extensions/irc/chrome/ceip.dtd
author ca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 26 Mar 2017 16:16:36 +0000
changeset 1045 0f03ac5b5da05a267e2b19318f9ffe7db6040097
parent 610 dd2aa517a909ea86a701150910375c3cba710d37
permissions -rw-r--r--
[ca] update from Pootle (firefox)

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY window.title "Programa de millora de l'experiència d'usuari del ChatZilla">
<!ENTITY window.size  "width: 45em;">

<!ENTITY intro.label "El programa de millora de l'experiència d'usuari del ChatZilla recull informació de com empreu el ChatZilla, sense interrompre-us. Això ajuda als desenvolupadors a identificar quines característiques millorar. No s'utilitza cap informació per a identificar-vos o contactar-vos.">

<!ENTITY groupSend.label  "Envia les dades següents:">
<!ENTITY sendClient.label "Quan el ChatZilla és obert i tancat">
<!ENTITY sendClient.accesskey  "o">
<!ENTITY sendCommand.label "Ordres, menús i diàlegs que s'utilitzen">
<!ENTITY sendCommand.accesskey  "d">
<!ENTITY sendID.label   "El vostre identificador únic:">
<!ENTITY sendIDSrc.label  "(generat aleatòriament)">

<!ENTITY groupNotSent.label   "Dades que mai s'envien:">
<!ENTITY notsentNickname.label "El vostre sobrenom">
<!ENTITY notsentMessages.label "El contingut dels missatges, incloent-hi les accions i els avisos">
<!ENTITY notsentArguments.label "Els arguments i les dades qye es donen a totes les ordres, menús i diàlegs">
<!ENTITY notsentURLs.label   "Els noms i URL de xarxes, servidors, canals i usuaris">
<!ENTITY notsentFiles.label   "Els noms i el contingut dels fitxers rebuts i enviats">