[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Thu, 23 Feb 2017 13:16:39 +0000
changeset 1030 799630b0c6692b6df26b7ff7fc1d7d463e39e68b
parent 1029 0cba32a9ed53d36840d8b882df1c92d2463c2738
child 1031 b272b5975b26ab2495f16595128f2be5575e6235
push id489
push userdwayne@translate.org.za
push dateThu, 23 Feb 2017 13:16:43 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -56,56 +56,56 @@ errExpectedPublicId=S'ha trobat el final del doctype quan s'esperava un identificador públic.
 errBogusDoctype=El doctype té errors.
 maybeErrAttributesOnEndTag=L'etiqueta final té atributs.
 maybeErrSlashInEndTag=S'ha trobat «/» al final d'una etiqueta final.
 errNcrNonCharacter=La referència de caràcters conté un valor que no és un caràcter.
 errNcrSurrogate=La referència de caràcter conté un valor substitut.
 errNcrControlChar=La referència de caràcters conté un caràcter de control.
 errNcrCr=La referència de caràcters numèrics conté un salt de línia.
 errNcrInC1Range=La referència de caràcters numèrics conté controls C1.
-errEofInPublicId=S'ha arribat al final del fitxer i no s'ha acabat bé l'identificador públic.
-errEofInComment=S'ha arribat al fitxer i no s'ha acabat bé el comentari.
-errEofInDoctype=S'ha arribat el fitxer i no s'ha acabat bé el doctype.
-errEofInAttributeValue=S'ha arribat el fitxer i no s'ha acabat bé el valor de l'atribut. Per això s'ignorarà l'etiqueta.
-errEofInAttributeName=S'ha arribat el fitxer i no s'ha acabat bé el nom de l'atribut. Per això s'ignorarà l'etiqueta.
-errEofWithoutGt=S'ha arribat el fitxer i falta un «>» a l'etiqueta. Per això s'ignorarà l'etiqueta.
-errEofInTagName=S'ha arribat el fitxer i falta el nom de l'etiqueta. Per això s'ignorarà l'etiqueta.
-errEofInEndTag=S'ha arribat el fitxer i no s'ha trobat el final de l'etiqueta. Per això s'ignorarà l'etiqueta.
-errEofAfterLt=S'ha arribat el fitxer just després d'un «<».
+errEofInPublicId=El final del fitxer es troba dins de l'identificador públic.
+errEofInComment=El final del fitxer es troba dins d'un comentari.
+errEofInDoctype=El final del fitxer es troba dins de «doctype».
+errEofInAttributeValue=El final del fitxer es troba dins del valor d'un atribut. S'ignorarà l'etiqueta.
+errEofInAttributeName=El final del fitxer es troba dins d'un nom d'atribut. S'ignorarà l'etiqueta.
+errEofWithoutGt=S'ha arribat al final del fitxer i l'etiqueta anterior no acaba en «>». S'ignorarà l'etiqueta.
+errEofInTagName=S'ha arribat al final del fitxer mentre se cercava el nom d'una etiqueta. S'ignorarà l'etiqueta.
+errEofInEndTag=El final del fitxer es troba dins d'una etiqueta final. S'ignorarà l'etiqueta.
+errEofAfterLt=S'ha arribat al final del fitxer després de «<».
 errNcrOutOfRange=Hi ha una referència a un caràcter fora del permès com Unicode.
 errNcrUnassigned=La referència de caràcter conté un codi assignat com a permanentment indefinit.
 errDuplicateAttribute=L'atribut està duplicat.
-errEofInSystemId=S'ha arribat el fitxer i no s'ha acabat bé l'identificador del sistema.
-errExpectedSystemId=S'ha arribat al final del doctype i no s'ha acabat bé l'identificador del sistema.
-errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Falta un espai abans del nom del doctype.
-errHyphenHyphenBang=S'ha trobat “--!” en el comentari.
+errEofInSystemId=El final del fitxer es troba dins de l'identificador del sistema.
+errExpectedSystemId=S'esperava un identificador del sistema, però s'ha arribat al final de «doctype».
+errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Falta un espai abans del nom de «doctype».
+errHyphenHyphenBang=S'ha trobat «--!» en el comentari.
 errNcrZero=La referència del caràcter té una referència a zero.
-errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Falta un espai entre el doctype “SYSTEM” i les cometes.
+errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Falta un espai entre el doctype «SYSTEM» i les cometes.
 errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Falta un espai entre el doctype public i els identificadors del sistema.
-errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Falta un espai entre el doctype “PUBLIC” i les cometes.
+errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Falta un espai entre el doctype «PUBLIC» i les cometes.
 
 # Tree builder errors
-errStrayStartTag2=Falta l'etiqueta d'inici “%1$S”.
-errStrayEndTag=Falta l'etiqueta final “%1$S”.
-errUnclosedElements=S'ha trobat l'etiqueta final “%1$S”, però encara hi havia altres elements oberts.
-errUnclosedElementsImplied=S'ha afegit l'etiqueta final “%1$S” implícitament, però encara hi havia altres elements oberts.
+errStrayStartTag2=Falta l'etiqueta inicial «%1$S».
+errStrayEndTag=Falta l'etiqueta final «%1$S».
+errUnclosedElements=S'ha trobat l'etiqueta final «%1$S», però encara hi havia altres elements oberts.
+errUnclosedElementsImplied=S'ha afegit l'etiqueta final «%1$S» implícitament, però encara hi havia altres elements oberts.
 errUnclosedElementsCell=S'ha tancat implícitament una cel·la de taula, però encara hi havia altres elements oberts.
-errStrayDoctype=Falta el doctype.
-errAlmostStandardsDoctype=El doctype és de mode gairebé estàndard. S'esperava «<!DOCTYPE html>».
-errQuirkyDoctype=El doctype no és estàndard. S'esperava «<!DOCTYPE html>».
+errStrayDoctype=Falta «doctype».
+errAlmostStandardsDoctype=El «doctype» és de mode gairebé estàndard. S'esperava «<!DOCTYPE html>».
+errQuirkyDoctype=El «doctype» no és estàndard. S'esperava «<!DOCTYPE html>».
 errNonSpaceInTrailer=Hi ha un caràcter diferent d'espai al peu de pàgina.
-errNonSpaceAfterFrameset=Hi ha un caràcter diferent d'espai després del “frameset”.
-errNonSpaceInFrameset=Hi ha un caràcter diferent dins el “frameset”.
-errNonSpaceAfterBody=Hi ha un caràcter diferent d'espai després del “body”.
-errNonSpaceInColgroupInFragment=Hi ha un caràcter diferent d'espai dins el “colgroup” del fragment.
-errNonSpaceInNoscriptInHead=Hi ha un caràcter diferent d'espai dins el “noscript” del “head”.
-errFooBetweenHeadAndBody=S'ha trobat l'element “%1$S” entre el “head” i el “body”.
-errStartTagWithoutDoctype=S'ha trobat una etiqueta inicial abans del doctype. S'esperava “<!DOCTYPE html>”.
-errNoSelectInTableScope=Falta el “select” a l'àmbit de la taula.
-errStartSelectWhereEndSelectExpected=S'ha trobat l'etiqueta d'inici “select” quan s'esperava l'etiqueta final.
+errNonSpaceAfterFrameset=Hi ha un caràcter diferent d'espai després de «frameset».
+errNonSpaceInFrameset=Hi ha un caràcter diferent d'espai dins de «frameset».
+errNonSpaceAfterBody=Hi ha un caràcter diferent d'espai després de «body».
+errNonSpaceInColgroupInFragment=Hi ha un caràcter diferent d'espai dins de «colgroup» en analitzar el fragment.
+errNonSpaceInNoscriptInHead=Hi ha un caràcter diferent d'espai dins de «noscript» dins de «head».
+errFooBetweenHeadAndBody=S'ha trobat l'element «%1$S» entre «head» i «body».
+errStartTagWithoutDoctype=S'ha trobat una etiqueta inicial abans de «doctype». S'esperava «<!DOCTYPE html>».
+errNoSelectInTableScope=Falta «select» a l'àmbit de la taula.
+errStartSelectWhereEndSelectExpected=S'ha trobat l'etiqueta inicial «select» quan s'esperava l'etiqueta final.
 errStartTagWithSelectOpen=S'ha trobat l'etiqueta inicial «%1$S» quan hi havia un «select» obert.
 errBadStartTagInHead2=S'ha trobat l'etiqueta inicial «%1$S» incorrecta dins de «head».
 errImage=S'ha trobat l'etiqueta inicial «image».
 errIsindex=S'ha trobat «isindex».
 errFooSeenWhenFooOpen=S'ha trobat l'etiqueta inicial «%1$S» quan ja hi havia una altra etiqueta igual oberta.
 errHeadingWhenHeadingOpen=Una capçalera no pot ser la filla d'una altra capçalera.
 errFramesetStart=S'ha trobat l'etiqueta inicial «frameset».
 errNoCellToClose=No hi ha cap cel·la per tancar.