Bug 1606909 - Port Tips from the experiment behind a pref, part 1.
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Thu, 16 Jan 2020 14:08:30 +0100
changeset 1498 521825d6392f898ec814b2f960e0b66d677f41ac
parent 1497 a720e2a29b43bbdc05ec9fa9a00be4e1644bb274
child 1499 b76595cd73f4b9ade53a6f79b692c97a778a3767
push id989
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 16 Jan 2020 13:08:39 +0000
bugs1606909
Bug 1606909 - Port Tips from the experiment behind a pref, part 1.
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -77,16 +77,27 @@ urlbar-web-rtc-share-devices-notificatio
 urlbar-autoplay-notification-anchor =
   .tooltiptext = Mở bảng điều khiển tự động phát
 urlbar-persistent-storage-notification-anchor =
   .tooltiptext = Lưu dữ liệu vào bộ nhớ lâu dài
 urlbar-addons-notification-anchor =
   .tooltiptext = Mở bảng thông báo cài đặt tiện ích
 urlbar-tip-help-icon =
   .title = Trợ giúp
+
+## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
+## homepage of their default search engine.
+## Variables:
+## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
+
+urlbar-search-tips-onboard = Nhập ít hơn, tìm thêm: Tìm kiếm { $engineName } ngay từ thanh địa chỉ của bạn.
+urlbar-search-tips-redirect = Bắt đầu tìm kiếm của bạn ở đây để xem các đề xuất từ { $engineName } và lịch sử duyệt web của bạn.
+
+##
+
 urlbar-geolocation-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn thông tin địa điểm ở trang này.
 urlbar-xr-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn truy cập thiết bị thực tế ảo cho trang web này.
 urlbar-web-notifications-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn thông báo ở trang này.
 urlbar-camera-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn camera của mình ở trang này