toolkit/toolkit/about/aboutAbout.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 13 Sep 2022 10:45:27 +0200
changeset 1008 93bc595dc32e9216d391c0c32851e8a45db913e4
parent 692 0f00a5a5fc1f94e3ad8208c4120f875543902000
permissions -rw-r--r--
Add -brand-shortcut-name term to brand.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

about-about-title = Malunga
about-about-note = Olu luludwe lwamakhasi “amalunga” ukulungiselela wena.<br/> Amanye awo asenokubhidisa. Amanye ngaweenjongo zokufumanisa kuphela.<br/> Kwaye ezinye zishiyiwe kuba zifuna izitringi zemibuzo.