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp3.suffix3 "&quot;, é idéntico ao de entrada, utilizarase o seu nome de usuario de entrada para acceder a el.">
 
 <!-- Entities for Account name page -->
 
 <!ENTITY accnameTitle.label "Nome da conta">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accnameDesc.label) : do not translate any "&quot;" in below line -->
-<!ENTITY accnameDesc.label "Introduza o nome co cal desexa referirse a esta conta (por exemplo, &quot;Conta do traballo&quot;, &quot;Conta persoal&quot; ou &quot;Conta de noticias&quot;).">
+<!ENTITY accnameDesc.label "Introduza o nome co cal desexa referirse a esta conta (por exemplo, &quot;Conta do traballo&quot;, &quot;Conta persoal&quot; ou &quot;Conta de novas&quot;).">
 <!ENTITY accnameLabel.label "Nome da conta:">
 <!ENTITY accnameLabel.accesskey "a">
 
 <!-- Entities for Done (Congratulations) page -->
 
 <!ENTITY completionTitle.label "Parabéns">
 <!ENTITY completionText.label "Verifique que a seguinte información é correcta.">
 <!ENTITY serverTypePrefix.label "Tipo de servidor de entrada:">
 <!ENTITY serverNamePrefix.label "Nome do servidor de entrada:">
 <!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Nome do servidor de correo de saída (SMTP):">
-<!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Nome do servidor de noticias (NNTP):">
+<!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Nome do servidor de novas (NNTP):">
 <!ENTITY downloadOnLogin.label "Descargar as mensaxes agora">
 <!ENTITY downloadOnLogin.accesskey "D">
 <!ENTITY deferStorageDesc.label "Desmarque esta caixa para así almacenar o correo desta conta nun directorio propio. Desta forma a conta aparecerá no nivel superior. Se non o fai pasará a formar parte da conta Cartafoles locais da caixa de entrada global.">
 <!ENTITY deferStorage.label "Utilizar a caixa de entrada global (almacenar nos cartafoles locais)">
 <!ENTITY deferStorage.accesskey "g">
 <!ENTITY clickFinish.label "Prema Finalizar para gardar esta configuración e saír do asistente.">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Prema Finalizar para gardar esta configuración e saír do asistente.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/addbuddy.dtd
@@ -0,0 +1,3 @@
+<!ENTITY addBuddyWindow.title      "Engadir conta">
+<!ENTITY name.label           "Nome de usuario">
+<!ENTITY account.label         "Conta">
--- a/mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
@@ -1,7 +1,9 @@
 <!ENTITY identitiesListDesc.label "Aceptación de varias identidades">
 <!ENTITY identitiesListAdd.label "Engadir…">
-<!ENTITY identitiesListAdd.accesskey "n">
+<!ENTITY identitiesListAdd.accesskey "a">
 <!ENTITY identitiesListEdit.label "Editar…">
 <!ENTITY identitiesListEdit.accesskey "E">
-<!ENTITY identitiesListDelete.label "Borrar">
-<!ENTITY identitiesListDelete.accesskey "o">
+<!ENTITY identitiesListDelete.label "Eliminar">
+<!ENTITY identitiesListDelete.accesskey "m">
+<!ENTITY identitiesListClose.label "Pechar">
+<!ENTITY identitiesListClose.accesskey "c">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/am-im.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!ENTITY accountWindow.title      "Propiedades da conta">
+<!ENTITY accountWindow.width      "300">
+<!ENTITY account.general        "Xeral">
+<!ENTITY account.advanced       "Opcións avanzadas">
+<!ENTITY account.name         "Nome de usuario:">
+<!ENTITY account.password       "Contrasinal:">
+<!ENTITY account.alias         "Alias:">
+<!ENTITY account.newMailNotification  "Avisarme de correo novo">
+<!ENTITY account.autojoin       "Entrar automaticamente ás canles:">
+<!ENTITY account.proxySettings.caption "Configuración do proxy:">
+<!ENTITY account.proxySettings.change.label   "Cambiar…">
+<!ENTITY account.proxySettings.change.accessKey "C">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.dtd
@@ -0,0 +1,51 @@
+<!ENTITY onlineContactsHeader.label  "Contactos en liña">
+<!ENTITY offlineContactsHeader.label  "Contactos desconectados">
+<!ENTITY conversationsHeader.label   "Conversacións">
+<!ENTITY searchResultConversation.label "Resultados da busca">
+<!ENTITY chat.noConv.title       "As conversacións mostráranse aquí.">
+<!ENTITY chat.noConv.description    "Use a lista de contactos no panel da esquerda para iniciar unha conversación.">
+<!ENTITY chat.noPreviousConv.description    "&brandShortName; non ten conversacións gardadas para este contacto.">
+<!ENTITY chat.noAccount.title       "Aínda non configurou unha conta de chat.">
+<!ENTITY chat.noAccount.description    "Permitir que o &brandShortName; o guíe no proceso de configurar a súa conta de chat.">
+<!ENTITY chat.accountWizard.button    "Comezar">
+<!ENTITY chat.noConnectedAccount.title       "As súas contas de chat non están conectadas.">
+<!ENTITY chat.noConnectedAccount.description    "Pode conectalas desde a caixa de diálogo 'Estado da conexión':">
+<!ENTITY chat.showAccountManager.button    "Mostrar o estado da conexión">
+
+<!ENTITY chat.participants       "Participantes:">
+<!ENTITY chat.previousConversations  "Conversacións anteriores:">
+<!ENTITY chat.ongoingConversation   "Conversacións en curso">
+
+<!ENTITY openConversationCmd.label   "Iniciar unha conversación">
+<!ENTITY openConversationCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY closeConversationCmd.label  "Pechar conversación">
+<!ENTITY closeConversationCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY aliasCmd.label        "Renomear">
+<!ENTITY aliasCmd.accesskey      "R">
+<!ENTITY deleteCmd.label        "Retirar contacto">
+<!ENTITY deleteCmd.accesskey      "t">
+
+<!ENTITY openConversationButton.tooltip "Iniciar unha conversación">
+<!ENTITY closeConversationButton.tooltip "Pechar conversación">
+
+<!ENTITY addBuddyButton.label     "Engadir contacto">
+<!ENTITY joinChatButton.label     "Únete a conversa">
+<!ENTITY chatAccountsButton.label   "Mostrar contas">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllChatMessages.label.base):
+   This is the base of the empty text for the chat search box. We replace
+   #1 with the contents of the appropriate search.keyLabel.* value for the
+   platform (defined in messenger/messenger.dtd).
+   The goal is to convey to the user that typing in the box will allow them
+   to search for conversations and that there is a hotkey they can press
+   to get to the box faster. If the global indexer is disabled, the search
+   box will be collapsed and the user will never see this message.
+   -->
+<!ENTITY searchAllChatMessages.label.base "Buscar en todas as conversacións… #1">
+
+<!ENTITY status.available     "Dispoñíbel">
+<!ENTITY status.unavailable    "Non dispoñíbel">
+<!ENTITY status.offline      "Desconectado">
+
+<!ENTITY openLinkCmd.label      "Abrir ligazón…">
+<!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "o">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.properties
@@ -0,0 +1,86 @@
+chatTabTitle=Chat
+goBackToCurrentConversation.button=Volver a conversación actual
+# LOCALIZATION NOTE (startAConversationWith.button):
+# %S is replaced with the display name of a contact.
+startAConversationWith.button=Iniciar unha conversación con %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (defaultGroup):
+# this is used in the addBuddies dialog if the list of existing groups is empty
+defaultGroup=Contactos
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.authRequest.label):
+# This string appears in a notification bar at the
+# top of the Contacts window when someone added the user to his/her
+# contact list, to request the permission from the user to share
+# status information with this potential new contact.
+# %S is replaced with the user name of the potential new contact.
+buddy.authRequest.label=%S quere conversar contigo
+buddy.authRequest.allow.label=Permitir
+buddy.authRequest.allow.accesskey=a
+buddy.authRequest.deny.label=Denegar
+buddy.authRequest.deny.accesskey=D
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.deletePrompt.title):
+# %S here will be replaced by the alias (or username) of a buddy about
+# to be removed from the buddy list.
+buddy.deletePrompt.title=Eliminar %S?
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.deletePrompt.message):
+# %1$S will be replaced by the name of a buddy (either the alias
+# followed by the username between parenthesis if an alias is set, or
+# only the username otherwise).
+# %2$S will be the name of the protocol on which this buddy is removed
+# (for example: AIM, MSN, Google Talk).
+#
+# Please find a wording that will keep the username as close as
+# possible to the beginning of the string, because this is the
+# important information that an user should see when looking quickly
+# at this prompt.
+buddy.deletePrompt.message=Se continua retirarase permanentemente a %1$S da súa lista de amigos de %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.deletePrompt.displayName):
+# This is used to format the display name inserted in buddy.deletePrompt.message
+# %1$S is the alias, %2$S is the username.
+buddy.deletePrompt.displayName=%1$S (%2$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.deletePrompt.button):
+# the & symbol indicates the position of the character that should be
+# used as the accesskey for this button.
+buddy.deletePrompt.button=&Eliminar
+
+displayNameEmptyText=Mostrar nome
+userIconFilePickerTitle=Seleccionar a nova icona…
+
+# LOCALIZATION NOTE (chat.isTyping, chat.hasStoppedTyping):
+# The contact display name is displayed with a big font on a first
+# line and these two strings are displayed on a second line with a
+# smaller font. Please try to find a wording that make this look
+# almost like a sentence.
+chat.isTyping=está escribindo…
+chat.hasStoppedTyping=deixou de escribir.
+# LOCALIZATION NOTE (chat.contactIsTyping, chat.contactHasStoppedTyping):
+# These strings are displayed in a tooltip when hovering the status type icon.
+# %S is replaced with the display name of the contact.
+chat.contactIsTyping=%S está escribindo.
+chat.contactHasStoppedTyping=%S deixou de escribir.
+
+noTopic=Ningún tema para esta sala.
+
+# LOCALIZATION NOTE (unknownCommand):
+# This is shown when an unknown command (/foo) is attempted. %S is the command.
+unknownCommand=%S é unha orde non admitida. Escriba /help para ver a lista de ordes.
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddytooltip.username, buddytooltip.account):
+# This is for the tooltip that appears when hovering
+# a contact or a conversation in the left pane.
+buddytooltip.username=Nome de usuario
+buddytooltip.account=Conta
+
+# LOCALIZATION NOTE (today, yesterday):
+# These 3 strings are used to display when previous conversations happened.
+# In 'today' and 'yesterday', %S is replaced with the time.
+today=Hoxe ás %S
+yesterday=Onte ás %S
+# LOCALIZATION NOTE (dateTime):
+# %1$S is the date, %2$S is the date.
+dateTime=O %1$S ás %2$S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Dropbox/management.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY dropboxMgmt.viewSettings "Ver a configuración da miña conta en dropbox.com">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/management.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY youSendItMgmt.viewSettings "Ver a configuración da miña conta en yousendit.com">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/settings.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY youSendItSettings.username "Nome de usuario:">
+<!ENTITY youSendItSettings.needAnAccount "Precisa unha conta?">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/addAccountDialog.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY addAccountDialog.title  "Configurar Filelink">
+<!ENTITY addAccountDialog.menuTitle "Seleccione un servizo de almacenamento en liña">
+<!ENTITY addAccountDialog.style "width: 40em; min-height: 20em;">
+<!ENTITY addAccountDialog.accountName.label "Nome da conta:">
+<!ENTITY addAccountDialog.noAccountText "Sentímolo, pero a versión actual do &brandShortName; só permite unha conta de cada servizo de almacenamento en liña.">
+<!ENTITY addAccountDialog.createAccountText "Esta características permítelle enviar anexos de gran tamaño usando un dos múltiples servizos de almacenamento en liña. Pode conectarse a través dunha conta existente ou crear unha nova conta.">
+<!ENTITY addAccountDialog.authorizing "Comprobando autorización...">
+<!ENTITY addAccountDialog.error "Produciuse un erro mentres configuraba a conta!">
+<!ENTITY addAccountDialog.acceptButton.label "Configurar conta">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/management.dtd
@@ -0,0 +1,8 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY cloudfileMgmt.privacyPolicy "Política de privacidade">
+<!ENTITY cloudfileMgmt.termsOfService "Termos do servizo">
+<!ENTITY cloudfileMgmt.usedSpace "Espazo usado:">
+<!ENTITY cloudfileMgmt.unusedSpace "Espazo sen usar:">
+<!ENTITY cloudfileMgmt.upgradeOffer "Obter máis espazo">
--- a/mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
@@ -46,18 +46,19 @@ glodaComplete.messagesTagged.label=Mensa
 glodaComplete.messagesMentioning.label=Mensaxes que mencionan: #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesWithMany.label): The label used
 # in the autocomplete widget to refer to a search for all messages mentioning
 # a set of words, or a phrase containing multiple words (e.g. "red pepper")
 # We use the same words in en-US, but maybe that's not always true.
 glodaComplete.messagesMentioningMany.label=Mensaxes que mencionan: #1
 
-# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.webSearch.label): The label used in the
+# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.webSearch1.label): The label used in the
 # autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
-# containing at most 15 characters. #1 is the string to search for.
-glodaComplete.webSearch.label=Buscar na web: #1
+# containing at most 15 characters. #1 is the search provider to use. #2 is
+# the string to search for, truncated to 15 characters.
+glodaComplete.webSearch1.label=Buscar #1 con: #2
 
-# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.webSearch.label.truncated): The label used in
+# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.webSearch1.label.truncated): The label used in
 # the autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
-# containing more than 15 characters. #1 is the string to search for, truncated
-# to 15 characters.
-glodaComplete.webSearch.label.truncated=Buscar na web: #1…
+# containing more than 15 characters. #1 is the search provider to use. #2 is
+# the string to search for, truncated to 15 characters.
+glodaComplete.webSearch1.label.truncated=Buscar #1 con: #2…
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/imAccountWizard.dtd
@@ -0,0 +1,28 @@
+<!ENTITY windowTitle.label      "Asistente da conta de chat">
+
+<!ENTITY accountProtocolTitle.label  "Rede de chat">
+<!ENTITY accountProtocolInfo.label  "Escolla a rede da súa conta de chat.">
+<!ENTITY accountProtocolField.label  "Rede:">
+<!ENTITY accountProtocolGetMore.label "Obter máis…">
+
+<!ENTITY accountUsernameTitle.label  "Nome de usuario">
+<!ENTITY accountUsernameDuplicate.label "Esta xa está configurada!">
+
+<!ENTITY accountPasswordTitle.label  "Contrasinal">
+<!ENTITY accountPasswordInfo.label  "Escriba o seu contrasinal na caixa de abaixo.">
+<!ENTITY accountPasswordField.label  "Contrasinal:">
+<!ENTITY accountPasswordManager.label "O contrasinal introducido aquí almacenarase no Xestor de contrasinais. Deixe a caixa en branco se desexa que o contrasinal se lle pida en cada conexión.">
+
+<!ENTITY accountAdvancedTitle.label  "Opcións avanzadas">
+<!ENTITY accountAdvancedInfo.label  "Pode saltarse este paso se o desexa.">
+<!ENTITY accountAdvanced.newMailNotification.label  "Avisarme de correo novo">
+<!ENTITY accountAliasGroupbox.caption "Alias local">
+<!ENTITY accountAliasField.label   "Alias:">
+<!ENTITY accountAliasInfo.label    "Este só se verá nas súas conversacións cando vostede fala, os contactos remotos non o verán.">
+<!ENTITY accountProxySettings.caption "Configuración do proxy">
+<!ENTITY accountProxySettings.change.label   "Cambiar…">
+<!ENTITY accountProxySettings.change.accessKey "C">
+
+<!ENTITY accountSummaryTitle.label  "Resumo">
+<!ENTITY accountSummaryInfo.label  "A continuación mostrase un resumo da información que introduciu. Comprobe os datos antes de crear a conta.">
+<!ENTITY accountSummary.connectNow.label "Conectar esta conta agora.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/imAccounts.dtd
@@ -0,0 +1,26 @@
+<!ENTITY accountsWindow.title        "Estado da mensaxaría instantánea">
+<!ENTITY accountsWindow.style        "width: 28em; height: 19em;">
+<!ENTITY accountManager.newAccount.label   "Nova conta">
+<!ENTITY accountManager.newAccount.accesskey "N">
+<!ENTITY accountManager.close.label     "Pechar">
+<!ENTITY accountManager.close.accesskey   "h">
+<!-- This should match account.commandkey in instantbird.dtd -->
+<!ENTITY accountManager.close.commandkey   "a">
+<!-- This title must be short, displayed with a big font size -->
+<!ENTITY accountManager.noAccount.title   "Ningunha conta configurada">
+<!ENTITY accountManager.noAccount.description "Prema no botón &accountManager.newAccount.label; para que o &brandShortName; o guíe no proceso de configuración dunha conta.">
+<!ENTITY account.autoSignOn.label   "Acceder no inicio">
+<!ENTITY account.autoSignOn.accesskey "S">
+<!ENTITY account.connect.label    "Conectar">
+<!ENTITY account.connect.accesskey  "o">
+<!ENTITY account.disconnect.label   "Desconectar">
+<!ENTITY account.disconnect.accesskey "e">
+<!ENTITY account.edit.label      "Propiedades">
+<!ENTITY account.edit.accesskey    "P">
+<!ENTITY account.moveup.label     "Subir">
+<!ENTITY account.movedown.label    "Baixar">
+<!ENTITY account.cancelReconnection.label     "Cancelar que se volva a conectar">
+<!ENTITY account.cancelReconnection.accesskey   "a">
+<!ENTITY account.connecting      "Conectando…">
+<!ENTITY account.disconnecting    "Desconectando…">
+<!ENTITY account.disconnected     "Desconectado">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
@@ -0,0 +1,59 @@
+# LOCALIZATION NOTE (protoOptions):
+# %S is replaced by the name of a protocol
+protoOptions=Opcións de %S
+accountUsername=Nome de usuario:
+# LOCALIZATION NOTE (accountColon):
+# This string is used to append a colon after the label of each
+# option. It's localizable so that the typography can be adapted.
+accountColon=%S:
+# LOCALIZATION NOTE (accountUsernameInfo):
+# %S is replaced by the name of a protocol
+accountUsernameInfo=Escriba o nome de usuario para a conta de %S.
+# LOCALIZATION NOTE (accountUsernameInfoWithDescription):
+# %1$S is a hint for the expected format of the username
+# %2$S is the name of a protocol
+accountUsernameInfoWithDescription=Escriba o nome de usuario (%1$S) para a conta de %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (account.connection.error):
+# %S is the error message.
+account.connection.error=Erro: %S
+# LOCALIZATION NOTE (account.connection.errorUnknownPrpl)
+# %S is the id (not very user friendly; hence the quotes) of the missing plugin.
+account.connection.errorUnknownPrpl=Ningún engadido para o protocolo '%S'.
+account.connection.errorEnteringPasswordRequired=Requírese que escriba un contrasinal para conectar esta conta.
+account.connection.errorCrashedAccount=Produciuse unha quebra mentres se conectaba a esta conta.
+# LOCALIZATION NOTE (account.connection.progress):
+# %S is a message indicating progress of the connection process
+account.connection.progress=Conectando: %S…
+account.connecting=Conectando…
+account.connectedForSeconds=Conectouse por uns poucos segundos.
+# LOCALIZATION NOTE (account.connectedFor{Double,Single},
+#          account.reconnectIn{Double,Single}):
+# Each pair of %S is a number followed by a unit. The units are
+# already localized in a downloads.properties file of the toolkit.
+account.connectedForDouble=Conectouse por %1$S %2$S e %3$S %4$S.
+account.connectedForSingle=Conectouse por uns %1$S %2$S.
+account.reconnectInDouble=Conectando novamente en %1$S %2$S e %3$S %4$S.
+account.reconnectInSingle=Conectando novamente en %1$S %2$S.
+
+requestAuthorizeTitle=Petición de autorización
+# LOCALIZATION NOTE (requestAuthorizeAllow, requestAuthorizeDeny):
+# the & symbol indicates the position of the character that should be
+# used as the accesskey for this button.
+requestAuthorizeAllow=&Permitir
+requestAuthorizeDeny=&Denegar
+# LOCALIZATION NOTE (requestAuthorizeText):
+# %S is a contact username.
+requestAuthorizeText=%S engadiuno a súa lista de amigos. Quere que o poida ver?
+
+accountsManager.notification.button.accessKey=C
+accountsManager.notification.button.label=Conectar agora
+accountsManager.notification.userDisabled.label=Desactivou as conexións automáticas.
+accountsManager.notification.safeMode.label=Ignorouse a configuración de conexión automática porque o aplicativo estase executando no modo seguro.
+accountsManager.notification.startOffline.label=Ignorouse a configuración de conexión automática porque o aplicativo iniciouse en modo sen conexión.
+accountsManager.notification.crash.label=A última execución saíu inesperadamente mentres se conectaba. Desactiváronse as conexións automáticas para darlle unha oportunidade para a editar a súa configuración.
+# LOCALIZATION NOTE (accountsManager.notification.singleCrash.label): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of accounts that are suspected to have caused a crash.
+accountsManager.notification.singleCrash.label=Unha execución anterior saíu inesperadamente mentres se conectaba a unha conta nova ou existente. Non se volveu a conectar para poder editar a súa configuración.;Unha execución anterior saíu inesperadamente mentres se conectaba a #1 contas novas ou existentes. Non se volveron a conectar para poder editar a súa configuración.
+accountsManager.notification.other.label=Desactivouse a conexión automática.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/joinChat.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!ENTITY joinChatWindow.title      "Entrar no chat">
+<!ENTITY name.label           "Sala">
+<!ENTITY optional.label         "(opcional)">
+<!ENTITY account.label         "Conta">
+<!ENTITY autojoin.label         "Entra automaticamente nesta sala de chat">
+<!ENTITY autojoin.accesskey       "a">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -24,16 +24,18 @@
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Busca gardada…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY newOtherAccountsCmd.label "Outras contas…">
 <!ENTITY newOtherAccountsCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.label "Obter unha nova conta de correo…">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.label "Conta de correo existente…">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY newIMAccountCmd.label "Conta de chat…">
+<!ENTITY newIMAccountCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Abrir mensaxe gardada…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Anexos">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Gardar como">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "c">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Ficheiro">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "F">
@@ -323,16 +325,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Adiante">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY goBackCmd.label "Atrás">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
+<!ENTITY goChatCmd.label "Chat">
+<!ENTITY goChatCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY goChatCmd.commandKey "C">
 <!ENTITY prevStarredMsgCmd.label "Mensaxe con estrela">
 <!ENTITY prevStarredMsgCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY folderMenu.label "Cartafol">
 <!ENTITY folderMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY thisFolder.label "Este cartafol">
 <!ENTITY thisFolder.accesskey "f">
 <!ENTITY goRecentlyClosedTabs.label "Lapelas pechadas recentemente">
 <!ENTITY goRecentlyClosedTabs.accesskey "r">
@@ -466,16 +471,22 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Axenda de enderezos">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY addressBookCmd.key "A">
 <!ENTITY addons.label "Complementos">
 <!ENTITY addons.accesskey "C">
 <!ENTITY activitymanager.label "Xestor de actividade">
 <!ENTITY activitymanager.accesskey "a">
+<!ENTITY imAccountsStatus.label "Estado do chat">
+<!ENTITY imAccountsStatus.accesskey "c">
+<!ENTITY imStatus.available     "Dispoñíbel">
+<!ENTITY imStatus.unavailable    "Non dispoñíbel">
+<!ENTITY imStatus.offline      "Desconectado">
+<!ENTITY imStatus.showAccounts    "Mostrar as contas…">
 <!ENTITY savedFiles.label "Ficheiros gardados">
 <!ENTITY savedFiles.accesskey "F">
 <!ENTITY savedFiles.key "j">
 <!ENTITY filtersCmd.label "Filtros da mensaxe…">
 <!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY filtersApply.label "Executar os filtros no cartafol">
 <!ENTITY filtersApply.accesskey "u">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.label "Executar filtros nas mensaxes seleccionadas">
@@ -501,30 +512,35 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY newMsgButton.label "Escribir">
 <!ENTITY replyButton.label "Responder">
 <!ENTITY replyAllButton.label "Responder a todos">
 <!ENTITY replyListButton.label "Responder á lista">
 <!ENTITY forwardButton.label "Reencamiñar">
 <!ENTITY fileButton.label "Ficheiro">
 <!ENTITY archiveButton.label "Arquivar">
 <!ENTITY nextButton.label "Seguinte">
+<!ENTITY nextButtonToolbarItem.label "Seguinte mensaxe non lida">
+<!ENTITY nextMsgButton.label "Seguinte">
 <!ENTITY previousButton.label "Anterior">
+<!ENTITY previousButtonToolbarItem.label "Anterior mensaxe non lida">
+<!ENTITY previousMsgButton.label "Anterior">
 <!ENTITY backButton1.label "Atrás">
 <!ENTITY goForwardButton1.label "Adiante">
 <!ENTITY deleteItem.title "Borrar">
 <!ENTITY deleteButton.label "Borrar">
 <!ENTITY undeleteButton.label "Desfacer Eliminar">
 <!ENTITY markButton.label "Marcar">
 <!ENTITY printButton.label "Imprimir">
 <!ENTITY stopButton.label "Deter">
 <!ENTITY throbberItem.title "Indicador de actividade">
 <!ENTITY junkItem.title "Correo lixo">
 <!ENTITY junkButton.label "Correo lixo">
 <!ENTITY notJunkButton.label "Non é lixo">
 <!ENTITY addressBookButton.label "Axenda de enderezos">
+<!ENTITY chatButton.label "Chat">
 <!ENTITY glodaSearch.title "Busca global">
 <!ENTITY searchItem.title "Busca rápida">
 <!ENTITY mailViewsToolbarItem.title "Visualizacións das mensaxes">
 <!ENTITY folderLocationToolbarItem.title "Localización do cartafol">
 <!ENTITY tagButton.label "Etiqueta">
 <!ENTITY compactButton.label "Compactar">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips-->
@@ -535,27 +551,30 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Crear nova mensaxe">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Responder á mensaxe">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Responder ao remitente e a todos os destinatarios">
 <!ENTITY replyListButton.tooltip "Responder á lista de correo">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Reencamiñar mensaxe seleccionada">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Gardar mensaxe seleccionada">
 <!ENTITY archiveButton.tooltip "Arquivar mensaxes seleccionadas">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Ir á seguinte mensaxe non lida">
+<!ENTITY nextMsgButton.tooltip "Ir á seguinte mensaxe">
 <!ENTITY previousButton.tooltip "Ir á anterior mensaxe non lida">
+<!ENTITY previousMsgButton.tooltip "Ir á anterior mensaxe">
 <!ENTITY goForwardButton.tooltip "Avanzar unha mensaxe">
 <!ENTITY goBackButton.tooltip "Retroceder unha mensaxe">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip "Eliminar a mensaxe ou o cartafol seleccionado">
 <!ENTITY undeleteButton.tooltip "Desfai a eliminación da mensaxe seleccionada">
 <!ENTITY markButton.tooltip "Marcar mensaxes">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Imprimir esta mensaxe">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Parar a transferencia actual">
 <!ENTITY junkButton.tooltip "Marcar as mensaxes seleccionadas como correo lixo">
 <!ENTITY notJunkButton.tooltip "Marcar as mensaxes seleccionadas como correo normal">
 <!ENTITY addressBookButton.tooltip "Ir á axenda de enderezos">
+<!ENTITY chatButton.tooltip "Mostra a lapela do chat">
 <!ENTITY tagButton.tooltip "Etiquetar mensaxes">
 <!ENTITY compactButton.tooltip "Eliminar mensaxes eliminadas do cartafol seleccionado">
 
 <!-- Tags Menu Popup -->
 <!ENTITY addNewTag.label "Nova etiqueta…">
 <!ENTITY addNewTag.accesskey "v">
 
 <!-- Folder Pane -->
@@ -774,38 +793,38 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY mdnBarSendButton2.accesskey "s">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickSearchCmd.key):
   This is actually the key used for the global message search box; we have
   not changed 
   -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "n">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.label.base):
+<!-- LOCALIZATION NOTE (search.label.base):
   This is the base of the empty text for the global search box. We replace
-   #1 with the contents of the appropriate
-   searchAllMessages.keyLabel2.* value for the platform.
+   #1 with the contents of the appropriate search.keyLabel.* value for the
+   platform.
   The goal is to convey to the user that typing in the box will allow them
   to search for messages globally and that there is a hotkey they can press
   to get to the box faster. If the global indexer is disabled, the search
   box will be collapsed and the user will never see this message.
   -->
-<!ENTITY searchAllMessages.label.base "Buscar en todas as mensaxes… #1">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.keyLabel.nonmac):
+<!ENTITY search.label.base "Buscar… #1">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (search.keyLabel.nonmac):
   The description of the key-binding to get into the global search box on
   windows and linux (which use the control key). We use the key defined in
   the quickSearchCmd.key entity defined above, the letter should match it.
   -->
-<!ENTITY searchAllMessages.keyLabel2.nonmac "&lt;CTRL+K&gt;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.keyLabel.mac):
+<!ENTITY search.keyLabel.nonmac "&lt;CTRL+K&gt;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (search.keyLabel.mac):
   The description of the key-binding to get into the global search box on mac
   systems. We use the key defined in the quickSearchCmd.key entity defined
   above, the letter should match it.
   -->
-<!ENTITY searchAllMessages.keyLabel2.mac "&lt;&#x2318;K&gt;">
+<!ENTITY search.keyLabel.mac "&lt;&#x2318;K&gt;">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
 <!ENTITY AddToAddressBook.label "Engadir á axenda de enderezos…">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey "E">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.label "Engadir á axenda de enderezos">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.accesskey "n">
 <!ENTITY EditContact.label "Editar contacto…">
 <!ENTITY EditContact.accesskey "E">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -267,16 +267,20 @@ 12600=Non é posíbel autenticarse no servidor SMTP %S. Non admite autenticación (SMTP-AUTH) pero escolleu usar autenticación. Cambie o 'método de autenticación' a 'Ningún' nas 'Configuracións da conta | Servidor de saída (SMTP)' ou contacte co seu provedor de servizo de correo electrónico para obter instrucións.
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Gardar a mensaxe
 saveDlogMessage=A mensaxe non se enviou. Desexa gardala no cartafol Borradores?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(sen asunto)
 chooseFileToAttach=Anexar ficheiros
 
+# LOCALIZATION NOTE (chooseFileToAttachViaCloud): %1$S is the cloud
+# provider to save the file to.
+chooseFileToAttachViaCloud=Anexar ficheiro(s) a través de %1$S
+
 ##
 windowTitlePrefix=Escribir:
 
 ## Strings used by the empty subject dialog
 subjectEmptyTitle=Recordatorio de asunto
 subjectEmptyMessage=A súa mensaxe non ten asunto.
 sendWithEmptySubjectButton=&Enviar sen asunto
 cancelSendingButton=&Cancelar o envío
@@ -349,34 +353,112 @@ renameAttachmentMessage=Novo nome do ane
 ##  words that that should trigger an attachment reminder.
 mail.compose.attachment_reminder_keywords=anexo, anexado, adxuntado,.doc,.pdf,resumo, portada, carta
 
 addAttachmentButton=Engadir anexo…
 addAttachmentButton.accessskey=A
 remindLaterButton=Recordarmo máis tarde
 remindLaterButton.accessskey=R
 
-attachmentReminderTitle=Anexos olvidados
-attachmentReminderMsg=Olvidou incluír algún anexo?
+attachmentReminderTitle=Aviso de anexos
+attachmentReminderMsg=Esqueceu incluír algún anexo?
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentReminderKeywordsMsgs): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 number of keywords
 attachmentReminderKeywordsMsgs=Encontrouse unha palabra chave de anexo:;Encontráronse #1 palabras chaves de anexo:
 attachmentReminderOptionsMsg=As palabras chave para recordatorio de anexos pódense configurar nas súas preferencias
 attachmentReminderYesIForgot=Ah, pois si!
 attachmentReminderFalseAlarm=Non, enviar xa
 
+# LOCALIZATION NOTE (bigFileDescription): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
+# #1 number of big attached files
+bigFileDescription=Este ficheiro é moi grande. No seu lugar pode ser mellor usar Filelink. Estes ficheiros son moi grandes. No seu lugar pode ser mellor usar Filelink.
+bigFileShare.label=Ligazón
+bigFileShare.accesskey=l
+bigFileAttach.label=Ignorar
+bigFileAttach.accesskey=i
+
+bigFileChooseAccount.title=Escoller conta
+bigFileChooseAccount.text=Escoller unha conta para enviar o anexo
+
+bigFileHideNotification.title=Non enviar os meus ficheiros
+bigFileHideNotification.text=Non se lle avisará se anexa outros ficheiros de gran tamaño a esta mensaxe.
+bigFileHideNotification.check=Non volver a avisarme.
+
+# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadingTooltip): Do not translate the string
+# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment is being
+# uploaded to.
+cloudFileUploadingTooltip=Enviando a %S…
+# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadedTooltip): Do not translate the string
+# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment was uploaded
+# to.
+cloudFileUploadedTooltip=Enviado a %S
+cloudFileUploadingNotification=Estase a ligar o ficheiro. Este aparecerá no corpo da mensaxe cando remate a operación.;Estanse a ligar os ficheiros. Estes aparecerán no corpo da mensaxe cando remate a operación.
+cloudFileUploadingCancel.label=Cancelar
+cloudFileUploadingCancel.accesskey=c
+
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
 ## word $S. Place the word $S where the host name should appear.
 smtpEnterPasswordPrompt=Introduza o seu contrasinal para %S:
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Introduza o seu contrasinal para %2$S en %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Contrasinal de servidor SMTP obrigatorio
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 removeAttachmentMsgs=Eliminar anexo;Eliminar anexos
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
 ## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
 errorSavingMsg=Produciuse un erro ao gardar a mensaxe en %S. Tentar de novo?
+
+errorCloudFileAuth.title=Erro de autenticación
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileAuth.message):
+## %1$S is the name of the online storage service that authentication failed against.
+errorCloudFileAuth.message=Foi imposíbel autenticar con %1$S.
+errorCloudFileUpload.title=Erro de envío
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileUpload.message):
+## %1$S is the name of the online storage service that uploading failed against.
+## %2$S is the name of the file that failed to upload.
+errorCloudFileUpload.message=Foi imposíbel enviar %2$S a %1$S.
+errorCloudFileQuota.title=Erro de cota
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
+## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
+## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
+errorCloudFileQuota.message=Enviando %2$S a %1$S excedería a súa cota de espazo.
+errorCloudFileLimit.title=Erro de tamaño do ficheiro
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
+## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
+## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
+errorCloudFileLimit.message=%2$S excede o tamaño máximo de %1$S.
+errorCloudFileOther.title=Erro descoñecido
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileOther.message):
+## %1$S is the name of the online storage service that cannot be communicated with.
+errorCloudFileOther.message=Produciuse un erro descoñecido mentres se comunicaba con %1$S.
+errorCloudFileDeletion.title=Erro ao eliminar
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileDeletion.message):
+## %1$S is the name of the online storage service that the file is to be deleted from.
+## %2$S is the name of the file that failed to be deleted.
+errorCloudFileDeletion.message=Produciuse un problema ao eliminar %2$S de %1$S.
+
+errorCloudFileUpgrade.label=Anovar
+
+## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentCountHeader): A line of text describing how
+## many uploaded files have been appended to this message. Emphasis should be
+## on sharing as opposed to attaching. This item is used as a header to a list,
+## hence the colon. This header is only displayed in HTML emails.
+## Using PluralForm (so don't replace the #1).
+cloudAttachmentCountHeader=Ligouse #1 a este correo:;Ligáronse #1 ficheiros a este correo:
+
+## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListFooter): %1$S is a link, whose text
+## contents are the brandFullName of this application.
+cloudAttachmentListFooter=%1$S fai máis fácil compartir ficheiros grandes a través do correo.
+
+## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListItem): A line of text describing a cloud
+## attachment, to be inserted into the message body. Do not translate the words
+## %1$S, %2$S, %3$S, or %4$S. %1$S is the attachment name, %2$S is its size,
+## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
+## attachment.
+cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) aloxouse en %3$S: %4$S
+
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -12,16 +12,18 @@
 <!ENTITY newMessage.accesskey "M">
 <!ENTITY newContact.label "Contacto da axenda de enderezos…">
 <!ENTITY newContact.accesskey "C">
 <!ENTITY attachMenu.label "Anexar">
 <!ENTITY attachMenu.accesskey "x">
 <!ENTITY attachFileCmd.label "Ficheiro(s)…">
 <!ENTITY attachFileCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY attachFileCmd.key "A">
+<!ENTITY attachCloudCmd.label "Filelink">
+<!ENTITY attachCloudCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY attachPageCmd.label "Páxina web…">
 <!ENTITY attachPageCmd.accesskey "x">
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCardCmd.label Don't translate the term 'vCard' -->
 <!ENTITY attachVCardCmd.label "Tarxeta persoal (vCard)">
 <!ENTITY attachVCardCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY closeCmd.label "Pechar">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "P">
@@ -265,16 +267,25 @@
 <!ENTITY removeAttachment.label "Eliminar anexo">
 <!ENTITY removeAttachment.accesskey "E">
 <!ENTITY renameAttachment.label "Renomear…">
 <!ENTITY renameAttachment.accesskey "R">
 <!ENTITY selectAll.label "Seleccionar todo">
 <!ENTITY selectAll.accesskey "t">
 <!ENTITY attachFile.label "Anexar ficheiro(s)…">
 <!ENTITY attachFile.accesskey "x">
+<!ENTITY attachCloud.label "Filelink…">
+<!ENTITY attachCloud.accesskey "i">
+<!ENTITY convertCloud.label "Converter a…">
+<!ENTITY convertCloud.accesskey "C">
+<!ENTITY cancelUpload.label "Cancelar envío">
+<!ENTITY cancelUpload.accesskey "n">
+<!ENTITY convertRegularAttachment.label "Anexo normal">
+<!ENTITY convertRegularAttachment.accesskey "A">
+
 <!ENTITY attachPage.label "Anexar páxina web…">
 <!ENTITY attachPage.accesskey "w">
 
 <!-- Spell checker context menu items -->
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Engadir dicionarios…">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "a">
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/mime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/mime.properties
@@ -66,17 +66,16 @@ 1004=Reenvío-Formulario
 # Resent-To
 ## @name MIME_MHTML_RESENT_TO
 ## @loc 
 1005=Reenvío-Para
 
 # Resent-CC
 ## @name MIME_MHTML_RESENT_CC
 ## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1006): Do not translate "CC" below.
 1006=Reenvío-CC
 
 # Date
 ## @name MIME_MHTML_DATE
 ## @loc 
 1007=Data
 
 # Sender
@@ -102,17 +101,16 @@ 1011=Organización
 # To
 ## @name MIME_MHTML_TO
 ## @loc 
 1012=Para
 
 # CC
 ## @name MIME_MHTML_CC
 ## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1013): Do not translate "CC" below.
 1013=CC
 
 # Newsgroups
 ## @name MIME_MHTML_NEWSGROUPS
 ## @loc 
 1014=Grupos de noticias
 
 # Followup-To
@@ -145,61 +143,44 @@ 1026=Ligazón ao documento
 ## @loc 
 1027=<B>Información do documento:</B>
 
 # Msg Attachment
 ## @name MIME_MSG_ATTACHMENT
 ## @loc 
 1028=Anexo
 
-# Partial Message Format 1
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_1
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1037): In the following line, translate only the word, "Truncated!".
-1037=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Truncado</B></FONT><HR>
-
-# Partial Message Format 2
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_2
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1038): Translate the following two lines as a single sentence. In the middle of the two sections
-# there will be a URL. You may translate the text in any order you wish, but the html tags must stay in the same locations.
-# In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
-1038=<B>Esta mensaxe excede o tamaño máximo definido na configuración da conta, por tanto, unicamente foron descargadas do servidor as súas primeiras liñas.<P>Prema <A HREF="
-
-# Partial Message Format 3
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_3
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1039): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
-# Do not translate "</A>" tag.
-1039=">aquí</A> para descargar o resto da mensaxe.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
-
 # default attachment name
 ## @name MIME_MSG_DEFAULT_ATTACHMENT_NAME
 ## @loc 
 # LOCALIZATION NOTE (1040): Do not translate "%s" below.
 # Place the %s where you wish the part number of the attachment to appear
 1040=Parte %s.
 
 # default forwarded message prefix
 ## @name MIME_FORWARDED_MESSAGE_HTML_USER_WROTE
 ## @loc 
 1041=-------- Mensaxe orixinal --------
 
-# Partial Message Format2 1
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT2_1
+# Partial Message Truncated
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1042): In the following line, translate only the words, "Not Downloaded".
-1042=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Non descargado</B></FONT><HR>
+MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED=Truncado!
 
-# Partial Message Format2 2
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT2_2
+# Partial Message Truncated Explanation
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED_EXPLANATION
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1043): Translate the following two lines as a single sentence. In the middle of the two sections
-# there will be a URL. You may translate the text in any order you wish, but the html tags must stay in the same locations.
-# In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
-1043=<B>Descargáronse do servidor unicamente as cabeceiras desta mensaxe.<P>Prema <A HREF="
+MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED_EXPLANATION=Esta mensaxe excede o tamaño máximo definido na configuración da conta, por tanto, unicamente foron descargadas do servidor as súas primeiras liñas.
+
+# Partial Message Not Downloaded
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED
+## @loc
+MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED=Non descargado
 
-# Partial Message Format2 3
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT2_3
+# Partial Message Not Downloaded Explanation
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED_EXPLANATION
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1044): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
-# Do not translate "</A>" tag.
-1044=">aquí</A> para descargar o resto da mensaxe.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
+MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED_EXPLANATION=Descargáronse do servidor unicamente as cabeceiras desta mensaxe.
+
+# MIME_MSG_PARTIAL_CLICK_FOR_REST
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_CLICK_FOR_REST
+## @loc
+MIME_MSG_PARTIAL_CLICK_FOR_REST=Descargar o resto da mensaxe.
--- a/mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!ENTITY window.title "Benvida ao &brandShortName;">
-<!ENTITY header.label "Desexa un novo enderezo de correo?">
+<!ENTITY header2.label "Desexa un novo enderezo de correo?">
 <!ENTITY other.languages "Só estamos mostrando os provedores que ofrecen enderezos na súa área. Prema aquí para mostrar todos os provedores.">
 <!ENTITY error.line1 "Sentímolo, non foi posíbel atopar ningún enderezo de correo para propor.">
 <!ENTITY error.line2 "Pode probar a buscar alcumes ou calquera outro termo para atopar máis correos">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE(error.suggest.before, error.suggest.middle, error.suggest.after):
   error.suggest.before, error.suggest.middle, and error.suggest.after all go into
   one line with error.suggest.middle that links to a site which provides download
   of free account alternatives. -->
--- a/mail/chrome/messenger/news.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/news.properties
@@ -41,21 +41,22 @@ htmlNewsErrorTitle=Erro
 # LOCALIZATION NOTE ( htmlNewsError ): In the following item, translate only "Error!" and "newsgroup server responded:"
 htmlNewsError=<H1>Erro</H1>o servidor do grupo de noticias respondeu: 
 # LOCALIZATION NOTE ( articleExpired ): In the following item, translate only "Perhaps the article has expired"
 articleExpired=<B><P>Talvez o artigo teña caducado</P></B>
 removeExpiredArtLinkText=Prema aquí para eliminar todos os artigos caducados
 cancelDisallowed=Esta mensaxe non parece ser da súa autoría. Unicamente pode eliminar os seus propios artigos, non os publicados por outros.
 cancelConfirm=Ten a certeza de querer cancelar esta mensaxe?
 messageCancelled=Mensaxe cancelada.
-enterUsername=Introduza un nome de usuario para o acceso ao servidor de noticias:
-enterUsernameTitle=Nome do servidor de Novas requerido
-saveUsername=Empregue Xestor de Contrasinais para lembrar este valor.
-enterPassword=Introduza un contrasinal para o acceso ao servidor de noticias:
-enterPasswordTitle=O contrasinal do servidor de noticias é obrigatorio
+enterUserPassTitle=Requiriuse o nome de usuario e contrasinal do servidor de novas
+# LOCALIZATION NOTE (enterUserPassServer): %S is the server being accessed
+enterUserPassServer=Introduza un nome de usuario e contrasinal para %S:
+# LOCALIZATION NOTE (enterUserPassGroup): %1$S is a specific newsgroup to set
+# the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
+enterUserPassGroup=Introduza un nome de usuario e contrasinal para %1$S en %2$S:
 okButtonText=Descargar
 
 noNewMessages=Non hai mensaxes novas no servidor.
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
 # header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
 # %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupHeaders=Descargando %S de %S cabeceiras en %S
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
@@ -12,8 +12,23 @@
 <!ENTITY saveTo.label         "Gardar ficheiros en">
 <!ENTITY saveTo.accesskey       "G">
 <!ENTITY alwaysAsk.label       "Preguntar sempre onde gardar os ficheiros">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey     "P">
 <!ENTITY chooseFolderWin.label    "Examinar…">
 <!ENTITY chooseFolderWin.accesskey  "x">
 <!ENTITY chooseFolderMac.label    "Escoller…">
 <!ENTITY chooseFolderMac.accesskey  "s">
+
+<!ENTITY attachments.incoming.label  "Entrante">
+<!ENTITY attachments.outgoing.label  "Saínte">
+
+<!ENTITY addCloudFileAccount.label    "Engadir">
+<!ENTITY addCloudFileAccount.accesskey  "a">
+<!ENTITY addCloudFileAccount.description "Engadir un novo servizo de almacenamento en liña">
+<!ENTITY removeCloudFileAccount.label   "Retirar">
+<!ENTITY removeCloudFileAccount.accesskey "R">
+<!ENTITY authRequired.description     "Requírese a súa autorización para ver a configuración deste servizo de almacenamento.">
+<!ENTITY authRequired.button.label    "Autorizar">
+<!ENTITY authRequired.button.accesskey  "u">
+
+<!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.label "Ofrecer para compartir ficheiros de máis de">
+<!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.mb "MB">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applications.properties
@@ -0,0 +1,3 @@
+# LOCALIZATION NOTE (dialog_removeAccount):
+# %S will be replaced with the user-defined name of a storage account.
+dialog_removeAccount=Está seguro de que quere retirar a conta "%S"?
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
@@ -0,0 +1,20 @@
+<!ENTITY startupAction.label     "Cando &brandShortName; se inicia:">
+<!ENTITY startupAction.accesskey   "s">
+<!ENTITY startupOffline.label    "Manter as miñas contas de chat desconectadas">
+<!ENTITY startupConnectAuto.label  "Conecte as miñas contas de forma automática">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: reportIdleAfter.label is displayed first, then
+there's a field where the user can enter a number, and itemTime is
+displayed at the end of the line. The translations of the
+reportIdleAfter.label and idleTime parts don't have to mean the exact
+same thing as in English; please try instead to translate the whole
+sentence. -->
+<!ENTITY reportIdleAfter.label     "Comuníquelle aos meus contactos que miña conta está inactiva despois de">
+<!ENTITY reportIdleAfter.accesskey   "i">
+<!ENTITY idleTime           "minutos de inactividade">
+
+<!ENTITY andSetStatusToAway.label   "e estabeleza o meu estado a inactivo con esta mensaxe:">
+<!ENTITY andSetStatusToAway.accesskey "a">
+
+<!ENTITY sendTyping.label       "Enviar avisos de que estou escribindo nas conversacións">
+<!ENTITY sendTyping.accesskey     "t">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
@@ -2,11 +2,12 @@
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME  "Preferencias de &brandShortName;">
 <!ENTITY prefWindow.styleWindows "width: 50em; min-height: 38.5em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleMac   "width: 50em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME  "width: 50em; min-height: 38em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "Xeral">
 <!ENTITY paneDisplay.title    "Mostrar">
 <!ENTITY paneComposition.title  "Redacción">
+<!ENTITY paneChat.title      "Chat">
 <!ENTITY paneAttachments.title  "Anexos">
 <!ENTITY paneSecurity.title    "Seguranza">
 <!ENTITY paneAdvanced.title    "Opcións avanzadas">
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -8,17 +8,17 @@ serverNameChanged=Modificouse a configuración do nome de servidor. Verifique se existen no novo servidor os cartafoles utilizados polos filtros.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Ten a certeza de querer saír do Asistente de contas?\n\nSe sae perderase toda a información introducida e a conta non se creará.
 accountWizard=Asistente de contas
 WizardExit=Saír
 WizardContinue=Cancelar
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
-enterValidHostname=Introduza un nome de servidor válido.
+enterValidServerName=Introduza un nome de servidor correcto.
 failedRemoveAccount=Erro ao eliminar esta conta.
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Ten a certeza de querer eliminar a conta %S?
 confirmRemoveAccountTitle=Eliminar conta
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
 confirmDeferAccount=Se garda o novo correo desta conta nunha caixa de entrada dunha conta diferente non poderá acceder máis ao correo descargado desta conta. Se ten correo nesta conta, cópieo noutra conta primeiro. Se ten filtros para o correo desta conta debe desactivalos ou modificar o cartafol de destino. Se algunha conta ten cartafoles especiais nesta conta (Enviados, Borradores, Modelos), debe modificalos para estar noutra conta. Ten a certeza de querer gardar o correo desta conta nunha diferente?