mail/chrome/messenger/am-main.dtd
author Enrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Wed, 28 Sep 2011 19:43:26 +0200
changeset 125 1e330a249c053cbf8b01771a6a9b293110b5ca87
parent 92 db6d9980c29cc51c5b012d83ec8745be910a0fb2
child 215 2b869a8c07b51fcf5caaf77c02ab8e3a62303643
permissions -rw-r--r--
[l10n-gl] copying files from the repository l10n-central to l10n-mozilla-aurora for tb_aurora

<!-- extracted from am-main.xul -->

<!ENTITY accountTitle.label "Configuración da conta">
<!ENTITY accountName.label "Nome da conta:">
<!ENTITY accountName.accesskey "e">
<!ENTITY identityTitle.label "Identidade predefinida">
<!ENTITY identityDesc.label "Cada conta dispón dunha identidade que é a información que ven as persoas cando len as súas mensaxes.">
<!ENTITY name.label "O seu nome:">
<!ENTITY name.accesskey "u">
<!ENTITY email.label "Enderezo de correo:">
<!ENTITY email.accesskey "z">
<!ENTITY replyTo.label "Enderezo de resposta:">
<!ENTITY replyTo.accesskey "r">
<!ENTITY replyTo.placeholder "Os destinatarios responderán a estoutro enderezo">
<!ENTITY organization.label "Organización">
<!ENTITY organization.accesskey "g">
<!ENTITY signatureText.label "Texto da sinatura:">
<!ENTITY signatureText.accesskey "x">
<!ENTITY signatureHtml.label "Usar HTML (p.ex., &lt;b&gt;negra&lt;/b&gt;)">
<!ENTITY signatureHtml.accesskey "L">
<!ENTITY signatureFile.label "Anexar a sinatura desde un ficheiro (texto, HTML, ou imaxe):">
<!ENTITY signatureFile.accesskey "t">
<!ENTITY edit.label "Editar…">
<!ENTITY choose.label "Escoller…">
<!ENTITY choose.accesskey "l">
<!ENTITY editVCard.label "Editar tarxeta…">
<!ENTITY editVCard.accesskey "d">
<!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
<!ENTITY attachVCard.label "Anexar o meu vCard nas mensaxes">
<!ENTITY attachVCard.accesskey "v">

<!ENTITY manageIdentities.label "Xestionar identidades…">
<!ENTITY manageIdentities.accesskey "X">

<!-- LOCALIZATION NOTE (smtpName.label) : do not translate "SMTP" in below line -->
<!ENTITY smtpName.label "Servidor de saída (SMTP):">
<!ENTITY smtpName.accesskey "s">
<!ENTITY smtpDefaultServer.label "Utilizar o servidor predefinido">