Bug 1608165 - Migrate profileSelection to Fluent, part 3.
authorlechien.thientam <lechien.thientam@gmail.com>
Mon, 23 Mar 2020 08:19:14 +0100
changeset 1569 e22c785553ce6656f2daebc5bd5caf6eed4606d5
parent 1568 ac834c65e80d12b171250a570cee7ded091c005f
child 1570 15805674a814fdeb41e1a6656bb43dcfb9fa646f
push id1030
push userflodolo@mozilla.com
push dateMon, 23 Mar 2020 07:19:44 +0000
bugs1608165
Bug 1608165 - Migrate profileSelection to Fluent, part 3.
toolkit/toolkit/global/profileSelection.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/profileSelection.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/profileSelection.ftl
@@ -8,8 +8,11 @@ profile-selection-button-cancel =
     .label = Thoát
 
 ## Messages used in the profile manager
 
 profile-manager-description = { -brand-short-name } lưu thông tin về các thiết lập, tùy chọn, và các danh mục khác trong hồ sơ người dùng của bạn.
 profile-manager-work-offline =
     .label = Làm việc ngoại tuyến
     .accesskey = v
+profile-manager-use-selected =
+    .label = Sử dụng cấu hình đã chọn mà không hỏi lại khi khởi động
+    .accesskey = s