Pontoon: Update Estonian (et) localization of Thunderbird Aurora
authorMozilla Pontoon <pontoon@mozilla.com>
Tue, 07 Mar 2017 14:57:53 +0000
changeset 871 80e4e49cf7f307ce05e60c7c820abb8129b11150
parent 870 137cdfef92532a3a7817d894df3f1433070cea59
child 872 6f8c408fb948753c12833c4343f930a338cbf055
push id499
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 07 Mar 2017 14:57:56 +0000
Pontoon: Update Estonian (et) localization of Thunderbird Aurora
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -1,24 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY biffStart.label        "Uusi uudiseid kontrollitakse iga">
-<!ENTITY biffStart.accesskey      "u">
-<!ENTITY biffEnd.label         "minuti järel">
+<!ENTITY loginAtStartup.label     "Käivitumisel kontrollitakse uusi uudiseid">
+<!ENTITY loginAtStartup.accesskey   "K">
 
-<!ENTITY loginAtStartup.label      "Käivitumisel kontrollitakse uusi uudiseid">
-<!ENTITY loginAtStartup.accesskey    "K">
-
-<!ENTITY useQuickMode.label       "Vaikimisi tõmmatakse uudise kokkuvõte, mitte terve veebileht">
-<!ENTITY useQuickMode.accesskey     "V">
 
-<!ENTITY manageSubscriptions.label   "Halda tellimusi...">
-<!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "H">
-
-<!ENTITY feedWindowTitle.label     "Uudistevoogude konto loomise nõustaja">
+<!ENTITY manageSubscriptions.label   "Halda tellimusi...">
+<!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "H">
 
-<!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
-<!ENTITY feeds.accountName       "Blogid ja uudistevood">
-<!ENTITY feeds.wizardShortName     "Uudistevood">
-<!ENTITY feeds.wizardLongName      "Blogid ja uudistevood">
-<!ENTITY feeds.wizardLongName.accesskey "B">
+<!ENTITY feedWindowTitle.label     "Uudistevoogude konto loomise nõustaja">
+<!ENTITY feeds.accountName       "Blogid ja uudistevood">
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
@@ -8,18 +8,16 @@
 <!ENTITY importFromWin.label      "Valikud, kontode sätted, aadressiraamatud, filtrid ja muud andmed imporditakse rakendusest:">
 <!ENTITY importFromNonWin.label     "Eelistused, kontode sätted, aadressiraamatud, filtrid ja muud andmed imporditakse rakendusest:">
 <!ENTITY importSourceNotFound.label   "Rakendust, kust andmeid importida, ei leitud.">
 
 <!ENTITY importFromNothing.label    "Midagi ei impordita">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey  "D">
 <!ENTITY importFromSeamonkey3.label   "SeaMonkey 2 või uuem">
 <!ENTITY importFromSeamonkey3.accesskey "S">
-<!ENTITY importFromOExpress.label    "Outlook Express">
-<!ENTITY importFromOExpress.accesskey  "u">
 <!ENTITY importFromOutlook.label    "Outlook">
 <!ENTITY importFromOutlook.accesskey  "O">
 
 <!ENTITY importSource.title       "Sätted ja kirjade kaustad imporditakse rakendusest:">
 <!ENTITY importItems.title       "Imporditavad elemendid">
 <!ENTITY importItems.label       "Vali, millised elemendid imporditakse:">
 
 <!ENTITY migrating.title        "Importimine...">
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
@@ -3,26 +3,23 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 profileName_format=%S %S
 
 # Import Sources
 1_seamonkey=Eelistused
 
 2_seamonkey=Kontode sätted
-2_oexpress=Kontode sätted
 2_outlook=Kontode sätted
 
 4_seamonkey=Aadressiraamatud
-4_oexpress=Aadressiraamatud
 4_outlook=Aadressiraamatud
 
 8_seamonkey=Rämpsposti filtrid
 
 16_seamonkey=Salvestatud paroolid
 
 32_seamonkey=Muud andmed
 
 64_seamonkey=Uudistegruppide kaustad
 
 128_seamonkey=Kirjade kaustad
-128_oexpress=Kirjade kaustad
 128_outlook=Kirjade kaustad