[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for (toolkit, services, dom)
authorEnrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Sun, 05 Feb 2012 01:13:19 +0100
changeset 153 5af3c6c904216d9b59a27fcd21df9400f5bc3bcf
parent 152 1b347e36d35d20a9d09962983b9f80eba3d43a30
child 154 7fe1ef81848fb52c08b7d129d3b090a601062970
push id56
push usereu@keko.me
push dateSun, 05 Feb 2012 00:13:37 +0000
[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for (toolkit, services, dom)
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
dom/chrome/charsetTitles.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
dom/chrome/security/caps.properties
services/sync/sync.properties
toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/customizeToolbar.dtd
toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
--- a/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
@@ -6,8 +6,15 @@ select =    Seleccionar
 open  =    Abrir
 close  =    Pechar
 switch =    Trocar
 click  =    Premer
 collapse=    Contraer
 expand =    Expandir
 activate=    Activar
 cycle  =    Alternar
+
+# Universal Access API support
+# (Mac Only)
+# The Role Description for AXWebArea (the web widget). Like in Safari.
+htmlContent = Contido HTML
+# The Role Description for the Tab button.
+tab   =    lapela
--- a/dom/chrome/charsetTitles.properties
+++ b/dom/chrome/charsetTitles.properties
@@ -91,17 +91,16 @@ koi8-r.title = Cirílico (KOI8-R)
 koi8-u.title = Cirílico/Ucraíno (KOI8-U)
 iso-8859-7.title = Grego (ISO-8859-7)
 windows-1253.title = Grego (Windows-1253)
 x-mac-greek.title = Grego (MacGreek)
 windows-1258.title = Vietnamita (Windows-1258)
 x-viet-tcvn5712.title = Vietnamita (TCVN)
 viscii.title = Vietnamita (VISCII)
 x-viet-vps.title = Vietnamita (VPS)
-geostd8.title = Xeorxiano (GEOSTD8)
 tis-620.title = Tailandés (TIS-620)
 iso-8859-11.title = Tailandés (ISO-8859-11)
 windows-874.title = Tailandés (Windows-874)
 ibm874.title = Tailandés (IBM-874)
 armscii-8.title = Armenio (ARMSCII-8)
 iso-8859-6.title = Árabe (ISO-8859-6)
 iso-8859-6-i.title = Árabe (ISO-8859-6-I)
 iso-8859-6-e.title = Árabe (ISO-8859-6-E)
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -130,9 +130,22 @@ FullScreenDeniedNotDescendant=Denegouse a solicitude de pantalla completa porque o elemento solicitado non é un descendente do actual elemento á pantalla completa.
 FullScreenDeniedNotFocusedTab=Denegouse a solicitude de pantalla completa porque o elemento solicitado non está na lapela que actualmente ten o foco.
 RemovedFullScreenElement=Saíuse do modo de pantalla completa porque se eliminou do documento o elemento en pantalla completa.
 FocusedWindowedPluginWhileFullScreen=Saíuse do modo de pantalla completa porque un engadido enmarcado na xanela recibiu o foco.
 HTMLMultipartXHRWarning=A análise HTML en XMLHttpRequest non se admite nas respostas en varias partes.
 HTMLSyncXHRWarning=A análise HTML en XMLHttpRequest non se admite no modo síncrono.
 InvalidRedirectChannelWarning=Foi imposíbel redirixir a %S porque a canle non implementa nsIWritablePropertyBag2.
 ResponseTypeSyncXHRWarning=O uso do atributo responseType de XMLHttpRequest xa non se admite no modo síncrono do contexto da xanela.
 WithCredentialsSyncXHRWarning=O uso do atributo withCredentials de XMLHttpRequest xa non se admite no modo síncrono do contexto da xanela.
+TimeoutSyncXHRWarning=O uso do atributo timeout de XMLHttpRequest xa non se admite no modo síncrono do contexto da xanela.
 JSONCharsetWarning=Rexistrouse un intento de declarar unha codificación non UTF-8 para o JSON recuperado mediante XMLHttpRequest. Só se admite UTF-8 para descodificar JSON.
+MediaLoadExhaustedCandidates=Produciuse un fallo ao cargar todos os recursos candidatos. Carga de medios pausada.
+MediaLoadSourceMissingSrc=O elemento <source> non ten atributo "src". Fallou a carga do recurso multimedia.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadHttpError=Fallou a carga HTTP co estado %1$S. Fallou a carga do recurso multimedia %2$S.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadInvalidURI=URI incorrecto. Fallou a carga do recurso multimedia %S.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadUnsupportedType=O tipo de "%1$S" especificado non é compatíbel. Fallou a carga do recurso multimedia %2$S.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadUnsupportedMimeType=O "Content-Type" HTTP de "%1$S" non é compatíbel. Fallou a carga do recurso multimedia %2$S.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
+MediaLoadDecodeError=Non foi posíbel descodificar o recurso multimedia %S.
--- a/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
+++ b/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
@@ -43,8 +43,9 @@ MediaUpload=Carga de medios
 # should be a space (U+0020) in most locales. The prompt is followed by an 
 # input field. The space needs be escaped in the property file to avoid 
 # trimming.
 IsIndexPromptWithSpace=Isto é un índice de busca. Introduza as palabras chave da busca:\u0020
 ForgotPostWarning=O formulario contén enctype=%S, mais non method=post. Enviando normalmente con method=GET e non enctype.
 ForgotFileEnctypeWarning=O formulario contén unha entrada de ficheiro, mais non ten method=POST e enctype=multipart/form-data. Non se enviará o ficheiro.
 # LOCALIZATION NOTE (DefaultFormSubject): %S will be replaced with brandShortName
 DefaultFormSubject=Envío de formulario desde %S
+CannotEncodeAllUnicode=Enviouse un formulario coa codificación %S na que non é posíbel codificar todos os caracteres Unicode, polo que a entrada do usuario pode obterse corrupta. Para evitar este problema, debería cambiarse a páxina para que se envíe o formulario na codificación UTF-8, ou cambiando a codificación da páxina a UTF-8 ou especificando accept-charset=utf-8 no elemento do formulario.
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -148,14 +148,9 @@ SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Ne
 CallMethodDeniedOriginsOnlySubject = Negouse o permiso a <%S> para chamar o método %S.%S
 CreateWrapperDenied = Negouse o permiso para crear un contentor para obxecto de clase %S
 CreateWrapperDeniedForOrigin = Negouse o permiso a <%2$S> para crear un contentor para obxecto de clase %1$S
 ExtensionCapability = Descoñecido: %S
 ProtocolFlagError = Aviso: Indentificador de protocolo de %S non informa dunha política de seguranza. Aínda que a carga destes protocolos estea permitida por agora, ficaron desfasados. Consulte a documentación en nsIProtocolHandler.idl.
 #
 # The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
 #
-capdesc.UniversalBrowserRead = Ler datos privados de calquera sitio ou xanela
-capdesc.UniversalBrowserWrite = Modificar calquera xanela aberta
 capdesc.UniversalXPConnect = Executar ou instalar software no computador
-capdesc.UniversalFileRead = Ler e cargar ficheiros locais
-capdesc.UniversalPreferencesRead = Ler a configuración do programa
-capdesc.UniversalPreferencesWrite = Modificar a configuración do programa
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -31,10 +31,8 @@ error.sync.needUpdate.accesskey = u
 error.sync.tryAgainButton.label = Sincronizar agora
 error.sync.tryAgainButton.accesskey = S
 warning.sync.quota.label = Aproximándose a cota do servidor
 warning.sync.quota.description = Estase aproximando a cota do servidor. Revise que datos desexa sincronizar.
 error.sync.quota.label = Excedeu a cota do servidor
 error.sync.quota.description = Fallou a sincronización porque se excedeu a cota do servidor. Revise que datos desexa sincronizar.
 error.sync.viewQuotaButton.label = Ver cota
 error.sync.viewQuotaButton.accesskey = V
-
-tabs.fromOtherComputers.label = As lapelas doutros equipos
--- a/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd
@@ -1,15 +1,14 @@
 <!ENTITY   props.name.label        "Nome:">
 <!ENTITY   props.value.label       "Contido:">
 <!ENTITY   props.domain.label       "Servidor:">
 <!ENTITY   props.path.label        "Camiño:">
 <!ENTITY   props.secure.label       "Enviar a:">
 <!ENTITY   props.expires.label      "Caduca:">
-<!ENTITY   props.policy.label       "Política:"> 
 
 <!ENTITY   button.allow.label       "Permitir">
 <!ENTITY   button.allow.accesskey     "P">
 <!ENTITY   button.session.label      "Permitir nesta sesión">
 <!ENTITY   button.session.accesskey    "s">
 <!ENTITY   button.deny.label       "Negar">
 <!ENTITY   button.deny.accesskey     "N">
 
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -14,24 +14,27 @@
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Versión">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Cartafol do perfil">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Engadidos activados">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Configuración da compilación">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "User Agent">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsCrashIDs "Informes de erro">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsMemoryUse "Uso de memoria">
 
-<!ENTITY aboutSupport.show.label "Abrir o cartafol contedor">
+<!ENTITY aboutSupport.showDir.label "Abrir cartafol">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
 variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Mostrar no Finder">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showWin.label): This is the Windows-specific
+variant of aboutSupport.showDir.label. -->
+<!ENTITY aboutSupport.showWin.label "Mostrar cartafol">
 
-<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsTitle "Preferencias modificadas">
+<!ENTITY aboutSupport.modifiedKeyPrefsTitle "Preferencias importantes modificadas">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Nome">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Valor">
 
 <!ENTITY aboutSupport.graphicsTitle "Gráficos">
 
 <!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Historial de instalación">
 <!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Historial de actualizacións">
 
--- a/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!ENTITY dialog.title       "Personalizar a barra de ferramentas">
-<!ENTITY dialog.style       "width: 86ch; height: 36em;">
+<!ENTITY dialog.dimensions    "width: 92ch; height: 36em;">
 <!ENTITY instructions.description "Pode engadir ou eliminar elementos arrastrándoos desde ou cara a unha barra de ferramentas.">
 <!ENTITY show.label        "Mostrar:">
 <!ENTITY iconsAndText.label    "Iconas e texto">
 <!ENTITY icons.label       "Iconas">
 <!ENTITY text.label        "Texto">
 <!ENTITY useSmallIcons.label   "Utilizar iconas pequenas">
 <!ENTITY restoreDefaultSet.label "Restaurar a configuración predefinida">
 <!ENTITY addNewToolbar.label   "Engadir nova barra de ferramentas">
--- a/toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
@@ -8,13 +8,15 @@
 <!ENTITY undoCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Seleccionar todo">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Borrar">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "o">
 
 <!ENTITY spellAddToDictionary.label "Engadir ao dicionario">
 <!ENTITY spellAddToDictionary.accesskey "n">
+<!ENTITY spellUndoAddToDictionary.label "Desfacer engadir ao diccionario">
+<!ENTITY spellUndoAddToDictionary.accesskey "g">
 <!ENTITY spellCheckEnable.label "Verificación ortográfica">
 <!ENTITY spellCheckEnable.accesskey "V">
 <!ENTITY spellNoSuggestions.label "(Non hai suxestións ortográficas)">
 <!ENTITY spellDictionaries.label "Idiomas">
 <!ENTITY spellDictionaries.accesskey "I">