Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 2
authorĐặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
Thu, 31 Oct 2019 07:42:48 +0100
changeset 1432 9aadb31617f6a35946fa5b6ad309cb8a3402d0a9
parent 1431 459d32ada5d7371643b08468df35c3fbc9879df6
child 1433 e9405aa267f4242ace981e1dfa15ffd1571b9ffd
push id951
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 31 Oct 2019 06:43:03 +0000
bugs1591003
Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 2
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -50,16 +50,18 @@ urlbar-addons-notification-anchor =
 urlbar-tip-help-icon =
   .title = Trợ giúp
 urlbar-geolocation-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn thông tin địa điểm ở trang này.
 urlbar-web-notifications-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn thông báo ở trang này.
 urlbar-screen-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn việc chia sẻ màn hình của mình với trang web này.
+urlbar-canvas-blocked =
+  .tooltiptext = Bạn đã chặn khai thác dữ liệu canvas đối với trang web này.
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
   .label = Thêm vào thanh địa chỉ
 page-action-manage-extension =
   .label = Quản lý tiện ích mở rộng…
 page-action-remove-from-urlbar =