[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for fennec_aurora
authorEnrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Mon, 06 Feb 2012 00:01:27 +0100
changeset 158 aeea96a3f985d7277bcfd3d7e669e4c2f5f1e0d4
parent 157 6e07bc4d2a714e9c7eb0fa67e9c54f3bb111206d
child 159 0f0f429bda8c65ec0436f7fd12318f2514ceb419
push id61
push usereu@keko.me
push dateSun, 05 Feb 2012 23:01:38 +0000
[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for fennec_aurora
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -46,37 +46,41 @@
 <!ENTITY pref_category_general "Xeral">
 <!ENTITY pref_category_privacy "Privacidade e seguranza">
 <!ENTITY pref_category_content "Contido">
 <!ENTITY pref_about_firefox "Sobre o &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_do_not_track "Dicirlle aos sitios que non me sigan">
 <!ENTITY pref_telemetry "Enviar os datos de rendemento">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Lembrar os contrasinais">
 <!ENTITY pref_cookies "Activar cookies">
-<!ENTITY pref_char_encoding "Mostrar a codificación de caracteres">
+<!ENTITY pref_char_encoding "Codificación de caracteres">
+<!ENTITY pref_char_encoding_on "Mostrar o menú">
+<!ENTITY pref_char_encoding_off "Non mostrar o menú">
 <!ENTITY pref_clear_history "Limpar historial">
 <!ENTITY pref_clear_history_confirm "Eliminarase o historial de navegación">
 <!ENTITY pref_clear_private_data "Limpar os datos privados">
 <!ENTITY pref_clear_private_data_confirm "Elimináranse os parámetros de navegación, incluíndo os contrasinais e as cookies">
 <!ENTITY pref_plugins "Engadidos">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Activado">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Pulse para activar">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Desactivado">
 <!ENTITY pref_text_size "Tamaño do texto">
 <!ENTITY pref_font_size_tiny "Moi pequeno">
 <!ENTITY pref_font_size_small "Pequeno">
 <!ENTITY pref_font_size_medium "Medio">
 <!ENTITY pref_font_size_large "Grande">
 <!ENTITY pref_font_size_xlarge "Moi grande">
 <!ENTITY pref_use_master_password "Usar contrasinal principal">
+<!ENTITY pref_sync "Sync">
 
 <!ENTITY quit "Saír">
 
 <!ENTITY addons "Complementos">
 <!ENTITY downloads "Descargas">
+<!ENTITY char_encoding "Codificación de caracteres">
 
 <!ENTITY share "Compartir">
 <!ENTITY save_as_pdf "Gardar como PDF">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Abrir nunha nova lapela">
 <!ENTITY contextmenu_remove_bookmark "Eliminar">
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Engadir á pantalla de inicio">
 <!ENTITY contextmenu_share "Compartir">
@@ -88,8 +92,18 @@
 
 <!ENTITY masterpassword_create_title "Crear contrasinal principal">
 <!ENTITY masterpassword_remove_title "Eliminar contrasinal principal">
 <!ENTITY masterpassword_password "Contrasinal">
 <!ENTITY masterpassword_confirm "Confirmar o contrasinal">
 
 <!ENTITY button_ok "Aceptar">
 <!ENTITY button_cancel "Cancelar">
+
+<!ENTITY abouthome_addons_title "Complementos para o &brandShortName;">
+<!ENTITY abouthome_addons_browse "Examinar todos os complementos do &brandShortName;">
+<!ENTITY abouthome_last_tabs_title "As lapelas da última vez">
+<!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Abrir todas as lapelas da última vez">
+<!ENTITY abouthome_top_sites_title "Sitios favoritos">
+<!ENTITY abouthome_top_sites_browse "Examinar todos os sitios favoritos">
+<!ENTITY abouthome_no_top_sites "Aínda non ten ningún sitio favorito. Prema na barra de título para comezar a navegación.">
+<!ENTITY abouthome_about_sync "Configure Firefox Sync para acceder aos marcadores, ao historial e ás lapelas dos seus dispositivos">
+<!ENTITY abouthome_sync_bold_name "Firefox Sync">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -0,0 +1,74 @@
+<!-- Don't localize these. They're here until they have
+   a better place to live. -->
+<!ENTITY syncBrand.fullName.label "Firefox Sync">
+<!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
+
+<!-- Main titles. -->
+<!ENTITY sync.app.name.label '&syncBrand.fullName.label;'>
+<!ENTITY sync.title.connect.label 'Conectar a &syncBrand.shortName.label;'>
+<!ENTITY sync.title.adddevice.label 'Engadir unha conta de &syncBrand.fullName.label;'>
+<!ENTITY sync.title.pair.label 'Asociar un dispositivo'>
+
+<!-- J-PAKE Key Screen -->
+<!ENTITY sync.subtitle.connect.label 'Para activar o novo dispositivo, seleccione “Configurar &syncBrand.shortName.label;” no dispositivo.'>
+
+<!ENTITY sync.subtitle.header.label 'Escriba este código no seu computador'>
+<!ENTITY sync.subtitle.connectlocation.label 'Seleccione “&sync.title.pair.label;” na sección &syncBrand.shortName.label; das opcións do seu Firefox de escritorio.'>
+
+<!ENTITY sync.subtitle.pair.label 'Para activalo, no outro dispositivo seleccione “Asociar un dispositivo”.'>
+<!ENTITY sync.pin.default.label '...\n...\n...\n'>
+<!ENTITY sync.pin.oneline.label '...'>
+<!ENTITY sync.link.show.label 'Móstreme como.'>
+<!ENTITY sync.link.advancedsetup.label 'Configuración avanzada…'>
+<!ENTITY sync.link.nodevice.label 'Non teño o dispositivo comigo…'>
+
+<!-- J-PAKE Waiting Screen -->
+<!ENTITY sync.jpake.subtitle.waiting.label 'Esperando polo outro dispositivo…'>
+
+<!-- Account Login Screen -->
+<!ENTITY sync.subtitle.account.label 'Introduza a información da súa conta de &syncBrand.fullName.label;'>
+<!ENTITY sync.input.username.label 'Nome da conta'>
+<!ENTITY sync.input.password.label 'Contrasinal'>
+<!ENTITY sync.input.key.label 'Chave de recuperación'>
+<!ENTITY sync.checkbox.server.label 'Usar servidor personalizado'>
+<!ENTITY sync.input.server.label 'URL do servidor'>
+ 
+<!-- Setup Fail -->
+<!ENTITY sync.title.fail.label 'Non é posíbel configurar &syncBrand.shortName.label;'>
+<!ENTITY sync.subtitle.fail.label 'Non foi posíbel que &syncBrand.fullName.label; se conectara ao servidor. Desexa tentalo de novo?'>
+<!ENTITY sync.button.tryagain.label 'Tentar de novo'>
+<!ENTITY sync.button.manual.label 'Configuración manual'>
+<!ENTITY sync.subtitle.nointernet.label 'Sen conexións a internet dispoñíbeis.'>
+ 
+<!-- Setup Success -->
+<!ENTITY sync.title.success.label 'Rematou a configuración'>
+<!ENTITY sync.subtitle.success.label 'Agora os seus datos estanse descargando en segundo plano. Pode ir ao menú Configuración para xestionar a súa conta.'>
+<!ENTITY sync.settings.label 'Configuración'>
+<!ENTITY sync.subtitle.manage.label 'A súa conta de &syncBrand.fullName.label; xa está configurada. Vaia ao menú Configuración para xestionar a súa conta.'>
+
+<!-- Pair Device -->
+<!ENTITY sync.pair.tryagain.label 'Tente de novo.'>
+
+<!-- Firefox SyncAdapter Settings Screen -->
+<!ENTITY sync.settings.options.label 'Opcións'>
+<!ENTITY sync.summary.pair.label 'Ligar outro dispositivo a súa conta de &syncBrand.shortName.label;'>
+
+<!-- Common text -->
+<!ENTITY sync.button.cancel.label 'Cancelar'>
+<!ENTITY sync.button.connect.label 'Conectar'>
+<!ENTITY sync.button.ok.label 'Aceptar'>
+ 
+<!-- Account strings -->
+<!ENTITY sync.account.label.label '&syncBrand.fullName.label;'>
+ 
+<!-- Bookmark folder strings -->
+<!ENTITY bookmarks.folder.menu.label 'Menú dos marcadores'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.places.label ''>
+<!ENTITY bookmarks.folder.tags.label 'Etiquetas'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.toolbar.label 'Barra de marcadores'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.unfiled.label 'Marcadores sen ordenar'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label 'Marcadores do escritorio'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.mobile.label 'Marcadores do móbil'>
+
+<!-- Notification strings -->
+<!ENTITY sync.notification.oneaccount.label 'Só está permitida unha conta de &syncBrand.fullName.label;.'>
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!ENTITY aboutAddons.title           "Xestor de complementos">
-<!ENTITY aboutAddons.header           "Complementos">
+<!ENTITY aboutAddons.header2          "Os seus complementos">
 <!ENTITY aboutAddons.options          "Opcións">
 
 <!ENTITY addonAction.enable           "Activar">
 <!ENTITY addonAction.disable          "Desactivar">
 <!ENTITY addonAction.uninstall         "Desinstalar">
 <!ENTITY addonAction.cancel           "Cancelar">