detailid
authorSander Lepik <sander.lepik@eesti.ee>
Wed, 20 Oct 2010 12:03:59 +0300
changeset 219 0ff006614b173d7276080b1bc4199b7c38626484
parent 218 304a3545c9d7f4e1b3c331c5e5059f90ff0433f1
child 220 076c267f0d2a10cb5e6525e1995abb2ee923bcfa
push id1
push userroot
push dateWed, 13 Apr 2011 19:44:09 +0000
detailid
browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.dtd
browser/crashreporter/crashreporter-override.ini
browser/installer/override.properties
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/preferences/applicationManager.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/installer/override.properties
toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -120,9 +120,9 @@
 <!ENTITY securityView.privacy.history         "Kas ma olen enne tänast seda lehte juba külastanud?">
 <!ENTITY securityView.privacy.cookies         "Kas see veebileht salvestab infot (küpsiseid) minu arvutisse?">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewCookies       "Vaata küpsiseid">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewCookies.accessKey  "k">
 <!ENTITY securityView.privacy.passwords        "Kas ma olen salvestanud selle veebilehe paroole?">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords      "Vaata salvestatud paroole">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords.accessKey "s">
 
-<!ENTITY securityView.technical.header        "Tehnilised detailid">
+<!ENTITY securityView.technical.header        "Tehnilised üksikasjad">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!ENTITY appManager.title "Rakenduse detailid">
+<!ENTITY appManager.title "Rakenduse üksikasjad">
 <!ENTITY appManager.style "width: 30em; min-height: 20em;">
 <!ENTITY remove.label   "Eemalda">
 <!ENTITY remove.accesskey "E">
--- a/browser/crashreporter/crashreporter-override.ini
+++ b/browser/crashreporter/crashreporter-override.ini
@@ -1,5 +1,5 @@
 # This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
 # LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The %s is replaced with a string containing detailed information.
-CrashReporterProductErrorText2=Firefoxil esines probleem ja ta sulgus veaga. Me üritame taastada sinu kaarte ja aknaid kui Firefox taaskäivitub.\n\nKahjuks ei saa vigadest teataja sisestada seda vearaportit.\n\nDetailid: %s
-CrashReporterDescriptionText2=Firefoxil esines probleem ja ta sulgus veaga. Me üritame taastada sinu kaarte ja aknaid kui Firefox taaskäivitub.\n\nEt aidata meil viga diagnoosida ja probleemi parandada, võid sa saata vearaporti.
+CrashReporterProductErrorText2=Firefoxil esines probleem ja ta sulgus veaga. Me üritame taastada sinu kaarte ja aknaid, kui Firefox taaskäivitub.\n\nKahjuks ei saa vigadest teataja sisestada seda vearaportit.\n\nÜksikasjad: %s
+CrashReporterDescriptionText2=Firefoxil esines probleem ja ta sulgus veaga. Me üritame taastada sinu kaarte ja aknaid, kui Firefox taaskäivitub.\n\nEt aidata meil viga diagnoosida ja probleemi parandada, võid sa saata vearaporti.
--- a/browser/installer/override.properties
+++ b/browser/installer/override.properties
@@ -61,17 +61,17 @@ BackBtn=< &Tagasi
 NextBtn=&Edasi >
 AcceptBtn=Ma &nõustun litsentsilepingu tingimustega
 DontAcceptBtn=Ma &ei nõustu litsentsilepingu tingimustega
 InstallBtn=&Paigalda
 UninstallBtn=&Eemalda
 CancelBtn=Loobu
 CloseBtn=&Sulge
 BrowseBtn=&Otsi…
-ShowDetailsBtn=Näita &detaile
+ShowDetailsBtn=Näita ü&ksikasju
 ClickNext=Jätkamiseks klõpsa edasi.
 ClickInstall=Paigaldamise alustamiseks klõpsa Paigalda.
 ClickUninstall=Eemaldamise alustamiseks klõpsa Eemalda.
 Completed=Lõpetatud
 LicenseTextRB=Palun tutvu litsentilepinguga, enne kui paigaldad $BrandFullNameDAi. Kui nõustud lepingu tingimustega, siis vali esimene allolev valik. $_CLICK
 ComponentsText=Märgi komponendid, mida soovid paigaldada ja eemalda märgistus neilt, mida sa ei soovi paigaldada. $_CLICK
 ComponentsSubText2_NoInstTypes=Paigaldatavate komponentide valimine:
 DirText=Paigaldaja paigaldab $BrandFullNameDAi järgnevasse kausta. Et paigaldada mõnda muusse kausta, klõpsa Otsi ja vali mõni muu kaust. $_CLICK
@@ -105,14 +105,14 @@ Extract="Lahtipakkimine: "
 ErrorWriting="Lahtipakkimine: viga kirjutamisel faili "
 InvalidOpcode=Vigane paigaldaja: vigane opkood
 NoOLE="No OLE for: "
 OutputFolder="Väljundkaust: "
 RemoveFolder="Kaustade eemaldamine: "
 RenameOnReboot="Nimetatakse ümber taaskäivitamisel: "
 Rename="Nimetatakse ümber: "
 Skipped="Eiratud: "
-CopyDetails=Kopeeri detailid vahemälusse
+CopyDetails=Kopeeri üksikasjad vahemälusse
 LogInstall=Paigaldamise protsessi logitakse
 Byte=B
 Kilo=K
 Mega=M
 Giga=G
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -33,29 +33,29 @@ manually_edit_config=Häälestuse redigeerimine
 check_preconfig=kontrollitakse eelhäälestust…
 found_preconfig=leiti eelhäälestus
 checking_config=kontrollitakse häälestust…
 found_config=Leiti häälestus sinu kontole
 checking_mozilla_config=kontrollitakse Mozilla kommuuni häälestusi…
 found_isp_config=leiti häälestus
 probing_config=uuritakse häälestust…
 guessing_from_email=arvatakse häälestust…
-config_details_found=Sinu häälestuse detailid on leitud!
+config_details_found=Sinu häälestuse üksikasjad on leitud!
 config_unverifiable=Häälestust pole võimalik kinnitada — kas kasutajanimi või parool on vale?
-incoming_found_specify_outgoing=Sinu kirju vastuvõtva serveri häälestuse detailid leiti, palun määra ka saatmiseks kasutatava serveri aadress.
-outgoing_found_specify_incoming=Sinu kirju saatva serveri häälestuse detailid leiti, palun määra ka kirjade vastuvõtmiseks kasutatava serveri aadress.
+incoming_found_specify_outgoing=Sinu kirju vastuvõtva serveri häälestuse üksikasjad leiti, palun määra ka saatmiseks kasutatava serveri aadress.
+outgoing_found_specify_incoming=Sinu kirju saatva serveri häälestuse üksikasjad leiti, palun määra ka kirjade vastuvõtmiseks kasutatava serveri aadress.
 please_enter_missing_hostnames=Seadistuste äraarvamine ei õnnestunud — palun sisesta puuduvad masinanimed.
 incoming_failed_trying_outgoing=Kirju vastuvõtva serveri automaatne häälestamine ei õnnestunud, üritatakse häälestada kirju saatvat serverit.
 outgoing_failed_trying_incoming=Kirju saatva serveri automaatne häälestamine ei õnnestunud, üritatakse häälestada kirju vastuvõtvat serverit.
 checking_password=Kontrollitakse parooli…
 password_ok=Parool korras!
 user_pass_invalid=Vigane kasutajanimi või parool
-check_server_details=Kontrollitakse serveri detaile
-check_in_server_details=Kontrollitakse vastuvõtva serveri detaile
-check_out_server_details=Kontrollitakse saatva serveri detaile
+check_server_details=Kontrollitakse serveri üksikasju
+check_in_server_details=Kontrollitakse vastuvõtva serveri üksikasju
+check_out_server_details=Kontrollitakse saatva serveri üksikasju
 
 error_creating_account=Viga konto loomisel
 incoming_server_exists=Vastuvõttev server on juba olemas.
 
 # LOCALIZATION NOTE(no_encryption): Neither SSL/TLS nor STARTTLS. Transmission of emails in cleartext over the Internet.
 no_encryption=Krüpteerimine puudub
 ssl_tls=SSL/TLS
 starttls=STARTTLS
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/applicationManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applicationManager.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!ENTITY appManager.title "Rakenduse detailid">
+<!ENTITY appManager.title "Rakenduse üksikasjad">
 <!ENTITY appManager.style "width: 30em; min-height: 20em;">
 <!ENTITY remove.label   "Eemalda">
 <!ENTITY remove.accesskey "E">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -23,17 +23,17 @@ fileEnding=%S-fail
 saveFile=Salvesta fail
 
 # LOCALIZATION NOTE (useApp, useDefault): %S = Application name
 useApp=Kasutatakse %S
 useDefault=Kasutatakse %S (vaikimisi)
 
 useOtherApp=Kasuta muud…
 fpTitleChooseApp=Abirakenduse valimine
-manageApp=Rakenduse detailid…
+manageApp=Rakenduse üksikasjad…
 alwaysAsk=Alati küsitakse
 delete=Kustuta tegevus
 confirmDeleteTitle=Tegevuse kustutamine
 confirmDeleteText=Kas oled kindel, et soovid selle tegevuse kustutada?
 
 # LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
 # %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
 # %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Shredder")
--- a/mail/installer/override.properties
+++ b/mail/installer/override.properties
@@ -105,14 +105,14 @@ Extract="Lahtipakkimine: "
 ErrorWriting="Lahtipakkimine: viga kirjutamisel faili "
 InvalidOpcode=Vigane paigaldaja: vigane opkood
 NoOLE="No OLE for: "
 OutputFolder="Väljundkaust: "
 RemoveFolder="Kaustade eemaldamine: "
 RenameOnReboot="Nimetatakse ümber taaskäivitamisel: "
 Rename="Nimetatakse ümber: "
 Skipped="Eiratud: "
-CopyDetails=Kopeeri detailid vahemälusse
+CopyDetails=Kopeeri üksikasjad vahemälusse
 LogInstall=Paigaldamise protsessi logitakse
 Byte=B
 Kilo=K
 Mega=M
 Giga=G
--- a/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
+++ b/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
@@ -1,15 +1,15 @@
 hostColon=Host:
 domainColon=Domeen:
 forSecureOnly=Ainult krüptitud ühendused
 forAnyConnection=Ükskõik, milline ühendus
 expireAtEndOfSession=seansi lõpus
 
-showDetails=Vaata detaile
-hideDetails=Varja detailid
+showDetails=Vaata üksikasju
+hideDetails=Varja üksikasjad
 detailsAccessKey=T
 
 permissionToSetACookie = Veebileht %S tahab salvestada küpsise.
 permissionToSetSecondCookie = Veebileht %S tahab salvestada teise küpsise.
 # LOCALIZATION NOTE (PermissionToSetAnotherCookie): First %S: sitename, second %S: number of cookies already present for that site
 permissionToSetAnotherCookie = Veebileht %S tahab salvestada veel ühte küpsist.\nSul on juba %S küpsist sellelt veebilehelt.
-permissionToModifyCookie = Veebileht %S tahab muuta olemasolevat küpsist.
\ No newline at end of file
+permissionToModifyCookie = Veebileht %S tahab muuta olemasolevat küpsist.
--- a/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
@@ -97,17 +97,17 @@ Unsigned=Allkirjastamata
 #--------------------------------------------------------------------
 #  Miscellaneous
 #--------------------------------------------------------------------
 ERROR=VIGA
 
 error0=Õnnestus
 error999=Paigalduse lõpetamiseks taaskäivita &brandShortName;
 error-202=Ligipääs puudub
-error-203=Ootamatu paigaldamise viga\nVaata vigade konsooli logi, et näha rohkem detaile.
+error-203=Ootamatu paigaldamise viga\nTäpsema teabe saamiseks vaata vigade konsooli logi.
 error-204=Paigaldamise skripti ei leitud
 error-207=Pole õige paigaldamise pakk
 error-208=Vigane argument
 error-210=Kasutaja katkestas
 error-214=Vajalikku faili ei eksisteeri
 error-215=Ainult lugemiseks
 error-218=AppleSingle lahtipakkimise viga
 error-219=Vigane rada