browser/chrome/browser/browser.properties
author Jakob Kappel Petersen <jakobkpetersen@gmail.com>
Sun, 05 Mar 2017 16:45:30 +0100
changeset 1231 874a2ee1b7bb3e5b4c21013b6a9c8ce812a47768
parent 1227 ef93a75485a3e7ae2a1ec9cb8b8303f28a6237bf
child 1243 5f8b2835f2c7c048ca9a8f555dcf6b8a0a2d49cf
permissions -rw-r--r--
A few more more corrections for 560215b

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

nv_timeout=Tiden løb ud
openFile=Åbn fil

droponhometitle=Sæt som startside
droponhomemsg=Skal dette dokument være din nye startside?
droponhomemsgMultiple=Skal disse dokumenter være dine nye startsider?

# context menu strings

# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearchText): %1$S is the search engine,
# %2$S is the selection string.
contextMenuSearch=Søg efter "%2$S" med %1$S
contextMenuSearch.accesskey=S

# bookmark dialog strings

bookmarkAllTabsDefault=[Mappenavn]

xpinstallPromptMessage=%S forhindrede webstedet i at spørge om du vil installere software på din computer.
xpinstallPromptMessage.dontAllow=Tillad ikke
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=A
xpinstallPromptAllowButton=Tillad
# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
xpinstallPromptAllowButton.accesskey=T
xpinstallDisabledMessageLocked=Installation af software er deaktiveret af din systemadministrator.
xpinstallDisabledMessage=Installation af software er i øjeblikket deaktiveret. Klik på Aktiver og prøv igen.
xpinstallDisabledButton=Aktiver
xpinstallDisabledButton.accesskey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Tilføj %S?

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.listIntro)
# This string will be followed by a list of permissions requested
# by the webextension.
webextPerms.listIntro=Tilføjelsen kræver din tilladelse for at:
webextPerms.add.label=Tilføj
webextPerms.add.accessKey=T
webextPerms.cancel.label=Annuller
webextPerms.cancel.accessKey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S blev tilføjet til %2$S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=%S tilføjet
webextPerms.sideloadText=Et andet program på din computer har installeret en tilføjelse, der kan påvirke din browser. Undersøg hvilke tilladelser, tilføjelsen anmoder om, og vælg at aktivere eller deaktivere den. 

webextPerms.sideloadEnable.label=Aktiver
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=A
webextPerms.sideloadDisable.label=Deaktiver
webextPerms.sideloadDisable.accessKey=D

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=%S kræver nye tilladelser

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.updateText=%S er blevet opdateret. Du skal godkende de nye tilladelser, før den opdaterede version kan blive installeret. Hvis du vælger "Annuller" beholder du den nuværende version.

webextPerms.updateAccept.label=Opdater
webextPerms.updateAccept.accessKey=O

webextPerms.description.bookmarks=Læse og ændre bogmærker
webextPerms.description.downloads=Hente filer, samt læse og ændre browserens filhentningshistorik
webextPerms.description.history=Tilgå browserhistorik
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Udveksle beskeder med andre programmer end %S
webextPerms.description.notifications=Vise notifikationer
webextPerms.description.sessions=Tilgå nyligt lukkede faneblade
webextPerms.description.tabs=Tilgå faneblade
webextPerms.description.topSites=Tilgå browserhistorik
webextPerms.description.webNavigation=Tilgå browser-aktivitet under navigation

webextPerms.hostDescription.allUrls=Tilgå dine data for alle websteder

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Tilgå dine data for websteder på domænet %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Tilgå dine data på #1 andet domæne;Tilgå dine data på #1 andre domæner

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Tilgå dine data for %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Tilgå dine data på #1 andet websted;Tilgå dine data på #1 andre websteder

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that was
# just installed.
# %2$S is replaced with the localized name of the application.
addonPostInstall.message1=%1$S er blevet føjet til %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message2)
# %1$S is replaced with the localized name of the extension.
# %2$S is replaced with the icon for the add-ons menu.
# %3$S is replaced with the icon for the toolbar menu.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
addonPostInstall.message2=Administrer %1$S ved at klikke på %2$S i %3$S-menuen.
addonPostInstall.okay.label=OK
addonPostInstall.okay.key=O

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=Henter og verificerer tilføjelse…;Henter og verificerer #1 tilføjelser…
addonDownloadVerifying=Verificerer

addonInstall.unsigned=(Uverificeret)
addonInstall.cancelButton.label=Afbryd
addonInstall.cancelButton.accesskey=A
addonInstall.acceptButton.label=Installer
addonInstall.acceptButton.accesskey=I
addonInstallRestartIgnoreButton=Ikke nu
addonInstallRestartIgnoreButton.accesskey=n

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=Webstedet beder om tilladelse til at installere en tilføjelse til #1:;Webstedet beder om tillladelse til at installere #2 tilføjelser til #1:
addonConfirmInstallUnsigned.message=Webstedet beder om tilladelse til at installere en uverificeret tilføjelse til #1: Fortsæt på eget ansvar.;Webstedet beder om tillladelse til at installere #2 uverificerede tilføjelser til #1. Fortsæt på eget ansvar.

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=;Advarsel: Webstedet beder om tilladelse til at installere #2 tilføjelser til #1, hvoraf nogle ikke er verificerede. Fortsæt på eget ansvar.

addonwatch.slow=%1$S får måske %2$S til at være langsom
addonwatch.disable.label=Deaktiver %S
addonwatch.ignoreSession.label=Ignorer indtil videre
addonwatch.ignoreSession.accesskey=I
addonwatch.ignorePerm.label=Ignorer permanent
addonwatch.ignorePerm.accesskey=p
addonwatch.restart.message=For at deaktivere %1$S skal du genstarte %2$S
addonwatch.restart.label=Genstart %S
addonwatch.restart.accesskey=G

# LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
addonsInstalled=#1 er blevet korrekt installeret.;#2 tilføjelser er blevet korrekt installeret.
addonsInstalledNeedsRestart=#1 vil blive installeret når du genstarter #3.;#2 tilføjelser vil blive installeret når du genstarter #3.
addonInstallRestartButton=Genstart nu
addonInstallRestartButton.accesskey=G

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=Tilføjelsen kunne ikke hentes på grund af en forbindelsesfejl.
addonInstallError-2=Tilføjelsen kunne ikke installeres, fordi den ikke matcher, hvad %1$S forventede.
addonInstallError-3=Tilføjelsen fra dette websted kunne ikke installeres, da den synes at være ødelagt.
addonInstallError-4=%2$S kunne ikke installeres, fordi %1$S ikke kan redigere den nødvendige fil.
addonInstallError-5=%1$S har forhindret dette websted i at installere en uverificeret tilføjelse.
addonLocalInstallError-1=Denne tilføjelse kunne ikke installeres på grund af en filsystemsfejl.
addonLocalInstallError-2=Denne tilføjelse kunne ikke installeres, fordi den ikke matcher den tilføjelse %1$S forventede.
addonLocalInstallError-3=Denne tilføjelse kunne ikke installeres, fordi den lader til at være ødelagt.
addonLocalInstallError-4=%2$S kunne ikke installeres, fordi %1$S ikke kan redigere den nødvendige fil.
addonLocalInstallError-5=Denne tilføjelse kunne ikke installeres, fordi den ikke er blevet verificeret.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=%3$S kunne ikke installeres, da den ikke er kompatibel med %1$S %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=%S kunne ikke installeres, fordi der er høj risiko for, at den forårsager stabilitets- eller sikkerhedsproblemer.

unsignedAddonsDisabled.message=En eller flere installerede tilføjelser kan ikke verificeres og er derfor blevet deaktiveret.
unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Læs mere
unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=L

# LOCALIZATION NOTE (compactLightTheme.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
compactLightTheme.name=Kompakt lys
compactLightTheme.description=Et kompakt tema med lyst farveskema

# LOCALIZATION NOTE (compactDarkTheme.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
compactDarkTheme.name=Kompakt mørk
compactDarkTheme.description=Et kompakt tema med mørkt farveskema

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Dette websted (%S) forsøger at installere et tema.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Tillad
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=T

lwthemePostInstallNotification.message=Et nyt tema er blevet installeret.
lwthemePostInstallNotification.undoButton=Fortryd
lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=F
lwthemePostInstallNotification.manageButton=Administrer temaer…
lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=A

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
# %S will be replaced with the new theme name.
lwthemeNeedsRestart.message=%S vil blive installeret når du genstarter.
lwthemeNeedsRestart.button=Genstart nu
lwthemeNeedsRestart.accesskey=G

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.message=#1 har forhindret dette websted i at åbne et pop op-vindue.;#1 har forhindret dette websted i at åbne #2 pop op-vinduer.
popupWarningButton=Indstillinger
popupWarningButton.accesskey=I
popupWarningButtonUnix=Indstillinger
popupWarningButtonUnix.accesskey=I
popupAllow=Tillad pop op-vinduer for %S
popupBlock=Bloker pop op-vinduer for %S
popupWarningDontShowFromMessage=Vis ikke denne besked når pop op-vinduer bliver blokeret
popupWarningDontShowFromLocationbar=Vis ikke infobjælke når pop op-vinduer bliver blokeret
popupShowPopupPrefix=Vis '%S'

# Bad Content Blocker Doorhanger Notification
# %S is brandShortName
badContentBlocked.blocked.message=%S blokerer indhold på denne side.
badContentBlocked.notblocked.message=%S blokerer ikke indhold på denne side.

crashedpluginsMessage.title=Der opstod en fejl i plugin'et %S.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Genindlæs side
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=G
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Send en fejlrapport
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
crashedpluginsMessage.learnMore=Læs mere…

# Keyword fixup messages
# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
keywordURIFixup.message=Ville du gå til %S?
keywordURIFixup.goTo=Ja, tag mig til %S
keywordURIFixup.goTo.accesskey=J
keywordURIFixup.dismiss=Nej tak
keywordURIFixup.dismiss.accesskey=N

## Plugin doorhanger strings
# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNew.message): Used for newly-installed
# plugins which are not known to be unsafe. %1$S is the plugin name and %2$S
# is the site domain.
pluginActivateNew.message=Tillad at %2$S bruger "%1$S"?
pluginActivateMultiple.message=Tillad at %S bruger plugins?
pluginActivate.learnMore=Læs mere…
# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateOutdated.message, pluginActivateOutdated.label):
# These strings are used when an unsafe plugin has an update available.
# %1$S is the plugin name, %2$S is the domain, and %3$S is brandShortName.
pluginActivateOutdated.message=%3$S har forhindret det forældede plugin "%1$S" i at blive brugt på %2$S.
pluginActivateOutdated.label=Forældet plugin
pluginActivate.updateLabel=Opdater nu…
# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateVulnerable.message, pluginActivateVulnerable.label):
# These strings are used when an unsafe plugin has no update available.
# %1$S is the plugin name, %2$S is the domain, and %3$S is brandShortName.
pluginActivateVulnerable.message=%3$S har forhindret det usikre plugin "%1$S" i at blive brugt på %2$S.
pluginActivateVulnerable.label=Usikkert plugin!
pluginActivate.riskLabel=Hvad er risikoen?
# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateBlocked.message): %1$S is the plugin name, %2$S is brandShortName
pluginActivateBlocked.message=%2$S har blokeret "%1$S" for at beskytte din sikkerhed.
pluginActivateBlocked.label=Blokeret for din sikkerheds skyld.
pluginActivateDisabled.message="%S" er deaktiveret.
pluginActivateDisabled.label=Deaktiveret
pluginActivateDisabled.manage=Håndter plugins…
pluginEnabled.message="%S" er aktiveret på %S.
pluginEnabledOutdated.message=Det forældede plugin "%S" er aktiveret på %S.
pluginEnabledVulnerable.message=Det usikre plugin "%S" er aktiveret på %S.
pluginInfo.unknownPlugin=Ukendt

# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.dtd
# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label): This button will enable the
# plugin in the current session for an short time (about an hour), auto-renewed
# if the site keeps using the plugin.
pluginActivateNow.label=Tillad nu
pluginActivateNow.accesskey=n
# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateAlways.label): This button will enable the
# plugin for a long while (90 days), auto-renewed if the site keeps using the
# plugin.
pluginActivateAlways.label=Tillad og husk
pluginActivateAlways.accesskey=T
pluginBlockNow.label=Bloker plugin
pluginBlockNow.accesskey=B
pluginContinue.label=Tillad fortsat
pluginContinue.accesskey=f

# in-page UI
PluginClickToActivate=Aktiver %S.
PluginVulnerableUpdatable=Dette plugin er usikkert og bør opdateres.
PluginVulnerableNoUpdate=Dette plugin indeholder kendte sikkerhedshuller.

# infobar UI
pluginContinueBlocking.label=Fortsæt med at blokere
pluginContinueBlocking.accesskey=b
# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateTrigger): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
pluginActivateTrigger.label=Tillad…
pluginActivateTrigger.accesskey=T

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
# clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
# changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
sanitizeDialog2.everything.title=Ryd al historik
sanitizeButtonOK=Ryd nu
# localization note (sanitizebuttonclearing): the label for the default
# button between the user clicking it and the window closing. indicates the
# items are being cleared.
sanitizeButtonClearing=rydder historik

# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
sanitizeEverythingWarning2=Al historik vil blive ryddet.
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
sanitizeSelectedWarning=Alle valgte emner vil blive ryddet.

# LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Opdater til %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=O

menuOpenAllInTabs.label=Åbn alle i faneblade

# History menu
menuRestoreAllTabs.label=Gendan alle faneblade
# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllTabsSubview.label): like menuRestoreAllTabs.label,
# but used in the history subview in the panel UI, so needs to mention these are *closed* tabs.
menuRestoreAllTabsSubview.label=Gendan lukkede faneblade
# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
# see bug 394759
menuRestoreAllWindows.label=Gendan alle vinduer
# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindowsSubview.label): like menuRestoreAllWindows.label,
# but used in the history subview in the panel UI, so needs to mention these are *closed* windows.
menuRestoreAllWindowsSubview.label=Gendan lukkede vinduer
# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 Window Title, #2 Number of tabs
menuUndoCloseWindowLabel=#1 (og et faneblad);#1 (og #2 faneblade)
menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.current=Bliv på denne side
tabHistory.goBack=Gå tilbage til denne side
tabHistory.goForward=Gå frem til denne side

# URL Bar
pasteAndGo.label=Indsæt og gå
# LOCALIZATION NOTE(urlbar-zoom-button.label): %S is the current zoom level,
# %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
# format specifiers, so it needs to be escaped).
urlbar-zoom-button.label = %S%%

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Tillad
refreshBlocked.goButton.accesskey=T
refreshBlocked.refreshLabel=%S forhindrede denne side i automatisk at foretage genindlæsning.
refreshBlocked.redirectLabel=%S forhindrede denne side i automatisk at stille videre til en anden side.

# General bookmarks button
# LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
bookmarksMenuButton.tooltip=Vis dine bogmærker (%S)
# Star button
starButtonOn.tooltip2=Rediger dette bogmærke (%S)
starButtonOff.tooltip2=Bogmærk denne side (%S)
starButtonOverflowed.label=Bogmærk denne side
starButtonOverflowedStarred.label=Rediger dette bogmærke

# Downloads button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
downloads.tooltip=Vis fremgang for den aktuelle filhentning (%S)

# Print button tooltip on OS X
# LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
# Use the unicode ellipsis char, \u2026,
# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
# %S is the keyboard shortcut for "Print"
printButton.tooltip=Udskriv denne side… (%S)

# New Window button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Window"
newWindowButton.tooltip=Åbn et nyt vindue (%S)

# New Tab button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
newTabButton.tooltip=Åbn et nyt faneblad (%S)

# Offline web applications
offlineApps.available2=Vil du tillade %S at gemme data på din computer?
offlineApps.allowStoring.label=Tillad at data gemmes
offlineApps.allowStoring.accesskey=T
offlineApps.dontAllow.label=Tillad ikke
offlineApps.dontAllow.accesskey=i

offlineApps.usage=Webstedet (%S) lagrer nu mere end %SMB data på din computer til brug offline.
offlineApps.manageUsage=Vis indstillinger
offlineApps.manageUsageAccessKey=V

identity.identified.verifier=Bekræftet af: %S
identity.identified.verified_by_you=Du har tilføjet en sikkerhedsundtagelse til dette websted
identity.identified.state_and_country=%S, %S

identity.icon.tooltip=Vis information om websted

trackingProtection.intro.title=Sådan virker beskyttelse mod sporing
# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.description2):
# %S is brandShortName. This string should match the one from Step 1 of the tour
# when it starts from the button shown when a new private window is opened.
trackingProtection.intro.description2=Når skjoldet er synligt betyder det, at %S blokerer dele af siden, der ellers ville kunne spore din browsing-aktivitet.
# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
trackingProtection.intro.step1of3=1 af 3
trackingProtection.intro.nextButton.label=Næste

trackingProtection.icon.activeTooltip=Forsøg på sporing blokeret
trackingProtection.icon.disabledTooltip=Sporingsindhold fundet

# Edit Bookmark UI
editBookmarkPanel.pageBookmarkedTitle=Bogmærke gemt
editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=%S vil altid huske denne side for dig.
editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Bogmærke fjernet
editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Rediger dette bogmærke

# LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label)
# Semi-colon list of plural forms. Replacement for #1 is
# the number of bookmarks to be removed.
# If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
# instead of "Remove #1 Bookmarks".
editBookmark.removeBookmarks.label=Fjern bogmærke;Fjern #1 bogmærker

# Post Update Notifications
pu.notifyButton.label=Detaljer…
pu.notifyButton.accesskey=D
# LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the short name of the application.
puNotifyText=%S er blevet opdateret
puAlertTitle=%S opdateret
puAlertText=Klik her for detaljer

# Geolocation UI

geolocation.allowLocation=Tillad adgang til position
geolocation.allowLocation.accesskey=T
geolocation.dontAllowLocation=Tillad ikke
geolocation.dontAllowLocation.accesskey=i
geolocation.shareWithSite3=Ønsker du at give %S adgang til din position?
geolocation.shareWithFile3=Ønsker du at give denne lokale fil adgang til din position
geolocation.remember=Husk dette valg

webNotifications.remember=Husk dette valg
webNotifications.rememberForSession=Husk valg for denne session
webNotifications.allow=Tillad notifikationer
webNotifications.allow.accesskey=T
webNotifications.dontAllow=Tillad ikke
webNotifications.dontAllow.accesskey=a
webNotifications.receiveFromSite2=Vil du tillade %S at sende notifikationer?
# LOCALIZATION NOTE (webNotifications.upgradeTitle): When using native notifications on OS X, the title may be truncated around 32 characters.
webNotifications.upgradeTitle=Opgraderede notifikationer
# LOCALIZATION NOTE (webNotifications.upgradeBody): When using native notifications on OS X, the body may be truncated around 100 characters in some views.
webNotifications.upgradeBody=Du kan nu modtage beskeder fra websteder, der ikke er indlæst. Klik for at læse mere. 

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notAForgery, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Få mig væk herfra!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=F
safebrowsing.deceptiveSite=Vildledende websted!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=Dette er ikke et vildledende websted…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=D
safebrowsing.reportedAttackSite=Anmeldt angrebswebsted!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=Dette er ikke et websted som spreder skadelig software…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=D
safebrowsing.reportedUnwantedSite=Anmeld websted med uønsket software!

# Ctrl-Tab
# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
ctrlTab.listAllTabs.label=;Vis alle #1 faneblade

# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
addKeywordTitleAutoFill=Søg %S

extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Standard
extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=Standardtemaet.

# safeModeRestart
safeModeRestartPromptTitle=Genstart med tilføjelser deaktiveret
safeModeRestartPromptMessage=Er du sikker på, at du vil deaktivere alle dine tilføjelser og genstarte?
safeModeRestartButton=Genstart

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
# Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
# hide it. Regardless of the value of this setting, the "Character Encoding"
# menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
# This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
# up in the Firefox button. If users frequently use the "Character Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=false

# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
dataReportingNotification.message    = %1$S sender automatisk data til %2$S, så vi kan forbedre din browser-oplevelse.
dataReportingNotification.button.label = Vælg, hvad jeg deler
dataReportingNotification.button.accessKey = V

# Process hang reporter
processHang.label = Et websted får din browser til at være langsom. Hvad vil du gøre?
processHang.button_stop.label = Stoppe det
processHang.button_stop.accessKey = S
processHang.button_wait.label = Vente
processHang.button_wait.accessKey = V
processHang.button_debug.label = Debug script
processHang.button_debug.accessKey = D

# LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
fullscreenButton.tooltip=Vis vinduet i fuld skærm (%S)

service.toolbarbutton.label=Tjenester
service.toolbarbutton.tooltiptext=Tjenester

# LOCALIZATION NOTE (social.install.description): %1$S is the hostname of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
service.install.description=Vil du aktivere tjenester fra %1$S, så de vises i din værktøjslinje og sidepanel i %2$S?
service.install.ok.label=Aktiver tjenester
service.install.ok.accesskey=A

# LOCALIZATION NOTE (social.markpageMenu.label): %S is the name of the social provider
social.markpageMenu.label=Gem side til %S
# LOCALIZATION NOTE (social.marklinkMenu.label): %S is the name of the social provider
social.marklinkMenu.label=Gem link til %S

# LOCALIZATION NOTE (social.error.message): %1$S is brandShortName (e.g. Firefox), %2$S is the name of the social provider
social.error.message=%1$S kan ikke forbinde til %2$S.
social.error.tryAgain.label=Prøv igen
social.error.tryAgain.accesskey=P
social.error.closeSidebar.label=Luk dette sidepanel
social.error.closeSidebar.accesskey=L

# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the label for the toolbar button, %2$S is the associated badge numbering that the social provider may provide.
social.aria.toolbarButtonBadgeText=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera2.message,
#          getUserMedia.shareMicrophone2.message,
#          getUserMedia.shareScreen3.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message,
#          getUserMedia.shareAudioCapture2.message):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.shareCamera2.message = Vil du tillade %S at anvende dit kamera?
getUserMedia.shareMicrophone2.message = Vil du tillade %S at anvende din mikrofon?
getUserMedia.shareScreen3.message = Vil du tillade %S at anvende din skærm?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message = Vil du tillade %S at anvende dit kamera og din mikrofon?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message = Vil du tillade %S at anvende dit kamera og lytte til dette faneblads lyd?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message = Vil du tillade %S at anvende din mikrofon og se din skærm?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message = Vil du tillade %S at lytte til dette faneblads lyd og se din skærm?
getUserMedia.shareAudioCapture2.message = Vil du tillade %S at lytte til dette faneblads lyd?
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %S will be the 'learn more' link
getUserMedia.shareScreenWarning.message = Del kun skærme med websteder, du stoler på. Vildledende websteder kan misbruge deling til at optræde som dig på internettet og til at stjæle dine private data. %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
# %2$S will be the 'learn more' link
getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = Del kun %1$S med websteder, du stoler på. Vildledende websteder kan misbruge deling til at optræde som dig på internettet og til at stjæle dine private data. %2$S
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Læs mere
getUserMedia.selectWindow.label=Vindue til deling:
getUserMedia.selectWindow.accesskey=V
getUserMedia.selectScreen.label=Skærm til deling:
getUserMedia.selectScreen.accesskey=S
getUserMedia.selectApplication.label=Program til deling:
getUserMedia.selectApplication.accesskey=P
getUserMedia.noApplication.label = Intet program
getUserMedia.noScreen.label = Ingen skærm
getUserMedia.noWindow.label = Intet vindue
getUserMedia.shareEntireScreen.label = Hele skærmen
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
# %S is screen number (digits 1, 2, etc)
# Example: Screen 1, Screen 2,..
getUserMedia.shareMonitor.label = Skærm %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
# Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Replacement for #1 is the name of the application.
# Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 vindue);#1 (#2 vinduer)
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
#          getUserMedia.dontAllow.label):
# These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
# "getUserMedia.share{device}.message" strings.
getUserMedia.allow.label = Tillad
getUserMedia.allow.accesskey = T
getUserMedia.dontAllow.label = Tillad ikke
getUserMedia.dontAllow.accesskey = a
getUserMedia.remember=Husk dette valg
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen2,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
# %S is brandShortName
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen2=%S kan ikke tillade permanent adgang til din skærm uden først at spørge, hvilken skærm der skal deles.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=%S kan ikke tillade permanent adgang til dit faneblads lyd uden først at spørge, hvilket faneblad der skal deles. 
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Din forbindelse til dette websted er ikke sikker. For at beskytte dig vil %S kun tillade adgang for denne session. 

getUserMedia.sharingMenu.label = Faneblade der deler enheder
getUserMedia.sharingMenu.accesskey = n
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (kamera)
getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (mikrofon)
getUserMedia.sharingMenuAudioCapture = %S (lyd fra faneblad)
getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (program)
getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (skærm)
getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (vindue)
getUserMedia.sharingMenuBrowser = %S (faneblad)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (kamera og mikrofon)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (kamera, mikrofon og program)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (kamera, mikrofon og skærm)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (kamera, mikrofon og vindue)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser = %S (kamera, mikrofon og faneblad)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture = %S (kamera og lyd fra faneblad)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication = %S (kamera, lyd fra faneblad og program)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen = %S (kamera, lyd fra faneblad og skærm)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow = %S (kamera, lyd fra faneblad og vindue)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser = %S (kamera, lyd fra faneblad og faneblad)
getUserMedia.sharingMenuCameraApplication = %S (kamera og program)
getUserMedia.sharingMenuCameraScreen = %S (kamera og skærm)
getUserMedia.sharingMenuCameraWindow = %S (kamera og vindue)
getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser = %S (kamera og faneblad)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (mikrofon og program)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (mikrofon og skærm)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (mikrofon og vindue)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser = %S (mikrofon og faneblad)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication = %S (lyd fra faneblad og program)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen = %S (lyd fra faneblad og skærm)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow = %S (lyd fra faneblad og vindue)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser = %S (lyd fra faneblad og faneblad)
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
# origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Ukendt oprindelse

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentPlaying.message2): %S is brandShortName.
emeNotifications.drmContentPlaying.message2 = Noget lyd- eller videoindhold på dette websted bruger DRM-software, hvilken kan begrænse hvad %S kan lade dig gøre med det.
emeNotifications.drmContentPlaying.button.label = Indstil…
emeNotifications.drmContentPlaying.button.accesskey = I

emeNotifications.drmContentDisabled.button.label = Aktivér DRM
emeNotifications.drmContentDisabled.button.accesskey = A
# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
emeNotifications.drmContentDisabled.learnMoreLabel = Læs mere

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S is brandShortName
emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message = %S er ved at installere komponenter, der er nødvendige for at afspille lyd eller video på siden. Prøv venligst igen senere.

emeNotifications.unknownDRMSoftware = Ukendt

# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
slowStartup.message = %S er tilsyneladende langsom til at starte.
slowStartup.helpButton.label = Læs, hvordan du får en hurtigere opstart.
slowStartup.helpButton.accesskey = L
slowStartup.disableNotificationButton.label = Fortæl mig ikke dette igen
slowStartup.disableNotificationButton.accesskey = F

# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
flashHang.message = %S ændrede nogle Adobe Flash-indstillinger for at forbedre ydelsen.
flashHang.helpButton.label = Læs mere…
flashHang.helpButton.accesskey = L

# LOCALIZATION NOTE(customizeTips.tip0): %1$S will be replaced with the text defined
# in customizeTips.tip0.hint, %2$S will be replaced with brandShortName, %3$S will
# be replaced with a hyperlink containing the text defined in customizeTips.tip0.learnMore.
customizeTips.tip0 = %1$S: Du kan tilpasse %2$S til at opføre sig som du vil. Træk blot nogle af elementerne ovenfor til menuen eller værktøjslinjen. %3$S om at tilpasse %2$S.
customizeTips.tip0.hint = Hint
customizeTips.tip0.learnMore = Læs mere

# LOCALIZATION NOTE (customizeMode.tabTitle): %S is brandShortName
customizeMode.tabTitle = Tilpas %S

# LOCALIZATION NOTE(appmenu.*.description, appmenu.*.label): these are used for
# the appmenu labels and buttons that appear when an update is staged for
# installation or a background update has failed and a manual download is required.
# %S is brandShortName
appmenu.restartNeeded.description = Genstart %S for at anvende ændringerne
appmenu.updateFailed.description = Opdatering i baggrunden slog fejl. Hent opdateringen i stedet.
appmenu.restartBrowserButton.label = Genstart %S
appmenu.downloadUpdateButton.label = Hent opdatering

# LOCALIZATION NOTE : FILE Reader View is a feature name and therefore typically used as a proper noun.

readingList.promo.firstUse.readerView.title = Læsevisning
readingList.promo.firstUse.readerView.body = Fjern distraherende elementer, så du kan fokusere på at læse.

# LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.mobilePromo.text2):
# %1$S will be replaced with a link, the text of which is
# appMenuRemoteTabs.mobilePromo.android and the link will be to
# https://www.mozilla.org/firefox/android/.
# %2$S will be replaced with a link, the text of which is
# appMenuRemoteTabs.mobilePromo.ios
# and the link will be to https://www.mozilla.org/firefox/ios/.
appMenuRemoteTabs.mobilePromo.text2 = Hent %1$S eller %2$S og knyt dem til din Firefox-konto
appMenuRemoteTabs.mobilePromo.android = Firefox til Android
appMenuRemoteTabs.mobilePromo.ios = Firefox til iOS

# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.mainMessage
#          e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.label
#          e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.accesskey
# These strings are related to the messages we display to offer e10s (Multi-process) to users
# on the pre-release channels. They won't be used in release but they will likely be used in
# beta starting from version 41, so it's still useful to have these strings properly localized.
# %S is brandShortName
e10s.accessibilityNotice.mainMessage2 = Understøttelse af tilgængeligheds-funktioner er delvist blevet deaktiveret på grund af problemer med nye %S-funktioner.
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = OK
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = O
e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.label = Aktiver (kræver genstart)
e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.accesskey = A

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label):
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
userContextPersonal.label = Personlig
userContextWork.label = Arbejde
userContextBanking.label = Bank
userContextShopping.label = Shopping
userContextNone.label = Ingen kontekst

userContextPersonal.accesskey = P
userContextWork.accesskey = A
userContextBanking.accesskey = B
userContextShopping.accesskey = S
userContextNone.accesskey = I

userContext.aboutPage.label = Administrer kontekster
userContext.aboutPage.accesskey = k

userContextOpenLink.label = Åbn link i et nyt %S-faneblad

muteTab.label = Slå lyden fra i faneblad
muteTab.accesskey = S
unmuteTab.label = Slå lyden til i faneblad
unmuteTab.accesskey = S
playTab.label = Afspil lyd og video i faneblad
playTab.accesskey = A

# LOCALIZATION NOTE (weakCryptoOverriding.message): %S is brandShortName
weakCryptoOverriding.message = %S anbefaler, at du ikke indtaster adgangskoder, kreditkortoplysninger og andre personlige oplysninger på dette websted.
revokeOverride.label = Stol ikke på dette websted
revokeOverride.accesskey = S

# LOCALIZATION NOTE (certErrorDetails*.label): These are text strings that
# appear in the about:certerror page, so that the user can copy and send them to
# the server administrators for troubleshooting.
certErrorDetailsHSTS.label = HTTP Strict Transport Security: %S
certErrorDetailsKeyPinning.label = HTTP Public Key Pinning: %S
certErrorDetailsCertChain.label = Certificate chain:

# LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of pending crash reports
pendingCrashReports2.label = En fejlrapport er ikke blevet indsendt;#1 fejlrapporter er ikke blevet indsendt.
pendingCrashReports.viewAll = Vis
pendingCrashReports.send = Send
pendingCrashReports.alwaysSend = Send altid

decoder.noCodecs.button = Læs mere
decoder.noCodecs.accesskey = L
decoder.noCodecs.message = For at afspille video skal du muligvis installere Microsofts Media Feature Pack.
decoder.noCodecsLinux.message = For at afspille video skal du muligvis installere de påkrævede video-kodekser
decoder.noHWAcceleration.message = For at forbedre video-kvaliteten skal du muligvis installere Microsofts Media Feature Pack.
decoder.noPulseAudio.message = PulseAudio skal være installeret for at du kan afspille lyd.
decoder.unsupportedLibavcodec.message = libavcodec kan være sårbar eller er ikke understøttet. Du bør opdatere libavcodec for at afspille video.

# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.infoMessage2):
# Shown in a notification bar when we detect a captive portal is blocking network access
# and requires the user to log in before browsing. %1$S is replaced with brandShortName.
captivePortal.infoMessage2 = Dette netværk kræver muligvis, at du skal logge ind for at bruge internettet. 
# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage):
# The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
# The button shows the portal login page tab when clicked.
captivePortal.showLoginPage = Vis login-siden

permissions.remove.tooltip = Ryd denne tilladelse og spørg igen

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Firefox build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bit
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bit