browser/installer/override.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:58:51 +0200
changeset 993 8e3b5561c5f38bacc61d43a7bc33ba2f2e91a3f9
parent 264 033a98a52ef2d6496f5fc81a5f970f2650954dc8
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
# being used as an accesskey.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

# Strings that require a space at the end should be enclosed with double
# quotes and the double quotes will be removed. To add quotes to the beginning
# and end of a strong enclose the add and additional double quote to the
# beginning and end of the string (e.g. ""This will include quotes"").

SetupCaption=Useto lwe-$BrandFullName
UninstallCaption=Khupha i-$BrandFullName
BackBtn=< &Emva
NextBtn=&Okulandelayo >
AcceptBtn=Mna &ndiyayamkela imiqathango kwiSivumelwano seLayisensi
DontAcceptBtn=Mna &andiyamkeli imiqathango kwiSivumelwano seLayisensi
InstallBtn=&Fakela
UninstallBtn=&Susa okuhlohliweyo
CancelBtn=Rhoxisa
CloseBtn=&Vala
BrowseBtn=Kh&angela…
ShowDetailsBtn=Bonisa &iinkcukacha
ClickNext=Nqomfa ku-Okulandelayo ukuze uqhube.
ClickInstall=Cofa kuFakela ukuqalisa ufakelo.
ClickUninstall=Cofa kuKhupha okufakelweyo ukuqalisa ukukhupha okufakelweyo.
Completed=Igqityiwe
LicenseTextRB=Nceda uvuselele isivumelwano selayisensi phambi kokufakela i-$BrandFullNameDA. Ukuba uyayamkela yonke imiqathango yesivumelwano, khetha okusekuqaleni koku kungezantsi. $_CLICK
ComponentsText=Khangela iikhomponenti ofuna ukuzifaka uze uyeke ongafuni kuzifaka. $_CLICK
ComponentsSubText2_NoInstTypes=Khetha iikhomponenti ukuze ufakele:
DirText=Useto luya kufakela i-$BrandFullNameDA kwifolda elandelayo. Ukufakela kwifolda eyahlukileyo, cofa kuBhrawuza uze ukhethe enye ifolda. $_CLICK
DirSubText=Ifolda oya kuyo
DirBrowseText=Khetha ifolda uze ufakele kuyo i-$BrandFullNameDA:
SpaceAvailable="Isithuba esikhoyo: "
SpaceRequired="Isithuba esifunekayo: "
UninstallingText=I-$BrandFullNameDA iya kukhutshwa kule folda ilandelayo. $_CLICK
UninstallingSubText=Ikhupha okufakelweyo kwi-:
FileError=Imposiso ekuvuleni fayile ekubhaleni: \r\n\r\n$0\r\n\r\nCofa uPhelisa ukuyekisa ufakelo,\r\nZama kwakhona, or\r\nYiya kuSukuhoya ukuze uyitsibe le fayile.
FileError_NoIgnore=Imposiso ekuvuleni fayile ekubhaleni: \r\n\r\n$0\r\n\r\nCofa kuZama kwakhona ukuze uzame kwakhona, okanye\r\nRhoxisa ukuyekisa ufakelo.
CantWrite="Ayibhali: "
CopyFailed=Ikopi ayiphumelelanga
CopyTo="Khuphela kwi- "
Registering="Iyabhalisa: "
Unregistering="Ayibhalisi: "
SymbolNotFound="Ayizifumani iisimboli: "
CouldNotLoad="Ayikwazanga ukulayisha: "
CreateFolder="Yila ifolda: "
CreateShortcut="Yenza undlelamfutshane: "
CreatedUninstaller="Yenza khuphela okufakelweyo: "
Delete="Cima ifayile: "
DeleteOnReboot="Cima xa uvula: "
ErrorCreatingShortcut="Imposiso ekwenzeni undlelamfutshane: "
ErrorCreating="Ukuyila imposiso: "
ErrorDecompressing=Imposiso ekwandiseni iingcombolo! Isifakeli esonakalisiweyo?
ErrorRegistering=Imposiso ekubhaliseni i-DLL
ExecShell="ExecShell: "
Exec="Feza: "
Extract="Caphula: "
ErrorWriting="Caphula: imposiso ekubhaleni ifayile "
InvalidOpcode=Isifakeli sonakalisiwe: i-opcode engasebenziyo
NoOLE="Akukho OLE ye-: "
OutputFolder="Ifolda yegalelo: "
RemoveFolder="Shenxisa ifolda: "
RenameOnReboot="Thiya ngokutsha xa uvula: "
Rename="Thiya ngokutsha: "
Skipped="Itsityiwe: "
CopyDetails=Khuphela iinkcukacha kwiklipbhodi
LogInstall=Loga inkqubo yokufakela
Byte=B
Kilo=K
Mega=M
Giga=G