embedding/android/android_strings.dtd
author Sander Lepik <sander.lepik@eesti.ee>
Sat, 19 Feb 2011 15:27:18 +0200
changeset 283 b6531750bb9567fe5205a53aa7ec34104e9699d3
parent 274 29bde7026995ce702623c9dbc43d0458629cb02c
child 297 83fe98576680f0b361113c477946673edbe8802e
permissions -rw-r--r--
sync with en-US

<!ENTITY splash_screen_label    "laadimine">
<!ENTITY splash_screen_installing "teekide paigaldamine\u2026">
<!ENTITY incompatable_cpu_error  "See seade ei vasta &brandShortName;i süsteemi nõudmistele.">
<!ENTITY no_space_to_start_error  "&brandShortName;i käivitamiseks puudub piisav vaba ruum.">
<!ENTITY error_loading_file    "Esines viga &brandShortName;i kasutamiseks vajalike failide laadimisel">

<!ENTITY crash_reporter_title   "&brandShortName;i vigadest teatamise rakendus">
<!ENTITY crash_message       "&brandShortName; lõpetas veaga. Sinu kaardid kuvatakse pärast taaskäivitamist &brandShortName;i avalehel.">
<!ENTITY crash_help_message    "Palun aita meil see probleem parandada!">
<!ENTITY crash_send_report_message "Saada Mozillale vearaport">
<!ENTITY crash_include_url     "Kaasatakse lehe aadress">
<!ENTITY crash_close_label     "Sulge">
<!ENTITY crash_restart_label    "Taaskäivita &brandShortName;">
<!ENTITY sending_crash_report   "Saada vearaport\u2026">
<!ENTITY exit_label        "Välju">
<!ENTITY incompatable_device    "&brandShortName; ei toeta seda seadet ja seetõttu võib esineda probleeme.">
<!ENTITY continue_label      "Jätka">