Bug 1525175 - Move about:addons global warnings to HTML browser, part 1
authorHung. NGUYEN Manh <loveleeyoungae@yahoo.com>
Wed, 06 Nov 2019 09:47:21 +0100
changeset 1441 610c559245956fd5e8966e4f05503c3053f1f4b1
parent 1440 24951e270a0f951a81d1dff0633c613ca6c4317a
child 1442 1c6553d5a7383dc26e9fba58bf627139048ff7ea
push id953
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 06 Nov 2019 08:47:37 +0000
bugs1525175
Bug 1525175 - Move about:addons global warnings to HTML browser, part 1
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -182,16 +182,23 @@ extensions-warning-check-compatibility-e
   .tooltiptext = Kích hoạt kiểm tra tính tương thích của tiện ích
 extensions-warning-update-security-label =
   .value = Việc kiểm tra tính an toàn của các cập nhật tiện ích đã bị vô hiệu hóa. Bạn có thể bị tổn hại nếu cập nhật.
 extensions-warning-update-security-container =
   .tooltiptext = { extensions-warning-update-security-label.value }
 extensions-warning-update-security-enable =
   .label = Bật
   .tooltiptext = Kích hoạt kiểm tra tính bảo mật của cập nhật cho tiện ích
+extensions-warning-safe-mode = Tất cả tiện ích đã bị vô hiệu hóa bởi chế độ an toàn.
+extensions-warning-check-compatibility = Việc kiểm tra tính tương thích của tiện ích đã bị vô hiệu hóa. Có thể bạn đang dùng các tiện ích không còn tương thích nữa.
+extensions-warning-check-compatibility-button = Bật
+  .title = Kích hoạt kiểm tra tính tương thích của tiện ích
+extensions-warning-update-security = Việc kiểm tra tính an toàn của các cập nhật tiện ích đã bị vô hiệu hóa. Bạn có thể bị tổn hại nếu cập nhật.
+extensions-warning-update-security-button = Bật
+  .title = Kích hoạt kiểm tra tính bảo mật của cập nhật cho tiện ích
 
 ## Strings connected to add-on updates
 
 extensions-updates-check-for-updates =
   .label = Kiểm tra cập nhật
   .accesskey = C
 extensions-updates-view-updates =
   .label = Xem các cập nhật gần đây