Bug 1581185 - Migrate the pageActionContextMenu to FTL, part 2.
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Thu, 19 Sep 2019 10:11:17 +0200
changeset 1385 fe745451bf784d19258d57b68afe5afc38310c26
parent 1384 7edad455e1420bc240de4b9f12220b503d80a3f7
child 1386 127f93bbd55c868fb5370f44647b72b47009d0ea
push id915
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 19 Sep 2019 08:11:29 +0000
bugs1581185
Bug 1581185 - Migrate the pageActionContextMenu to FTL, part 2.
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -47,10 +47,12 @@ urlbar-persistent-storage-notification-a
     .tooltiptext = Lưu dữ liệu vào bộ nhớ lâu dài
 urlbar-addons-notification-anchor =
     .tooltiptext = Mở bảng thông báo cài đặt tiện ích
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
     .label = Thêm vào thanh địa chỉ
+page-action-manage-extension =
+    .label = Quản lý tiện ích mở rộng…
 page-action-remove-from-urlbar =
     .label = Xóa khỏi thanh địa chỉ