Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox for Android
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Tue, 07 Jan 2020 09:57:04 +0000
changeset 1486 40e096c69509e2e90bb560b8228ed0f5e7c2bd6f
parent 1485 f7a949a6608dbb58af0089df7d43658aa77ba121
child 1487 4b76d7d98cf4d9eb6fefd02e82b7e7d4db1a4d8a
push id985
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 07 Jan 2020 09:57:07 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox for Android Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
mobile/android/base/android_strings.dtd
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -16,47 +16,38 @@
 <!ENTITY firstrun_customize_subtext "Tùy chỉnh &brandShortName; với các tiện ích. Chặn quảng cáo, thêm các tính năng, hoặc chọn một diện mạo mới để phản ánh cá tính của bạn.">
 <!ENTITY firstrun_bookmarks_title "Lịch sử">
 <!ENTITY firstrun_bookmarks_message "Những gì bạn yêu thích ngay trước mặt bạn">
 <!ENTITY firstrun_bookmarks_subtext "Nhận kết quả từ trang đánh dấu và lịch sử của bạn khi bạn tìm kiếm.">
 <!ENTITY firstrun_data_title "Dữ liệu">
 <!ENTITY firstrun_data_message "Dữ liệu ít hơn, tiết kiệm nhiều hơn">
 <!ENTITY firstrun_data_subtext2 "Tắt hiển thị ảnh để giảm dữ liệu mà bạn cần tải cho mỗi trang.">
 <!ENTITY firstrun_sync_title "Đồng bộ hóa">
-<!ENTITY updatednewfirstrun_sync_title "Tài khoản">
-<!ENTITY firstrun_sync_message2 "Tiếp tục trang mà bạn vừa rời khỏi.">
 <!ENTITY firstrun_sync_message3 "Đồng bộ trang đánh dấu, lịch sử, và mật khẩu lên điện thoại của bạn.">
 <!ENTITY firstrun_sync_subtext2 "Sử dụng đồng bộ hóa để tìm trang đánh dấu, mật khẩu và những thứ bạn lưu vào &brandShortName; trên tất cả các thiết bị của bạn.">
 <!ENTITY newfirstrun_sync_subtext "Đồng bộ hóa những thứ bạn lưu trên thiết bị di động với Firefox cho máy tính để bàn, riêng tư và an toàn.">
-<!ENTITY updatednewfirstrun_sync_subtext "Đăng nhập vào tài khoản của bạn để tận dụng tối đa &brandShortName;">
-<!ENTITY firstrun_signin_message "Thiết lập kết nối và bắt đầu">
 <!ENTITY firstrun_sendtab_title "Gửi thẻ">
 <!ENTITY firstrun_sendtab_message "Chia sẻ các thẻ từ điện thoại lên máy tình bàn — ngay lập tức.">
-<!ENTITY firstrun_signin_button "Đăng nhập để đồng bộ">
-<!ENTITY newfirstrun_signin_button "Bật đồng bộ hóa">
-<!ENTITY updatednewfirstrun_signin_button "Đăng nhập vào &brandShortName;">
+<!ENTITY firstrun_signin_message "Thiết lập kết nối và bắt đầu">
 <!ENTITY onboard_start_button_browser "Bắt đầu duyệt web">
 <!ENTITY firstrun_button_notnow "Không phải lúc này">
 <!ENTITY firstrun_button_next "Tiếp">
-
-<!ENTITY firstrun_signin_button2 "Đăng nhập">
+<!ENTITY firstrun_signup_button "Đăng ký">
 
 <!ENTITY firstrun_tabqueue_title "Liên kết">
 
 <!ENTITY firstrun_readerview_title "Bài viết">
 <!-- Localization note (firstrun_readerview_message): This is a casual way of describing getting rid of unnecessary things, and is referring to simplifying websites so only the article text and images are visible, removing unnecessary headers or ads. -->
 <!ENTITY firstrun_readerview_message "Giảm sự lộn xộn">
 <!ENTITY firstrun_readerview_subtext "Dùng chế độ đọc để giúp bài viết đẹp hơn để đọc \u2014 kể cả khi ngoại tuyến.">
 
 <!-- Localization note (firstrun_devices_title): This is a casual way of addressing the user, somewhat referring to their online identity (which would include other devices, Firefox usage, accounts, etc). -->
 <!ENTITY firstrun_account_title "Bạn">
 <!ENTITY firstrun_account_message "Đã có &brandShortName; trên thiết bị khác?">
 
-<!ENTITY firstrun_signup_button "Đăng ký">
-
 <!ENTITY onboard_start_restricted1 "Giữ an toàn và kiểm soát với phiên bản đơn giản hoá này của &brandShortName;.">
 
 <!-- Localization note: These are used as the titles of different pages on the home screen.
   They are automatically converted to all caps by the Android platform. -->
 <!ENTITY bookmarks_title "Trang đánh dấu">
 <!ENTITY history_title "Lịch sử">
 
 <!ENTITY switch_to_tab "Chuyển sang thẻ">
@@ -691,17 +682,16 @@ shown from Android O while a tab is bein
 <!ENTITY filepicker_title "Chọn tập tin">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Chọn hoặc tạo một âm thanh">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Chọn hoặc chụp một bức ảnh">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Chọn hoặc ghi một đoạn video">
 <!ENTITY filepicker_permission_denied "Quyền yêu cầu đã không được cấp, đang trở lại bộ chọn tập tin hệ thống.">
 
 <!-- Site identity popup -->
 <!ENTITY identity_connected_to "Bạn đang kết nối đến">
-
 <!-- Localization note (identity_run_by) : This string appears between a
 domain name (above) and an organization name (below). E.g.
 
 example.com
 which is run by
 Example Enterprises, Inc.
 
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
@@ -884,23 +874,28 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY helper_triple_readerview_open_message "Đánh dấu các mục ở chế độ đọc để đọc chúng khi ngoại tuyến.">
 <!ENTITY helper_triple_readerview_open_button "Thêm vào trang đánh dấu">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_signin_title, activity_stream_signin_description, activity_stream_signup_button,
 activity_stream_signin_prompt, activity_stream_signin_prompt_button):
 - These labels are shown in the Activity Stream recommending the user to sign in. -->
 <!ENTITY activity_stream_signin_title "Chào mừng đến với &brandShortName;">
 <!ENTITY activity_stream_signin_description "Bắt đầu đồng bộ hóa dấu trang, mật khẩu và hơn thế nữa với tài khoản Firefox của bạn.">
-<!ENTITY activity_stream_signin_button "Đăng nhập">
-
 <!ENTITY activity_stream_signup_button "Đăng ký">
 <!ENTITY activity_stream_signin_prompt "Đã có một tài khoản?">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_signin_prompt_button): To be used in continuation of activity_stream_signin_prompt. -->
 <!ENTITY activity_stream_signin_prompt_button "Đăng nhập.">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_firefox_promo_title,
+   activity_stream_firefox_promo_description, activity_stream_firefox_promo_button):
+   These labels are shown in an Activity Stream banner. -->
+<!ENTITY activity_stream_firefox_promo_title "Firefox mới của bạn, sẽ sớm ra mắt vào năm 2020">
+<!ENTITY activity_stream_firefox_promo_description "Sắp có: Hiệu suất được cải thiện. Tăng cường trình chống theo dõi. Và các tính năng được thiết kế để giúp bạn tìm, lưu và chia sẻ nhiều hơn những gì bạn yêu thích trực tuyến.">
+<!ENTITY activity_stream_firefox_promo_button "Cái nhìn đầu tiên">
+
 <!ENTITY activity_stream_topsites "Các trang vào nhiều nhất">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_topstories): &brandPocket is the brand of the company, Pocket, that is being used to provide suggestions for articles. -->
 <!ENTITY activity_stream_topstories "Được đề xuất bởi &brandPocket;">
 <!ENTITY activity_stream_highlights "Nổi bật">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_link_more1): Link-like text displayed to take user to a website with more content from Pocket. -->
 <!ENTITY activity_stream_link_more1 "THÊM">