Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 24 Jun 2020 09:12:45 +0000
changeset 1752 882141e0fd018ee4786a7164bc2f13e0730b8d99
parent 1751 20b4ce8bdbac00592e4ee15f15afdad57dbd9071
child 1753 2599c1bbecdad0e1efa7728aa40357168b3fe431
push id1126
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 24 Jun 2020 09:12:48 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
mail/messenger/otr/auth.ftl
mail/messenger/otr/finger-sync.ftl
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
@@ -0,0 +1,22 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+account-encryption =
+  .label = Mã hóa đầu cuối
+account-otr-label = Nhắn tin ngoài luồng (OTR)
+account-otr-description = { -brand-short-name } hỗ trợ mã hóa đầu cuối của các cuộc hội thoại một-một. Điều này ngăn các bên thứ ba nghe lén cuộc trò chuyện. Mã hóa đầu cuối chỉ có thể được sử dụng khi người khác cũng sử dụng phần mềm hỗ trợ OTR.
+otr-encryption-title = Mã hóa đã được xác minh
+otr-encryption-caption = Để cho phép người khác xác minh danh tính của bạn trong các cuộc trò chuyện OTR, hãy chia sẻ dấu vân tay OTR của riêng bạn bằng cách sử dụng kênh liên lạc bên ngoài (ngoài băng tần).
+otr-fingerprint-label = Dấu vân tay của bạn:
+view-fingerprint-button =
+  .label = Quản lý dấu vân tay của liên hệ
+  .accesskey = F
+otr-settings-title = Cài đặt OTR
+otr-log =
+  .label = Bao gồm các tin nhắn được mã hóa OTR trong nhật ký hội thoại
+otr-requireEncryption =
+  .label = Yêu cầu mã hóa đầu cuối cho các cuộc hội thoại một-một
+otr-verifyNudge =
+  .label = Luôn nhắc tôi xác minh một liên hệ chưa được xác minh
+otr-notYetAvailable = chưa có sẵn
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/otr/auth.ftl
@@ -0,0 +1,40 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+otr-auth =
+  .title = Xác minh danh tính liên hệ
+  .buttonlabelaccept = Xác minh
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+auth-title = Xác minh danh tính của { $name }
+# Variables:
+#  $own_name (String) - the user's own screen name
+auth-your-fp-value = Dấu vân tay cho bạn, { $own_name }:
+# Variables:
+#  $their_name (String) - the screen name of a chat contact
+auth-their-fp-value = Dấu vân tay cho { $their_name }:
+auth-help = Xác minh danh tính của người liên hệ giúp đảm bảo rằng cuộc trò chuyện thực sự riêng tư, khiến cho bên thứ ba rất khó nghe lén hoặc thao túng cuộc trò chuyện.
+auth-helpTitle = Trợ giúp xác minh
+auth-questionReceived = Đây là câu hỏi của người liên hệ của bạn:
+auth-yes =
+  .label = Có
+auth-no =
+  .label = Không
+auth-verified = Tôi đã xác minh rằng trên thực tế đây là dấu vân tay chính xác.
+auth-manualVerification = Xác minh dấu vân tay thủ công
+auth-questionAndAnswer = Câu hỏi và trả lời
+auth-sharedSecret = Đã chia sẻ bí mật
+auth-manualVerification-label =
+  .label = { auth-manualVerification }
+auth-questionAndAnswer-label =
+  .label = { auth-questionAndAnswer }
+auth-sharedSecret-label =
+  .label = { auth-sharedSecret }
+auth-manualInstruction = Liên hệ với đối tác hội thoại dự định của bạn thông qua một số kênh được xác thực khác, chẳng hạn như email có chữ ký OpenPGP hoặc qua điện thoại. Bạn nên nói với nhau dấu vân tay của bạn. (Dấu vân tay là tổng kiểm tra xác định khóa mã hóa.) Nếu dấu vân tay khớp, bạn nên cho biết trong hộp thoại bên dưới rằng bạn đã xác minh dấu vân tay.
+auth-how = Bạn muốn xác minh danh tính liên hệ của bạn như thế nào?
+auth-qaInstruction = Hãy nghĩ về một câu hỏi mà câu trả lời chỉ được biết cho bạn và liên hệ của bạn. Nhập câu hỏi và trả lời, sau đó đợi liên hệ của bạn nhập câu trả lời. Nếu câu trả lời không khớp, kênh liên lạc bạn đang sử dụng có thể bị giám sát.
+auth-secretInstruction = Hãy nghĩ về một bí mật chỉ được biết đến với bạn và liên lạc của bạn. Không sử dụng cùng một kết nối Internet để trao đổi bí mật. Nhập bí mật, sau đó chờ liên hệ của bạn để nhập nó. Nếu các bí mật không khớp, kênh liên lạc bạn đang sử dụng có thể bị giám sát.
+auth-question = Nhập câu hỏi:
+auth-answer = Nhập câu trả lời (phân biệt chữ hoa/thường):
+auth-secret = Nhập bí mật:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/otr/finger-sync.ftl
@@ -0,0 +1,10 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+finger-yes = Đã xác minh
+finger-no = Chưa được xác minh
+finger-subset-title = Xóa dấu vân tay
+finger-subset-message = Ít nhất một dấu vân tay không thể bị xóa, bởi vì khóa tương ứng hiện đang được sử dụng trong một cuộc trò chuyện đang hoạt động.
+finger-remove-all-title = Xóa tất cả dấu vân tay
+finger-remove-all-message = Bạn có chắc chắn muốn xóa tất cả dấu vân tay đã thấy trước đó? Tất cả các xác minh danh tính OTR trước đó sẽ bị mất.