[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for fennec_aurora
authorEnrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Mon, 21 Nov 2011 20:16:06 +0100
changeset 132 0c5361e09ee9aa5bc715609e3cba65ff7c4d9f62
parent 131 58c6b2982581c26038cab94776f55a57e0210391
child 133 a1bad7d7ae7a2f721069c2546ec3b98c85c4d062
push id35
push usereu@keko.me
push dateMon, 21 Nov 2011 19:16:15 +0000
[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for fennec_aurora
mobile/chrome/aboutHome.dtd
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/sync.dtd
--- a/mobile/chrome/aboutHome.dtd
+++ b/mobile/chrome/aboutHome.dtd
@@ -14,8 +14,18 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
   (aboutHome.downloadAurora): First line of a multi-line button. Treat as a title.
 -->
 <!ENTITY aboutHome.downloadAurora		"Descargar Aurora">
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
   (aboutHome.forAndroid): Second line of a multi-line button. Treat as a subtitle.
 -->
 <!ENTITY aboutHome.forAndroid			"para Android">
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+   (aboutHome.setupSync): This string should match the desktop
+   equivalent, in particular concerning syncBrand.fullName.label.
+-->
+<!ENTITY aboutHome.setupSync      "Configurar sincronización">
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+   (aboutHome.syncPairDevice): This string should match the desktop
+   equivalent, in particular concerning syncBrand.fullName.label.
+-->
+<!ENTITY aboutHome.syncPairDevice    "Asociar un dispositivo">
--- a/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -42,16 +42,17 @@ connectionFailure=Non é posíbel que Firefox estabeleza unha conexión co servidor en %S.
 netInterrupt=A conexión con %S interrompeuse mentres se estaba a cargar a páxina.
 netTimeout=O servidor de %S está a demorar de máis en responder.
 redirectLoop=Firefox detectou que o servidor está a redireccionar o pedido deste enderezo dunha forma que nunca rematará.
 ## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don't translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Para mostrar esta páxina, %S debe enviar información que repetirá calquera acción (tal como unha busca ou unha confirmación de solicitude) que xa se executara antes.
 resendButton.label=Enviar de novo
 unknownSocketType=Firefox non sabe como comunicarse co servidor.
 netReset=Reiniciouse a conexión co servidor mentres se estaba a cargar a páxina.
+notCached=Este documento xa non está dispoñíbel.
 netOffline=Firefox está actualmente en modo sen conexión e non é posíbel navegar pola Web.
 isprinting=Non é posíbel modificar o documento mentres se imprime ou se visualiza na Previsualización da impresión.
 deniedPortAccess=Este enderezo usa un porto de rede que normalmente se usa con fins diferentes á navegación web. Para a súa protección, Firefox cancelou a solicitude.
 proxyResolveFailure=Firefox configurouse para usar un servidor proxy que non é posíbel encontrar.
 proxyConnectFailure=Firefox configurouse para usar un servidor proxy que está a rexeitar as conexións.
 contentEncodingError=Non é posíbel mostrar a páxina que está a tentar visualizar porque usa un formulario de compresión incorrecto ou incompatíbel.
 unsafeContentType=Non é posíbel mostrar a páxina que está a tentar visualizar porque está inserida nun tipo de ficheiro que pode non ser seguro ao abrilo. Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.
 externalProtocolTitle=Petición de protocolo externa
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -37,16 +37,19 @@
  <li>Asegúrese de que está a usar barras inclinadas
   cara adiante (p. ex. <strong>/</strong>).</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Interrompeuse a conexión">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
+<!ENTITY notCached.title "O documento caducou">
+<!ENTITY notCached.longDesc "<p>O documento solicitado non está dispoñíbel na memoria caché do &brandShortName;.</p><ul><li>Por razóns de seguranza, automaticamente o &brandShortName; non volve a solicitar documentos sensíbeis.</li><li>Prema Tentar de novo para volver a solicitar o documento do sitio web.</li></ul>">
+
 <!ENTITY netOffline.title "Modo sen conexión">
 <!ENTITY netOffline.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Tentar de novo. &brandShortName; tentará abrir unha conexión e recargar a páxina.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Erro de codificación do contido">
--- a/mobile/chrome/sync.dtd
+++ b/mobile/chrome/sync.dtd
@@ -3,19 +3,25 @@
 <!ENTITY sync.connect        "Conectar">
 <!ENTITY sync.connected       "Conectado">
 <!ENTITY sync.details        "Detalles">
 <!ENTITY sync.deviceName      "Este dispositivo">
 <!ENTITY sync.disconnect      "Desconectar">
 <!ENTITY sync.syncNow        "Sincronizar agora">
 
 <!ENTITY sync.setup.title      "Conectar a Sync">
-<!ENTITY sync.setup.jpake      "Desde un computador con Firefox Sync conectado, ir ás opcións de Sync e seleccionar &#x0022;Engadir un dispositivo&#x0022;">
+<!ENTITY sync.setup.pair      "Para activalo, no outro dispositivo seleccione &#x0022;Asociar un dispositivo&#x0022;.">
 <!ENTITY sync.fallback       "Non estou cerca do meu computador…">
 <!ENTITY sync.setup.manual     "Introduza a información da súa conta de Sync">
 <!ENTITY sync.account        "Nome da conta">
 <!ENTITY sync.password       "Contrasinal">
 <!ENTITY sync.recoveryKey      "Chave de recuperación">
 <!ENTITY sync.customServer     "Usar servidor personalizado">
 <!ENTITY sync.serverURL       "URL do servidor">
 <!ENTITY sync.setup.connect     "Conectar">
 <!ENTITY sync.setup.cancel     "Cancelar">
 <!ENTITY sync.setup.tutorial    "Móstreme como">
+<!ENTITY sync.setup.waiting2    "Esperando polo outro dispositivo…">
+
+<!ENTITY sync.pair.title      "Asociar un dispositivo">
+<!ENTITY sync.pair.description   "Para activar o novo dispositivo, seleccione &#x0022;Configurar sincronización&#x0022; no dispositivo.">
+<!ENTITY sync.setup.close      "Pechar">
+<!ENTITY sync.setup.waitingdownload "Agora os seus datos estanse descargando en segundo plano. Pode pechar esta xanela en calquera momento.">