xulrunner/installer/debian/compat
48872708fc2f00a1df97b8420d9b1b25acdfa74d
created 2010-01-06 09:10 -0800
pushed 2010-01-07 01:32 +0000
Stuart Parmenter Stuart Parmenter - bug 538183. Update xulrunner debian package control files. r=blassey
5951d3fe2a66bc6cdaf9de858cb7149a2ffbf3c2
created 2008-06-17 05:44 -0400
pushed 2008-06-17 19:32 +0000
Brad Lassey Brad Lassey - Bug 418851
less more (0) tip