sync with en-US FIREFOX_4_0b9_BUILD1 FIREFOX_4_0b9_RELEASE
authorSander Lepik <sander.lepik@eesti.ee>
Sat, 08 Jan 2011 16:29:44 +0200
changeset 255 9aa32381703af45f92ce070df1ea0de5c5b1e2b6
parent 250 c58f431b0e1d2da147c6cac6eb2cfebdb2df4a3d
child 256 84ad9f10b3e2bf39979d39a99defd7537675544c
child 258 f9ef23e0cb3707b7663f45b92ceb1e4e2387dd42
push id1
push userroot
push dateWed, 13 Apr 2011 19:44:09 +0000
sync with en-US
embedding/android/android_strings.dtd
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/feedback.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!ENTITY splash_screen_label    "laadimine">
+<!ENTITY incompatable_cpu_error  "See seade ei vasta &brandShortName;i süsteemi nõudmistele.">
+<!ENTITY no_space_to_start_error  "&brandShortName;i käivitamiseks puudub piisav vaba ruum.">
+<!ENTITY error_loading_file    "Esines viga &brandShortName;i kasutamiseks vajalike failide laadimisel">
+
+<!ENTITY crash_reporter_title   "&brandShortName;i vigadest teatamise rakendus">
+<!ENTITY crash_message       "&brandShortName; lõpetas veaga. Sinu kaardid kuvatakse pärast taaskäivitamist &brandShortName;i avalehel.">
+<!ENTITY crash_help_message    "Palun aita meil see probleem parandada!">
+<!ENTITY crash_send_report_message "Saada Mozillale vearaport">
+<!ENTITY crash_include_url     "Kaasatakse lehe aadress">
+<!ENTITY crash_close_label     "Sulge">
+<!ENTITY crash_restart_label    "Taaskäivita &brandShortName;">
+<!ENTITY sending_crash_report   "Saada vearaport\u2026">
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -72,16 +72,8 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 <!ENTITY forward.label         "Edasi &gt;">
 <!ENTITY finish.label         "Lõpeta">
 <!ENTITY cancel.label         "Loobu">
 
 <!ENTITY select.label         "Vali imporditava materjali tüüp:">
 
 <!ENTITY title.label          "Pealkiri">
 <!ENTITY processing.label       "Importimine...">
-
-<!ENTITY FieldDiscInputText1.label   "Netscape Communicator 4.x omab iga kaardi jaoks üht e-posti aadressi, samas kui &brandShortName;is on neid kaks (kodu ja töö).">
-<!ENTITY FieldDiscInputText2.label   "Vali kategooria, millesse soovid imporditud e-posti aadressid salvestada:">
-<!ENTITY FieldDiscWarning.label    "Seda kategooriat kasutatakse kõigi valitud aadressiraamatu kirjete puhul: ">
-<!ENTITY importHome.label       "Kodu">
-<!ENTITY importHome.accesskey     "K">
-<!ENTITY importWork.label       "Töö">
-<!ENTITY importWork.accesskey     "T">
--- a/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
@@ -332,17 +332,16 @@ ImportSelectAddrDir=Vali aadressiraamatu
 ImportSelectAddrFile=Vali aadressiraamatu fail
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book 
 # files from the Netscape Communicator 4 releases.
 # Comm4.xTo6.xImport user selection string
 Comm4xImportName=Communicator 4.x
-Comm4xFiles=Aadressiraamatu failid (*.na2)
 
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=Imporditud kirjad
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=%S importimine
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -200,8 +200,12 @@ pageactions.password=Parool
 opensearch.searchWith=Otsimisel kasutatakse:
 opensearch.searchFor=Otsing: %S
 
 # Open in Another App
 # LOCALIZATION NOTE: openinapp.specific is the text displayed if there is a single external app
 # %S is the name of the app, like "YouTube" or "Picassa"
 openinapp.specific=Ava rakenduses %S
 openinapp.general=Ava mõnes teises rakenduses
+
+# Clear Private Data
+clearPrivateData.title=Privaatsete andmete kustutamine
+clearPrivateData.message=Kas soovid kustutada lehitsemise ajaloo ja seaded, kaasa arvatud paroolid ning küpsised?
--- a/mobile/chrome/feedback.dtd
+++ b/mobile/chrome/feedback.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
-<!ENTITY feedbackHeader.label      "Beetatestija tööriistad">
+<!ENTITY feedbackHeader2.label     "Tagasiside tööriistad">
 
 <!ENTITY feedback.communicate.title   "Suhtle meiega!">
 <!ENTITY feedback.feedback.title    "Anna tagasisidet">
 <!ENTITY feedback.feedback.good     "Hea">
 <!ENTITY feedback.feedback.bad     "Halb">
 
 <!ENTITY feedback.information.title   "Rohkem teavet">
 <!ENTITY feedback.about.title      "Sellest beetast">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,12 +1,13 @@
 <!ENTITY prefsHeader.label             "Eelistused">
 <!ENTITY about.title                "&brandShortName;i teave">
 <!ENTITY about.button               "Mine lehele">
 <!ENTITY content.title               "Sisu">
+<!ENTITY reflowZoom.title             "Suurendamisel tekst vormindatakse">
 <!ENTITY showImages.title             "Pildid laaditakse automaatselt">
 <!ENTITY enableJavaScript.title          "JavaScript lubatakse">
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Pluginad lubatakse">
 <!ENTITY privacy.title               "Privaatsus ja turvalisus">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Küpsised lubatakse">
 <!ENTITY clearPrivateData2.title          "Privaatsete andmete kustutamine">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Kustuta">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Paroolid salvestatakse">
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -1,19 +1,16 @@
 typeError=Viga: 
 typeWarning=Hoiatus: 
 typeNetwork=Võrk: 
 typeException=Erand: 
 typeCssParser=CSSi parsija: 
 typeStrict=Range hoiatus: 
 msgCategory=Kategooria: 
-errFile=Lähtefail: %S
 errLine=Rida: %S
-errLineCol=Rida: %S, veerg: %S
-errCode=Lähtekood:
 btnHide=Peida
 btnPrefs=Eelistused
 categoryPage=Leht:
 categoryConsole=Konsool:
 btnMutation=DOM-mutatsioon
 tipMutation=Lülita DOM-mutatsiooni sündmuste logimine sisse/välja
 btnPageNet=Võrk
 tipPageNet=Logi võrgukasutust