[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for comun (toolkit and dom)
authorEnrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Thu, 15 Mar 2012 16:28:12 +0100
changeset 165 a2676d4f5ffd36cfbca598052ffa8c1a285e70cb
parent 164 8665063696412dd4da4ba606e9df2eafd0e5d116
child 166 98e26dfa0514ccbc74ffbae418b29d2186ee632e
push id68
push usereu@keko.me
push dateThu, 15 Mar 2012 15:28:21 +0000
[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for comun (toolkit and dom)
dom/chrome/dom/dom.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -109,17 +109,16 @@ IsEqualNodeWarning=O uso de isEqualNode() nos atributos está desfasado.
 TextContentWarning=O uso de textContent nos atributos está desfasado. No seu lugar use o valor.
 EnablePrivilegeWarning=O uso de enablePrivilege está desfasado. No seu lugar use o código que se executa co principal do sistema (p.ex. unha extensión).
 PositionWarning=O uso do atributo position para os eventos de progreso XMLHttpRequest está desfasado.
 TotalSizeWarning=O uso do atributo totalSize para os eventos de progreso XMLHttpRequest está desfasado.
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=nsIJSON.decode está desfasado. No seu lugar use JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=nsIJSON.encode está desfasado. No seu lugar use JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=O uso de nsIDOMWindowInternal está desfasado. No seu lugar use nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=O uso de inputEncoding está desfasado.
-GlobalStorageWarning=O uso de globalStorage está desfasado. No seu lugar use localStorage.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBeforePaint" and "mozRequestAnimationFrame"
 MozBeforePaintWarning=Xa non se admiten os eventos MozBeforePaint. mozRequestAnimationFrame debe pasar un argumento de chamada de retorno non nulo.
 FullScreenDeniedDisabled=Denegouse a solicitude de pantalla completa porque nas preferencias do usuario desactivouse a API de pantalla completa.
 FullScreenDeniedFocusedPlugin=Denegouse a solicitude de pantalla completa porque un engadido enmarcado na xanela ten o foco.
 FullScreenDeniedHidden=Denegouse a solicitude de pantalla completa porque o documento xa non está visíbel.
 FullScreenDeniedIframeDisallowed=Denegouse a solicitude de pantalla completa porque polo menos un dos iframes que conteñen o documento non ten un atributo "mozallowfullscreen".
 FullScreenDeniedNotInputDriven=Denegouse a solicitude de pantalla completa porque non se chamou a Element.mozRequestFullScreen() desde dentro dun manipulador de eventos xerado polo usuario de execución breve.
 FullScreenDeniedNotInDocument=Denegouse a solicitude de pantalla completa porque o elemento que a solicitaba xa non está no documento.
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -7,17 +7,23 @@
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Nome">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Activado">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Versión">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Configuración básica do aplicativo">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Nome">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Versión">
+
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Cartafol do perfil">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac):
+This is the Windows- and Mac-specific variant of aboutSupport.appBasicsProfileDir.
+Windows/Mac use the term "Folder" instead of "Directory" -->
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac "Cartafol do perfil">
+
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Engadidos activados">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Configuración da compilación">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "User Agent">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsCrashIDs "Informes de erro">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsMemoryUse "Uso de memoria">
 
 <!ENTITY aboutSupport.showDir.label "Abrir cartafol">
 
@@ -30,12 +36,17 @@ variant of aboutSupport.showDir.label. -
 <!ENTITY aboutSupport.showWin.label "Mostrar cartafol">
 
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedKeyPrefsTitle "Preferencias importantes modificadas">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Nome">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Valor">
 
 <!ENTITY aboutSupport.graphicsTitle "Gráficos">
 
+<!ENTITY aboutSupport.jsTitle "JavaScript">
+<!ENTITY aboutSupport.jsIncrementalGC "GC incremental">
+
+<!ENTITY aboutSupport.libraryVersionsTitle "Versións da biblioteca">
+
 <!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Historial de instalación">
 <!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Historial de actualizacións">
 
 <!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Copiar todo ao portapapeis">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -35,8 +35,11 @@ adapterDescription2 = Descrición do adaptador (GPU #2)
 adapterVendorID2 = ID do fabricante (GPU #2)
 adapterDeviceID2 = ID do dispositivo (GPU #2)
 adapterDrivers2 = Controladores do adaptador (GPU #2)
 adapterRAM2 = RAM do adaptador (GPU #2)
 driverVersion2 = Versión do controlador (GPU #2)
 driverDate2 = Data do controlador (GPU #2)
 isGPU2Active = GPU #2 activa
 webglRenderer = Renderizador WebGL
+
+minLibVersions = Esperábase unha versión mínima
+loadedLibVersions = Versión en uso
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY resetProfile.dialog.title    "Restabelecer o &brandShortName;">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.description "Está seguro de que quere restabelecer o &brandShortName; ao estado inicial?">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.items.label "Conservaranse os seguintes:">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.footer.label "Reiniciarase o &brandShortName; e eliminarase o resto.">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.button.label "Restabelecer o &brandShortName;">
+
+<!ENTITY resetProfile.title        "Restabelecer o &brandShortName; ao estado predeterminado">
+<!ENTITY resetProfile.description     "Se está tendo algún problema importante que non consigue resolver, inicie cun perfil novo coa súa información esencial.">
+<!ENTITY resetProfile.button.label    "Restabelecer o &brandShortName;">
--- a/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
@@ -69,8 +69,13 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
 
 <!ENTITY backCmd.label "Atrás">
 <!ENTITY backCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY forwardCmd.label "Seguinte">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
+
+<!ENTITY copyLinkCmd.label "Copiar a localización da ligazón">
+<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "l">
+<!ENTITY copyEmailCmd.label "Copiar correo electrónico">
+<!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">