[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sat, 25 Mar 2017 16:16:30 +0000
changeset 1041 8a93da02004466a3fae59a77619e945499006620
parent 1040 4afd88641f7c293e4330b306f7abfa9deba0fca6
child 1042 2b0204a53d07b7dfabfc02c485442df15b2cb836
push id499
push userdwayne@translate.org.za
push dateSat, 25 Mar 2017 16:16:34 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/accounts.properties
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/places/places.properties
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -15,16 +15,19 @@ verificationSentTitle = S'ha enviat la verificació
 verificationSentBody = S'ha enviat un enllaç de verificació a %S.
 verificationNotSentTitle = No s'ha pogut enviar la verificació
 verificationNotSentBody = Ara mateix no es pot enviar un correu de verificació, torneu-ho a provar més tard.
 
 # LOCALIZATION NOTE (deviceConnectedTitle, deviceConnectedBody, deviceConnectedBody.noDeviceName)
 # These strings are used in a notification shown when a new device joins the Sync account.
 # deviceConnectedBody.noDeviceName is shown instead of deviceConnectedBody when we
 # could not get the device name that joined
+deviceConnectedTitle = Firefox Sync
+deviceConnectedBody = Aquest ordinador està ara sincronitzat amb %S.
+deviceConnectedBody.noDeviceName = Aquest ordinador està ara sincronitzat amb un dispositiu nou.
 
 # LOCALIZATION NOTE (syncStartNotification.title, syncStartNotification.body)
 # These strings are used in a notification shown after Sync is connected.
 syncStartNotification.title = El Sync està activat
 # %S is brandShortName
 syncStartNotification.body2 = El %S iniciarà la sincronització d'aquí a uns instants.
 
 # LOCALIZATION NOTE (deviceDisconnectedNotification.title, deviceDisconnectedNotification.body)
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -355,20 +355,22 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY appMenuHelp.tooltip "Obre el menú d'ajuda">
 
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.label "Pestanyes sincronitzades">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.notabs.label): This is shown beneath
   the name of a device when that device has no open tabs -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.notabs.label "No hi ha cap pestanya oberta">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.showMore.label, appMenuRemoteTabs.showMore.tooltip):
   This is shown after the tabs list if we can display more tabs by clicking on the button -->
-
+<!ENTITY appMenuRemoteTabs.showMore.label "Mostra'n més…">
+<!ENTITY appMenuRemoteTabs.showMore.tooltip "Mostra més pestanyes d'aquest dispositiu">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.showAll.label, appMenuRemoteTabs.showAll.tooltip):
   This is shown after the tabs list if we can all the remaining tabs by clicking on the button -->
-
+<!ENTITY appMenuRemoteTabs.showAll.label "Mostra-ho tot">
+<!ENTITY appMenuRemoteTabs.showAll.tooltip "Mostra totes les pestanyes d'aquest dispositiu">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.tabsnotsyncing.label): This is shown
   when Sync is configured but syncing tabs is disabled. -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.tabsnotsyncing.label "Activeu la sincronització de pestanyes per veure una llista de les pestanyes que teniu obertes en altres dispositius.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.noclients.label): This is shown
   when Sync is configured but this appears to be the only device attached to
   the account. We also show links to download Firefox for android/ios. -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.noclients.title "Encara no hi ha cap pestanya sincronitzada.">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.noclients.subtitle "Voleu veure aquí les pestanyes d'altres dispositius?">
@@ -777,17 +779,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY syncedTabs.context.openInNewWindow.accesskey    "n">
 <!ENTITY syncedTabs.context.openInNewPrivateWindow.label   "Obre en una finestra privada nova">
 <!ENTITY syncedTabs.context.openInNewPrivateWindow.accesskey "p">
 <!ENTITY syncedTabs.context.bookmarkSingleTab.label     "Afegeix aquesta pestanya a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY syncedTabs.context.bookmarkSingleTab.accesskey   "f">
 <!ENTITY syncedTabs.context.copy.label            "Copia">
 <!ENTITY syncedTabs.context.copy.accesskey          "C">
 
-
+<!ENTITY syncedTabs.context.openAllInTabs.label       "Obre-ho tot en pestanyes">
+<!ENTITY syncedTabs.context.openAllInTabs.accesskey     "O">
 
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
 <!ENTITY syncSignIn.label       "Inicia la sessió al &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSignIn.accesskey     "Y">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Sincronitza ara">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -16,63 +16,88 @@ droponhomemsgMultiple=Voleu que aquests documents siguin les vostres pàgines d'inici noves?
 contextMenuSearch=Cerca «%2$S» a %1$S
 contextMenuSearch.accesskey=C
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Nom de la carpeta]
 
 xpinstallPromptMessage=El %S ha evitat que aquest lloc us demani instal·lar programari al vostre ordinador.
+xpinstallPromptMessage.dontAllow=No ho permetis
 xpinstallPromptAllowButton=Permet
 # Accessibility Note:
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
 # See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
 xpinstallPromptAllowButton.accesskey=P
 xpinstallDisabledMessageLocked=L'administrador del sistema ha inhabilitat la instal·lació de programari.
 xpinstallDisabledMessage=Actualment la instal·lació de programari està inhabilitada. Feu clic a Habilita i torneu-ho a provar.
 xpinstallDisabledButton=Habilita
 xpinstallDisabledButton.accesskey=H
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
 # for an example of the full dialog.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
+webextPerms.header=Voleu afegir %S?
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.listIntro)
 # This string will be followed by a list of permissions requested
 # by the webextension.
+webextPerms.listIntro=Necessita permisos per:
+webextPerms.add.label=Afegeix
+webextPerms.add.accessKey=A
 webextPerms.cancel.label=Cancel·la
 webextPerms.cancel.accessKey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
 # %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
 # %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
+webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S s'ha afegit a %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog
 # when the extension is side-loaded.
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
+webextPerms.sideloadHeader=S'ha afegit %S
 
 webextPerms.sideloadEnable.label=Habilita
 webextPerms.sideloadEnable.accessKey=H
+webextPerms.sideloadCancel.label=Cancel·la
+webextPerms.sideloadCancel.accessKey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
 # %S will be replaced with the localized name of the extension which
 # has been updated.
+webextPerms.updateMenuItem=%S requereix permisos nous
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
 # %S is replaced with the localized name of the updated extension.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
+webextPerms.updateText=S'ha actualitzat %S. Podeu aprovar els permisos nous abans d'instal·lar. Podeu mantenir la versió actual fent clic a Cancel·la.
 
+webextPerms.updateAccept.label=Actualitza
+webextPerms.updateAccept.accessKey=A
 
+webextPerms.description.bookmarks=Llegir i modificar les adreces d'interès
+webextPerms.description.clipboardRead=Obtenir les dades del porta-retalls
+webextPerms.description.clipboardWrite=Afegir dades al porta-retalls
+webextPerms.description.downloads=Baixar els fitxers i modificar l'historial de baixades del navegador
+webextPerms.description.geolocation=Conèixer la vostra ubicació
+webextPerms.description.history=Conèixer l'historial de navegació
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
 # %S will be replaced with the name of the application
+webextPerms.description.nativeMessaging=Intercanviar missatges amb altres programes que no són el %S
+webextPerms.description.notifications=Mostrar-vos notificacions
+webextPerms.description.privacy=Llegir i modificar la configuració de privadesa
+webextPerms.description.sessions=Accedir a les pestanyes tancades recentment
+webextPerms.description.tabs=Accedir a les pestanyes del navegador
+webextPerms.description.topSites=Conèixer l'historial de navegació
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
 # %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
 # is requesting access (e.g., mozilla.org)
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
 # Semi-colon list of plural forms.
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
@@ -87,28 +87,34 @@
   blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
   file or remove the download. Opening is the default option.
   -->
 <!ENTITY cmd.chooseOpen.label       "Obre o elimina el fitxer">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (showMoreInformation.label):
   Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
   show more information for user to take the next action.
   -->
+
+<!ENTITY showMoreInformation.label    "Mostra més informació">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (openFile.label):
   Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
   open the file using an app available in the system.
   -->
+
+<!ENTITY openFile.label          "Obre el fitxer">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (retryDownload.label):
   Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
   indicates that it's possible to download this file again.
   -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cancelDownload.label):
   Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
   indicates that it's possible to cancel and stop the download.
   -->
+
+<!ENTITY cancelDownload.label       "Cancel·la la baixada">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (blocked.label):
   Shown as a tag before the file name for some types of blocked downloads.
   Note: This string doesn't exist in the UI yet. See bug 1053890.
   -->
 
 <!ENTITY blocked.label          "BLOCAT">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (learnMore.label):
   Shown as a text link for some types of blocked downloads, for example
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -105,8 +105,9 @@ fileExecutableSecurityWarning=«%S» és un fitxer executable. Els fitxers executables poden contenir virus o altre codi maliciós que pot fer mal al vostre ordinador. Aneu amb compte quan obriu aquest fitxer. Esteu segur que voleu executar «%S»?
 fileExecutableSecurityWarningTitle=Voleu obrir el fitxer executable?
 fileExecutableSecurityWarningDontAsk=No m'ho demanis més
 
 # LOCALIZATION NOTE (otherDownloads3):
 # This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when
 # there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
 # semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
+otherDownloads3=S'està baixant %1$S fitxer;S'estan baixant %1$S fitxers
--- a/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
@@ -48,12 +48,13 @@
  - logo.
  - The translations for these strings should match the translations in
  - browser/translation.dtd
  -->
 
 <!ENTITY translation.options.attribution.beforeLogo "Traducció feta per">
 <!ENTITY translation.options.attribution.afterLogo "">
 
+<!ENTITY drmContent.label       "Contingut amb DRM">
 
 <!ENTITY playDRMContent.label     "Reprodueix el contingut amb DRM">
 <!ENTITY playDRMContent.accesskey   "R">
 <!ENTITY playDRMContent.learnMore.label "Més informació">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -1,18 +1,18 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- The page shown when logged in... -->
 
 
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Adreces d'interès">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "d">
-
-
+<!ENTITY engine.tabs.label2     "Pestanyes obertes">
+<!ENTITY engine.tabs.accesskey   "T">
 <!ENTITY engine.history.label    "Historial">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Contrasenyes">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Preferències">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "s">
 <!ENTITY engine.addons.label    "Complements">
 <!ENTITY engine.addons.accesskey  "C">
@@ -54,23 +54,25 @@ both, to better adapt this sentence to t
 <!ENTITY verifiedManage.accesskey  "a">
 <!ENTITY disconnect.label      "Desconnecta…">
 <!ENTITY disconnect.accesskey    "D">
 <!ENTITY verify.label        "Verifiqueu l'adreça electrònica">
 <!ENTITY verify.accesskey      "V">
 <!ENTITY forget.label        "Oblida aquesta adreça electrònica">
 <!ENTITY forget.accesskey      "b">
 
+<!ENTITY signedOut.caption      "El vostre web a tot arreu">
 <!ENTITY signedOut.description    "Sincronitzeu les vostres adreces d'interès, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i preferències en tots els vostres dispositius.">
 <!ENTITY signedOut.accountBox.title  "Connecteu-vos amb un &syncBrand.fxAccount.label;">
-
+<!ENTITY signedOut.accountBox.create "Crea un compte">
 <!ENTITY signedOut.accountBox.create.accesskey "C">
-
+<!ENTITY signedOut.accountBox.signin "Inicia la sessió">
 <!ENTITY signedOut.accountBox.signin.accesskey "I">
 
+<!ENTITY signedIn.engines.label    "Sincronitza en tots els dispositius">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mobilePromo3.*): the following strings will be used to
   create a single sentence with active links.
   The resulting sentence in English is: "Download Firefox for
   Android or iOS to sync with your mobile device." -->
 
 
 <!ENTITY mobilePromo3.start      "Baixeu el Firefox per a l'">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mobilePromo3.androidLink): This is a link title that links to https://www.mozilla.org/firefox/android/ -->
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -70,16 +70,17 @@ listbox    =    quadre de llista
 flatequation  =    equació plana
 gridcell    =    cel·la de graella
 note      =    nota
 figure     =    figura
 definitionlist =    llista de definició
 term      =    terme
 definition   =    definició
 
+mathmltable       = taula de matemàtiques
 mathmlcell        = cel·la
 mathmlfraction      = fracció
 mathmlfractionwithoutbar = fracció sense ratlla
 mathmlroot        = arrel
 mathmlsquareroot     = arrel quadrada
 
 # More sophisticated roles which are not actual numeric roles
 textarea    =    àrea de text
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
@@ -1,27 +1,31 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortSeconds): Semi-colon list of plural
 # forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # s is the short form for seconds
+shortSeconds=s;s
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortMinutes): Semi-colon list of plural
 # forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # m is the short form for minutes
+shortMinutes=m;m
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortHours): Semi-colon list of plural
 # forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # h is the short form for hours
+shortHours=h;h
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortDays): Semi-colon list of plural
 # forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # d is the short form for days
+shortDays=d;d
 
 # LOCALIZATION NOTE (paused): — is the "em dash" (long dash)
 paused=En pausa — #1
 downloading=S'està baixant
 notStarted=No inicialitzada
 failed=Ha fallat
 finished=Finalitzada
 canceled=Cancel·lada
@@ -87,18 +91,21 @@ transferDiffUnits2=%1$S %2$S de %3$S %4$
 # example: 111 KB
 transferNoTotal2=%1$S %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (timePair3): %1$S time number; %2$S time unit
 # example: 1m; 11h
 timePair3=%1$S %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (timeLeftSingle3): %1$S time left
 # example: 1m left; 11h left
+timeLeftSingle3=%1$S restant
 # LOCALIZATION NOTE (timeLeftDouble3): %1$S time left; %2$S time left sub units
 # example: 11h 2m left; 1d 22h left
+timeLeftDouble3=%1$S %2$S restants
+timeUnknown2=Temps desconegut
 
 # LOCALIZATION NOTE (doneSize): #1 size number; #2 size unit
 doneSize=#1 #2
 # LOCALIZATION NOTE (doneScheme): #1 URI scheme like data: jar: about:
 doneScheme2=Recurs %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (doneFileScheme): Special case of doneScheme for file:
 # This is used as an eTLD replacement for local files, so make it lower case
 doneFileScheme=fitxer local
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -15,16 +15,17 @@
 <!ENTITY listEmpty.recentUpdates.label    "No heu actualitzat recentment cap complement">
 <!ENTITY listEmpty.findUpdates.label     "Cerca actualitzacions">
 <!ENTITY listEmpty.search.label        "No s'ha pogut trobar cap complement que hi coincideixi">
 <!ENTITY listEmpty.button.label        "Més informació dels complements">
 <!ENTITY installAddonFromFile.label      "Instal·la un complement des d'un fitxer…">
 <!ENTITY installAddonFromFile.accesskey    "I">
 <!ENTITY toolsMenu.tooltip          "Eines per a tots els complements">
 
+<!ENTITY getThemes.description        "Voleu personalitzar el vostre navegador?">
 
 
 <!ENTITY cmd.back.tooltip           "Vés enrere una pàgina">
 <!ENTITY cmd.forward.tooltip         "Vés endavant una pàgina">
 
 <!ENTITY showUnsignedExtensions.button.label "No s'han pogut verificar algunes extensions">
 <!ENTITY showAllExtensions.button.label    "Mostra totes les extensions">
 <!ENTITY debugAddons.label          "Depura complements">
--- a/toolkit/chrome/places/places.properties
+++ b/toolkit/chrome/places/places.properties
@@ -21,8 +21,9 @@ finduri-AgeInMonths-isgreater=Més antic de %S mesos
 # LOCALIZATION NOTE (localFiles):
 # This is used to generate local files container when history is grouped by site
 localhost=(fitxers locals)
 
 # LOCALIZATION NOTE
 # The string is used for showing file size of each backup in the "fileRestorePopup" popup
 # %1$S is the file size
 # %2$S is the file size unit
+backupFileSizeText=%1$S %2$S