Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
authorHung. NGUYEN Manh <loveleeyoungae@yahoo.com>
Thu, 25 Jun 2020 14:39:44 +0200
changeset 1754 21a598754d98f20e78dafce530635267e952a87a
parent 1753 2599c1bbecdad0e1efa7728aa40357168b3fe431
child 1755 590227203608109181ce6b7959c0401ad403184a
push id1128
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 25 Jun 2020 12:40:01 +0000
bugs1647692
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -9,16 +9,18 @@ crashes-id = ID báo cáo
 crashes-send-date = Đã gửi
 crashes-all-reports = Tất cả các báo cáo lỗi
 crashes-no-config = Ứng dụng này chưa được thiết lập để hiển thị các báo cáo lỗi.
 extensions-title = Tiện ích mở rộng
 extensions-name = Tên
 extensions-enabled = Đã bật
 extensions-version = Phiên bản
 extensions-id = ID
+support-addons-name = Tên
+support-addons-version = Phiên bản
 security-software-title = Phần mềm bảo mật
 security-software-type = Kiểu
 security-software-name = Tên
 security-software-antivirus = Trình chống vi-rút
 security-software-antispyware = Trình chống phần mềm do thám
 security-software-firewall = Tường lửa
 features-title = Tính năng { -brand-short-name }
 features-name = Tên