L10N update.
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Mon, 28 Jul 2014 11:22:37 +0200
changeset 1950 440786866581343b5794ce1da6207f1ce293cc71
parent 1949 8d37d23845e4f424004c7e6e13b876b1d8b6984e
child 1951 5dde5ab70529571e41aad1ce88cb947abcc17580
push id301
push userjasnapaka@jasnapaka.com
push dateMon, 28 Jul 2014 09:22:53 +0000
L10N update.
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -78,16 +78,23 @@ when there are no windows but Firefox is
 
 <!ENTITY menubarCmd.label "Hlavní nabídka">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Lišta navigace">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Lišta záložek">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Záložky nástrojové lišty">
 
+<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadAllTabs.label "Obnovit všechny panely">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadAllTabs.accesskey "b">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkAllTabs.label "Přidat všechny panely do záložek…">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkAllTabs.accesskey "d">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.label "Obnovit zavřený panel">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.accesskey "t">
+
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informace o stránce">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (enterFullScreenCmd.label, exitFullScreenCmd.label):
 These should match what Safari and other Apple applications use on OS X Lion. -->
@@ -255,16 +262,18 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY browserToolboxMenu.label   "Nástroje prohlížeče">
 <!ENTITY browserToolboxMenu.accesskey "e">
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Zavře lištu vývoje">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label "Lišta vývoje">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey "v">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.label        "Správce aplikací">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.accesskey      "a">
+<!ENTITY webide.label           "WebIDE">
+<!ENTITY webide.accesskey         "W">
 <!ENTITY devToolbar.keycode "VK_F2">
 <!ENTITY devToolbar.keytext "F2">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.label     "Nástroje vývojáře">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey   "N">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.keytext    "I">
 
 <!ENTITY devToolbarToolsButton.tooltip "Přepne nástroje vývojáře">
 <!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Další nástroje">
@@ -694,23 +703,28 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY social.chatBar.label "Přepnout na chat">
 <!ENTITY social.chatBar.accesskey "C">
 
 <!ENTITY social.markpageMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY social.markpageMenu.label "Uložit stránku do…">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.label "Uložit odkaz do…">
 
-<!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Sdílet kameru::">
+<!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Sdílet kameru:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "k">
+<!ENTITY getUserMedia.selectWindowOrScreen.label "Sdílet okno nebo obrazovku:">
+<!ENTITY getUserMedia.selectWindowOrScreen.accesskey "o">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Sdílet mikrofon:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "m">
+<!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Budou sdílena všechna viditelná okna na vaší obrazovce.">
 
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Sdílení kamery / mikrofonu">
-<!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Zobrazí stránky, se kterými aktuálně sdílete kameru nebo mikrofon">
+<!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Zobrazí stránky, se kterými aktuálně sdílíte kameru nebo mikrofon">
+
+<!ENTITY loopCallButton.tooltip "Pozvat na hovor">
 
 <!ENTITY mixedContentBlocked.moreinfo "Většina stránek bude fungovat správně, přestože bude takovýto obsah zablokován..">
 
 <!ENTITY pointerLock.notification.message "Pro opětovné zobrazení stiskněte ESC.">
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Zobrazit vše">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "Z">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -108,16 +108,27 @@ installPlugin.ignoreButton.accesskey=P
 crashedpluginsMessage.title=Zásuvný modul %S spadl.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Obnovit stránku
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=O
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Odeslat hlášení o pádu
 
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=d
 crashedpluginsMessage.learnMore=Zjistit více…
 
+# Keyword fixup messages
+# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
+# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
+# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
+# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
+keywordURIFixup.message=Nechcete spíše navštívit %S?
+keywordURIFixup.goTo=Ano, přejít na %S
+keywordURIFixup.goTo.accesskey=A
+keywordURIFixup.dismiss=Ne, děkuji
+keywordURIFixup.dismiss.accesskey=N
+
 ## Plugin doorhanger strings
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNew.message): Used for newly-installed
 # plugins which are not known to be unsafe. %1$S is the plugin name and %2$S
 # is the site domain.
 pluginActivateNew.message=Povolit %2$S spustit "%1$S"?
 pluginActivateMultiple.message=Povolit %S spustit zásuvné moduly?
 pluginActivate.learnMore=Zjistit více…
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateOutdated.message, pluginActivateOutdated.label):
@@ -289,18 +300,16 @@ identity.identified.state_and_country=%S
 identity.encrypted2=Připojení k této stránce je zašifrováno.
 identity.unencrypted=Připojení k této stránce není zašifrováno.
 identity.mixed_display_loaded=Připojení k této stránce není plně zabezpečené, protože obsahuje nešifrované prvky (jako jsou obrázky).
 identity.mixed_active_loaded2=Webová stránka obsahuje interaktivní obsah (jako jsou skripty), který není šifrován. Ostatní lidé mohou číst vaše informace nebo upravovat chování webové stránky.
 identity.unencrypted=Připojení k této stránce není zašifrováno.
 
 identity.unknown.tooltip=Tato stránka neposkytuje informace k ověření své identity.
 
-identity.ownerUnknown2=(neznámý provozovatel)
-
 # LOCALIZATION NOTE (identity.chrome): %S is replaced with the brandShortName.
 identity.chrome=Zabezpečená stránka aplikace %S.
 
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedTitle=Stránka přidána do záložek
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=Aplikace %S si bude tuto stránku pamatovat.
 editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Záložka odebrána
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Úprava záložky
@@ -482,37 +491,49 @@ identity.newIdentity.description=Pro přihlášení k %S vložte svůj e-mail
 identity.next.label=Další
 identity.next.accessKey=D
 # LOCALIZATION NOTE: shown in the popup notification when a user successfully logs into a website
 # LOCALIZATION NOTE (identity.loggedIn.description): %S is the user's identity (e.g. user@example.com)
 identity.loggedIn.description=Přihlášen jako: %S
 identity.loggedIn.signOut.label=Odhlásit
 identity.loggedIn.signOut.accessKey=O
 
-# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message,
+#          getUserMedia.shareScreen.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message):
+# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+getUserMedia.shareCamera.message=Chcete sdílet svoji kameru se stránkou %S?
+getUserMedia.shareMicrophone.message=Chcete sdílet svůj mikrofon se stránkou %S?
+getUserMedia.shareScreen.message = Chcete sdílet svou obrazovku se stránkou %S?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message=Chcete sdílet svoji kameru a mikrofon se stránkou %S?
+getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message =Chcete sdílet svůj mikrofon a obrazovku se stránkou %S?
+getUserMedia.noVideo.label=Žádné video
+getUserMedia.noWindowOrScreen.label = Žádné okno či obrazovku
+getUserMedia.noAudio.label=Žádné audio
+getUserMedia.shareEntireScreen.label = Celou obrazovku
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareSelectedDevices.label):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The number of devices can be either one or two.
-getUserMedia.shareCamera.message=Chcete sdílet svoji kameru se stránkou %S?
-getUserMedia.shareMicrophone.message=Chcete sdílet svůj mikrofon se stránkou %S?
-getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message=Chcete sdílet svoji kameru a mikrofon se stránkou %S?
-getUserMedia.noVideo.label=Žádné video
-getUserMedia.noAudio.label=Žádné audio
 getUserMedia.shareSelectedDevices.label=Sdílet vybrané zařízení;Sdílet vybraná zařízení;Sdílet vybraná zařízení
-getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey=S
+getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey = S
+getUserMedia.shareScreen.label = Sdílet obrazovku
+getUserMedia.shareWindow.label = Sdílet okno
+getUserMedia.shareSelectedItems.label = Sdílet zvolené položky
 getUserMedia.always.label = Vždy sdílet
 getUserMedia.always.accesskey = V
 getUserMedia.denyRequest.label=Nesdílet
 getUserMedia.denyRequest.accesskey=N
 getUserMedia.never.label = Nikdy nesdílet
 getUserMedia.never.accesskey = N
-getUserMedia.sharingCamera.message2 = Aktuálně sdílíte kameru s touto stránkou.
-getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Aktuálně sdílíte mikrofon s touto stránkou.
-getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Aktuálně sdílíte kameru a mikrofon s touto stránkou.
+getUserMedia.sharingCamera.message2 = Aktuálně sdílíte s touto stránkou kameru.
+getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Aktuálně sdílíte s touto stránkou mikrofon.
+getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Aktuálně sdílíte s touto stránkou kameru a mikrofon.
+getUserMedia.sharingScreen.message = Aktuálně sdílíte s touto stránkou obrazovku.
+getUserMedia.sharingWindow.message = Aktuálně sdílíte s touto stránkou okno.
 getUserMedia.continueSharing.label = Pokračovat ve sdílení
 getUserMedia.continueSharing.accesskey = P
 getUserMedia.stopSharing.label = Ukončit sdílení
 getUserMedia.stopSharing.accesskey = U
 
 # Mixed Content Blocker Doorhanger Notification
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
 mixedContentBlocked.message=%S zablokoval nezabezpečený obsah.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
@@ -24,17 +24,17 @@ validator.noAccessManifestURL=Napodařilo se přečíst manifest soubor: %1$S na: %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (validator.invalidHostedManifestURL): %1$S is the URI of
 # the manifest, %2$S is the error message.
 validator.invalidHostedManifestURL=Neplatná URL hostovaného manifest souboru '%1$S': %2$S
 validator.invalidProjectType=Neznámý typ projektu '%S'
 # LOCALIZATION NOTE (validator.missNameManifestProperty, validator.missIconsManifestProperty):
 # don't translate 'icons' and 'name'.
 validator.missNameManifestProperty=V Manifestu chybí 'name' (povinné).
 validator.missIconsManifestProperty=V Manifestu chybí 'icons'.
-validator.missIconMarketplace=pro nahrání aplikace do Marketplace je třeba alespoň 128px ikona
+validator.missIconMarketplace2=pro nahrání aplikace do Marketplace je třeba ikona alespoň o velikosti 128px
 validator.invalidAppType=Neznámý typ aplikace: '%S'.
 validator.invalidHostedPriviledges=Hostovaná aplikace nemůže být typu '%S'.
 validator.noCertifiedSupport='certifikované' aplikace nejsou Správce aplikací plně podporovány.
 validator.nonAbsoluteLaunchPath=Cesta ke spuštění musí být absolutní a začínat znakem '/': '%S'
 validator.accessFailedLaunchPath=Nepodařilo se přistoupit k úvodnímu dokumentu aplikace '%S'
 # LOCALIZATION NOTE (validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode): %1$S is the URI of
 # the launch document, %2$S is the http error code.
 validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode=Nepodařilo se přistoupit k úvodnímu dokumentu aplikace '%1$S', získán HTTP kód %2$S
--- a/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxCanvasDebugger.label=Canvas
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxCanvasDebugger.panelLabel=Panel Canvas
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxCanvasDebugger.tooltip=Nástroje pro zkoumání a ladění <canvas> kontextů
 
 # LOCALIZATION NOTE (noSnapshotsText): The text to display in the snapshots menu
 # when there are no recorded snapshots yet.
 noSnapshotsText=Zatím zde nejsou žádné snímky.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -90,16 +90,22 @@
 <!ENTITY debuggerUI.showOnlyEnum.accesskey "Z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showOriginalSource): This is the label for
  - the checkbox that toggles the display of original or sourcemap-derived
  - sources. -->
 <!ENTITY debuggerUI.showOriginalSource "Zobrazit původní zdroj">
 <!ENTITY debuggerUI.showOriginalSource.accesskey "p">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.autoBlackBox): This is the label for
+ - the checkbox that toggles whether sources that we suspect are minified are
+ - automatically black boxed or not. -->
+<!ENTITY debuggerUI.autoBlackBox      "Automaticky přidat do black boxů minimalizované zdroje">
+<!ENTITY debuggerUI.autoBlackBox.accesskey "A">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchPanelTitle): This is the text that
  - appears in the filter panel popup as a description. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchPanelOperators  "Operátory:">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFile): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the scripts search operation. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchFile "Filtrovat skripty">
 <!ENTITY debuggerUI.searchFile.key "P">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxDebugger.label=Debugger
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxDebugger.panelLabel=Panel Debugger
+
 # LOCALIZATION NOTE (DebuggerWindowTitle):
 # The title displayed for the debugger window.
 DebuggerWindowTitle=Debugger prohlížeče
 
 # LOCALIZATION NOTE (DebuggerWindowScriptTitle):
 # The title displayed for the debugger window when
 DebuggerWindowScriptTitle=Debugger prohlížeče - %S
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -173,16 +173,20 @@ helpManDefault=nepovínné, výchozí=%S
 # command. 'GCLI' is a project name and should be left untranslated.
 helpIntro=GCLI je experiment s cílem vytvořit vysoko použitelnou příkazovou řádku pro webové vývojáře. 
 
 # LOCALIZATION NOTE: Text shown as part of the output of the 'help' command
 # when the command in question has sub-commands, before a list of the matching
 # sub-commands.
 subCommands=Pod-příkazy
 
+# LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when the command line is
+# cannot find a match for the parse types.
+commandParseError=Chyba při parsování příkazové řádky
+
 # LOCALIZATION NOTE (contextDesc, contextManual, contextPrefixDesc): These
 # strings are used to describe the 'context' command and its 'prefix'
 # parameter. See localization comment for 'connect' for an explanation about
 # 'prefix'.
 contextDesc=Zaměření na skupinu příkazů
 contextManual=Nastavení výchozího prefixu pro budoucí příkazy. Například 'context git' umožňuje zadat pouze 'commit' na místo 'git commit'.
 contextPrefixDesc=Prefix příkazu
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -123,16 +123,123 @@ screenshotErrorCopying=Při kopírování náhledu do schránky nastala chyba.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotCopied) Text displayed to user when the
 # screenshot is successfully copied to the clipboard.
 screenshotCopied=Náhled zkopírován do schránky.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotTooltip) Text displayed as tooltip for screenshot button in devtools ToolBox.
 screenshotTooltip=Vytvoří snímek celé stránky
 
+# LOCALIZATION NOTE (highlightDesc) A very short description of the
+# 'highlight' command. See highlightManual for a fuller description of what
+# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+highlightDesc=Zvýrazní uzly
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightManual) A fuller description of the 'highlight'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+highlightManual=Zvýrazní uzly, které na stránce odpovídají selektoru
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightSelectorDesc) A very short string to describe
+# the 'selector' parameter to the 'highlight' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+highlightSelectorDesc=Selektor CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightSelectorManual) A fuller description of the
+# 'selector' parameter to the 'highlight' command, displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+highlightSelectorManual=Selektor CSS použitý na vyhledávání uzlů na stránce
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightOptionsDesc) The title of a set of options to
+# the 'highlight' command, displayed as a heading to the list of option.
+highlightOptionsDesc=Možnosti
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightHideGuidesDesc) A very short string to describe
+# the 'hideguides' option parameter to the 'highlight' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+highlightHideGuidesDesc=Skryje okraje
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightHideGuidesManual) A fuller description of the
+# 'hideguides' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
+# user asks for help on what it does.
+highlightHideGuidesManual=Skryje okraje okolo zvýrazněného uzlu
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowInfoBarDesc) A very short string to describe
+# the 'showinfobar' option parameter to the 'highlight' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+highlightShowInfoBarDesc=Zobrazí infopanel uzlu
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowInfoBarManual) A fuller description of the
+# 'showinfobar' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
+# user asks for help on what it does.
+highlightShowInfoBarManual=Zobrazí infopanel nad zvýrazněným uzlem (infopanel zobrazuje název značky, atributy a rozměry)
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowAllDesc) A very short string to describe
+# the 'showall' option parameter to the 'highlight' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+highlightShowAllDesc=Zobrazí všechny výskyty
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowAllManual) A fuller description of the
+# 'showall' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
+# user asks for help on what it does.
+highlightShowAllManual=Pokud selektoru odpovídá velké množství uzlů, je kvůli zabránění zpomalení stránky zobrazeno pouze prvních 100. Použitím této volby zobrazíte všechny výskyty
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightRegionDesc) A very short string to describe the
+# 'region' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
+# dialog when the user is using this command.
+highlightRegionDesc=Oblast modelu boxu
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightRegionManual) A fuller description of the 'region'
+# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+highlightRegionManual=Která oblast modelu boxu by měla být zvýrazněna: 'content', 'padding', 'border' nebo 'margin' 
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightFillDesc) A very short string to describe the
+# 'fill' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
+# dialog when the user is using this command.
+highlightFillDesc=Styl výplně
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightFillManual) A fuller description of the 'fill'
+# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+highlightFillManual=Přepíše předvolený styl výplně oblasti vlastní barvou
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightKeepDesc) A very short string to describe the
+# 'keep' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
+# dialog when the user is using this command.
+highlightKeepDesc=Ponechá existující zvýraznění
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightKeepManual) A fuller description of the 'keep'
+# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+highlightKeepManual=Ve výchozím nastavení jsou při spuštění příkazu existující zvýraznění skryta. Tato volba mění toto chování
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightOutputConfirm) A confirmation message for the
+# 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
+# informing the user how many nodes have been highlighted successfully and how
+# to turn highlighting off
+highlightOutputConfirm=Zvýrazněno uzlů: %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightOutputMaxReached) A confirmation message for the
+# 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
+# informing the user how many nodes have been highlighted successfully and that
+# some nodes could not be highlighted due to the maximum number of nodes being
+# reached, and how to turn highlighting off
+highlightOutputMaxReached=Počet odpovídajících uzlů: %1$S, ale zvýrazněno pouze %2$S. Pro zvýraznění všech použijte '--showall' 
+
+# LOCALIZATION NOTE (unhighlightDesc) A very short description of the
+# 'unhighlight' command. See unhighlightManual for a fuller description of what
+# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+unhighlightDesc=Zruší zvýraznění všech uzlů
+
+# LOCALIZATION NOTE (unhighlightManual) A fuller description of the 'unhighlight'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+unhighlightManual=Zruší zvýraznění všech uzlů, které byly zvýrazněny pomocí příkazu 'highlight' 
+
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserDesc) A very short description of the
 # 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
 restartBrowserDesc=Restartuje aplikaci %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserNocacheDesc) A very short string to
 # describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -26,24 +26,30 @@ breadcrumbs.siblings=Siblings
 # the user switch to the inspector when the debugger is paused.
 debuggerPausedWarning.message=Debugger je pozastaven. Některé věci jako např. označení myší nebudou fungovat.
 
 # LOCALIZATION NOTE (nodeMenu.tooltiptext)
 # This menu appears in the Infobar (on top of the highlighted node) once
 # the node is selected.
 nodeMenu.tooltiptext=Operace s uzlem
 
-
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 inspector.label=Průzkumník
 inspector.commandkey=I
 inspector.accesskey=r
 
+# LOCALIZATION NOTE (inspector.panelLabel.*)
+# Labels applied to the panel and views within the panel in the toolbox
+inspector.panelLabel=Panel Průzkumník
+
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.more.*)
 # When there are too many nodes to load at once, we will offer to
 # show all the nodes.
 markupView.more.showing=Některé uzly jsou skryté.
 markupView.more.showAll=Zobrazit všech %S uzlů
 inspector.tooltip=Průzkumník DOM a stylů
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the image preview tooltip when the image could not be loaded
-previewTooltip.image.brokenImage=Nelze načíst obrázek
\ No newline at end of file
+previewTooltip.image.brokenImage=Nepodařilo se načíst obrázek
+
+#LOCALIZATION NOTE: Used in the image preview tooltip when the image could not be loaded
+eventsTooltip.openInDebugger=Otevřít v debuggeru
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
@@ -11,19 +11,21 @@
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.perfNotice1/2): These are the labels displayed
  - in the network table when empty to start performance analysis. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.perfNotice1     "• Pro zahání analýzy výkonu klepněte na tlačítko">
 <!ENTITY netmonitorUI.perfNotice2     ".">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.emptyNotice2): This is the label displayed
- - in the network table when empty. -->
-<!ENTITY netmonitorUI.emptyNotice3    "• Pro zobrazení detailních informací o síťové aktivitě proveďte dotaz či obnovení stránky.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.reload1/2/3): These are the labels displayed
+ - in the network table when empty to start logging network requests. -->
+<!ENTITY netmonitorUI.reloadNotice1    "• Proveďte požadavek nebo">
+<!ENTITY netmonitorUI.reloadNotice2    "Obnovení">
+<!ENTITY netmonitorUI.reloadNotice3    "stránky, pokud chcete vidět detailní informace o síťové aktivitě.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.status2): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "status" column. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.toolbar.status2   "✓">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.method): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "method" column. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.toolbar.method   "Metoda">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Network Monitor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 netmonitor.label=Síť
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+netmonitor.panelLabel=Panel Síť
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.commandkey, netmonitor.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 netmonitor.commandkey=Q
 netmonitor.accesskey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Network Monitor is
 # displayed inside the developer tools window.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 profiler.label=Profiler
 
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+profiler.panelLabel=Panel Profiler
+
 # LOCALIZATION NOTE (profiler2.commandkey, profiler.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 profiler2.commandkey=VK_F5
 profiler.accesskey=P
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.tooltip2):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -93,12 +93,16 @@ propertiesFilterPlaceholder=Filtr vlastností
 # fails to connect to the server due to a timeout.
 connectionTimeout=Vypršel časový limit připojení. Zkontrolujte obsah Chybové konzoly, zda se v ní nenachází potenciální chybové zprávy. Otevřete znovu Zápisník a zkuste to znovu.
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.label): this string is displayed in the title of
 # the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools window and
 # in the Developer Tools Menu.
 scratchpad.label=Zápisník
 
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.panelLabel): this is used as the
+# label for the toolbox panel.
+scratchpad.panelLabel=Panel Zápisník
+
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.tooltip): This string is displayed in the
 # tooltip of the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools
 # window.
 scratchpad.tooltip=Zápisník
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxShaderEditor.label=Shader Editor
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxShaderEditor.panelLabel=Panel Shader Editor
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxShaderEditor.tooltip=Live GLSL shader language editor for WebGL
 
 # LOCALIZATION NOTE (shadersList.programLabel):
 # This string is displayed in the programs list of the Shader Editor,
 # identifying a set of linked GLSL shaders.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
@@ -44,16 +44,25 @@ annotation.breakpoint.title=Zarážka: %S
 annotation.currentLine=Aktuální řádek
 
 # LOCALIZATION NOTE (annotation.debugLocation.title): This is the text shown in
 # a tooltip displayed in any of the editor gutters when the user hovers the
 # current debugger location. The debugger can pause the JavaScript execution at
 # user-defined lines.
 annotation.debugLocation.title=Aktuální krok: %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (autocompletion.docsLink): This is the text shown on
+# the link inside of the documentation popup. If you type 'document' in Scratchpad
+# then press Shift+Space you can see the popup.
+autocompletion.docsLink=dokumentace
+
+# LOCALIZATION NOTE (autocompletion.notFound): This is the text shown in
+# the documentation popup if Tern fails to find a type for the object.
+autocompletion.notFound=nenalezeno
+
 # LOCALIZATION NOTE (jumpToLine.commandkey): This the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to jump to
 # a specific line in the editor.
 jumpToLine.commandkey=J
 
 # LOCALIZATION NOTE (toggleComment.commandkey): This the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to either
 # comment or uncomment selected lines in the editor.
@@ -82,11 +91,11 @@ moveLineUp.commandkey=Alt-Up
 # LOCALIZATION NOTE (moveLineDown.commandkey): This is the key to use to move
 # the selected lines down.
 moveLineDown.commandkey=Alt-Down
 
 # LOCALIZATION NOTE (autocomplete.commandkey): This is the key to use
 # in conjunction with Ctrl for autocompletion.
 autocompletion.commandkey=Space
 
-# LOCALIZATION NOTE (showInformation.commandkey): This is the key to use to
+# LOCALIZATION NOTE (showInformation2.commandkey): This is the key to use to
 # show more information, like type inference.
-showInformation.commandkey=Shift-Space
+showInformation2.commandkey=Shift-Ctrl-Space
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
@@ -68,16 +68,20 @@ open.accesskey=E
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to Save
 saveStyleSheet.commandkey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxStyleEditor.label=Editor stylů
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxStyleEditor.panelLabel=Panel Editor stylů
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxStyleEditor.tooltip2=Editor kaskádových stylů (CSS)
 
 # LOCALIZATION NOTE (confirmNavigationAway): Shown in a notification box when
 # the user tries to navigate away from a web page.
 confirmNavigationAway.message=Pokud opustíte tuto stránku, neuložené změny v Editoru stylů budou ztraceny.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -78,21 +78,21 @@
 <!ENTITY options.enableRemote.tooltip "Zapnutí umožní použít nástroje vývojáře k ladění vzdálené instance Firefoxu - např. Firefox OS.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableJavaScript.label2,
  - options.disableJavaScript.tooltip): This is the options panel label and
  - tooltip for the checkbox that toggles JavaScript on or off. -->
 <!ENTITY options.disableJavaScript.label   "Zakázat JavaScript *">
 <!ENTITY options.disableJavaScript.tooltip  "Přepnutí této volby zakáže pro aktuální panel JavaScript. Jakmile bude panel nebo nástroje uzavřeny, bude nastavení zapomenuto.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableCache.label,
- - options.disableCache.tooltip): This is the options panel label and
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableCache.label2,
+ - options.disableCache.tooltip2): This is the options panel label and
  - tooltip for the checkbox that toggles the cache on or off. -->
-<!ENTITY options.disableCache.label   "Zakázat mezipaměť *">
-<!ENTITY options.disableCache.tooltip  "Přepnutí této volby zakáže mezipaměť pro aktuální panel. Jakmile bude panel nebo nástroje uzavřeny, bude nastavení zapomenuto.">
+<!ENTITY options.disableCache.label2   "Zakázat mezipaměť (když jsou nástroje otevřeny)">
+<!ENTITY options.disableCache.tooltip2  "Zapnutí této volby zakáže mezipaměť pro všechny panely do doby, kdy jsou nástroje otevřeny.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectDefaultTools.label): This is the label for
  - the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
  - tools. -->
 <!ENTITY options.selectDefaultTools.label "Výchozí nástroje vývojáře Firefoxu">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectDefaultTools.label): This is the label for
  - the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
@@ -160,9 +160,25 @@
 <!ENTITY options.enablePersistentLogs.tooltip "Pokud povolíte tuto volbu, nebude Webová konzola promazávána pokaždé, když se rozhodnete navštívit novou stránku">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.showPlatformData.label): This is the
  - label for the checkbox that toggles the display of the platform data in the,
  - Profiler i.e. devtools.profiler.ui.show-platform-data a boolean preference
  - in about:config, in the options panel. -->
 <!ENTITY options.showPlatformData.label  "Zobrazit data platformy Gecko">
-<!ENTITY options.showPlatformData.tooltip "Pokud povolíte tuto volbu, bude report Profileru JavaScriptu zahrnovat symboly platformy Gecko">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY options.showPlatformData.tooltip "Pokud povolíte tuto volbu, bude report Profileru JavaScriptu zahrnovat symboly platformy Gecko">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.sourceeditor.*): Options under the editor
+ - section. -->
+
+<!ENTITY options.sourceeditor.label           "Předvolby editoru">
+<!ENTITY options.sourceeditor.detectindentation.label  "Detekce odsazení">
+<!ENTITY options.sourceeditor.detectindentation.tooltip "Hádá odsazení na základě obsahu">
+<!ENTITY options.sourceeditor.autoclosebrackets.label  "Automaticky uzavírat závorky">
+<!ENTITY options.sourceeditor.autoclosebrackets.tooltip "Automaticky vkládá uzavírací závorky">
+<!ENTITY options.sourceeditor.expandtab.label      "Odsazení pomocí mezer">
+<!ENTITY options.sourceeditor.expandtab.tooltip     "Použije mezery na místo tabulátorů">
+<!ENTITY options.sourceeditor.tabsize.label       "Velikost odsazení">
+<!ENTITY options.sourceeditor.tabsize.accesskey     "T">
+<!ENTITY options.sourceeditor.keybinding.label     "Klávesové zkratky">
+<!ENTITY options.sourceeditor.keybinding.accesskey   "K">
+<!ENTITY options.sourceeditor.keybinding.default.label "Výchozí">
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -29,20 +29,28 @@ toolboxToggleButton.tooltip=%1$S, %2$S\nKlepnutím přepnete nástroje vývojáře.
 # The name of the selected tool: %1$S.
 # The url of the page being tooled: %2$S.
 toolbox.titleTemplate=%1$S - %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.defaultTitle): This is used as the tool
 # name when no tool is selected.
 toolbox.defaultTitle=Nástroje vývojáře
 
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.label): This is used as the label for the
+# toolbox as a whole
+toolbox.label=Nástroje vývojáře
+
 # LOCALIZATION NOTE (optionsButton.tooltip): This is used as the tooltip
-# for the optiosn panel tab.
+# for the options panel tab.
 optionsButton.tooltip=Možnosti nástrojů
 
+# LOCALIZATION NOTE (options.panelLabel): This is used as the label for the
+# toolbox panel.
+options.panelLabel=Panel Nástroje vývojářů
+
 # LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported): This is the template
 # used to add a * marker to the label for the Options Panel tool checkbox for the
 # tool which is not supported for the current toolbox target.
 # The name of the tool: %1$S.
 options.toolNotSupportedMarker=%1$S *
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.keycode)
 # Used for opening scratchpad from the detached toolbox window
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
@@ -11,16 +11,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Web Audio Editor
 # is displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxWebAudioEditor1.label=Web Audio
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxWebAudioEditor1.panelLabel=Panel Web Audio
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Web Audio Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxWebAudioEditor1.tooltip=Vizualizace a průzkumník uzlu audio kontextu
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseInspector): This is the tooltip for the button
 # that collapses the inspector in the web audio tool UI.
 collapseInspector=Sbalit průzkumník