[ca] update from Pootle (firefox) default tip
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 26 Mar 2017 16:16:36 +0000
changeset 1045 0f03ac5b5da05a267e2b19318f9ffe7db6040097
parent 1044 6fa0a568d3bdea72ca7e7bc764396aa3116a5684
push id503
push userdwayne@translate.org.za
push dateSun, 26 Mar 2017 16:16:40 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/newTab.properties
browser/chrome/browser/preferences/search.dtd
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
netwerk/necko.properties
toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -55,16 +55,18 @@ webextPerms.cancel.accessKey=C
 webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S s'ha afegit a %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog
 # when the extension is side-loaded.
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
 webextPerms.sideloadHeader=S'ha afegit %S
+webextPerms.sideloadText2=Altre programa ha instal·lat un complement a l'ordinador que pot afectar al vostre navegador. Verifiqueu els permisos demanats i trieu Habilita o Cancel·la (per habilitar o inhabilitar el complement).
+webextPerms.sideloadTextNoPerms=Altre programa ha instal·lat un complement a l'ordinador que pot afectar al vostre navegador. Verifiqueu els permisos demanats i trieu Habilita o Cancel·la (per habilitar o inhabilitar el complement).\u0020
 
 webextPerms.sideloadEnable.label=Habilita
 webextPerms.sideloadEnable.accessKey=H
 webextPerms.sideloadCancel.label=Cancel·la
 webextPerms.sideloadCancel.accessKey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
 # %S will be replaced with the localized name of the extension which
@@ -203,18 +205,22 @@ addonInstallErrorIncompatible=No s'ha pogut instal·lar el %3$S perquè no és compatible amb %1$S i %2$S.
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
 addonInstallErrorBlocklisted=No s'ha pogut instal·lar el complement %S perquè té un risc elevat de provocar problemes d'estabilitat o de seguretat.
 
 unsignedAddonsDisabled.message=Un o més complements instal·lats no estan verificats i s'han inhabilitat.
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Més informació
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=M
 
 # LOCALIZATION NOTE (compactLightTheme.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
+compactLightTheme.name=Clar compacte
+compactLightTheme.description=Un tema compacte amb colors clars.
 
 # LOCALIZATION NOTE (compactDarkTheme.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
+compactDarkTheme.name=Fosc compacte
+compactDarkTheme.description=Un tema compacte amb colors foscos.
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Aquest lloc web (%S) ha intentat instal·lar un tema.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=e
 
 lwthemePostInstallNotification.message=S'ha instal·lat un tema nou.
@@ -415,16 +421,21 @@ printButton.tooltip=Imprimeix aquesta pàgina… (%S)
 newWindowButton.tooltip=Obre una finestra nova (%S)
 
 # New Tab button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
 newTabButton.tooltip=Obre una pestanya nova (%S)
 
 # Offline web applications
+offlineApps.available2=Voleu permetre que %S emmagatzemi dades a l'ordinador?
+offlineApps.allowStoring.label=Permet l'emmagatzematge
+offlineApps.allowStoring.accesskey=a
+offlineApps.dontAllow.label=No ho permetis
+offlineApps.dontAllow.accesskey=N
 
 offlineApps.usage=Aquest lloc web (%S) té més de %S MB de dades emmagatzemades en el vostre ordinador per utilitzar-les fora de línia.
 offlineApps.manageUsage=Mostra els paràmetres
 offlineApps.manageUsageAccessKey=s
 
 identity.identified.verifier=Verificat per: %S
 identity.identified.verified_by_you=Heu afegit una excepció de seguretat per a aquest lloc web.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
@@ -461,19 +472,30 @@ pu.notifyButton.label=Detalls…
 pu.notifyButton.accesskey=D
 # LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the short name of the application.
 puNotifyText=S'ha actualitzat el %S
 puAlertTitle=Actualització del %S
 puAlertText=Feu clic aquí per a més detalls
 
 # Geolocation UI
 
+geolocation.allowLocation=Permet l'accés a la ubicació
+geolocation.dontAllowLocation=No ho permetis
+geolocation.dontAllowLocation.accesskey=n
+geolocation.shareWithSite3=Voleu permetre que %S accedeix a la vostra ubicació?
+geolocation.shareWithFile3=Voleu permetre que aquest fitxer local accedeix a la vostra ubicació?
 geolocation.remember=Recorda aquesta decisió
 
 webNotifications.remember=Recorda aquesta decisió
+webNotifications.rememberForSession=Recorda l'acció durant aquesta sessió
+webNotifications.allow=Permet les notificacions
+webNotifications.allow.accesskey=a
+webNotifications.dontAllow=No ho permetis
+webNotifications.dontAllow.accesskey=n
+webNotifications.receiveFromSite2=Voleu permetre que %S enviï notificacions?
 # LOCALIZATION NOTE (webNotifications.upgradeTitle): When using native notifications on OS X, the title may be truncated around 32 characters.
 webNotifications.upgradeTitle=Notificacions actualitzades
 # LOCALIZATION NOTE (webNotifications.upgradeBody): When using native notifications on OS X, the body may be truncated around 100 characters in some views.
 webNotifications.upgradeBody=Ara podeu rebre notificacions de llocs que no estiguin carregats. Feu clic per veure més informació.
 
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
 # The two button strings will never be shown at the same time, so
@@ -560,16 +582,23 @@ social.aria.toolbarButtonBadgeText=%1$S 
 #          getUserMedia.shareMicrophone2.message,
 #          getUserMedia.shareScreen3.message,
 #          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message,
 #          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message,
 #          getUserMedia.shareAudioCapture2.message):
 # %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+getUserMedia.shareCamera2.message = Voleu permetre que %S utilitzi la càmera?
+getUserMedia.shareMicrophone2.message = Voleu permetre que %S utilitzi el micròfon?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message = Voleu permetre que %S utilitzi la càmera i el micròfon?
+getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message = Voleu permetre que %S utilitzi la càmera i escolti l'àudio d'aquesta pestanya?
+getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message = Voleu permetre que %S utilitzi el micròfon i accedeixi a la vostra pantalla?
+getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message = Voleu permetre que %S accedeixi a la vostra pantalla i escolti l'àudio d'aquesta pestanya?
+getUserMedia.shareAudioCapture2.message = Voleu permetre que %S escolti l'àudio d'aquesta pestanya?
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareScreenWarning.message = Compartiu la pantalla únicament amb els llocs en què confieu. Quan compartiu, és possible que llocs web maliciosos puguin navegar en nom vostre i robar les vostres dades privades. %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
 # %2$S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = Compartiu el %1$S únicament amb els llocs en què confieu. Quan compartiu, és possible que llocs web maliciosos puguin navegar en nom vostre i robar les vostres dades privades. %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
@@ -595,21 +624,26 @@ getUserMedia.shareMonitor.label = Pantal
 # Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
 getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 finestra);#1 (#2 finestres)
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
 #          getUserMedia.dontAllow.label):
 # These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
 # "getUserMedia.share{device}.message" strings.
 getUserMedia.allow.label = Permet
 getUserMedia.allow.accesskey = P
+getUserMedia.dontAllow.label = No ho permetis
+getUserMedia.dontAllow.accesskey = N
 getUserMedia.remember=Recorda aquesta decisió
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen2,
 #          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
 #          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
 # %S is brandShortName
+getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen2=%S no pot accedir de forma permanent a la vostra pantalla sense demanar abans amb qui voleu compartir.
+getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=%S no pot accedir de forma permanent a l'àudio de cap pestanya sense demanar abans amb qui voleu compartir.
+getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=La vostra connexió no és segura. Per protegir-vos, %S només podrà accedir durant aquesta sessió.
 
 getUserMedia.sharingMenu.label = Pestanyes que comparteixen dispositius
 getUserMedia.sharingMenu.accesskey = d
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
 #          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
 #          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
 #          getUserMedia.sharingMenuApplication,
 #          getUserMedia.sharingMenuScreen,
@@ -776,16 +810,18 @@ userContext.aboutPage.label = Gestiona e
 userContext.aboutPage.accesskey = o
 
 userContextOpenLink.label = Obre l'enllaç en una pestanya %S nova
 
 muteTab.label = Silencia la pestanya
 muteTab.accesskey = S
 unmuteTab.label = No silenciïs la pestanya
 unmuteTab.accesskey = s
+playTab.label = Reprodueix la pestanya
+playTab.accesskey = l
 
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorDetails*.label): These are text strings that
 # appear in the about:certerror page, so that the user can copy and send them to
 # the server administrators for troubleshooting.
 certErrorDetailsHSTS.label = Seguretat estricta de transport HTTP: %S
 certErrorDetailsKeyPinning.label = Fixació de claus públiques HTTP: %S
 certErrorDetailsCertChain.label = Cadena de certificats:
 
@@ -803,16 +839,17 @@ decoder.noCodecs.message = Per reproduir vídeo, potser us cal instal·lar el Media Feature Pack de Microsoft.
 decoder.noCodecsLinux.message = Per reproduir vídeo, potser us cal instal·lar els còdecs de vídeo necessaris.
 decoder.noHWAcceleration.message = Per millorar la qualitat del vídeo, potser us cal instal·lar el Media Feature Pack de Microsoft.
 decoder.noPulseAudio.message = Per reproduir àudio, potser us cal instal·lar el programari PulseAudio necessari.
 decoder.unsupportedLibavcodec.message = libavcodec podria ser vulnerable o incompatible, i cal actualitzar-lo per reproduir vídeo.
 
 # LOCALIZATION NOTE (captivePortal.infoMessage3):
 # Shown in a notification bar when we detect a captive portal is blocking network access
 # and requires the user to log in before browsing.
+captivePortal.infoMessage3 = Heu d'iniciar la sessió en aquesta xarxa abans que podeu accedir a Internet.
 # LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage2):
 # The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
 # The button shows the portal login page tab when clicked.
 
 permissions.remove.tooltip = Esborra aquest permís i torna-ho a demanar
 
 # LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
 # The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
--- a/browser/chrome/browser/newTab.properties
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.properties
@@ -1,12 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+newtab.defaultTopSites.heading=Llocs destacats
+newtab.userTopSites.heading=Els vostres llocs destacats
 
 newtab.pin=Fixa aquest lloc en aquesta posició
 newtab.unpin=No fixis aquest lloc
 newtab.block=Suprimeix aquest lloc
 # LOCALIZATION NOTE(newtab.sponsored.button): This text appears for sponsored
 # and enhanced tiles on the same line as the tile's title, so prefer short
 # strings to avoid overlap. This string should be uppercase.
 newtab.sponsored.button=PATROCINAT
--- a/browser/chrome/browser/preferences/search.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/search.dtd
@@ -8,16 +8,17 @@
 
 <!ENTITY provideSearchSuggestions.label    "Mostra suggeriments de cerca">
 <!ENTITY provideSearchSuggestions.accesskey  "s">
 
 <!ENTITY showURLBarSuggestions.label      "Mostra suggeriments de cerca als resultats de la barra d'ubicació">
 <!ENTITY showURLBarSuggestions.accesskey    "l">
 <!ENTITY urlBarSuggestionsPermanentPB.label  "No es mostraran suggeriments de cerca als resultats de la barra d'ubicació perquè heu configurat el &brandShortName; per tal que no recordi mai l'historial.">
 
+<!ENTITY oneClickSearchEngines.label      "Motors de cerca amb un sol clic">
 
 <!ENTITY chooseWhichOneToDisplay.label     "La barra de cerca us permet cercar directament amb motors alternatius. Trieu quins voleu que es mostrin.">
 
 <!ENTITY engineNameColumn.label        "Motor de cerca">
 <!ENTITY engineKeywordColumn.label       "Paraula clau">
 
 <!ENTITY restoreDefaultSearchEngines.label   "Restaura els motors de cerca per defecte">
 <!ENTITY restoreDefaultSearchEngines.accesskey "R">
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -49,8 +49,9 @@ tabs.unblockAudio.tooltip=Reprodueix la 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.allowTabFocusByPromptForSite):
 # %S is the hostname of the site where dialogs are allowed to switch tabs
 tabs.allowTabFocusByPromptForSite=Permet que els diàlegs de %S activin la seva pestanya
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.containers.tooltip):
 # Displayed as a tooltip on container tabs
 # %1$S is the title of the current tab
 # %2$S is the name of the current container
+tabs.containers.tooltip=%1$S - %2$S
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -62,18 +62,18 @@
 <!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Pot ser que calgui que instal·leu altre programari per obrir l'adreça.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "El servidor intermediari està rebutjant les connexions">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguin correctes.</li> <li>Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per assegurar-vos que el servidor intermediari funciona.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha pogut trobar el servidor intermediari">
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguin correctes.</li> <li>Comproveu que el vostre ordinador té una connexió a la xarxa funcional.</li> <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafoc o per un servidor intermediari, assegureu-vos que el &brandShortName; tingui permís per accedir al web.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY redirectLoop.title "La pàgina no està redirigint adequadament">
-<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Això podria passar en haver inhabilitat o rebutjat l'acceptació de galetes.</li> </ul>">
+<!ENTITY redirectLoop.title "La pàgina no està redirigint correctament">
+<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Això podria passar per haver inhabilitat o rebutjat l'acceptació de galetes.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "Resposta inesperada del servidor">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Assegureu-vos que el vostre sistema té un gestor de seguretat personal instal·lat.</li> <li>Això podria ser a causa d'una configuració no estàndard del servidor.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè no s'ha pogut verificar l'autenticitat de les dades rebudes.</li> <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY certerror.longpagetitle1 "La connexió no és segura">
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -12,16 +12,18 @@ 3=S'està cercant %1$S…
 4=S'ha connectat a %1$S…
 5=S'està enviant la sol·licitud a %1$S…
 6=S'estan transferint dades de %1$S…
 7=S'està connectant a %1$S…
 8=S'ha llegit %1$S\u0020
 9=S'ha escrit %1$S
 10=S'està esperant %1$S…
 11=S'ha consultat %1$S…
+12=S'està creant una connexió TLS amb %1$S…
+13=S'està finalitzant la connexió TLS amb %1$S…
 
 27=Està començant la transacció FTP…
 28=S'ha acabat la transacció FTP
 
 UnsupportedFTPServer=Actualment no es pot treballar amb el servidor FTP %1$S.
 RepostFormData=Aquesta pàgina web s'està redirigint a una altra ubicació. Voleu reenviar-hi les dades del formulari que heu introduït?
 
 # Directory listing strings
--- a/toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
@@ -1,15 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # context menu strings
 
 SaveImageTitle=Desa la imatge
+SaveMediaTitle=Desa el fitxer multimèdia
 SaveVideoTitle=Desa el vídeo
 SaveAudioTitle=Desa l'àudio
 SaveLinkTitle=Anomena i desa
 DefaultSaveFileName=índex
 WebPageCompleteFilter=Pàgina web, completa
 WebPageHTMLOnlyFilter=Pàgina web, només HTML
 WebPageXHTMLOnlyFilter=Pàgina web, només XHTML
 WebPageSVGOnlyFilter=Pàgina web, només SVG