[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for mobile FENNEC_14_0b1_BUILD2 FENNEC_14_0b1_BUILD3 FENNEC_14_0b1_RELEASE FENNEC_14_0b2_BUILD1 FENNEC_14_0b2_RELEASE FENNEC_14_0b3_BUILD1 FENNEC_14_0b3_BUILD2 FENNEC_14_0b3_RELEASE FENNEC_14_0b4_BUILD1 FENNEC_14_0b4_RELEASE FENNEC_14_0b5_BUILD1 FENNEC_14_0b5_RELEASE
authorEnrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Wed, 25 Apr 2012 18:15:48 +0200
changeset 177 0aad6a2be4978a0e47107e7c1be67827f560e24c
parent 176 9f3efbb67517cf878fb9bc0f133246a3dd6f2712
child 178 722321dc64a1b71cb1a73bfd484530c0b9baaa68
child 183 de09a782e58b51365ab9a3eafe33d22e5353f126
child 184 56427437220c0b8df057c77d69c85ea83109013c
child 186 2d70a6165d135e2099f4cf66f7dd8253962ef20a
child 187 2a6183fbec16dea15f3e5d98d950daa8eb917b20
child 188 4f5c1074af44dcf3164f0ffe72c3d07fb253e217
child 189 0602d37cdc00e8d7de478ea1e1baf73d99d3cf57
child 191 d667846393e786950efb54a91089908a394928c8
child 192 5ce82c358100f8ba65a1ff9078d0500a816ffcc1
push id80
push usereu@keko.me
push dateWed, 25 Apr 2012 16:15:56 +0000
[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for mobile
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/about.dtd
mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
mobile/android/chrome/aboutApps.properties
mobile/android/chrome/aboutDownloads.dtd
mobile/android/chrome/aboutDownloads.properties
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/webapps.dtd
mobile/xul/chrome/about.dtd
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -6,20 +6,18 @@
 <!-- Main titles. -->
 <!ENTITY sync.app.name.label '&syncBrand.fullName.label;'>
 <!ENTITY sync.title.connect.label 'Conectar a &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY sync.title.adddevice.label 'Engadir unha conta de &syncBrand.fullName.label;'>
 <!ENTITY sync.title.pair.label 'Asociar un dispositivo'>
 
 <!-- J-PAKE Key Screen -->
 <!ENTITY sync.subtitle.connect.label 'Para activar o novo dispositivo, seleccione “Configurar &syncBrand.shortName.label;” no dispositivo.'>
-
 <!ENTITY sync.subtitle.header.label 'Escriba este código no seu computador'>
 <!ENTITY sync.subtitle.connectlocation.label 'Seleccione “&sync.title.pair.label;” na sección &syncBrand.shortName.label; das opcións do seu Firefox de escritorio.'>
-
 <!ENTITY sync.subtitle.pair.label 'Para activalo, no outro dispositivo seleccione “Asociar un dispositivo”.'>
 <!ENTITY sync.pin.default.label '...\n...\n...\n'>
 <!ENTITY sync.pin.oneline.label '...'>
 <!ENTITY sync.link.show.label 'Móstreme como.'>
 <!ENTITY sync.link.advancedsetup.label 'Configuración avanzada…'>
 <!ENTITY sync.link.nodevice.label 'Non teño o dispositivo comigo…'>
 
 <!-- J-PAKE Waiting Screen -->
@@ -67,8 +65,11 @@
 <!ENTITY bookmarks.folder.tags.label 'Etiquetas'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.toolbar.label 'Barra de marcadores'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.unfiled.label 'Marcadores sen ordenar'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label 'Marcadores do escritorio'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.mobile.label 'Marcadores do móbil'>
 
 <!-- Notification strings -->
 <!ENTITY sync.notification.oneaccount.label 'Só está permitida unha conta de &syncBrand.fullName.label;.'>
+
+<!-- Incorrect settings and changing credentials. -->
+<!ENTITY sync.new.recoverykey.status.incorrect 'Chave de recuperación incorrecta. Tente de novo.'>
--- a/mobile/android/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/about.dtd
@@ -1,9 +1,13 @@
 <!ENTITY aboutPage.title            "Sobre o &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.warningVersion        "&brandShortName; é experimental e pode ser inestábel.">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryStart        " Automaticamente envía información sobre o rendemento, o hardware, o uso e as personalizacións a ">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryMozillaLink     "&vendorShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryEnd         " para axudar a mellorar &brandShortName;.">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.link     "Buscar actualizacións »">
 <!ENTITY aboutPage.faq.label          "FAQ">
 <!ENTITY aboutPage.support.label        "Asistencia">
 <!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Política de privacidade">
 <!ENTITY aboutPage.rights.label         "Coñeza os seus dereitos">
 <!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Notas de lanzamento">
 <!ENTITY aboutPage.credits.label        "Créditos">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "Buscando actualizacións…">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
@@ -0,0 +1,8 @@
+<!ENTITY aboutApps.title "Os seus aplicativos">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.pre): include a trailing space as needed -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.post): include a starting space as needed -->
+<!ENTITY aboutApps.noApps.pre "Ningún aplicativo web instalado. Obter algún desde a ">
+<!ENTITY aboutApps.noApps.middle "tenda de aplicativos en liña (app store)">
+<!ENTITY aboutApps.noApps.post ".">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutApps.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+appsContext.uninstall=Desinstalar
+appsContext.shortcut=Engadir á pantalla de inicio
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutDownloads.dtd
@@ -0,0 +1,3 @@
+<!ENTITY aboutDownloads.title           "Descargas">
+<!ENTITY aboutDownloads.header           "As súas descargas">
+<!ENTITY aboutDownloads.empty           "Sen descargas">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutDownloads.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+downloadAction.open=Abrir
+downloadAction.remove=Eliminar
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -220,20 +220,29 @@ stacktrace.anonymousFunction=<anónimo>
 stacktrace.outputMessage=Traza da pila %S, función %S, liña %S.
 timer.start=%S: temporizador iniciado
 
 # LOCALIZATION NOTE (timer.end):
 # This string is used to display the result of the console.timeEnd() call.
 # %1$S=name of timer, %2$S=number of milliseconds
 timer.end=%1$S: %2$Sms
 
+# Webapps
+webapps.installTitle=Instalar aplicativo
+
 # Click to play plugins
-clickToPlayPlugins.message=Esta páxina contén contido dun engadido. Desexa reproducilo?
+clickToPlayPlugins.message1=%S contén contido dun engadido. Desexa reproducilo?
 clickToPlayPlugins.yes=Si
 clickToPlayPlugins.no=Non
+# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.dontAskAgain): This label appears next to a
+# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
+clickToPlayPlugins.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
+# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.playPlugins): Label that
+# will be used in site settings dialog.
+clickToPlayPlugins.playPlugins=Reproducir os engadidos
 
 # Site settings dialog
 # LOCALIZATION NOTE (siteSettings.labelToValue): This string will be used to
 # dislay a list of current permissions settings for a site.
 # Example: "Store Offline Data: Allow"
 siteSettings.labelToValue=%S: %S
 
 masterPassword.incorrect=Contrasinal incorrecto
deleted file mode 100644
--- a/mobile/android/chrome/webapps.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!ENTITY webapps.title.placeholder "Escriba un título">
-<!ENTITY webapps.permissions "Permitir acceso:">
-<!ENTITY webapps.perm.geolocation "Navegación que usa localización">
-<!ENTITY webapps.perm.offline "Almacenamento de datos sen conexión">
-<!ENTITY webapps.perm.notifications "Notificacións no escritorio">
-<!ENTITY webapps.perm.requestedHint "(solicitado)">
-<!ENTITY webapps.add-homescreen "Engadir á pantalla de inicio">
--- a/mobile/xul/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/xul/chrome/about.dtd
@@ -1,9 +1,13 @@
 <!ENTITY aboutPage.title            "Sobre o &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.warningVersion        "&brandShortName; é experimental e pode ser inestábel.">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryStart        " Automaticamente envía información sobre o rendemento, o hardware, o uso e as personalizacións a ">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryMozillaLink     "&vendorShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryEnd         " para axudar a mellorar &brandShortName;.">
 <!ENTITY aboutPage.faq.label          "FAQ">
 <!ENTITY aboutPage.support.label        "Asistencia">
 <!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Política de privacidade">
 <!ENTITY aboutPage.rights.label         "Coñeza os seus dereitos">
 <!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Notas de lanzamento">
 <!ENTITY aboutPage.credits.label        "Créditos">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.button    "Buscar actualizacións">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "Buscando actualizacións…">