[bs] update from Pootle (thunderbird) default tip
authorbs team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:bs>
Sun, 26 Mar 2017 03:17:13 +0000
changeset 293 d123df5bd7901ed037c78f18386edf8ad33b49f0
parent 292 5ac1145bb668e32d10e8e48dedf790f2e945d1f5
push id250
push userdwayne@translate.org.za
push dateSun, 26 Mar 2017 03:17:17 +0000
[bs] update from Pootle (thunderbird)
mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd
mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.properties
mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/beckyImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/charsetTitles.properties
mail/chrome/messenger/chat.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd
@@ -10,21 +10,21 @@
 
 
 
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (namespaceDesc.label): Do not translate "IMAP" -->
 
 
+<!ENTITY publicNamespace.label "Javni (podijeljeni):">
+<!ENTITY publicNamespace.accesskey "J">
+<!ENTITY otherUsersNamespace.label "Ostali korisnici:">
+<!ENTITY otherUsersNamespace.accesskey "O">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
-
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
@@ -1,84 +1,91 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- extracted from am-server-top.xul -->
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
+<!ENTITY messageStorage.label "Spremište poruka">
+<!ENTITY securitySettings.label "Postavke sigurnosti">
+<!ENTITY serverSettings.label "Postavke servera">
+<!ENTITY serverType.label "Vrsta servera:">
+<!ENTITY serverName.label "Naziv servera:">
+<!ENTITY serverName.accesskey "s">
+<!ENTITY userName.label "Korisničko ime:">
+<!ENTITY userName.accesskey "n">
+<!ENTITY port.label "Port:">
+<!ENTITY port.accesskey "P">
+<!ENTITY serverPortDefault.label "Izvorno:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammer dependency
     For example, in Japanese cases:
         biffStart.label "every"
         biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
 -->
-
-
-
-
-
-
-
-
+<!ENTITY biffStart.label "Provjeri dostupnost novih poruka svakih ">
+<!ENTITY biffStart.accesskey "v">
+<!ENTITY biffEnd.label "minuta">
+<!ENTITY useIdleNotifications.label "Dozvoli trenutna obavještenja servera kada stigne nova poruka">
+<!ENTITY useIdleNotifications.accesskey "v">
+<!ENTITY connectionSecurity.label "Sigurnost konekcije:">
+<!ENTITY connectionSecurity.accesskey "u">
+<!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Ništa">
+<!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, ako je dostupan">
+<!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
+<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
+<!ENTITY authMethod.label "Metoda autentikacije:">
+<!ENTITY authMethod.accesskey "i">
+<!ENTITY leaveOnServer.label "Ostavi poruke na serveru">
+<!ENTITY leaveOnServer.accesskey "t">
+<!ENTITY headersOnly.label "Dobavi samo zaglavlja">
+<!ENTITY headersOnly.accesskey "b">
+<!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "Najduže">
+<!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "a">
+<!ENTITY daysEnd.label "dana">
+<!ENTITY deleteOnServer2.label "Dok ih ne izbrišem">
+<!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "D">
+<!ENTITY downloadOnBiff.label "Automatski preuzmi nove poruke">
+<!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "m">
+<!ENTITY username.label "Vaše ime za prijavu">
+<!ENTITY deleteMessagePrefix.label "Kada obrišem poruku:">
+<!ENTITY modelMoveToTrash.label "Premjesti je u ovaj direktorij:">
+<!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "o">
+<!ENTITY modelMarkDeleted.label "Samo je označi kao izbrisanu">
+<!ENTITY modelMarkDeleted.accesskey "k">
+<!ENTITY modelDeleteImmediately.label "Odmah je ukloni">
+<!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "d">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 
 
 
-
-
-
-
+<!ENTITY loginAtStartup.label "Provjeri dostupnost novih poruka pri pokretanju">
+<!ENTITY loginAtStartup.accesskey "j">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency
+  maxMessengerStart.label will be followed by maxMessagesEnd.label with the number
+  of messages between them
+-->
+<!ENTITY maxMessagesStart.label "Upitaj me prije preuzimanja više od">
+<!ENTITY maxMessagesStart.accesskey "m">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesEnd.label) : see note for maxMessagesStart.label -->
+<!ENTITY maxMessagesEnd.label "poruka">
+<!ENTITY alwaysAuthenticate.label "Uvijek zahtijevaj autentikaciju prilikom povezivanja na ovaj server">
+<!ENTITY alwaysAuthenticate.accesskey "v">
+<!ENTITY newsrcFilePath.label "newsrc fajl:">
+<!ENTITY newsrcPicker.label "Izaberi newsrc fajl">
 
-
-
+<!ENTITY abbreviateOn.label "Puni naziv (naprimjer, 'netscape.public.mozilla.mail-news')">
+<!ENTITY abbreviateOff.label "Skraćeni naziv (naprimjer, 'n.p.m.mail-news')">
+<!ENTITY advancedButton.label "Napredno…">
+<!ENTITY advancedButton.accesskey "p">
+<!ENTITY serverDefaultCharset2.label "Izvorno enkodiranje teksta:">
+<!ENTITY localPath.label "Lokalni direktorij:">
+<!ENTITY localFolderPicker.label "Izaberite lokalni direktorij">
+<!ENTITY browseFolder.label "Pregled…">
+<!ENTITY browseFolder.accesskey "P">
+<!ENTITY browseNewsrc.label "Pregled…">
+<!ENTITY browseNewsrc.accesskey "e">
 
-
-
+<!ENTITY accountTitle.label "Postavke računa">
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
-
-
-
-
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency
-  maxMessengerStart.label will be followed by maxMessagesEnd.label with the number
-  of messages between them
--->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesEnd.label) : see note for maxMessagesStart.label -->
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -1,32 +1,37 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+<!ENTITY securityTitle.label "Sigurnost">
+<!ENTITY securityTab.label "Sigurnost">
+<!ENTITY securityHeading.label "Da biste slali i primali potpisane ili enkriptovane poruke, trebate navesti certifikat za digitalni potpis i certifikat za enkripciju.">
+<!ENTITY encryptionGroupTitle.label "Enkripcija">
+<!ENTITY encryptionChoiceLabel.label "Glavne postavke enkripcije prilikom slanja poruka:">
+<!ENTITY neverEncrypt.label "Nikad (nemoj enkriptovati)">
+<!ENTITY neverEncrypt.accesskey "N">
+<!ENTITY alwaysEncryptMessage.label "Zahtijevano (slanje poruka nije moguće ukoliko svi primaoci nemaju certifikate)">
+<!ENTITY alwaysEncryptMessage.accesskey "h">
+<!ENTITY encryptionCert.message "Koristiti ovaj certifikat za enkripciju i dekripciju poruka poslanih vama:">
+<!ENTITY digitalSign.certificate.button "Izaberi…">
+<!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "a">
+<!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Očisti">
+<!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "O">
+<!ENTITY encryption.certificate.button "Izaberi…">
+<!ENTITY encryption.certificate.accesskey "e">
+<!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Očisti">
+<!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "i">
+<!ENTITY signingGroupTitle.label "Digitalno potpisivanje">
+<!ENTITY signMessage.label "Digitalno potpiši poruke (izvorno)">
+<!ENTITY signMessage.accesskey "D">
+<!ENTITY signingCert.message "Koristiti ovaj certifikat za digitalno potpisivanje poruka koje šaljete:">
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+<!ENTITY certificates.label "Certifikati">
+<!ENTITY manageCerts2.label "Upravljanje certifikatima">
+<!ENTITY manageCerts2.accesskey "m">
+<!ENTITY manageDevices.label "Sigurnosni uređaji">
+<!ENTITY manageDevices.accesskey "g">
 <!-- Strings for the cert picker dialog -->
 
-
+<!ENTITY certPicker.title "Izaberite certifikat">
+<!ENTITY certPicker.info "Certifikat:">
+<!ENTITY certPicker.detailsLabel "Detalji izabranog certifikata:">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
@@ -1,13 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 ## S/MIME error strings.
 ## Note to localization: %S is a placeholder
 
 ## Strings used for in the prefs.
+prefPanel-smime=Sigurnost
 
 
 ## Strings used by nsMsgComposeSecure
 
 ## Strings used by the cert picker.
--- a/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
@@ -1,24 +1,28 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- Help Menu -->
 
+<!ENTITY helpMenu.label "Pomoć">
+<!ENTITY helpMenu.accesskey "P">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
-
-
-
-
-
-
-
-
+<!ENTITY helpMenuWin.label "Pomoć">
+<!ENTITY helpMenuWin.accesskey "P">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informacije za rješavanje problema">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "I">
+<!ENTITY helpSafeMode.label   "Restartuj s onemogućenim add-onima…">
+<!ENTITY helpSafeMode.accesskey "R">
+<!ENTITY releaseCmd2.label "Napomene o izdanju">
+<!ENTITY releaseCmd2.accesskey "N">
+<!ENTITY whatsNewCmd.label "Šta je novo">
+<!ENTITY whatsNewCmd.accesskey "Š">
+<!ENTITY openHelp.label "Sadržaj pomoći">
+<!ENTITY openHelp.accesskey "d">
+<!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
+<!ENTITY openHelpMac.label "&brandShortName; pomoć">
+<!ENTITY openHelpMac2.commandkey  "?">
+<!ENTITY openHelpMac2.modifiers  "accel">
 
-
-
-
-
-
-
-
-
+<!ENTITY aboutMenuCmd.label "O &brandShortName;u">
+<!ENTITY aboutMenuCmd.accesskey "O">
--- a/mail/chrome/messenger/beckyImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/beckyImportMsgs.properties
@@ -1,15 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 #
 # The following are used by the becky import code to display status/error
 # and informational messages
 
 # Short name of import module
+BeckyImportName=Becky! Internet Mail
 
 # Description of import module
 
 # Success Message
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 # The variable %S will contain the name of the Mailbox
+BeckyImportMailboxSuccess=Lokalne poruke su uspješno uvezene iz %S.
 
+BeckyImportAddressSuccess=Adresar uvezen
--- a/mail/chrome/messenger/charsetTitles.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/charsetTitles.properties
@@ -5,9 +5,76 @@
 ## Rule of this file:
 ## 1. key should always be in lower case ascii so we can do case insensitive
 ##  comparison in the code faster.
 
 ## Format of this file:
 ## charset_name.title = a_title - specifies the human readable title for 
 ## this charset
 
+iso-8859-1.title  = Zapadni (ISO-8859-1)
+iso-8859-2.title  = Centralnoevropski (ISO-8859-2)
+iso-8859-3.title  = Južnoevropski (ISO-8859-3)
+iso-8859-4.title  = Baltički (ISO-8859-4)
+iso-8859-10.title  = Nordijski (ISO-8859-10)
+iso-8859-13.title  = Baltički (ISO-8859-13)
+iso-8859-14.title  = Keltski (ISO-8859-14)
+iso-8859-15.title  = Zapadni (ISO-8859-15)
+iso-8859-16.title  = Rumunski (ISO-8859-16)
+windows-1250.title = Centralnoevropski (Windows-1250)
+windows-1252.title = Zapadni (Windows 1252)
+windows-1254.title = Turski (Windows-1254)
+windows-1257.title = Baltički (Windows-1257)
+macintosh.title     = Zapadni (MacRoman)
+x-mac-ce.title     = Centralnoevropski (MacCE)
+x-mac-turkish.title   = Turski (MacTurkish)
+x-mac-croatian.title  = Hrvatski (MacCroatian)
+x-mac-romanian.title  = Rumunski (MacRomanian)
+x-mac-icelandic.title  = Islandski (MacIcelandic)
+iso-2022-jp.title = Japanski (ISO-2022-JP)
+shift_jis.title = Japanski (Shift_JIS)
+euc-jp.title = Japanski (EUC-JP)
+big5.title = Tradicionalni kineski (Big5)
+big5-hkscs.title = Tradicionalni kineski (Big5-HKSCS)
+gb2312.title = Pojednostavljeni kineski (GB2312)
+gbk.title = Pojednostavljeni kineski (GBK)
+euc-kr.title = Korejski (EUC-KR)
+utf-7.title = Unicode (UTF-7)
+utf-8.title = Unicode (UTF-8)
+utf-16.title = Unicode (UTF-16)
+utf-16le.title = Unicode (UTF-16LE)
+utf-16be.title = Unicode (UTF-16BE)
+iso-8859-5.title = Ćirilični (ISO-8859-5)
+windows-1251.title = Ćirilićni (Windows-1251)
+x-mac-cyrillic.title = Ćirilićni (MacCyrillic)
+x-mac-ukrainian.title = Ćirilićni/ukrajinski (MacUkranian)
+koi8-r.title = Ćirilica (KOI8-R)
+koi8-u.title = Ćirilićni/ukrajinski (KOI8-U)
+iso-8859-7.title = Grčki (ISO-8859-7)
+windows-1253.title = Grčki (Windows-1253)
+x-mac-greek.title = Grčki (MacGreek)
+windows-1258.title = Vijetnamski (Windows-1258)
+windows-874.title = Tajlandski (Windows-874)
+iso-8859-6.title = Arapski (ISO-8859-6)
+iso-8859-8.title = Hebrejski vizualni (ISO-8859-8)
+iso-8859-8-i.title = Hebrejski (ISO-8859-8-I)
+windows-1255.title = Hebrejski (Windows-1255)
+windows-1256.title = Arapski (Windows-1256)
+x-user-defined.title = Korisnički definisano
+ibm866.title = Ćirilični/ruski (CP-866)
+gb18030.title = Pojednostavljeni kineski (GB18030)
+x-mac-arabic.title = Arapski (MacArabic)
+x-mac-farsi.title = Perzijski (MacFarsi)
+x-mac-hebrew.title = Hebrejski (MacHebrew)
+x-mac-devanagari.title = Indijski (MacDevanagari)
+x-mac-gujarati.title = Gujarati (MacGujarati)
+x-mac-gurmukhi.title = Gurmukhi (MacGurmukhi)
 
+chardet.off.title              = (Isključeno)
+chardet.universal_charset_detector.title  = Univerzalno
+chardet.ja_parallel_state_machine.title   = Japanski
+chardet.ko_parallel_state_machine.title   = Korejski
+chardet.zhtw_parallel_state_machine.title  = Tradicionalni kineski
+chardet.zhcn_parallel_state_machine.title  = Pojednostavljeni kineski
+chardet.zh_parallel_state_machine.title   = Kineski
+chardet.cjk_parallel_state_machine.title  = Istočnoazijski
+chardet.ruprob.title            = Ruski
+chardet.ukprob.title            = Ukrajinski
--- a/mail/chrome/messenger/chat.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.dtd
@@ -1,12 +1,19 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!ENTITY onlineContactsHeader.label  "Online kontakti">
+<!ENTITY offlineContactsHeader.label  "Offline kontakti">
+<!ENTITY conversationsHeader.label   "Razgovori">
+<!ENTITY searchResultConversation.label "Rezultat pretrage">
+<!ENTITY chat.noConv.title       "Razgovori će biti prikazani ovdje.">
+<!ENTITY chat.noConv.description    "Koristite listu kontakta u lijevom panelu da započnete razgovor.">
+
 
 
 
 
 
 
 
 
@@ -24,13 +31,8 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-