browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
author Jakob Kappel Petersen <jakobkpetersen@gmail.com>
Sun, 05 Mar 2017 16:45:30 +0100
changeset 1231 874a2ee1b7bb3e5b4c21013b6a9c8ce812a47768
parent 1226 115cab8319781f5f64790cef25cd117896654139
child 1244 1f755943b64bab54b56f9fcb9408d417f37731a1
permissions -rw-r--r--
A few more more corrections for 560215b

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#### Security

# LOCALIZATION NOTE: phishBefore uses %S to represent the name of the provider
#          whose privacy policy must be accepted (for enabling
#          check-every-page-as-I-load-it phishing protection).
phishBeforeText=Ved brug af denne funktion sendes adressen af den side du besøger til %S. For at fortsætte, læs og accepter venligst nedenstående brugsbetingelser.

#### Fonts

labelDefaultFont=Standard (%S)

veryLargeMinimumFontTitle=Stor minimum-skriftstørrelse
veryLargeMinimumFontWarning=Du har valgt en meget stor minimum-skriftstørrelse (større end 24 pixels). Det kan gøre det svært eller umuligt at ændre vigtige indstillinger.
acceptVeryLargeMinimumFont=Behold mine ændringer alligevel

#### Permissions Manager

trackingprotectionpermissionstext=Du har deaktiveret beskyttelse mod sporing på disse websteder.
trackingprotectionpermissionstitle=Undtagelser - beskyttelse mod sporing
cookiepermissionstext=Du kan angive hvilke websteder der altid eller aldrig må benytte cookies. Indtast den præcise adresse på det websted du ønsker at håndtere, og vælg enten Bloker, Tillad for session, eller Tillad.
cookiepermissionstitle=Undtagelser - Cookies
addonspermissionstext=Du kan angive hvilke websteder der må installere tilføjelser. Indtast den præcise adresse på det websted, du vil tillade at installere tilføjelser og klik derefter på Tillad.
addons_permissions_title=Tilladte websteder - Installation af tilføjelser
popuppermissionstext=Du kan angive hvilke websteder, der må åbne pop up-vinduer. Indtast den præcise adresse på det websted du vil tillade at åbne pop-up vinduer, og klik derefter på Tillad.
popuppermissionstitle=Tilladte websteder - Pop op-vinduer
notificationspermissionstext4=Kontroller, hvilke websteder der altid eller aldrig må sende dig beskeder. Hvis du fjerner et websted skal det bede om tilladelse igen.
notificationspermissionstitle=Tilladelser for beskeder
invalidURI=Indtast venligst et gyldigt værtsnavn
invalidURITitle=Ugyldigt værtsnavn indtastet
savedLoginsExceptions_title=Undtagelser - gemte logins
savedLoginsExceptions_desc=Logins for følgende websteder vil ikke blive gemt:

#### Block List Manager

blockliststext=Du kan vælge hvilken liste Firefox skal bruge til at blokere net-elementer, der kan spore din browsing-aktivitet.
blockliststitle=Blokerings-lister
# LOCALIZATION NOTE (mozNameTemplate): This template constructs the name of the
# block list in the block lists dialog. It combines the list name and
# description.
#  e.g. mozNameTemplate : "Standard (Recommended). This list does a pretty good job."
#  %1$S = list name (fooName), %2$S = list descriptive text (fooDesc)
mozNameTemplate=%1$S %2$S
# LOCALIZATION NOTE (mozstdName, etc.): These labels appear in the tracking
# protection block lists dialog, mozNameTemplate is used to create the final
# string. Note that in the future these two strings (name, desc) could be
# displayed on two different lines.
mozstdName=Disconnect.me grundlæggende beskyttelse (anbefalet).
mozstdDesc=Tillader nogle sporings-elementer, så websteder fungerer som de skal.
mozfullName=Disconnect.me striks beskyttelse.
mozfullDesc=Blokerer kendte sporings-elementer. Nogle websteder fungerer måske ikke som de skal.
# LOCALIZATION NOTE (blocklistChangeRequiresRestart, restartTitle): %S = brandShortName
blocklistChangeRequiresRestart=%S skal genstarte for at kunne ændre blokerings-lister.

#### Master Password

pw_change2empty_in_fips_mode=Du er pt. i FIPS tilstand. FIPS kræver en ikke-tom hovedadgangskode.
pw_change_failed_title=Ændring af adgangskode mislykkedes

#### Fonts

# LOCALIZATION NOTE: Next two strings are for language name representations with
#  and without the region.
#  e.g. languageRegionCodeFormat : "French/Canada [fr-ca]" languageCodeFormat : "French [fr]"
#  %1$S = language name, %2$S = region name, %3$S = language-region code
languageRegionCodeFormat=%1$S/%2$S [%3$S]
#  %1$S = language name, %2$S = language-region code
languageCodeFormat=%1$S [%2$S]

#### Downloads

desktopFolderName=Skrivebord
downloadsFolderName=Hentede filer
chooseDownloadFolderTitle=Gem filer i

#### Applications

fileEnding=%S fil
saveFile=Gem filen

# LOCALIZATION NOTE (useApp, useDefault): %S = Application name
useApp=Brug %S
useDefault=Brug %S (standard)

useOtherApp=Vælg en anden…
fpTitleChooseApp=Vælg hjælpeprogram
manageApp=Programdetaljer…
webFeed=Feed
videoPodcastFeed=Video-podcast
audioPodcastFeed=Podcast
alwaysAsk=Spørg altid
portableDocumentFormat=Portable Document Format (PDF)

# LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
# %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
# %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Minefield")
usePluginIn=Brug %S (i %S)

# LOCALIZATION NOTE (previewInApp, addLiveBookmarksInApp): %S = brandShortName
previewInApp=Vis sammendrag i %S
addLiveBookmarksInApp=Tilføj som live bogmærke i %S

# LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithType):
# %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
# %2$S = type (for example "application/pdf")
typeDescriptionWithType=%S (%S)


#### Cookie Viewer

hostColon=Vært:
domainColon=Domæne:
forSecureOnly=Kun krypterede forbindelser
forAnyConnection=Alle typer forbindelser
expireAtEndOfSession=Ved sessionens afslutning
can=Tillad
canAccessFirstParty=Tillad kun for det oprindelige websted
canSession=Tillad for session
cannot=Bloker
noCookieSelected=<ingen cookie valgt>
cookiesAll=Følgende cookies er gemt på din computer:
cookiesFiltered=Følgende cookies matcher din søgning:
# LOCALIZATION NOTE (removeSelectedCookies):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# If you need to display the number of selected elements in your language,
# you can use #1 in your localization as a placeholder for the number.
# For example this is the English string with numbers:
# removeSelectedCookied=Remove #1 Selected;Remove #1 Selected
removeSelectedCookies=Fjern valgt;Fjern valgte
defaultUserContextLabel=Ingen

#### Offline apps
offlineAppsList.height=7em
offlineAppRemoveTitle=Fjern offline data for websted
offlineAppRemovePrompt=Hvis du fjerner disse data, vil %S ikke længere være tilgængelig offline. Er du sikker på, at du vil fjerne offline data for dette websted?
offlineAppRemoveConfirm=Fjern offline data

# LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
# offline application
#  e.g. offlineAppUsage : "50.23 MB"
#  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
#  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
offlineAppUsage=%1$S %2$S

offlinepermissionstext=Følgende websteder har ikke tilladelse til at gemme data til brug offline:
offlinepermissionstitle=Offline data

####Preferences::Advanced::Network
#LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the web content cache.
#  e.g., "Your web content cache is currently using 200 MB"
#  %1$S = size
#  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
actualDiskCacheSize=Din cache af webindhold bruger i øjeblikket %1$S %2$S på disken
actualDiskCacheSizeCalculated=Beregner størrelsen på cache af webindhold…

####Preferences::Advanced::Network
#LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the application cache.
#  e.g., "Your application cache is currently using 200 MB"
#  %1$S = size
#  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
actualAppCacheSize=Din cache af applikationer bruger i øjeblikket %1$S %2$S på disken

####Preferences::Advanced::Network
#LOCALIZATION NOTE: The next string is for the total usage of site data.
#  e.g., "The total usage is currently using 200 MB"
#  %1$S = size
#  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
totalSiteDataSize=Dine gemte webstedsdata optager lige nu %1$S %2$S plads på disken
clearSiteDataPromptTitle=Slet alle cookies og websteds-data
clearSiteDataPromptText=Når du vælger "Ryd nu" slettes alle cookies og webstedsdata, som Firefox har gemt. Dette kan logge dig ud fra websteder
clearSiteDataNow=Ryd nu
important=Vigtigt
default=Standard
siteUsage=%1$S %2$S

syncUnlink.title=Ønsker du at afkoble denne enhed?
syncUnlink.label=Denne enhed vil ikke længere være tilknyttet din Sync-konto. Alle dine personlige data, både på denne enhed og på din Sync-konto vil forblive intakt.
syncUnlinkConfirm.label=Afkobl

# LOCALIZATION NOTE (featureEnableRequiresRestart, featureDisableRequiresRestart, restartTitle): %S = brandShortName
featureEnableRequiresRestart=%S skal genstarte for at aktivere denne funktionalitet. Vil du genstarte nu?
featureDisableRequiresRestart=%S skal genstarte for at deaktivere denne funktionalitet. Vil du genstarte nu?
shouldRestartTitle=Genstart %S
okToRestartButton=Genstart %S nu
revertNoRestartButton=Fortryd

restartNow=Genstart nu
restartLater=Genstart senere

disableContainersAlertTitle=Luk alle kontekst-faneblade?

# LOCALIZATION NOTE (disableContainersMsg): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #S is the number of container tabs
disableContainersMsg=Hvis du deaktiverer kontekst-faneblade vil #S kontekst-faneblad blive lukket. Er du sikker på, at du vil deaktivere kontekst-faneblade?; Hvis du deaktiverer kontekst-faneblade vil #S kontekst-faneblade blive lukket. Er du sikker på, at du vil deaktivere kontekst-faneblade?

# LOCALIZATION NOTE (disableContainersOkButton): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #S is the number of container tabs
disableContainersOkButton=Luk #S kontekst-faneblade;Luk #S kontekst-faneblade

disableContainersButton2=Deaktiver ikke

removeContainerAlertTitle=Fjern denne kontekst?

# LOCALIZATION NOTE (removeContainerMsg): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #S is the number of container tabs
removeContainerMsg=#S kontekst-faneblad vil blive lukket, hvis du sletter denne kontekst. Er du sikker på, at du vil fjerne denne kontekst? #S kontekst-faneblade vil blive lukket, hvis du sletter denne kontekst. Er du sikker på, at du vil fjerne denne kontekst?

removeContainerOkButton=Fjern denne kontekst
removeContainerButton2=Fjern ikke denne kontekst