browser/chrome/overrides/appstrings.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 08:18:04 +0100
changeset 1048 53577c145f87694411f0595a60f728298c8482c6
parent 992 a7546d2cbbbb3f02af145b00e2ed9eca5f1102d0
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

fileNotFound=IFirefox ayiyifumani ifayile kwi-%S.
fileAccessDenied=Ifayile ekwi-%S ayifundeki.
unknownProtocolFound=IFirefox ayazi ukuba mayiyivule njani le dilesi kuba enye yezi prothokhol zilandelayo (%S) ayinxulumananga nayo nayiphi na iprogram okanye ayivumelekanga kule mo.
connectionFailure=IFirefox ayikwazi kuseka ukudityaniswa kwiseva %S.
netInterrupt=Ukudityaniswa kwi-%S kuphazanyisiwe xa iphepha lalilayisha.
netTimeout=Iseva kwi-%S ithatha ixesha elide ukuphendula.
redirectLoop=Firefox ifumanise ukuba iseva isithumela kwenye indawo isicelo sale dilesi ngendlela engasoze igqibeke.
## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don’t translate "%S"
confirmRepostPrompt=Ukubonisa eli phepha, i-%S kufuneka ithumele inkcazelo eya kuphinda naliphi na inyathelo (njengokukhangela okanye ukuyalela ingqinisekiso) eyenziwe ngaphambili.
resendButton.label=Thumela kwakhona
unknownSocketType=IFirefox ayiyazi indlela yokunxibelelana neseva.
netReset=Ukudityaniswa neseva kusetiwe kwakhona xa iphepha lalilayisha.
notCached=Olu xwebhu alusafumaneki.
netOffline=IFirefox ikwimo yokungabikho kwinethiwekhi ngoku kwaye ayinakho ukubhrawuza iWebhu.
isprinting=Uxwebhu alunakho ukutshintsha ngelixa liprintayo okanye likumboniso wangaphambili wokuprinta.
deniedPortAccess=Le dilesi isebenzisa itshaneli yenethiwekhi edla ngokusetyenziselwa ezinye iinjongo ezingezizo ezokubhrawuza iwebhu. Firefox isirhoxisile isicelo sokhuselo lwakho.
proxyResolveFailure=Firefox ilungiselelwe ukuze isebenzise iseva engummeli engenakufunyanwa.
proxyConnectFailure=Firefox ilungiselelwe ukusebenzisa iseva engummeli ekwalayo ukudityaniswa.
contentEncodingError=Iphepha ozama ukulibona alinakho ukubonakaliswa kuba lisebenzisa uhlobo locutho olungasebenziyo okanye olungaxhaswayo.
unsafeContentType=Iphepha ozama ukulibona alinakho ukubonakaliswa kuba liqulethwe kudidi lwefayile enokuba ayikhuselekanga ukuba ingavulwa. Nceda uqhagamshelane nabanini bewebhusayithi ubazise ngale ngxaki.
externalProtocolTitle=Isicelo sangaphandle seprothokholi
externalProtocolPrompt=I-aplikheyishini yangaphandle kufuneka ilontshelwe ukuphatha amakhonkco %1$S:.\n\n\nIkhonkco eliceliweyo:\n\n%2$S\n\nI-aplikheyishini: %3$S\n\n\nUkuba ubungasilindelanga esi sicelo ingaba yinzame yokuxhaphaza ubuthathaka kwenye yalo program. Rhoxisa esi sicelo ngaphandleni kokuba uqinisekile ukuba asinalunya.\n
#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
externalProtocolUnknown=<Akwaziwa>
externalProtocolChkMsg=Khumbula okukhethwe ndim ukulungiselela onke amakhonkco olu didi.
externalProtocolLaunchBtn=Ndulula inkqubo
malwareBlocked=Isayithi kwi-%S kunikwe ingxelo ngayo njengesayithi yohlaselo kwaye ithintelwe ngokweepriferensi zokhuseleko zakho.
unwantedBlocked=Isayithi kwi-%S kunikwe ingxelo ngayo njengesayithi yohlaselo kwaye ithintelwe ngokweepriferensi zokhuseleko zakho.
deceptiveBlocked=Iphepha lewebhu kwi-%S kunikwe ingxelo ngayo njengesayithi yenkohliso kwaye ithintelwe ngokweepriferensi zokhuseleko zakho.
cspBlocked=Eli phepha linomgaqo-nkqubo wokhuseleko owaneleyo olithintela ekubeni lidityaniswe ngolu hlobo.
corruptedContentErrorv2=Isayithi eku-%S iye yafumana ukonakaliswa kweprotokoli yenethweki okungenakulungiseka.
## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
sslv3Used=I-Firefox ayinako ukuqinisekisa ukhuseleko lwengcombolo yakho ku-%S ngenxa yokuba isebenzisa i-SSLv3, iprothokholi yokhuseleko olwaphukileyo.
inadequateSecurityError=Le webhsayithi izamile ukuthethana ngomlinganiselo ongafanelekanga wokhuseleko.