Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Tue, 30 Jun 2020 09:15:13 +0000
changeset 1762 e8d6ca8cd79938e234746ba9eb7ed409cbaef297
parent 1761 f768b0b6e4af63ec3f296c870ea8045c98d6f240
child 1763 8287fbcab3d5c5ece9d677dd72065d7947768242
push id1135
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 30 Jun 2020 09:15:16 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
mail/chrome/messenger/addons.properties
mail/installer/override.properties
--- a/mail/chrome/messenger/addons.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addons.properties
@@ -184,18 +184,18 @@ webextPerms.optionalPermsDeny.label=Từ chối
 webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=D
 
 webextPerms.description.accountsFolders=Tạo, đổi tên hoặc xóa các thư mục tài khoản thư của bạn
 webextPerms.description.accountsRead=Xem tài khoản thư của bạn và thư mục của họ
 webextPerms.description.addressBooks=Đọc và chỉnh sửa các sổ địa chỉ và danh bạ của bạn
 webextPerms.description.bookmarks=Đọc và chỉnh sửa trang đánh dấu
 webextPerms.description.browserSettings=Đọc và chỉnh sửa tùy chọn trình duyệt
 webextPerms.description.browsingData=Xóa lịch sử duyệt web gần đây, cookie, và dữ liệu liên quan
-webextPerms.description.clipboardRead=Nhận dữ liệu từ clipboard
-webextPerms.description.clipboardWrite=Nhập dữ liệu vào clipboard
+webextPerms.description.clipboardRead=Nhận dữ liệu từ bộ nhớ tạm
+webextPerms.description.clipboardWrite=Nhập dữ liệu vào bộ nhớ tạm
 webextPerms.description.compose=Đọc và sửa đổi tin nhắn email của bạn khi bạn soạn và gửi chúng
 webextPerms.description.devtools=Mở rộng công cụ dành cho nhà phát triển để truy cập dữ liệu của bạn trong các thẻ đang mở
 webextPerms.description.dns=Truy cập địa chỉ IP và thông tin tên máy chủ
 webextPerms.description.downloads=Tải về các tập tin và chỉnh sửa lịch sử tải về của trình duyệt
 webextPerms.description.downloads.open=Mở tập tin đã tải về máy tính của bạn
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.experiment)
 # %S will be replaced with the name of the application
 webextPerms.description.experiment=Có quyền truy cập đầy đủ, không hạn chế vào %S và máy tính của bạn
--- a/mail/installer/override.properties
+++ b/mail/installer/override.properties
@@ -73,14 +73,14 @@ Extract="Giải nén: "
 ErrorWriting="Giải nén: lỗi khi ghi vào tập tin "
 InvalidOpcode=Trình cài đặt bị hỏng: mã tác vụ không hợp lệ
 NoOLE="Không có OLE cho: "
 OutputFolder="Thư mục đầu ra: "
 RemoveFolder="Gỡ bỏ thư mục: "
 RenameOnReboot="Đổi tên khi khởi động lại: "
 Rename="Đổi tên: "
 Skipped="Đã bỏ qua: "
-CopyDetails=Sao chép chi tiết vào clipboard
+CopyDetails=Sao chép chi tiết vào bộ nhớ tạm
 LogInstall=Lưu nhật kí tiến trình cài đặt
 Byte=B
 Kilo=K
 Mega=M
 Giga=G