media/libpng/crashtests/945912-1.html
author Jonathan Kew <jkew@mozilla.com>
Wed, 08 Oct 2014 10:32:55 +0100
changeset 209362 9c8f4a869327122f7be19fccefbdb0eb992c40d2
parent 168723 2c1080ed8c039de47da543c00b6a13a845c75d42
permissions -rw-r--r--
Bug 1074735 pt 2 - Support drawing CSS text decorations (underline, overline, strikeout) on vertical text frames. r=smontagu

<html><head><title>crash test for bug #945912</title></head>
<body>
<img src="data:image/png;base64,
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAAAgAQMAAACYU+zHAAAAAFBMVEVLqIlVAAAADUlEQVQY02Ng
GAX4AAABIAABYJ+juAAAAABJRU5ErkJggg==
">
</body>
</html>