services/sync/errors.properties
author ca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Wed, 22 Feb 2017 20:16:37 +0000
changeset 1029 0cba32a9ed53d36840d8b882df1c92d2463c2738
parent 901 e8b2b7c1f316b57fc608485f55e01cf30ef55585
permissions -rw-r--r--
[ca] update from Pootle (firefox)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

error.login.reason.network   = No s'ha pogut connectar amb el servidor
error.login.reason.recoverykey = Clau de recuperació errònia
error.login.reason.account   = El nom del compte o la contrasenya són incorrectes.
error.login.reason.no_username = Falta el nom del compte
error.login.reason.no_password2 = Falta la contrasenya
error.login.reason.no_recoverykey= No s'ha desat cap clau de recuperació
error.login.reason.server    = El servidor no està ben configurat

error.sync.failed_partial      = Un o més tipus de dades no s'han pogut sincronitzar
# LOCALIZATION NOTE (error.sync.reason.serverMaintenance): We removed the extraneous period from this string
error.sync.reason.serverMaintenance = El servidor del Firefox Sync està aturat per tasques de manteniment, la sincronització continuarà automàticament

invalid-captcha = Les paraules no són correctes. Torneu-ho a provar.
weak-password  = Utilitzeu una contrasenya més complexa

# this is the fallback, if we hit an error we didn't bother to localize
error.reason.unknown     = Error desconegut

change.password.pwSameAsPassword   = La contrasenya no pot coincidir amb la contrasenya actual
change.password.pwSameAsUsername   = La contrasenya no pot coincidir amb el nom d'usuari
change.password.pwSameAsEmail    = La contrasenya no pot coincidir amb l'adreça electrònica
change.password.mismatch       = Les contrasenyes que heu introduït no coincideixen
change.password.tooShort       = La contrasenya que heu introduït és massa curta