browser/README.txt
author ffxbld
Thu, 17 Feb 2011 12:20:06 -0800
branchGECKO20b12pre_20110216_RELBRANCH
changeset 282 0187863d3611fcf254e043b4959e0a8bd4e2f173
parent 0 7a03128ec1fa4ac0c1b6d995a62d6d4e607cbf82
permissions -rw-r--r--
Added tag FENNEC_4_0b5_RELEASE for changeset 29bde7026995. CLOSED TREE a=release

Et saada informatsiooni Firefoxi paigaldamise, kasutamise ja
seadistamise kohta (kaasa arvatud nimekiri teadaolevatest probleemidest
ja probleemide lahendamise info), mine aadressile http://getfirefox.com/releases/