update strings and fixes from jordis
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sun, 10 Nov 2013 19:28:39 +0100
changeset 52 657d9e1c83f91efe2af92a2e279a4c5541b1f034
parent 51 5951957200ec741502c640ab4a57fdf250f39cfe
child 53 17d765ca5f539e3afd8000765c6a8a134b21c3f0
push id9
push usertoniher@softcatala.org
push dateSun, 10 Nov 2013 18:28:48 +0000
update strings and fixes from jordis
apps/clock/clock.properties
apps/communications/ftu/ftu.properties
apps/keyboard/keyboard.properties
apps/keyboard/manifest.properties
apps/settings/settings.properties
apps/system/system.properties
apps/wappush/wappush.properties
--- a/apps/clock/clock.properties
+++ b/apps/clock/clock.properties
@@ -1,18 +1,20 @@
 reset = Reinicia
 start = Inicia
 stop  = Atura
 cancel = Cancel·la
 
-hour  = Hora
-minute = Minut
-enable = Activa
-back  = Enrere
-label = Etiqueta
+hour  = Hora
+hours  = Hores
+minute = Minut
+minutes = Minuts
+enable = Activa
+back  = Enrere
+label  = Etiqueta
 
 alarm         = Alarma
 timer         = Temporitzador
 stopwatch       = Cronòmetre
 alarmName.placeholder = Nom de l'alarma
 newAlarm       = Alarma nova
 editAlarm       = Edita l'alarma
 
--- a/apps/communications/ftu/ftu.properties
+++ b/apps/communications/ftu/ftu.properties
@@ -109,16 +109,19 @@ selectNetwork = Trieu una xarxa
 shortStatus-connecting    = S'està connectant…
 shortStatus-associated    = S'està obtenint una adreça IP…
 shortStatus-connected    = Connectada
 shortStatus-connectingfailed = Ha fallat la connexió
 shortStatus-disconnected   = Sense connexió
 securedBy=protegida per {{capabilities}}
 security   = Seguretat
 securityNone = Cap
+securityWEP = WEP
+securityWPA-PSK = WPA-PSK
+securityWPA-EAP = WPA-EAP
 securityOpen = Oberta
 identity=Usuari
 identityInput.placeholder=Usuari
 password=Contrasenya
 passwordInput.placeholder=Contrasenya
 showPassword=Mostra la contrasenya
 refresh = Refresca
 noWifiFound3 = No s'han trobat xarxes sense fil
@@ -214,31 +217,41 @@ navbar-back=Enrere
 navbar-next=Següent
 navbar-join=Connecta
 
 #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 # Welcome OS
 #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 thatsIt = Això és tot!
 startYourPhone = Conegueu el vostre telèfon
+startYourTablet = Conegueu la vostra tauleta
 joinTutorial = Feu una breu visita guiada pel vostre telèfon nou.
 enjoyYourPhone = Ja ho teniu tot llest per gaudir del vostre telèfon.
 optionsAvailable = Podeu canviar la llengua, la data/hora i la connexió Wi-Fi des dels Paràmetres.
 letsGo = Som-hi
 startTour = Comença
 
+thatsIt1Tablet = Això és tot! Ja ho teniu tot llest per gaudir de la vostra tauleta. 
+thatsIt2Tablet = Feu lliscar el dit des de baix cap amunt per sortir de la visita guiada
+
 #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 # Tutorial
 #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 
-tutorial-step1 = Feu lliscar el dit de dreta a esquerra per explorar les aplicacions.
-tutorial-step2 = Feu lliscar el dit d'esquerra a dreta per descobrir aplicacions noves.
-tutorial-step3 = Premeu durant uns segons una icona per eliminar-la o moure-la.
-tutorial-step4 = Feu lliscar el dit cap avall per accedir a les notificacions recents, a la informació de consum d'Internet i als paràmetres.
-tutorial-step5 = Premeu durant uns segons el botó d'inici per veure les aplicacions recents i tancar-les.
+tutorial-step1-tiny = Feu lliscar el dit de dreta a esquerra per explorar les aplicacions.
+tutorial-step2-tiny = Premeu durant uns segons una icona per eliminar-la o moure-la.
+tutorial-step3-tiny = Escriviu qualsevol paraula clau o tema i el telèfon s'adaptarà instantàniament.
+tutorial-step4-tiny = Feu lliscar el dit cap avall per accedir a les notificacions recents, a la informació de consum i als paràmetres.
+tutorial-step5-tiny = Premeu durant uns segons el botó d'inici per veure les aplicacions recents i tancar-les.
+
+tutorial-step1-large = Feu lliscar el dit cap a l'esquerra o dreta per descobrir aplicacions noves a la pantalla d'inici
+tutorial-step2-large = Premeu durant uns segons una icona per eliminar-la o moure-la.
+tutorial-step3-large = Swipe down from top to access recent notifications, credit information and settings.
+tutorial-step4-large = Toqueu una icona per accedir a l'aplicació.
+tutorial-step5-large = Feu lliscar el dit des de baix cap amunt per tornar a la pantalla d'inici.
 
 #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 # Offline Error Dialog
 #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 offline-dialog-title=Heu d'estar connectat a Internet per veure la pàgina.
 offline-dialog-text=Torneu enrere i connecteu-vos a Internet. També podeu veure la pàgina més tard des dels Paràmetres, o introduint {{url}} en qualsevol navegador.
 OK=D'acord
 
--- a/apps/keyboard/keyboard.properties
+++ b/apps/keyboard/keyboard.properties
@@ -1,7 +1,7 @@
 ok=D'acord
 keyboardSettings=Paràmetres del teclat
 
 vibration=Vibració
 clickSound=So de clic
-autoCorrect=Correcció auto.
+autoCorrect=Correcció automàtica
 wordSuggestion=Text predictiu
--- a/apps/keyboard/manifest.properties
+++ b/apps/keyboard/manifest.properties
@@ -1,4 +1,4 @@
 name=Teclat integrat
 description=Teclat integrat
-en.name=Anglès
-en.description=Teclat anglès
+number.name=Numèric
+number.description=Teclat numèric
--- a/apps/settings/settings.properties
+++ b/apps/settings/settings.properties
@@ -80,17 +80,17 @@ fullStatus-wps-inprogress = S'està connectant amb WPS…
 fullStatus-wps-canceled  = S'ha cancel·lat la connexió WPS
 fullStatus-wps-timedout  = S'ha esgotat el temps d'espera de la connexió WPS
 fullStatus-wps-failed   = La connexió WPS ha fallat
 fullStatus-wps-overlapped = S'ha trobat un altre punt d'accés WPS PBC
 wpsDescription2=Configuració Wi-Fi automàtica
 wpsMethodSelection=Trieu un mètode de connexió WPS:
 wpsPbcLabel=Amb el botó
 wpsMyPinLabel=Amb el meu PIN
-wpsApPinLabel=Amb PIN punt d'accés
+wpsApPinLabel=Amb PIN del punt d'accés
 wpsPinDescription=El PIN és de 4 o 8 dígits
 wpsPinInput=Inseriu el codi {{pin}} a l'altre dispositiu
 wpsPinAps=Trieu l'altre dispositiu
 wpsAnyAp=Qualsevol
 wpsCancelMessage=Cancel·la el WPS
 wpsCancelFailedMessage=Ha fallat la cancel·lació del WPS
 
 # Connectivity :: Call
@@ -125,34 +125,35 @@ callForwardingInvalidNumberError=El número de telèfon no és vàlid.
 callForwardingSetSuccess=L'operació s'ha realitzat correctament.
 callForwardingSetForbidden=El vostre operador no admet aquesta operació.
 callForwardingSetError=Error dels paràmetres de trucada.
 callBroadcastService=Difusió mòbil
 callerId=Identificació de trucada
 callerId-default=Per defecte de la xarxa
 callerId-hide=Amaga el número
 callerId-show=Mostra el número
+fdn=Números prefixats
 fdnSettings=Números prefixats
-fdn-authorizedNumbers=Números autoritzats
+fdn-authorizedNumbers=Números permesos
 fdn-authorizedNumbers-desc=Llista de números que es poden marcar
 fdn-explanation1=Restringiu els números que poden marcar-se en aquest telèfon.
 fdn-explanation2=(Els telèfons d'emergència sempre es podran marcar)
 fdnEnable=Activa l'FDN
 fdnDisable=Desactiva l'FDN
 fdnReset=Reinicia el PIN2
 fdnAttemptMsg3={[ plural(n) ]}
 fdnAttemptMsg3[one]=Us queda un intent per introduir el codi correcte abans que es bloquegi la targeta SIM.
 fdnAttemptMsg3[two]=Us queden {{n}} intents per introduir el codi correcte abans que es bloquegi la targeta SIM.
 fdnAttemptMsg3[few]=Us queden {{n}} intents per introduir el codi correcte abans que es bloquegi la targeta SIM.
 fdnAttemptMsg3[many]=Us queden {{n}} intents per introduir el codi correcte abans que es bloquegi la targeta SIM.
 fdnAttemptMsg3[other]=Us queden {{n}} intents per introduir el codi correcte abans que es bloquegi la targeta SIM.
 fdnLastChanceMsg=Aquesta és l'última oportunitat d'introduir el PIN2 correcte. Si torneu a fallar, haureu d'introduir el codi PUK2 per utilitzar aquesta targeta SIM.
 fdnErrorMsg=El codi PIN2 és incorrecte.
 fdn-enabled-warning=La desviació de trucades no està disponible perquè la funció de números prefixats està activada.
-fdn-authorizedNumbers=Números autoritzats
+fdn-authorizedNumbers=Números permesos
 fdnContact-name=nom
 fdnContact-number=número
 fdnContact-submit=envia
 fdnAction-add=Afegeix contacte
 fdnAction-call=Truca
 fdnAction-edit=Edita contacte
 fdnAction-delete=Elimina contacte
 
@@ -250,16 +251,17 @@ device-status-waiting   = S'està esperant l'altre dispositiu…
 device-status-paired   = Aparellat
 device-status-connecting = S'està connectant…
 device-status-connected  = Connectat
 device-status-connected-phone    = Connectat a l'àudio del telèfon
 device-status-connected-media    = Connectat a l'àudio del suport
 device-status-connected-phone-media = Connectat a l'àudio del telèfon/suport
 device-option-unpair   = Desaparella
 device-option-confirm   = Confirma
+device-option-unpair-confirmation = Confirmació
 device-option-unpair-device = Voleu desaparellar dispositiu?
 device-option-connect   = Connecta
 device-option-disconnect = Desconnecta
 search-for-device  = S'estan cercant dispositius…
 search-device    = Cerca dispositius
 rename-device    = Reanomena el meu dispositiu
 unnamed-device   = Dispositiu desconegut
 change-phone-name  = Canvia el nom del telèfon
@@ -378,16 +380,22 @@ installedInputMethods=Mètodes d'entrada instal·lats
 keyboards=Teclats
 keyboardLayouts=Disposicions del teclat
 numberKeyboardLayouts=Teclats numèrics
 optionKeyboardLayouts=Disposicions d'opcions
 keypad=Teclat numèric
 selectedKeyboards=Teclats triats
 addMoreKeyboards=Afegeix més teclats
 
+mustHaveOneKeyboard=Heu de triar com a mínim un teclat {{type}}
+keyboardType-text=de text
+keyboardType-url=d'URL
+keyboardType-number=numèric
+defaultKeyboardEnabled={{appName}}: {{layoutName}} és el mètode d'entrada per defecte
+
 #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 # Accounts (N/A)
 #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 
 accounts=Comptes
 persona=Persona
 mail=Correu
 
@@ -634,16 +642,18 @@ your-privacy = La vostra privadesa
 licensing-1   = El Projecte Mozilla posa a la vostra disposició els binaris d'aquest producte sota la llicència pública de Mozilla 2.0 (MPL). Conegueu els vostres drets.
 licensing-2   = Tot el codi font d'aquest producte es publica sota llicències que són alhora lliures i de codi obert. La majoria estan disponibles sota la llicència pública de Mozilla 2.0 (MPL).
 licensing-3   = La resta del programari que no estigui sota la llicència pública de Mozilla 2.0 (MPL) està disponible sota una altra llicència, d'entre una varietat d'elles. A continuació s'informen aquelles que requereixen de reproducció del text de la llicència en la distribució. (Nota: La vostra còpia d'aquest producte no pot contenir codi cobert per una o més de les llicències enumerades aquí, depenent del producte i la versió exacta que hàgiu triat).
 licensing-MPL  = Llicència pública de Mozilla 2.0
 licensing-Apache = Llicència Apache 2.0
 launch-ftu=Obre l'aplicació de primer ús
 no-ftu=No s'ha trobat cap aplicació de primer ús
 software-button-enabled=Activa el botó d'inici virtual
+homegesture-enabled=Gest per anar a l'inici activat
+debug-gaia-enabled=Traces de depuració del Gaia
 
 # Device :: Battery
 battery=Bateria
 batteryLevel=Nivell actual
 batteryLevel-percent-unplugged = {{level}}%
 batteryLevel-percent-charging = {{level}}% (carregant)
 batteryLevel-percent-charged  = {{level}}% (carregada)
 powerSaveMode=Estalvi d'energia
@@ -656,17 +666,17 @@ accessibility=Accessibilitat
 invertColors=Inverteix els colors
 screenReader=Lector de pantalla
 
 # Device :: Improve Browser OS
 improveBrowserOS=Millora el {{brandShortName}}
 sendMozillaFeedback=Envia comentaris a Mozilla
 performanceData=Dades de rendiment
 performanceDataInfo=Ajudeu-nos a millor el {{brandShortName}} compartint dades del vostre telèfon.
-sharePerformanceData=Envia les dades
+sharePerformanceData=Envia dades de rendiment
 crashReports=Informes de fallada
 crashReportInfo=La tramesa d'un informe a Mozilla quan es produeix una fallada ens ajuda a solucionar el problema per a tothom. Els informes només s'envien per Wi-Fi.
 alwaysSendReport=Envia'l sempre
 neverSendReport=No l'enviïs mai
 askToSendReport2=Demana-ho sempre
 
 # Device :: Improve Browser OS :: Crash Reports
 # LOCALIZATION NOTE (crash-reports-description-*): these strings are also included in system.properties
@@ -684,31 +694,30 @@ feedback-description=La vostra opinió ens ajudarà a millorar el Firefox OS.
 feedback-happy=Content
 feedback-sad=Trist
 feedback-mood-description=Com us sentiu?
 feedback_whyfeel_happy=Per què esteu content?
 feedback_whyfeel_sad=Per què esteu trist?
 feedback-mood-explain=Expliqueu-nos-ho en detall.
 feedback-public-description=El contingut de la vostra opinió serà públic, assegureu-vos de no posar-hi cap informació personal.
 feedback-contactyou=Feu clic aquí per permetre que us enviem correu.
-email-address=Adreça electrònica:
+email-address1=Adreça electrònica:
 email-keepprivate=No us preocupeu, la vostra adreça electrònica no es publicarà.
 feedback-sendbtn=Envia l'opinió
-feedback-error-connect-error=En aquest moment no es pot enviar el vostre suggeriment per un problema de connexió. Arregleu el problema de connexió de dades i torneu-ho a provar.
-feedback-error-server-off=En aquest moment no es pot enviar el vostre suggeriment perquè el servidor no està disponible. Espereu un moment i torneu-ho a provar.
-feedback-error-timeout=En aquest moment no es pot enviar el vostre suggeriment perquè s'ha excedit el temps d'espera. Reinicieu i torneu-ho a provar.
-feedback-error-wrong-email=En aquest moment no es pot enviar el vostre suggeriment perquè no heu indicat cap adreça electrònica o no té el format correcte. Indiqueu una adreça correcta i torneu-ho a provar.
-feedback-error-empty-comment=En aquest moment no es pot enviar el vostre suggeriment perquè el camp de comentaris és buit. Empleneu el formulari i torneu-ho a provar.
-feedback-error-just-sent=En aquest moment no es pot enviar el vostre suggeriment perquè ja ens n'heu enviat abans. Proveu la següent actualització de programari i torneu-ne a enviar llavors.
+feedback-errormessage-connect-error=El sistema no pot enviar el vostre suggeriment per un problema de connexió. Torneu-ho a provar quan el problema s'hagi resolt.
+feedback-errormessage-server-off=El sistema no pot enviar el vostre suggeriment perquè el servidor no està disponible. Espereu un moment i torneu-ho a provar.
+feedback-errormessage-timeout=El sistema no pot enviar el vostre suggeriment perquè s'ha excedit el temps d'espera. Reinicieu i torneu-ho a provar.
+feedback-errormessage-wrong-email=El sistema no pot enviar el vostre suggeriment perquè falta l'adreça electrònica o té un format incorrecte. Indiqueu una adreça correcta i torneu-ho a provar.
+feedback-errormessage-empty-comment=El sistema no pot enviar el vostre suggeriment perquè el camp de comentaris és buit. Empleneu el camp i torneu-ho a provar.
+feedback-errormessage-just-sent=El sistema no pot enviar el vostre suggeriment perquè ja ens n'heu enviat abans. Proveu la següent actualització de programari i torneu-ne a enviar llavors.
 feedback-done-msg=Gràcies per l'informe! L'utilitzarem per millorar l'experiència en les futures versions del Firefox OS.
 
 # Device :: Help
 online-support=Assistència en línia:
 call-support=Telèfon d'assistència:
-call-support-numbers={{link1}} o {{link2}}
 user-guide=Guia de l'usuari
 default-support=Contacteu amb el vostre proveïdor local per obtenir assistència.
 
 # Device :: SIM toolkit
 operatorServices=Serveis de l'operador
 operatorServices-help=Ajuda
 operatorServices-helpmenu=Menú d'ajuda
 stkAppsNotAvailable=No hi ha disponibles aplicacions de la targeta SIM.
--- a/apps/system/system.properties
+++ b/apps/system/system.properties
@@ -52,18 +52,24 @@ power=Apaga
 
 # permissions
 # LOCALIZATION NOTE: this is displayed in a permission request dialog box,
 # see shared/permissions/permissions.properties for more context.
 yes=Sí
 no=No
 deny=No permetis
 allow=Permet
-dontshare=No comparteixis
-share=Comparteix
+dontshare-geolocation=No comparteixis
+share-geolocation=Comparteix
+dontshare-audio-capture=No comparteixis
+share-audio-capture=Comparteix
+dontshare-video-capture=No comparteixis
+share-video-capture=Comparteix
+dontshare-media-capture=No comparteixis
+share-media-capture=Comparteix
 remember-my-choice=Recorda la meva tria
 more-info=Més informació…
 
 # App install
 install-app=Voleu instal·lar {{name}}?
 size=Mida
 author=Autor
 size-unknown=Desconegut
@@ -236,16 +242,21 @@ unknownMediaTypeToOpen=No es pot obrir el fitxer multimèdia desconegut:
 cannotReceiveFile=No es pot rebre el fitxer
 cannotGetStorageState=No es pot obtenir l'estat d'emmagatzematge del dispositiu
 sdcard-not-exist=No s'ha trobat la targeta de memòria (inseriu una targeta de memòria)
 sdcard-in-use=No es pot utilitzar el Bluetooth mentre el telèfon està connectat. Desconnecteu el telèfon per rebre els fitxers.
 sdcard-no-space2=No es pot completar la transferència: la targeta de memòria és plena.
 unknown-error=Error desconegut
 confirm=Confirma
 
+# Media Recoding
+microphone-is-on=Micròfon activat
+camera-is-on=Càmera activada
+media-is-on=Càmera i micròfon activats
+
 # Security :: SIM PIN lock
 noSimCard=No hi ha cap targeta SIM
 simPin=PIN de la SIM
 pukCode=Codi PUK
 nckCode=Codi NCK
 cckCode=Codi CCK
 spckCode=Codi SPCK
 whatIsSimPin=Què és el PIN de la SIM?
--- a/apps/wappush/wappush.properties
+++ b/apps/wappush/wappush.properties
@@ -1,2 +1,3 @@
-close      = Tanca
-wap-push-message = Missatge Push WAP
+close          = Tanca
+this-message-has-expired = Aquest missatge ha caducat
+wap-push-message     = Missatge Push WAP