L10N update.
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Mon, 28 Jul 2014 19:02:37 +0200
changeset 1952 d063d574da31ce87945d8ebffb6904066cdc0207
parent 1951 5dde5ab70529571e41aad1ce88cb947abcc17580
child 1953 1966ba4de557ee3605af879ad6bf53a4db3d90dd
push id303
push userjasnapaka@jasnapaka.com
push dateMon, 28 Jul 2014 17:02:47 +0000
L10N update.
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/loop/loop.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/plugins.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -1492,9 +1492,37 @@ listenNoInitOutput=DebuggerServer nebyl inicializován
 
 # LOCALIZATION NOTE (mediaDesc, mediaEmulateDesc, mediaEmulateManual,
 # mediaEmulateType, mediaResetDesc, mediaResetManual) These strings describe
 # the 'media' commands and all available parameters.
 mediaDesc=Emulace konkrétního typu CSS media
 mediaEmulateDesc=Emulace konkrétního typu CSS media
 mediaEmulateManual=Zobrazí dokument, jako kdyby byl vykresen na zřízení podporující konkrétní typ média. Zobrazí odpovídající CSS pravidla.
 mediaEmulateType=Typy média, které bude emulováno
-mediaResetDesc=Ukončí emulaci konkrétního typu CSS media
\ No newline at end of file
+mediaResetDesc=Ukončí emulaci konkrétního typu CSS media
+
+# LOCALIZATION NOTE (injectDesc, injectManual, injectLibraryDesc, injectLoaded,
+# injectFailed) These strings describe the 'inject' commands and all available
+# parameters.
+injectDesc=Vloží běžné knihovny do stránky
+injectManual2=Vloží běžné knihovny co kontextu stránky, které mohou být následně přístupné z konzole.
+injectLibraryDesc=Zvolte knihovny, keré chcete vložit nebo vložte platnou URL skriptu, který chcete vložit.
+
+Select the library to inject or enter a valid script URI to inject
+injectLoaded=%1$S načteno
+injectFailed=Načtení %1$S selhalo - neplatné URI
+
+# LOCALIZATION NOTE (folderDesc, folderOpenDesc, folderOpenDir,
+# folderOpenProfileDesc) These strings describe the 'folder' commands and
+# all available parameters.
+folderDesc=Otevře složky
+folderOpenDesc=Otevře složku na konkrétní cestě
+folderOpenDir=Cesta k adresáři
+folderOpenProfileDesc=Otevře adresář s profilem
+
+# LOCALIZATION NOTE (folderInvalidPath) A string displayed as the result
+# of the 'folder open' command with an invalid folder path.
+folderInvalidPath=Vložte prosím platnou cestu
+
+# LOCALIZATION NOTE (folderOpenDirResult) A very short string used to
+# describe the result of the 'folder open' command.
+# The argument (%1$S) is the folder path.
+folderOpenDirResult=Otevřeno %1$S
--- a/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
@@ -8,42 +8,66 @@
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteLabel):
 # This string is displayed as a context menu item for allowing the selected
-# file / folder to be deleted
+# file / folder to be deleted.
 projecteditor.deleteLabel=Smazat
 
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deletePromptTitle):
+# This string is displayed as as the title of the confirm prompt that checks
+# to make sure if a file or folder should be removed.
+projecteditor.deletePromptTitle=Smazání
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteFolderPromptMessage):
+# This string is displayed as as the message of the confirm prompt that checks
+# to make sure if a folder should be removed.
+projecteditor.deleteFolderPromptMessage=Jste si jist(a), že chcete smazat tuto složku?
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteFilePromptMessage):
+# This string is displayed as as the message of the confirm prompt that checks
+# to make sure if a file should be removed.
+projecteditor.deleteFilePromptMessage=Jste si jist(a), že chcee smazat tento soubor?
+
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.newLabel):
 # This string is displayed as a context menu item for adding a new file to
-# the directory
+# the directory.
 projecteditor.newLabel=Nový…
 
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.saveLabel):
+# This string is displayed as a menu item for saving the current file.
+projecteditor.saveLabel=Uložit
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.saveAsLabel):
+# This string is displayed as a menu item for saving the current file
+# with a new name.
+projecteditor.saveAsLabel=Uložit jako…
+
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.selectFileLabel):
-# This string is displayed as the title on the file picker when saving a file
+# This string is displayed as the title on the file picker when saving a file.
 projecteditor.selectFileLabel=Volba souboru
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.openFolderLabel):
-# This string is displayed as the title on the file picker when opening a folder
+# This string is displayed as the title on the file picker when opening a folder.
 projecteditor.openFolderLabel=Volba složky
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.openFileLabel):
-# This string is displayed as the title on the file picker when opening a file
+# This string is displayed as the title on the file picker when opening a file.
 projecteditor.openFileLabel=Otevření souboru
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.find.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to search
-# text in the files
+# text in the files.
 projecteditor.find.commandkey=F
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.save.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to
-# save the file. It is used with accel+shift to "save as"
+# save the file. It is used with accel+shift to "save as".
 projecteditor.save.commandkey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.new.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to
-# create a new file
+# create a new file.
 projecteditor.new.commandkey=N
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -161,16 +161,20 @@ listTabs.globalConsoleActor=*Globální konzola*
 # LOCALIZATION NOTE (MenuWebconsole.label): the string displayed in the Tools
 # menu as a shortcut to open the devtools with the Web Console tab selected.
 MenuWebconsole.label=Webová konzola
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxTabWebconsole.label): the string displayed as the
 # label of the tab in the devtools window.
 ToolboxTabWebconsole.label=Konzola
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebConsole.panelLabel): the string used as the
+# label for the toolbox panel.
+ToolboxWebConsole.panelLabel=Panel Konzola
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebconsole.tooltip): the string displayed in the
 # tooltip of the tab when the Web Console is displayed inside the developer
 # tools window.
 ToolboxWebconsole.tooltip=Webová konzola
 
 # LOCALIZATION NOTE (longStringEllipsis): the string displayed after a long
 # string. This string is clickable such that the rest of the string is
 # retrieved from the server.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/loop/loop.properties
@@ -0,0 +1,41 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Panel Strings
+
+share_link_header_text=Sdílejte odkaz s osobou, s kterou chcete hovořit:
+
+# Status text
+display_name_dnd_status=Nedostupný
+display_name_available_status=Dostupný
+
+unable_retrieve_url=Omlouváme se, ale nepodařilo se získat URL pro hovor.
+
+# Conversation Window Strings
+
+incoming_call_title=Příchozí hovor…
+incoming_call=Příchozí hovor
+incoming_call_answer_button=Odpovědět
+incoming_call_decline_button=Odmítnout
+incoming_call_ignore_button=Ignorovat
+incoming_call_block_button=Blokovat
+hangup_button_title=Hangup
+mute_local_audio_button_title=Vypnout zvuk
+unmute_local_audio_button_title=Zapnout zvuk
+mute_local_video_button_title=Vypnout video
+unmute_local_video_button_title=Zapnout video
+
+peer_ended_conversation=Protistrana ukončila konverzaci.
+call_has_ended=Váš hovor byl ukončen.
+close_window=Zavřít okno
+
+cannot_start_call_session_not_ready=Nepodařilo se navázat hovor, relace není připravena.
+network_disconnected=Připojení k síti bylo náhle ukončeno.
+
+connection_error_see_console_notification=Hovor selhal; pro více informací se podívejte do konzole
+## LOCALIZATION NOTE (legal_text_and_links): In this item, don't translate the
+## part between {{..}}
+legal_text_and_links=Používáním tohoto produktu souhlasíte s <a \
+ target="_blank" href="{{terms_of_use_url}}">Podmínkami služby</a> a <a \
+ href="{{privacy_notice_url}}">Poznámkou k soukromí</a>.
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -20,18 +20,16 @@
 <!ENTITY generalMode "Režim vykreslování:">
 <!ENTITY generalSize "Velikost:">
 <!ENTITY generalReferrer "Odkazující URL:">
 <!ENTITY generalSource "Zdroj:">
 <!ENTITY generalModified "Změněno:">
 <!ENTITY generalEncoding "Kódování:">
 <!ENTITY generalMetaName "Název">
 <!ENTITY generalMetaContent "Obsah">
-<!ENTITY generalSecurityDetails "Podrobnosti">
-<!ENTITY generalSecurityDetails.accesskey "P">
 
 <!ENTITY mediaTab "Média">
 <!ENTITY mediaTab.accesskey "M">
 <!ENTITY mediaLocation "Adresa:">
 <!ENTITY mediaText "Přidružený text:">
 <!ENTITY mediaAltHeader "Alternativní text">
 <!ENTITY mediaAddress "Adresa">
 <!ENTITY mediaType "Typ">
@@ -60,17 +58,16 @@
 <!ENTITY permissionsFor "Povolení pro server:">
 <!ENTITY permPlugins "Spouštět zásuvné moduly">
 
 <!ENTITY permClearStorage "Vymazat úložiště">
 <!ENTITY permClearStorage.accesskey "m">
 
 <!ENTITY securityTab "Bezpečnost">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "B">
-<!ENTITY securityHeader "Bezpečnostní informace o této stránce">
 <!ENTITY securityView.certView "Zobrazit certifikát">
 <!ENTITY securityView.accesskey "c">
 <!ENTITY securityView.unknown "neznámý">
 
 
 <!ENTITY securityView.identity.header "Identita webového serveru">
 <!ENTITY securityView.identity.owner "Vlastník: ">
 <!ENTITY securityView.identity.domain "Webový server: ">
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -33,17 +33,16 @@ mediaAnimatedImageType=Obrázek typu %S (animovaný, %S rámů)
 mediaDimensions=%Spx \u00D7 %Spx
 mediaDimensionsScaled=%Spx \u00D7 %Spx (změněno na %Spx \u00D7 %Spx)
 
 generalQuirksMode=Režim zpětné kompatibility
 generalStrictMode=Režim platných standardů
 generalSize=%S kB (%S bajtů)
 generalMetaTag=Meta značka
 generalMetaTags=Meta značky: %S
-generalSiteIdentity=Tato stránka patří %S\nJejí identita byla ověřena %S
 
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
 
 securityNoOwner=Tato stránka neposkytuje informace o vlastníkovi
 securityOneVisit=Ano, jednou
 securityNVisits=Ano, %S krát
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -123,14 +123,14 @@
 <!ENTITY offlineAppRemove.confirm "Smazat offline obsah">
 
 <!ENTITY certificateTab.label "Certifikáty">
 <!ENTITY certSelection.description "Pokud server vyžaduje osobní certifikát:">
 <!ENTITY certs.auto "Zvolit automaticky">
 <!ENTITY certs.auto.accesskey "a">
 <!ENTITY certs.ask "Vždy se dotázat">
 <!ENTITY certs.ask.accesskey "d">
+<!ENTITY enableOCSP.label        "Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP">
+<!ENTITY enableOCSP.accesskey      "p">
 <!ENTITY viewCerts.label "Certifikáty">
 <!ENTITY viewCerts.accesskey "C">
-<!ENTITY verify2.label "Ověřování">
-<!ENTITY verify2.accesskey "O">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label "Bezpečnostní zařízení">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey "B">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
@@ -26,9 +26,19 @@
 <!ENTITY languages.label "Jazyky">
 <!ENTITY chooseLanguage.label "Zvolit jazyky pro zobrazování webových stránek.">
 <!ENTITY chooseButton.label "Vybrat jazyky…">
 <!ENTITY chooseButton.accesskey "j">
 
 <!ENTITY translateWebPages.label   "Překládat webové stránky">
 <!ENTITY translateWebPages.accesskey "T">
 <!ENTITY translateExceptions.label  "Výjimky…">
-<!ENTITY translateExceptions.accesskey "V">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY translateExceptions.accesskey "V">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (translation.options.attribution.beforeLogo,
+ -           translation.options.attribution.afterLogo):
+ - These 2 strings are displayed before and after a 'Microsoft Translator'
+ - logo.
+ - The translations for these strings should match the translations in
+ - browser/translation.dtd
+ -->
+<!ENTITY translation.options.attribution.beforeLogo "Překlady od">
+<!ENTITY translation.options.attribution.afterLogo "">
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
@@ -1,13 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY prefWindow.titleWin "Možnosti">
+<!ENTITY prefWindow.title    "Předvolby">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (prefWindow.titleGNOME): This is not used for in-content preferences -->
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME "Předvolby aplikace &brandShortName; ">
 <!-- When making changes to prefWindow.styleWin test both Windows Classic and
   Luna since widget heights are different based on the OS theme -->
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleWin2 "width: 42em; min-height: 37.5em;">
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleMac "width: 47em; min-height: 40em;">
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleGNOME "width: 45.5em; min-height: 40.5em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title "Obecné">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
@@ -0,0 +1,37 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the webrtc global indicator strings
+
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.windowtitle): %S is the brand name (e.g. Firefox).
+# This string is used so that the window has a title in tools that enumerate/look for window
+# titles. It is not normally visible anywhere.
+webrtcIndicator.windowtitle = %S - Indikátor sdílení
+
+webrtcIndicator.sharingCameraAndMicrophone.tooltip = Vaše kamera a mikrofón jsou sdíleny. Pro úpravu sdílení klepněte.
+webrtcIndicator.sharingCamera.tooltip       = Vaše kamera je sdílena. Pro úpravu sdílení klepněte.
+webrtcIndicator.sharingMicrophone.tooltip     = Váš mikrofón je sdílen. Pro úpravu sdílení klepněte.
+webrtcIndicator.sharingScreen.tooltip = Vaše obrazovka je sdílena. Pro úpravu sdílení klepněte.
+webrtcIndicator.sharingWindow.tooltip = Vaše okno je sdíleno. Pro úpravu sdílení klepněte.
+
+
+# LOCALIZATION NOTE : The following strings are only used on Mac for
+# menus attached to icons near the clock on the mac menubar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharing*With.menuitem):
+# %S is the title of the tab using the share.
+webrtcIndicator.sharingCameraWith.menuitem = Sdílet kameru s "%S"
+webrtcIndicator.sharingMicrophoneWith.menuitem = Sdílet mikrofón s "%S"
+webrtcIndicator.sharingScreenWith.menuitem = Sdílet obrazovku s "%S"
+webrtcIndicator.sharingWindowWith.menuitem = Sdílet okno s "%S"
+webrtcIndicator.controlSharing.menuitem = Ovládání sdílení
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharing*WithNTabs.menuitem):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+webrtcIndicator.sharingCameraWithNTabs.menuitem = Sdílení kamery s #1 panelem;Sdílení kamery s #1 panely;Sdílení kamery s #1 panely
+webrtcIndicator.sharingMicrophoneWithNTabs.menuitem = Sdílení mikrofónu s #1 panelem;Sdílení mikrofónu s #1 panely;Sdílení mikrofónu s #1 panely
+webrtcIndicator.sharingScreenWithNTabs.menuitem = Sdílení obrazovky s #1 panelem;Sdílení obrazovky s #1 panely;Sdílení obrazovky s #1 panely
+webrtcIndicator.sharingWindowWithNTabs.menuitem = Sdílení okna s #1 panelem;Sdílení okna s #1 panely;Sdílení okna s #1 panely
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem):
+# %S is the title of the tab using the share.
+webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem = Ovládání sdílení na "%S"
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -145,15 +145,68 @@ UseOfReleaseEventsWarning=Použití releaseEvents() je zastaralé. Pro aktualizaci vašeho kódu použijte metodu removeEventListener() z DOM 2. Pro více nápovědy navštivte http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Použití Document.load() je zastaralé. Používejte raději objekt XMLHttpRequest z DOMu. Více informací na https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()" 
 ShowModalDialogWarning=Použití window.showModalDialog() je zastaralé. Používejte raději window.open(). Více informací na https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window._content" or "window.content"
 Window_ContentWarning=Použití window._content je zastaralé. Používejte raději window.content.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
 SyncXMLHttpRequestWarning=Synchronní XMLHttpRequest v hlavním vláknu je zavržený z důvodu jeho špatného vlivu na uživatelský zážitek. Pro více informací si přečtěte http://xhr.spec.whatwg.org/
-ImplicitMetaViewportTagFallback=Nebyla nalezena značka meta-viewport. Nastavte ji explicitně, abyste se vyhnuli neočekáváným změnám v budoucích verzích. Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
+ImplicitMetaViewportTagFallback=Nebyla nalezena značka meta-viewport. Nastavte ji explicitně, abyste se vyhnuli neočekávaným změnám v budoucích verzích. Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
 DataContainerEventWarning=Použití DataContainerEvent je zastaralé. Používejte raději CustomEvent.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "sendAsBinary" or "send(Blob data)"
-SendAsBinaryWarning=Nestandardní metoda sendAsBinary je zavržena a bude brzy odstraněna. Použijte raději stanardní metodu send(Blob data).
+SendAsBinaryWarning=Nestandardní metoda sendAsBinary je zavržena a bude brzy odstraněna. Použijte raději standardní metodu send(Blob data).
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers"
-Window_ControllersWarning=window.controllers je zavrženo. Nepoužívejte UA detekci.
+Window_ControllersWarning=window.controllers je zastaralé. Nepoužívejte UA detekci.
+
+
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Down" and "ArrowDown".
+KeyNameDownWarning=Hodnota "Down" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "ArrowDown". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Left" and "ArrowLeft".
+KeyNameLeftWarning=Hodnota "Left" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "ArrowLeft". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Right" and "ArrowRight".
+KeyNameRightWarning=Hodnota "Right" u KeyboardEvent.key je zastaralá a bude přejmenována na "ArrowRight". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Up" and "ArrowUp".
+KeyNameUpWarning=Hodnota "Up" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "ArrowUp". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Crsel" and "CrSel".
+KeyNameCrselWarning=Hodnota "Crsel" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "CrSel". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Del" and "Delete".
+KeyNameDelWarning=Hodnota "Del" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "Delete". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Exsel" and "ExSel".
+KeyNameExselWarning=Hodnota "Exsel" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "ExSel". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Menu" and "ContextMenu".
+KeyNameMenuWarning=Hodnota "Menu" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "ContextMenu". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Esc" and "Escape".
+KeyNameEscWarning=Hodnota "Esc" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "Escape". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Nonconvert" and "NonConvert".
+KeyNameNonconvertWarning=Hodnota "Nonconvert" u KeyboardEvent.key je zastaralá a bude přejmenována na "NonConvert". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "HalfWidth" and "Hankaku".
+KeyNameHalfWidthWarning=Hodnota "HalfWidth" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "Hankaku". FPro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "RomanCharacters", "Romaji" and "Eisu".
+KeyNameRomanCharactersWarning=Hodnota "RomanCharacters" u KeyboardEvent.key je zastaralá a bude přejmenována na "Romaji" nebo přemapována na "Eisu". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "FullWith" and "Zenkaku".
+KeyNameFullWidthWarning=Hodnota "FullWidth" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "Zenkaku". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "SelectMedia" and "MediaSelect".
+KeyNameSelectMediaWarning=Hodnota "SelectMedia" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "MediaSelect". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "MediaNextTrack" and "MediaTrackNext".
+KeyNameMediaNextTrackWarning=Hodnota "MediaNextTrack" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "MediaTrackNext". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "MediaPreviousTrack" and "MediaTrackPrevious".
+KeyNameMediaPreviousTrackWarning=Hodnota "MediaPreviousTrack" u KeyboardEvent.key je zastaralá a bude přejmenována na "MediaTrackPrevious". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Red" and "ColorF0Red".
+KeyNameRedWarning=Hodnota "Red" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "ColorF0Red". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Green" and "ColorF1Green".
+KeyNameGreenWarning=Hodnota "Green" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "ColorF1Green". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Yellow" and "ColorF2Yellow".
+KeyNameYellowWarning=Hodnota "Yellow" u KeyboardEvent.key je zastaralá a bude přejmenována na "ColorF2Yellow". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Blue" and "ColorF3Blue".
+KeyNameBlueWarning=Hodnota "Blue" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "ColorF3Blue". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Live".
+KeyNameLiveWarning=Hodnota "Live" u KeyboardEvent.key value is obsolete and will be removed. Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Apps".
+KeyNameAppsWarning=Hodnota "Apps" u KeyboardEvent.key value is obsolete and will be removed. Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "FastFwd" and "MediaFastForward".
+KeyNameFastFwdWarning=Hodnota "FastFwd" u KeyboardEvent.key je zastaralá a bude přejmenována na "MediaFastForward". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Zoom" and "ZoomToggle".
+KeyNameZoomWarning=Hodnota "Zoom" u KeyboardEvent.key value je zastaralá a bude přejmenována na "ZoomToggle". Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key" and "Dead".
+KeyNameDeadKeysWarning=Hodnota "Dead" u KeyboardEvent.key values starting with are obsolete and will be merged into just "Dead". For more help https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+ImportXULIntoContentWarning=Import uzlů XULu do obsahu dokumentu je zastaralé. Tato funkcionalita může být brzy odebrána.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -15,16 +15,18 @@ PERuleTrailing=Očekáván konec pravidla, ale nalezeno „%1$S“.
 PESkipAtRuleEOF2=konce @-pravidla
 PEUnknownAtRule=Neznámé @-pravidlo nebo chyba při parsování @-pravidla „%1$S“.
 PECharsetRuleEOF=řetězce znakové sady v pravidle @charset
 PECharsetRuleNotString=Očekáván řetězec, ale nalezeno „%1$S“.
 PEGatherMediaEOF=konce seznamu médií v pravidle @import nebo @media
 PEGatherMediaNotComma=Očekáván znak „,“ v seznamu médií, ale nalezen „%1$S“.
 PEGatherMediaNotIdent=Očekáván identifikátor v seznamu médií, ale nalezen „%1$S“.
 PEGatherMediaReservedMediaType=Při prohledávání seznamu médií bylo nalezeno rezervované klíčové slovo '%1$S'.
+PEParseSourceSizeListEOF=hodnota délky pro odpovídající podmínku media
+PEParseSourceSizeListNotComma=Po hodnotě očekáváno ',', ale nalezeno '%1$S'
 PEImportNotURI=Očekáváno URI v pravidlu @import, ale nalezeno „%1$S“.
 PEImportBadURI=Neplatné URI v pravidlu @import: „%1$S“
 PEImportUnexpected=Nalezen neočekávaný řetězec „%1$S“ uvnitř @import.
 PEGroupRuleEOF2=konec pravidla @media, @support nebo @-moz-document
 PEGroupRuleNestedAtRule=Pravidlo %1$S není povoleno uvnitř pravidla @media nebo @-moz-document.
 PEMozDocRuleBadFunc2=Očekáváno url(), url-prefix(), domain() nebo regexp() v pravidlu @-moz-document, ale nalezeno '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Očekáváno URI v pravidlu @-moz-document, ale nalezeno „%1$S“.
 PEMozDocRuleNotString=Očekáván řetězec ve funkci regexp() v pravidlu @-moz-document, ale nalezeno „%1$S“.
@@ -38,17 +40,25 @@ PEKeyframeBrace=Očekávána otevírací { pravidla @keyframes.
 PESkipDeclBraceEOF=uzavírací } deklaračního bloku
 PESkipRSBraceEOF=uzavírací } neplatné sady pravidel
 PEBadSelectorRSIgnored=Sada pravidel ignorována kvůli špatnému selektoru.
 PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Pravidlo keyframe bylo ignorováno kvůli špatnému selektoru.
 PESelectorListExtraEOF=„,“ nebo „{“
 PESelectorListExtra=Očekávána „,“ nebo „{“, ale bylo nalezeno „%1$S“.
 PESelectorGroupNoSelector=Očekáván selektor.
 PESelectorGroupExtraCombinator=Špatně umístěný spojovník.
-PEClassSelEOF=jména třídy
+PECounterStyleNotIdent=Očekáván identifikátor pro název pravidla @counter-style.
+PECounterStyleBadName=Název pravidla @counter-style nemůže být '%1$S'.
+PECounterStyleBadBlockStart=Očekáván znak '{' pro začátek pravidla @counter-style, ale nalezeno '%1$S'.
+PECounterStyleEOF=ukončující znak '}' bloku @counter-style
+PECounterDescExpected=Očekáván popisovač pro counter, ale nalezeno '%1$S'.
+PEUnknownCounterDesc=Neznmý popisovač '%1$S' v pravidlu @counter-style.
+PECounterExtendsNotIdent=Očekáván identifikátor pro rozšířený systém, ale nalezeno '%1$S'.
+PECounterASWeight=Každá váha v popisovači additive-symbols musí být menší než předchozí váha.
+PEClassSelEOF=jména třídy 
 PEClassSelNotIdent=Očekáván identifikátor selektoru třídy, ale nalezeno „%1$S“.
 PETypeSelEOF=typu prvku
 PETypeSelNotType=Očekáváno jméno prvku nebo „*“, ale nalezeno „%1$S“.
 PEUnknownNamespacePrefix=Neznámá předpona jmenného prostoru „%1$S“.
 PEAttributeNameEOF=jména atributu
 PEAttributeNameExpected=Očekáván identifikátor jména atributu, ale nalezeno „%1$S“.
 PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Očekáváno jméno atributu nebo jmenného prostoru, ale nalezeno „%1$S“.
 PEAttSelNoBar=Očekáván znak „|“, ale nalezeno „%1$S“.
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -14,8 +14,11 @@ file_label=Soubor
 path_label=Cesta:
 version_label=Verze:
 state_label=Stav:
 state_enabled=Povolen
 state_disabled=Zakázán
 mimetype_label=Typ MIME
 description_label=Popis
 suffixes_label=Přípony
+
+openH264_name=OpenH264 Video Codec poskytnutý společností Cisco Systems, Inc.
+openH264_description=Přehrání videa na webu a používání video chatů.
\ No newline at end of file
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -85,12 +85,8 @@
 <!ENTITY formSigning.title "Žádost o podepsání textu">
 <!ENTITY formSigning.cert "Podepsání certifikátem">
 <!ENTITY formSigning.confirmPassword "Pro potvrzení, že souhlasíte s podepsáním této textové zprávy zvoleným certifikátem, vložte vaše hlavního hesla:">
 
 <!-- Strings for protectedAuth dialog -->
 <!ENTITY protectedAuth.title "Zabezpečený autentizační token">
 <!ENTITY protectedAuth.msg "Autentizujte se prosím k vašemu tokenu. Autentizační postup závisí na druhu vašeho tokenu.">
 <!ENTITY protectedAuth.tokenName.label "Token:">
-
-<!ENTITY certErrorDlg.title "Chyba zabezpečeného spojení">
-<!ENTITY certErrorDlg.info1 "Chyba může být způsobena chybným nastavením serveru nebo někým, kdo se pokouší vydávat se za server.">
-<!ENTITY certErrorDlg.info2 "Pokud jste se v minulosti již k serveru připojili bez problému, je chyba pravděpodobně dočasná a můžete to později zkusit znovu.">